Анализ                                Судалгаа                      ...
Анализудалгаа    1                     2                     3        ...
Анализ   6        7                                     8          ...
АнализХуудас 4
АнализХуудас 5
АнализХуудас 6
АнализХуудас 7
График                              Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1:               ...
График    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм         b. Үгүй        Бат-Эрдэнэ      ...
График                    16                    14                ...
График                  18                  16                  14   ...
График                    16                    14                ...
График                            0    Судалгаанд оролцсон нийт           0   ...
График                  1                 0.9                 0.8   ...
ГрафикАсуулт 14:                            0    Судалгаанд оролцсон нийт         ...
График                    1                  0.9                  ...
График                  1                 0.9                 0.8   ...
График                         0    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0     ...
График                   1                  0.9                  0.8...
График                  1                 0.9                 0.8   ...
График                     1                    0.9                ...
ГрафикАсуулт 24:                            0    Судалгаанд оролцсон нийт         ...
ГрафикАсуулт 26:                         0    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0...
ГрафикАсуулт 28:                         0    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0...
Графикы нэгтгэлхолтой юу?       c.      d.            0          0жилсэн үү?       ...
График            c.    d.            2    0          c заримдаа  d.      ...
Графиклээ асуудаг уу?          c.заримдаа    d.             3      1нүүдээ цээжилсэн үү? ...
Графику?         c. Сайн  d. Маш сайн           1     18той байдаг уу?         c. Сайн  d...
Графикахиж байна вэ?         c. Сайн  d. Маш сайн           4     2                ...
График0  00  00  00  0    Хуудас 30
График0  00  0    Хуудас 31
График0  00  00  00  0    Хуудас 32
График0  00  00  00  0    Хуудас 33
График0  00  0    Хуудас 34
График0  00  00  00  0    Хуудас 35
График0  00  0    Хуудас 36
График0  00  0    Хуудас 37
График0  00  0    Хуудас 38
График0  00  00  00  0    Хуудас 39
График0  00  00  00  0    Хуудас 40
График0  00  00  00  0    Хуудас 41
1                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лат...
1    Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. Тийм        b. Үгүй        ...
1Хуудас 44
1Хуудас 45
1Хуудас 46
1Хуудас 47
1хим судалгаа 9     анги        4 эр     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    c ...
1       Хариулт  cd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  c           ...
1Хуудас 50
1Хуудас 51
1Хуудас 52
1Хуудас 53
1Хуудас 54
1Хуудас 55
1Хуудас 56
1Хуудас 57
1Хуудас 58
1Хуудас 59
2                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лат...
2    Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. Тийм        b. Үгүй        ...
2Хуудас 62
2Хуудас 63
2Хуудас 64
2Хуудас 65
2хим судалгаа 9     анги        4 эм     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a ...
2       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  d           ...
2Хуудас 68
2Хуудас 69
2Хуудас 70
2Хуудас 71
2Хуудас 72
2Хуудас 73
2Хуудас 74
2Хуудас 75
2Хуудас 76
2Хуудас 77
3                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лати...
3    Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. тийм        b. Үгүй        ...
3Хуудас 80
3Хуудас 81
3Хуудас 82
3Хуудас 83
3хим судалгаа 9     анги        4 эр     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    c ...
3       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  bd. Маш сайн  Хариулт  cd. Маш сайн  Хариулт  c           ...
3Хуудас 86
3Хуудас 87
3Хуудас 88
3Хуудас 89
3Хуудас 90
3Хуудас 91
3Хуудас 92
3Хуудас 93
3Хуудас 94
3Хуудас 95
4                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лати...
4    Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. Тийм        b. Үгүй        ...
4Хуудас 98
4Хуудас 99
4Хуудас 100
4Хуудас 101
4хим судалгаа 9     анги        4 эр     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a ...
4       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  c           ...
4Хуудас 104
4Хуудас 105
4Хуудас 106
4Хуудас 107
4Хуудас 108
4Хуудас 109
4Хуудас 110
4Хуудас 111
4Хуудас 112
4Хуудас 113
5                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лати...
