Medeelel zvi

2,891 views

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Medeelel zvi

 1. 1. Дархан Уул аймаг Оюуны-Ирээдүй цогцолбор сургууль Багш ажлын байрандаа хөгжихөдхамтын үйл ажиллагааны арга зам Э. Дуламжаргал1 , Ц. Батцацрал2 1ДУА, Оюуны – Ирээдүй цогцолбор сургуулийн математик,мэдээлэл зүйн багш, заах арга зүйч 2ДУА, Оюуны – Ирээдүй цогцолбор сургуулийн хими,байгалийн ухааны багш Дархан уул 2011.11.01
 2. 2. Илтгэлийн ерөнхий Агуулга1. Багшийн хөгжил2. Багш ажлын байрандаа хөгжих боломж байна уу?3. Судалгаа, судалгааны үр дүнгийн дүгнэлт4. Цаашид дэвшүүлэх санал
 3. 3. Хэрэгцээ шаардлага• Багш ажлынхаа байрнаасаа хөндийрөлгүй, ажлаа хийх явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх арга байгаа юу гэсэн асуудал сонирхол татаж, судалж үзэх шаардлага гарсан.
 4. 4. Зорилго• Áàãø àæëûí áàéðандаа õºãæèõ àðãà зам байгаа эсэхийг олж èëð¿¿ëýõ
 5. 5. Зорилт• Асуулт боловсруулан судалгаа хийх замаар гол дэвшүүлсэн асуудлаа шийдвэрлэх, анализ дүгнэлт хийх• Судалгааны үр дүнгээ нэгтгэж, дүгнэлт гаргаõ
 6. 6. Судалгааны хамрах хүрээ• Оюуны-Ирээдүй цогцолбор сургуулийн ìýäýýëýëç¿é , õèìèéí áàãø íàð• Áóñàä àéìãèéí төрөл á¿ðèéí ìýðãýæëèéí 15 багшийг сонгож авсанÑóäàëãààíä îðîëöñîí áàãøèéí талаар – Мэдээлэл зүйн áàãø 3, õèìèéí áàãø 3, áàãà àíãèéí áàãø 5, ìàòåìàòèêèéí áàãø 3, ñóðãàëòûí ìåíåæåð 3 îðîëöñîí.
 7. 7. 1. БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТУХАЙБагшийн хөгжил нь дараах 2 арга хэлбэртэй.1. Улс, нийгмээс багшийг хөгжүүлэх арга хэмжээ / сургалт /2. Багш өөрийгөө хөгжүүлэх арга хэмжээ
 8. 8. Багш өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд• Багшийн өөрийн идэвхи санаачлага, үйл ажиллагаа чухал• Мэргэжлийн болон сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүйн мэдлэг, арга барил ур чадвар, үзэл бодол харилцаа хандлага, сэтгэлгээгээ өөрөө бие дааж ухамсартайгаар өөрчлөх
 9. 9. • Ихэнх хүмүүс багш өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд заавал хот суурин газар очиж, мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх ѐстой гэж үздэг.• Тэгвэл өнөөгийн нийгэмд багшийн өөрийгөө хөгжүүлэх арга ажиллагаа нь ажлынхаа байрнаас хөндийрөлгүй, ажлаа хийх явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.
 10. 10. 2. Багш ажлын байрандаа хөгжих боломж байна уу? /Ямар аргаар шийдэж болох вэ?/• Багш нар ажлын байрандаа өөрийгөө хөгжүүлэх -ямар арга зүй баримталдаг талаар болон -ямар боломж, бололцоо байгааг цааш нь тодруулан авч үзье.
