Geography

400 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geography

  1. 1. Geography-GDS1. Байгаль дахь усны эргэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг ол. a) Эрчим хүч ба хүндийн хүчний нөлөөгөөр b) Дэлхий дээрхи бүх усан мандлуудын нэгдэл c) Ууршилт явагдана d) Тодорхой хугацааны дотор солигдон шинэчлэгдэх e) Дээрх бүгд зөв2. Усны эргэлтийн хадгалагдах хугацааг тохируул. 1. Далайн ус а. 2000-4000 жил 2. Хийн мандал дахь ус в. 8-10 хоног 3. Газар доорхи ус с. Нэг хоногоос жил 4. Хөрcний ус d. 2 долоо хоногоос жил 5. Нуурын ус е. Хэдэн өдрөөс 300 жил 6. Голын ус f. 2 долоо хоног 7. Мөстлөг , мөсөн гол k. 10 аас 1000 жил a. 1a. 2b. 3d. 4k. 5e. 6f. 7c. b. 1d. 2a. 3d. 4k. 5c. 6e. 7f c. 1a. 2c. 3b. 4d. 5e. 6k. 7f d. 1b. 2d. 3a. 4c. 5k. 6e. 7f e. 1k. 2f. 3e. 4a. 5d. 6b. 7c3. Далайн усны темпратур гүн рүүгээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? a) Нэмэгдэнэ b) Буурна c) Хэвийн d) Тогтмол e) Өөрчдөгдөхгүй4. Далайн усны давсжилт нь өргөргийн дагуу ........................................... байдлаар өөрчлөгдөнө. a) Сунасан b) Дагуу c) Хөндлөн d) Бүслэг e) Тахир5. Дараах далайн урсгалуудыг тохируулж , зөв харгалзуул. 1. Дрейф урсгал а. Усны төвшний гадаргад үүссэн тэгш бус байдлыг жигдрүүлэх замаар 2. Нөхөх урсгал в . Ижил гүн дэх усны нягтын зөрөөнөөс 3. Нягтын урсгал с. Түр зуурын болон тогтмол салхны нөлөөгөөр
  2. 2. А. 1a. 2b. 3c B. 1c. 2b. 3a C. 1c. 2a. 3b D. 1d. 2a. 3b E. 1b. 2c. 3d6. Хонхор газар хуримтлагдсан тогтсон , далайн тэнгистэй холбоогүй , өвөрмөц экологийн орчинг бүрдүүлдэг хуурай газрын усны нэг төрлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? a) Гол мөрний систем b) Голын систем c) Нуур d) Тэнгис e) Ус хагалбар7. Газрын давхаргын чулуулгуудад зарим нь ус болон шингэдэг .Үүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? a) Газар доорхи ус b) промиль c) Усны давсжилт d) Ул хөрсний ус e) Гадаргын ус8. Гол мөрнийг тодорхойлдог үндсэн хүчин зүйлд хамаарахыг ол. a) Голын усны нягт b) Агаар c) Усны хөдөлгөөн d) Ус хагалбар e) Голын урсац, гадарга ба гүний ус9. Нуурыг гарал үүслээр нь хэд ангилдаг вэ? а. 1 в. 2 с. 4 d. 3 е. 5 310. Өндөр уулын оройн хэсэгт 210,000 км бүгд дэлхийн бүх нуурын эзлэхүүнтэй тэнцүү, энэ мөстлөг хаана оршдог вэ? a) Хойд Америк b) Еврази c) Африк d) Австрали e) Альпийн нуруунд11. Дэлхийн усан мандлын нийт хэмжээ хэд вэ? a) 1,5 млрд kм куб b) 1,8 млрд kм куб c) 2,5 млрд kм куб d) 2,8 млрд kм куб е) 3,5 млрд км куб
  3. 3. 12. Ювинелийн ус гэж хаанаас ялгарах усыг хэлдэг хэлдэг вэ? a) Цөмөөс ялгарах ус b) Мантиас ялгарах ус c) Артезийн ус d) Ул хөрсний ус e) Худгийн ус13. Усанд ууссан органик бус хатуу хэсгүүдийн тоо хэмжээг юу гэж нэрлэдэг вэ? a) Далайн усны нягт b) Далайн усны даралт c) Далайн усны давсжилт d) Далайн усны температур e) Далайн усны изокол14. Далайн гүнийг яаж тодорхойлдог вэ? a) Далайн ёроол хүртэл хэмжих b) Далайн усанд дууны долгион тархах хурдад үндэслэн далайн гүнийг тогтоодог. c) Далайн ёроолыг сансраас танадан хэмжилт хийх d) Далайн гүнээс нь усны мандал хүртэл хэмжих e) Дээрх бүгд зөв15. Нар,сарны татах хүчний нөлөөгөөр үүсдэг далай тэнгисийн усны түвшин үелэг байдлаар өөрчлөгдөх үзэгдэлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? a) Далайн даралт b) Далайн таталт,түрэлт c) Далайн температур d) Далайн нягт e) Дээрх бүгд зөв16. Шельф буюу Эх газрын тан гэж юуг хэлэх вэ? a) Эх газрын усан доорх үргэлжлэл болох далайн ёроолын 0м хүртэлх гүнтэй хэсэг b) Эх газрын усан доорх үргэлжлэл болох далайн ёроолын 0-500м хүртэлх гүнтэй хэсэг c) Эх газрын усан доорх үргэлжлэл болох далайн ёроолын 0-200м хүртэлх гүнтэй хэсэг d) Эх газрын усан доорх үргэлжлэл болох далайн ёроолын 0-300м хүртэлх гүнтэй хэсэг e) Дээрх бүгд зөв17. Далайн усны дундаж температур өмнөд хагаст хойд хагасынхаас хүйтэн байдгийн шалтгаан нь юу вэ?
  4. 4. a) Антарктидын хүйтэн усны нөлөө b) Арктикын хүйтэн усны нөлөө с) Атлантын далайн хүйтэн усны нөлөө d) Өмнөд атлантын хүйтэн усны нөлөө e) Дээрх бүгд зөв18. Далайн урсгалын чиглэлд нөлөөлөх гол хүчин зүйл аль нь вэ? a) Дэлхийн татах хүч b) Төвөөс зугатах хүч c) Даялагч хүч d) Дэлхийн тэнхлэгийн хазайлт e) Дээрх бүгд зөв19. Далайн усны даралт гэж юуг хэлэх вэ? a) Далайн түвшин дээр хэмжсэн үзүүлэлт b) Далайн гадаргын 1 см кв талбай дээр дарж буй агаарын жин c) Далайн гадаргын 10 см кв талбай дээр дарж буй агаарын жин d) Далайн гадаргын 100 см кв талбай дээр дарж буй агаарын жин e) Дээрх бүгд зөв20. Дэлхийн хамгийн том урсгал аль нь вэ? a) Эль нино урсгал b) Гольфстримийн урсгал c) Лабродарын урсгал d) Хойд Атлантын урсгал e) Норвегийн урсгал

×