5       Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?         a. Тийм        b. Үгүй   ...
5Хуудас 116
5Хуудас 117
5Хуудас 118
5Хуудас 119
5хим судалгаа 9     анги        4 эм     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a ...
5       Хариулт  cd. Маш сайн  Хариулт  cd. Маш сайн  Хариулт  cd. Маш сайн  Хариулт  d           ...
5Хуудас 122
5Хуудас 123
5Хуудас 124
5Хуудас 125
5Хуудас 126
5Хуудас 127
5Хуудас 128
5Хуудас 129
5Хуудас 130
5Хуудас 131
6                                   Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө ла...
6       Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?        a. Тийм        b. Үгүй    ...
6Хуудас 134
6Хуудас 135
6Хуудас 136
6Хуудас 137
6хим судалгаа 9     анги        4 эр     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a ...
6       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  d           ...
6Хуудас 140
6Хуудас 141
6Хуудас 142
6Хуудас 143
6Хуудас 144
6Хуудас 145
6Хуудас 146
6Хуудас 147
6Хуудас 148
6Хуудас 149
7                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лати...
7    Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. Тийм        b. Үгүй        ...
7Хуудас 152
7Хуудас 153
7Хуудас 154
7Хуудас 155
7хим судалгаа 9     анги        4 эр     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a ...
7       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  d           ...
7Хуудас 158
7Хуудас 159
7Хуудас 160
7Хуудас 161
7Хуудас 162
7Хуудас 163
7Хуудас 164
7Хуудас 165
7Хуудас 166
7Хуудас 167
8                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лати...
8    Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. Тийм        b.үгүй        ...
8Хуудас 170
8Хуудас 171
8Хуудас 172
8Хуудас 173
8хим судалгаа 9     анги        4 эм     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a ...
8       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  d           ...
8Хуудас 176
8Хуудас 177
8Хуудас 178
8Хуудас 179
8Хуудас 180
8Хуудас 181
8Хуудас 182
8Хуудас 183
8Хуудас 184
8Хуудас 185
9                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лати...
9  Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. Тийм        b. Үгүй        c.ха...
9Хуудас 188
9Хуудас 189
9Хуудас 190
9Хуудас 191
9хим судалгаа 9     анги        4 эм     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a ...
9       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  d           ...
9Хуудас 194
9Хуудас 195
9Хуудас 196
9Хуудас 197
9Хуудас 198
9Хуудас 199
9Хуудас 200
9Хуудас 201
9Хуудас 202
9Хуудас 203
10                                  Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө лат...
10    Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү?       a. Тийм        b. Үгүй       ...
10Хуудас 206
10Хуудас 207
10Хуудас 208
10Хуудас 209
10хим судалгаа 9     анги        4 эм     Бүлэг        а   Хариулт    a   Хариулт    a...
10       Хариулт  ad. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  dd. Маш сайн  Хариулт  d          ...
10Хуудас 212
10Хуудас 213
10Хуудас 214
10Хуудас 215
10Хуудас 216
10Хуудас 217
10Хуудас 218
10Хуудас 219
10Хуудас 220
10Хуудас 221
11                                   Цахим су  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө л...