 11. 11. Үүнд:1. Багш нар хамтран ажиллах арга зүй2. Багш сурагчидтайгаа хамтран ажиллах арга зүй
 12. 12. 3. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ1. 2010-2011 оны хичээлийн жилд явагдсан “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” 100-н залуу багшийн сургалтанд баг болон хамтарч оролцсоноор багш бидний хөгжил гарсан ахиц, мөн хамтран ажилласан туршилтандаа тулгуурласан юм.2 “Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил төсөлд хамрагдсан” áагш нараас àæëûí áàéðàíäàà õºãæñºí òàëààðõ àñóóëò áîëîâñðóóëàí, ñóäàëãààãàà àâ÷ íýãòãýсэн
 13. 13. 3.1 “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” 100-н залуу багшийн сургалтанд хамрагдсан багш нарын хувьд• 2010-2011 оны нэгж хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулах зорилтын хүрээнд• Нэг нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулсан ба түүнд агуулагдах 5 ээлжит хичээлийг боловсруулсан• Ээлжит хичээл бүрийг хичээлийн судалгаа хийх замаар 2-3 удаа туршин зааж, туршилт бүр дээр алдаагаа засаж дахин сайжруулж байсан. Үүний үр дүнд: Баг болсон багшийг судалсан байдал
 14. 14. “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” 100-н багшийн сургалтанд баг болон хамтарч оролцсон багшаас авсан асуулга Õàðèóëò Àñóóëò À áàãø, ýìýãòýé Á áàãø, эмэгтэй Àæèëëàñàí æèë 8 æèë 2 æèë1 Òà áàãø ìýðãýæèëä ÷èí ñýòãýëýýñýý Ìàø èõ äóðòàé Ìàø èõ äóðòàé2 äóðòàé þó? Òà ÿìàð áàãøèéã ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ õ¿ñýë õàìãèéí ñàéí áàãø Íèéãìýý äàãàæ ¿ðãýëæ õºãæäºã ýðìýëçýëòýé áàãø ìýðãýæèëä ãýæ áîääîã âý? áàãøèéã ñàéí áàãø ãýæ áîääîã äóðòàé áàãøèéã ë ñàéí áàãø3 ãýæ áîääîã Òà õàìòààðàà 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëä õºãæèõ ÿìàð íýã ÿâàãäñàí 100 çàëóó áàãøèéí ÿâàãäñàí 100 çàëóó áàãøèéí4 ñóðãàëòàíä ñóóæ õºãæëèéí òºëºº õàìòäàà õºãæëèéí òºëºº õàìòäàà áàéñàí óó? ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí
 15. 15. № Асуулт À áàãø, ýìýãòýé Á áàãø, эмэгтэй Çîðèëãî íü òîäîðõîé áîëñîí Èäýâõè ñàíàà÷ëàãàòàé Áàãø õºãæèõ人 õýðõýí àñóóäàëûí òàëààð ñàíàà áàãø íàð áàãààð àæèëëàæ5 õºãæèõ íü ç¿éòýé ãýæ íèéëñýí áàã õàìòàð÷ õè÷ýýëèéí ñóäàëãàà õèéõ áîääîã âý? àæèëëàõ çàìààð õºãæèæ áîëíî Ìýðãýæèëèéí áà өөр • Áàéãàà ìýðãýæèëèéí áàãø íàð Áàãø àæëûí áàéðàíäàà6 •Бàãààðàà õàìòàð÷ õàìòðàí õè÷ýýëèéí õºãæèõ áîëîìæ áàéäàã óó? àæèëëàõ ñóäàëãàà õèéõ çàìààð õºãæèæ áîëíî. Õºãæñºí. Ìýðãýæèëýýðýý Ñóðãàëòàíä ñóóñàíààð Òà ººðèé㺺 ñóðãàëòàíä áîëîí õè÷ýýë çîõèîí áàãààð àæèëëàõ àðãà7 ñóóñíààð õºãæñºí ãýæ áîäîæ áàéãóóëàõ àðãà ç¿éä ç¿éãýý õºãæ¿¿ëýõ ÷àäâàðò áàéíà óó? ñóðàëöñàí ñóðàëöñàí
 16. 16. Багаар хамтран ажилласан багш бидний хамтын ажиллагааны үр дүн• Багш биднээс ихээхэн хүч хөдөлмөр, зориг тэвчээр шаардаж байсан.• Анх баг болж ажиллахад бэрхшээлтэй байсан• Бид мэргэжлийн онолын болон идэвхтэй сургалтын олон аргуудыг ашиглан хичээл зааснаар хөгжиж чадсан.• Сурагчид маань ч идэвхжиж сурлаганд нь ахиц гарч байлаа.
