Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Хоосон болон сүүлд ашигласан загваруудсаас үүсгэх командыг сонгоно уу?
Слайдын бэлэн дизайн бүхий загваруудсаас үүсгэх командыг сонгоно уу?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test5

729 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Test5

 1. 1. <ul><li>Хоосон болон сүүлд ашигласан загваруудсаас үүсгэх командыг сонгоно уу?
 2. 2. Слайдын бэлэн дизайн бүхий загваруудсаас үүсгэх командыг сонгоно уу?
 3. 3. Өмнө нь бэлтгэн хийгдэж байсан загваруудсаас үүсгэх командыг сонгоно уу?
 4. 4. Интернэтээс бэлэн загвар нээх командыг сонгоно уу?
 5. 5. График слайд ямар төрөлтэй вэ?
 6. 6. Ердийн илтгэл ямар төрөлтэй вэ?
 7. 7. Вэб хуудсанд ашиглагдах график слайд ямар төрөлтэй вэ?
 8. 8. Илтгэлийн загвар файл ямар төрөлтэй вэ?
 9. 9. Вэб браузер дээр нээх илтгэл ямар төрөлтэй вэ?
 10. 10. Slide Show горимоор нээгдэх илтгэл ямар төрөлтэй вэ?
 11. 11. Сонгосон слайдыг бүхэлд нь хувилах командыг сонгоно уу?
 12. 12. Слайд файлаас оруулах командыг сонгоно уу?
 13. 13. Шинэ слайдын загвар оруулах командыг сонгоно уу?
 14. 14. Слайд устгах командыг сонгоно уу?
 15. 15. Анхны байдлаар сэргээх командыг сонгоно уу?
 16. 16. Өөр програм хангамжийн тусламжтай байгуулсан текст оруулах командыг сонгоно уу?
 17. 17. Слайдын элементийн хөдөлгөөний тохируулгыг хийх командыг сонгоно уу?
 18. 18. Слайд бүрийн хөдөлгөөнийг харах командыг сонгоно уу?
 19. 19. Слайдын элементийн хөдөлгөөний тохируулгыг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгох командыг сонгоно уу?
 20. 20. Хуудас солигдох үед хийгдэх хөдөлгөөнийг тохируулах командыг сонгоно уу?
 21. 21. Шилжилтийн хурдыг тохируулах командыг сонгоно уу?
 22. 22. Хулганаар товшин дараагын хуудсанд шилжих командыг сонгоно уу?
 23. 23. Тохируулсан хугацааны дараа автоматаар дараагын хуудсанд шилжих командыг сонгоно уу?
 24. 24. Хуудас солигдох үед гарах дууг тохируулах командыг сонгоно уу?
 25. 25. Сонгосон тохируулгыг бүх хуудсанд хүчинтэй болгох командыг сонгоно уу?
 26. 26. Илтгэлээс сонгож авсан хуудсуудыг харуулах командыг сонгоно уу?
 27. 27. Гаргах тохиргоо /бүгдийг эсвэл тоо заах, гарах явцад бичих балны өнгө гэх мэт/ командыг сонгоно уу?
 28. 28. Нийт хичнээн минутанд багтаж байгааг урьдчилан бэлтгэх командыг сонгоно уу?
 29. 29. Дэлэгцэнд харагдах нягтрал тохируулах командыг сонгоно уу?
 30. 30. Илтгэлийг эхний слайднаас эхлүүлэн харуулах командыг сонгоно уу?
 31. 31. Сонгосон слайднаас эхлүүлэн харуулах командыг сонгоно уу?
 32. 32. Яриа бичих командыг сонгоно уу?
 33. 33. Сонгосон хуудсыг нууцлах командыг сонгоно уу?
 34. 34. Илтгэлээ эрэмбэлэн харах командыг сонгоно уу?
 35. 35. Илтгэлээ энгийн дараалал харах командыг сонгоно уу?
 36. 36. Илтгэлээ тэмдэглэлийн хамт харах командыг сонгоно уу?
 37. 37. Илтгэлээ дэлгэц дүүрэн харах командыг сонгоно уу?
 38. 38. Мастер слайд үүсгэх командыг сонгоно уу?
 39. 39. Шугам харуулах командыг сонгоно уу?
 40. 40. Тор харуулах командыг сонгоно уу?
 41. 41. Томруулж, багасгаж харах командыг сонгоно уу?
 42. 42. Цонхондоо багтааж харах командыг сонгоно уу?
 43. 43. Саарал өнгөөр харуулах командыг сонгоно уу?
 44. 44. Хар ба цагаан өнгөөр харуулах командыг сонгоно уу?
 45. 45. Шинэ цонх нээн харах командыг сонгоно уу?
 46. 46. Бүх цонхнуудыг зэрэгцүүлэн байрлуулах командыг сонгоно уу?
 47. 47. Тасалж авах командыг сонгоно уу?
 48. 48. Нээсэн илтгэлүүдийн хооронд шилжих командыг сонгоно уу?
 49. 49. Өнгөтөөр харуулах командыг сонгоно уу?
 50. 50. Макро хэл ашиглан зарим сонголтуудыг өргөтгөх командыг сонгоно уу?

×