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
судалгаа
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

судалгаа

498 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

судалгаа

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 Та англи хэл сурах сонирхолтой юу?№ Овог Нэр Мэргэжил Бүлэг Нас Хүйс a. Тийм b. Үгүй 1 Ганзориг Анар 4а 9 эр 1 0 2 Батхүү Анужин 4а 9 эм 1 0 3 Дуламсүрэн Баатархүү 4а 9 эр 1 0 4 Баянбат Магалжав 4а 9 эр 1 0 5 Цолмон Цолмонтуяа 4а 9 эм 1 0 6 Алтаннавч Цэлмэг 4а 9 эр 1 0 7 Элдэв Бат-Эрдэнэ 4а 9 эр 1 0 8 Ганхүү Хонгорзул 4а 9 эм 1 0 9 Нямбат Оюунбилэг 4а 9 эм 1 0 10 Ганболд Халиун 4а 9 эм 1 0 11 Мөнхзаяа Намуунзаяа 4а 9 эм 1 0 12 Батбэлэг Сэргэлэн 4а 9 эр 1 0 13 Отгонжаргал Энх-Орчлон 4а 9 эр 1 0 14 Нансалмаа Бямбадулам 4а 9 эм 1 0 15 Гантуяа Баярсайхан 4а 9 эр 1 0 16 Баяннягт Субашид 4а 9 эр 1 0 17 Шинэбаяр Дөлгөөн 4а 9 эм 1 0 18 Элдэв-Очир Дөлгөөн 4а 9 эр 1 0 19 Мөнхтуяа Төмөрбаатбар 4а 9 эр 1 0 20 Цэрэндорж Дулмаа 4 9 эм 1 021#21 нийт 20 0 Хуудас 1
 2. 2. Анализудалгаа 1 2 3 4 5 6 Англи хэлний Англи хэлний Та англи хэлний Англи хэлний үг Англи хэлний үгТа англи хэл сурах хичээл хийхэд багшаасаа үсгээ цээжилсэн цээжилэхэд хэцүү цээжилэхэд хэцүү сонирхолтой юу? туслах хүн байдаг хичээлээ үү? юу? юу? уу? асуудаг уу? c заримдаа c.заримдаа a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй a.тийм d. d. d. d. d. c. c. c. c. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 2 0 13 5 2 0 15 2 3 2 4 16 0 0 0 16 3 Хуудас 2
 3. 3. Анализ 6 7 8 9 10Англи хэлний Та англи хэлний Англи хэлний Таны англи багшаасаа хичээл дээр үзсэн Та бичиж хичээл хэлний мэдлэг хичээлээ үгнүүдээ цээжилсэн чадах уу? ойлгомжтой хир ахиж байна асуудаг уу? үү? байдаг уу? вэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг c.хагас дутуу a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн a. чадахгүй d.маш муу a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй d. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 3 0 0 1 1 18 2 0 2 16 0 0 4 2 Хуудас 3
 4. 4. АнализХуудас 4
 5. 5. АнализХуудас 5
 6. 6. АнализХуудас 6
 7. 7. АнализХуудас 7
 8. 8. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Бат-Эрдэнэ 20 0 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй c. 10 d. 8 6 4 2 0Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Бат-Эрдэнэ 17 0 18 16 14 12 a. Тийм b. Үгүй 10 c. d. 8 6 4 2 0Асуулт 3: 0 Хуудас 8
 9. 9. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Бат-Эрдэнэ 13 5 14 12 10 a. Тийм b. Үгүй 8 c. d. 6 4 2 0Асуулт 4: ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Бат-Эрдэнэ 15 2 16 14 12 a. Тийм 10 b. Үгүй c заримдаа 8 d. 6 4 2 0Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a.тийм b. Үгүй Бат-Эрдэнэ 4 16 Хуудас 9
 10. 10. График 16 14 12 a.тийм 10 b. Үгүй c. 8 d. 6 4 2 0Асуулт 6: Англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 16 16 14 12 a. Тийм 10 b. Үгүй c.заримдаа 8 d. 6 4 2 0Асуулт 7: Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 17 0 Хуудас 10
 11. 11. График 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй 10 c.хагас дутуу 8 d.маш муу 6 4 2 0Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. чадахгүй b. Дунд зэрэг 0 0 1 18 16 14 a. чадахгүй b. Дунд 12 зэрэг c. Сайн 10 d. Маш 8 сайн 6 4 2 0Асуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг 0 2 0 Хуудас 11
 12. 12. График 16 14 12 a. Ойлгомж муутай 10 b. Дунд зэрэг 8 c. Сайн d. Маш сайн 6 4 2 0Асуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 0 0 0 4 3.5 3 a. Тааруухан 2.5 b. Дунд зэрэг 2 c. Сайн d. Маш сайн 1.5 1 0.5 0Асуулт 11: Хуудас 12
 13. 13. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 13
 14. 14. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 14
 15. 15. ГрафикАсуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 15