 17. 17. • Багш бидний хувьд мэргэжлийн олон програмуудыг судалж мэдсэн.Үүнд: NetSupporat.School 9.0 , Camtasio Studio 6.0, Articulate Quiz Maker2.1 гэх мэт програмуудыг шинээр сурч ашиглах бүрэн чадвартай болсон бөгөөд Lecture Maker, Flash зэрэг програмуудыг шинээр суралцаж байна. Эдгээр нь Мультмедиа сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд бүрэн боломжтой програмууд юмаа.
 18. 18. 3. 2. ÁÓÑÀÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ÁÀÃØ ÍÀÐÀÀÑ ÑÓÄËÀÃÀÀ ÀÂÀÕ ÀÑÓÓËÒ ÁÎËÎÂÑÐÓÓËÀÍ, ÑÓÄÀËÃÀÀÃÀÀ ÀÂ× НЭГТГЭСЭН НЬ: 1. Òàíû áàãøààð àæèëëàñàí æèë Асуулт1: 451-10æèë àæèëëàñàí багш 4029,4, 11-20 жил ажилласан 35багш нар 41,1%, 21-ээс дээш 30 41.1ажилласан багш нар 29,4% 25байлаа. ýíäýýñ õàðàõàä 11- 20 29.4 29.420æèë àæèëëàñàí áàãø 15зонхилох хувийг эзэлж байна. 10 5 0 õóâü 1-10æèë 11-20æèë 21-ñäýýø æèë
 19. 19. 2.Òà áàãø ìýðãýæèëäээ èí ñýòãýëýýñýý äóðòàé þó?6050 • “Маш их дуртай” гэсэн40 59 асуултанд30 58,8%, дуртай гэж 41 хариулсан байна.2010 0 0 Маш их дуртай Дуртай Дургүй
 20. 20. 3.Тà õàìòààðàà õºãæèõ ÿìàð íýã ñóðãàëòàíä ñóóæ áàéñàí óó? • Асуулт-3: “Та хамтаараа хөгжих ямар80 нэг сургалтанд сууж70 байсан уу” гэсэн60 асуултанд“Багшлахуйн 70,65040 арга зүйг түгээн30 дэлгэрүүлэх төсөлд20 11,8 18 хамрагдсан “ багш нар10 0 ихэнх буюу 70,6% ийг Хамтын ажиллагааны нийгэмлэг эзэлж байна. Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх төсөлд хамтрагдсан Сонирхолоорой
 21. 21. 4. Бàãø ажлын байрандаа õýðõýí õºãæèõ íü ç¿éòýé ãýæ áîääîã âý?60 • Асуулт-4:50 58,8 • Багш хэрхэн хөгжих40 вэ? гэсэн30 асуултанд“Хамтарч 29,4 ” гэсэн саналтай 58,8% -нь байсан20 11,810 байна. 0 Хүсэл эрмэлзлээрээ Хамтарч сургуулийн шахалтаар
 22. 22. 5. Áàãø àæëûí áàéðàíäàà õºãæèõ áîëîìæ áàéäàã óó?70 • Асуулт-5:60 • “ Багш ажлын50 байрандаа хөгжих40 64,7 боломжтой байдаг уу?” гэсэн3020 35,310 асуултанд 0 0 боломжтой гэж 64,7% нь үзсэн байна. Боломжтой Боломжгүй Мэдэхгүй
 23. 23. 6. Хамтарсан байдлаархөгжихөд • Асуулт-6: багаа хэрхэн сонголт хийж ажиллах вэ? • Ажлын байрандаа хөгжихөд аль хэлбэрийг сонгох вэ? гэсэн асуултанд ñîíèðõîëîîðîé42 гэсэн санал нь давуу байгаа41 нь харагдаж байна. Гэхдээ40 41,2 энэ асуулт нь á¿õ ñîíãîëò íü байх нь илүү үр дүнтэй гэж39 бодож байна. Сонирхолоороо38 нэгдэж ажиллавал хичээл37 хоорондын уялдаа холбоо36 сайжирна, анги нэгдлээрэý35 ажиллавал тухайн бүлгийн34 35.3 35,3 сурагчид, заах аргын33 нэгдэлýýðýý бол тухайн хичээлийн үр дүн сайжирна32 гэсэн дүгнэлтийг хийлээ Сонирхолоороо Анги нэгдлээрээ ЗАН
 24. 24. Асуулт-7: “Ажлын байрандаа хөгжихөд” баг хамтаараа ажиллахын давуу талууд гэсэн асуултанд:• Хамтдаа хөгжинө• Аливаа сургалт зохион байгуулахад хялбар чанартай болно• Чанартай төгс төгөлдөр хөтөлбөр бий болох• Бусадтай харилцах харилцаанд суралцах, эерэг дэвшил гарна.• 1 багшид ногдох ажлын ачаалал багасна• Сурагчдын сурах идэвхи сайжирна• Эдийн засагт хэмнэлттэй• Нийгэмд эерэг хандлага, харилцаа бий болно.
