Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Баруун тийш нэг тэмдэгтээр шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
Зүүн тийш нэг тэмдэгтээр шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test2

1,019 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Test2

 1. 1. <ul><li>Баруун тийш нэг тэмдэгтээр шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 2. 2. Зүүн тийш нэг тэмдэгтээр шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 3. 3. Баруун тийш нэг үгээр шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 4. 4. Зүүн тийш нэг үгээр шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 5. 5. Доошоо нэг мөрөөр шилжүүлэх гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 6. 6. Дээш нэг мөрөөр шилжүүлэх гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 7. 7. Нэг параграфаар доошлуулах гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 8. 8. Нэг параграфаар дээшлүүлэх гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 9. 9. Дэлгэц дэлгэцээр доош шилжиж харуулах гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 10. 10. Дараагын хуудсанд шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 11. 11. Дэлгэц дэлгэцээр дээш шилжиж харуулах гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 12. 12. Өмнөх хуудсанд шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 13. 13. Мөрийн төгсгөлд аваачих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 14. 14. Ажлын хуудасны эхэнд аваачих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 15. 15. Ажлын хуудасны төгсгөлд аваачих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 16. 16. Мөрийн эхэнд аваачих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 17. 17. Дарж бичих горимд шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 18. 18. Том үсгээр бичих горимд шилжих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 19. 19. Курсороос өмнөх тэмдэгтийг устгах гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 20. 20. Курсорын арын тэмдэгтийг устгах гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 21. 21. Том үсгээр бичих гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 22. 22. Үг хооронд зай авах гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 23. 23. Нэг мөрөнд багтааж үг хооронд зай авах гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 24. 24. Дараагын хуудасны эхнээс эхлүүлэх гар дээрх товчлуурыг сонгоно уу?
 25. 25. Left Tab-г сонгоно уу?
 26. 26. Decimal Tab -г сонгоно уу?
 27. 27. Right Tab -г сонгоно уу?
 28. 28. Bar Tab -г сонгоно уу?
 29. 29. Center Tab-г сонгоно уу?
 30. 30. Paragraph бүлэг текстийн эхний мөрийн авах зайг тохируулах товчыг сонгоно уу?
 31. 31. Paragraph бүлэг текстийн зүүн захаас авах зайг тохируулна товчыг сонгоно уу?
 32. 32. Хуудасны зүүн захаас текст бичигдэх зүүн хязгаар хүртлэх хоосон зайг тохируулах товчыг сонгоно уу?
 33. 33. Paragraph бэлэг текстийн эхний мөрөөс бусад мөрүүдийн авах зайг тохируулах товчыг сонгоно уу?
 34. 34. Хуудасны баруун захаас текст бичигдэх баруун хязгаар хүртлэх хоосон зайг тохируулах товчыг сонгоно уу?
 35. 35. Хэмжээсийн шугамыг харуулах эсэхийг тохируулах товчыг сонгоно уу?
 36. 36. Paragraph бүлэг текстийн баруун захаас авах зайг тохируулах товчыг сонгоно уу?
 37. 37. Хуулсан текстийн форматыг өөрчлөлгүйгээр хуулсан баримтын форматаар гаргаж ирэх командыг сонгоно уу?
 38. 38. Paste командын тохиргоог хийх командыг сонгоно уу?
 39. 39. Хуулсан текстийн форматыг өөрчилж хуулж тавж байгаа баримтын форматад хөрвүүлэх командыг сонгоно уу?
 40. 40. Зөвхөн текстийг гаргаж тавих командыг сонгоно уу?
 41. 41. Хуудасны доод талд дугаар оруулах командыг сонгоно уу?
 42. 42. Хуудасны дээд талд дугаар оруулах командыг сонгоно уу?
 43. 43. Курсор байрлаж байгаа хэсэгт дугаар оруулах командыг сонгоно уу?
 44. 44. Хуудасны зүүн, баруун талуудад дугаар оруулах командыг сонгоно уу?
 45. 45. Дугаарлах төрлийг тохируулах командыг сонгоно уу?
 46. 46. Дугаарандаа сэдэв хавсаргах эсэхийг сонгох командыг сонгоно уу?
 47. 47. өмнөх дугаарыг үргэлжлүүлж дугаарлах командыг сонгоно уу?
 48. 48. Хэдээс эхэлж дугаарлахыг зааж өгөх командыг сонгоно уу?</li></ul>Go to Header ямар үүрэгтэй вэ?<br />Next Section ямар үүрэгтэй вэ?<br />

×