 16. 16. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 16
 17. 17. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 19: Хуудас 17
 18. 18. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 18
 19. 19. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 19
 20. 20. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 20
 21. 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K Column L 0.5 Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 22. 22. ГрафикАсуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 22
 23. 23. ГрафикАсуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 23
 24. 24. ГрафикАсуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 24
 25. 25. Графикы нэгтгэлхолтой юу? c. d. 0 0жилсэн үү? c. d. 2 0 Хуудас 25
 26. 26. График c. d. 2 0 c заримдаа d. 3 2ах хүн байдаг уу? c. d. 0 0 Хуудас 26
 27. 27. Графиклээ асуудаг уу? c.заримдаа d. 3 1нүүдээ цээжилсэн үү? c.хагас дутуу d.маш муу 3 0 Хуудас 27
 28. 28. Графику? c. Сайн d. Маш сайн 1 18той байдаг уу? c. Сайн d. Маш сайн 2 16 Хуудас 28
 29. 29. Графикахиж байна вэ? c. Сайн d. Маш сайн 4 2 Хуудас 29
 30. 30. График0 00 00 00 0 Хуудас 30
 31. 31. График0 00 0 Хуудас 31
 32. 32. График0 00 00 00 0 Хуудас 32
 33. 33. График0 00 00 00 0 Хуудас 33
 34. 34. График0 00 0 Хуудас 34
 35. 35. График0 00 00 00 0 Хуудас 35
 36. 36. График0 00 0 Хуудас 36
 37. 37. График0 00 0 Хуудас 37
 38. 38. График0 00 0 Хуудас 38
 39. 39. График0 00 00 00 0 Хуудас 39
 40. 40. График0 00 00 00 0 Хуудас 40
 41. 41. График0 00 00 00 0 Хуудас 41
 42. 42. 1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Ганзориг Нас 9Нэр Анар Хүйс эрАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: ? Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 6: Англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 42
 43. 43. 1 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хагас дутуу d.маш мууАсуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 43
 44. 44. 1Хуудас 44
 45. 45. 1Хуудас 45
 46. 46. 1Хуудас 46
 47. 47. 1Хуудас 47
 48. 48. 1хим судалгаа 9 анги 4 эр Бүлэг а Хариулт a Хариулт c Хариулт a Хариулт c Хариулт b Хариулт c Хуудас 48
 49. 49. 1 Хариулт cd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт c Хуудас 49
 50. 50. 1Хуудас 50
 51. 51. 1Хуудас 51
 52. 52. 1Хуудас 52
 53. 53. 1Хуудас 53
 54. 54. 1Хуудас 54
 55. 55. 1Хуудас 55
 56. 56. 1Хуудас 56
 57. 57. 1Хуудас 57
 58. 58. 1Хуудас 58
 59. 59. 1Хуудас 59
 60. 60. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Батхүү Нас 9Нэр Анужин Хүйс эмАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: ? Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. заримдааАсуулт 6: Англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу ? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 60
 61. 61. 2 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 61
 62. 62. 2Хуудас 62
 63. 63. 2Хуудас 63
 64. 64. 2Хуудас 64
 65. 65. 2Хуудас 65
 66. 66. 2хим судалгаа 9 анги 4 эм Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 66
 67. 67. 2 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 67
 68. 68. 2Хуудас 68
 69. 69. 2Хуудас 69
 70. 70. 2Хуудас 70
 71. 71. 2Хуудас 71
 72. 72. 2Хуудас 72
 73. 73. 2Хуудас 73
 74. 74. 2Хуудас 74
 75. 75. 2Хуудас 75
 76. 76. 2Хуудас 76
 77. 77. 2Хуудас 77
 78. 78. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Дуламсүрэн Нас 9Нэр Баатархүү Хүйс эрАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: ? Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тиим b. Үгүй c. заримдаа d. writeАсуулт 6: Англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. play b. dog c.I d.catАсуулт 7: Хуудас 78
 79. 79. 3 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 79
 80. 80. 3Хуудас 80
 81. 81. 3Хуудас 81
 82. 82. 3Хуудас 82
 83. 83. 3Хуудас 83