 25. 25. Асуулт-8: “Хамтарч багаар ажиллахад тулгарах бэрхшээл” гэсэн асуултанд:• Багийн гишүүдийн зорилго тодорхой биш байх• Ажлын байрны нөхцөл бүрдээгүй байх• Байршил цаг хугацааны ялгаатай байдал
 26. 26. Асуулт-9:Хамтарсан багийн гишүүд ньямар үүрэгтэй байх вэ? гэсэн асуултанд:• Зорилго нэгтэй• Тодорхой дэг журам боловсруулсан, түүнийгээ дагаж мөрддөг• Багшлах хүсэлтэй,ажилдаа сэтгэл гарган ажилладаг• Багаар ажиллах харилцааны чадвар сайтай• Хувийн соѐл, харилцаа, зохион байгуулалт өндөр байх
 27. 27. 3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГÈÉÍ ДҮГНЭЛТ: Багш ажлын байрандаа хөгжих нэг арга бол баг болон хамтран ажиллах арга юм Áàãààðàà àæèëñàíààð áàãèéí ãèø¿¿ä ººðèéí îíöëîãòîé àðãà ç¿éã õºãæ¿¿ëýõ ñóóðü á¿ðäсэн Áàãø íàð àðãà ç¿éãýý áàãààðàà õàìòðàí õºãæ¿¿ëñýíèé ýöýñòìýäëýãýý бүтээлчээр õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé áàãø áîëîõîîñ ãàäíà ,ñóðàëöàã÷èä ýíý ÷àäâàðûã ýçýìøèх боломжтой. ЗАН-ээр хамтран ажиллаж байгаа багш нар өөр өөрийн гэсэн онцлог чадвартай байгаа. Жишээ нь Залуу багш: Комьпютер, гадаад хэл Ахмад багш: Ажлын туршлага, арга зүй сайтай
 28. 28. 4. Цаашид дэвшүүлэх санал Хамтран баг, бүлэглэл болж ажиллах нь ажлын байрандаа хөгжих боломж юм. Бага ангид • Жишээ нь : 7 хичээл заадаг • Өөр мэргэжлийн ЗАН санаа нийлсэн ангид янз бүрийн багш нар багш нар .... • Тухайн хичээл ордог багш нар..... хичээлийн • Бага ангийн багш мэргэжлийн багш Нэг ангид нар хичээл тус Сайн нар... хичээл бүрээр хичээлийн дурын заадаг багш судалгаа хийх замаар ..... áагш нар нар“Á¿ëýãëýë” сайн ажиллаж үйл ажиллагаа өргөжүүлэн багш мэргэжлийн хүрээндтулгамдаад байгаа тодорхой асуудлын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэн сум, аймгуудаар явжтөслийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж, ажлын туршлага болон á¿ëýãëýëèéíõýý талаарсуртачилах боломж нээгдэн бүр цаашилбал БСШУЯ-тай хамтран ажиллаж, өөрийн гэсэнсанхүүжилттэй болох боломж бий. Энэ нь та бүгдийн хичээл зүтгэл, нөр их хөдөлмөрөөсшалтгаална.
 29. 29. Анхаарал тавьсанд баярлалаа • Thank You

×