 84. 84. 3хим судалгаа 9 анги 4 эр Бүлэг а Хариулт a Хариулт c Хариулт c Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хуудас 84
 85. 85. 3 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт bd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт c Хуудас 85
 86. 86. 3Хуудас 86
 87. 87. 3Хуудас 87
 88. 88. 3Хуудас 88
 89. 89. 3Хуудас 89
 90. 90. 3Хуудас 90
 91. 91. 3Хуудас 91
 92. 92. 3Хуудас 92
 93. 93. 3Хуудас 93
 94. 94. 3Хуудас 94
 95. 95. 3Хуудас 95
 96. 96. 4 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Баянбат Нас 9Нэр Магалжав Хүйс эрАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 6: Англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заридаа d.Асуулт 7: Хуудас 96
 97. 97. 4 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хагас дутуу d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 97
 98. 98. 4Хуудас 98
 99. 99. 4Хуудас 99
 100. 100. 4Хуудас 100
 101. 101. 4Хуудас 101
 102. 102. 4хим судалгаа 9 анги 4 эр Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт c Хариулт a Хариулт b Хариулт d Хуудас 102
 103. 103. 4 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт c Хуудас 103
 104. 104. 4Хуудас 104
 105. 105. 4Хуудас 105
 106. 106. 4Хуудас 106
 107. 107. 4Хуудас 107
 108. 108. 4Хуудас 108
 109. 109. 4Хуудас 109
 110. 110. 4Хуудас 110
 111. 111. 4Хуудас 111
 112. 112. 4Хуудас 112
 113. 113. 4Хуудас 113
 114. 114. 5 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Цолмон Нас 9Нэр Цолмонтуяа Хүйс эмАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 6: англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a.тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 114
 115. 115. 5 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хагас дутуу d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 115
 116. 116. 5Хуудас 116
 117. 117. 5Хуудас 117
 118. 118. 5Хуудас 118
 119. 119. 5Хуудас 119
 120. 120. 5хим судалгаа 9 анги 4 эм Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт c Хуудас 120
 121. 121. 5 Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт cd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 121
 122. 122. 5Хуудас 122
 123. 123. 5Хуудас 123
 124. 124. 5Хуудас 124
 125. 125. 5Хуудас 125
 126. 126. 5Хуудас 126
 127. 127. 5Хуудас 127
 128. 128. 5Хуудас 128
 129. 129. 5Хуудас 129
 130. 130. 5Хуудас 130
 131. 131. 5Хуудас 131
 132. 132. 6 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Алтаннавч Нас 9Нэр Цэлмэг Хүйс эрАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 6: англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 132
 133. 133. 6 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хагас дутуу d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 133
 134. 134. 6Хуудас 134
 135. 135. 6Хуудас 135
 136. 136. 6Хуудас 136
 137. 137. 6Хуудас 137
 138. 138. 6хим судалгаа 9 анги 4 эр Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хуудас 138
 139. 139. 6 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 139
 140. 140. 6Хуудас 140
 141. 141. 6Хуудас 141
 142. 142. 6Хуудас 142
 143. 143. 6Хуудас 143
 144. 144. 6Хуудас 144
 145. 145. 6Хуудас 145
 146. 146. 6Хуудас 146
 147. 147. 6Хуудас 147
 148. 148. 6Хуудас 148
 149. 149. 6Хуудас 149
 150. 150. 7 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Элдэв Нас 9Нэр Бат-Эрдэнэ Хүйс эрАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 6: англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 150
 151. 151. 7 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хагас дутуу d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 151
 152. 152. 7Хуудас 152
 153. 153. 7Хуудас 153
 154. 154. 7Хуудас 154
 155. 155. 7Хуудас 155
 156. 156. 7хим судалгаа 9 анги 4 эр Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хуудас 156
 157. 157. 7 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 157
 158. 158. 7Хуудас 158
 159. 159. 7Хуудас 159
 160. 160. 7Хуудас 160
 161. 161. 7Хуудас 161
 162. 162. 7Хуудас 162
 163. 163. 7Хуудас 163
 164. 164. 7Хуудас 164
 165. 165. 7Хуудас 165
 166. 166. 7Хуудас 166
 167. 167. 7Хуудас 167
 168. 168. 8 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Ганхүү Нас 9Нэр Хонгорзул Хүйс эмАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 6: англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 168
 169. 169. 8 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b.үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 169
 170. 170. 8Хуудас 170
 171. 171. 8Хуудас 171
 172. 172. 8Хуудас 172
 173. 173. 8Хуудас 173
 174. 174. 8хим судалгаа 9 анги 4 эм Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хуудас 174
 175. 175. 8 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 175
 176. 176. 8Хуудас 176
 177. 177. 8Хуудас 177
 178. 178. 8Хуудас 178
 179. 179. 8Хуудас 179
 180. 180. 8Хуудас 180
 181. 181. 8Хуудас 181
 182. 182. 8Хуудас 182
 183. 183. 8Хуудас 183
 184. 184. 8Хуудас 184
 185. 185. 8Хуудас 185
 186. 186. 9 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нямбат Нас 9Нэр Оюунбилэг Хүйс эмАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a.тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 6: англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 186
 187. 187. 9 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c.хагас дутуу d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 187
 188. 188. 9Хуудас 188
 189. 189. 9Хуудас 189
 190. 190. 9Хуудас 190
 191. 191. 9Хуудас 191
 192. 192. 9хим судалгаа 9 анги 4 эм Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хуудас 192
 193. 193. 9 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 193
 194. 194. 9Хуудас 194
 195. 195. 9Хуудас 195
 196. 196. 9Хуудас 196
 197. 197. 9Хуудас 197
 198. 198. 9Хуудас 198
 199. 199. 9Хуудас 199
 200. 200. 9Хуудас 200
 201. 201. 9Хуудас 201
 202. 202. 9Хуудас 202
 203. 203. 9Хуудас 203
 204. 204. 10 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Ганболд Нас 9Нэр Халиун Хүйс эмАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлний хичээл хийхэд туслах хүн байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 6: англи хэлний багшаасаа хичээлээ асуудаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 7: Хуудас 204
 205. 205. 10 Та англи хэлний хичээл дээр үзсэн үгнүүдээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 8: Та бичиж чадах уу? a. чадахгүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Англи хэлний хичээл ойлгомжтой байдаг уу? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Таны англи хэлний мэдлэг хир ахиж байна вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 205
 206. 206. 10Хуудас 206
 207. 207. 10Хуудас 207
 208. 208. 10Хуудас 208
 209. 209. 10Хуудас 209
 210. 210. 10хим судалгаа 9 анги 4 эм Бүлэг а Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хуудас 210
 211. 211. 10 Хариулт ad. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт dd. Маш сайн Хариулт d Хуудас 211
 212. 212. 10Хуудас 212
 213. 213. 10Хуудас 213
 214. 214. 10Хуудас 214
 215. 215. 10Хуудас 215
 216. 216. 10Хуудас 216
 217. 217. 10Хуудас 217
 218. 218. 10Хуудас 218
 219. 219. 10Хуудас 219
 220. 220. 10Хуудас 220
 221. 221. 10Хуудас 221
 222. 222. 11 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Мөнхзаяа Нас 9Нэр Намуунзаяа Хүйс эмАсуулт 1: Та англи хэл сурах сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та англи хэлний үсгээ цээжилсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. хагас дутуу d.Асуулт 3: Англи хэлний үг цээжилэхэд хэцүү юу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 4: Aнгли хэлний хичээл хийхдээ хүнээс туслалцаа авдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. заримдаа d.Асуулт 5: Англи хэлниЀԞ 

×