Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint2007lecture

5,714 views

Published on

 • Be the first to comment

Powerpoint2007lecture

 1. 1. POWERPOINT2007<br />ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÖÎÍÕ, ÍÝÌÝËÒ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ<br />Microsoft Office нийтлэг томоохон өөрчлөлтүүд:<br />Хамгийн чухал өөрчлөлт нь интерфейс буюу бидний танил цонх, цэс зэрэг нь бүхлээрээ өөрчлөгдсөн. Уламжлалт саарал өнгийн цэснүүдийг орчин үеийн техник технологийн харагдуулах тууз хэлбэрээр өөрчилсөн. Тууз хэмээх ойлголт нь tab-уудын цувралууд бөгөөд командуудыг төстэй байдлаар нь багцлан ил гаргажээ.<br />Live Preview буюу Бодитоор харах гэсэн технологийг нэвтрүүлсэн. Та хүссэн ямар нэгэн өөрчлөлт нэмэлтийг хулганаараа очих энгийн аргаар хуудсан дээр хэрхэн харагдахыг харж туршиж болно. Энэ нь өөрчлөлтөө оруулчихаад хэрвээ таалагдахгүй бол буцааж устгах алхмыг байхгүй болгож чадсан.<br />XML-д суурилсан файл үүсгэх нь бас нэгэн томоохон өөрчлөлт юм. Энэ нь хуучин үүсгэдэг байсан өргөтгөлийн нэрэн дээр х үсэг залган хадгалж болно гэсэн үг юм. Энгийнээр doc гэхийн оронд docx гэж хадгална гэсэн үг. Ингэж XML  форматаар хадгалах нь хэн дуртай нь түүнийг нээх, засварлах боломжтой болжээ.<br />Түүнчлэн Microsoft Office багцад /Word, Excel, PowerPoint/ орсон бүх програм дээр дараах өөрчлөлтүүд гарчээ. <br /><ul><li>Administrative installation image:
 2. 2. Administrative installation зургууд нь дотоод install шаардана. Учир нь эдгээр зургуудыг нэтээс татаж харуулахад хүндрэлтэй байдаг.
 3. 3. Тиймээс дотоод эх үүсвэрийг шаардахаар тохируулжээ.
 4. 4. Clip Organizer: Autoimport
 5. 5. Clip Organizer-ийг анх дуудахдаа Autoimport цонхыг харуулахаа болж харин File цэснээс дуудах Хуучнаараа: File > Add clips to the organizer > Automatically гэсэн дараалалтай байсан.
 6. 6. Document-ийн амьдралын хугацаа
 7. 7. Office 2003 дээр хэрэглэгч сервер дээрх файлыг ачаалах үед шууд тэнд байгаагаар нь ажилладаг байсан харин 2007 дээр бол өөр дээрээ түр зуур хуулаад эндээ ажилладгаар тохируулжээ.
 8. 8. Help: Detect and Repair, File Search зэрэг нь байхгүй болсон.
 9. 9. Office-ын Recovery буюу нөхөн сэргээх програм суухаа больжээ. Харин 2007 нь өөрөө автоматаар болохоо больсон програмыг илрүүлэх бөгөөд түүний баримтын нөхөн сэргээх арга хэмжээг авдаг болсон байна.</li></ul>POWERPOINT ГЭЖ ЮУ ВЭ?<br /><ul><li>Энгийн файл үүсгэж, танилцуулга, илтгэл, сургалтын материал, байгууллагын зар мэдээ, сурталчилгаа, мэдээлэл гаргахад энгийн presenation ашиглан хийж болно.
 10. 10. Төрөл бүрийн хурал, семинар, курс, дипломын ажил хамгаалах, компаний үйл ажиллаганы тайлан, бүтээгдэхүүний танилцуулга зэрэг мэргэжлийн түвшний presenation ашиглахад нэн торихомжтой.
 11. 11. Бэлтгэсэн илтгэлдээ хүснэгт, текстэн мэдээлэл, зураг, дүрс, хөдөлгөөнт дүрс (animation), дуу авиа, видео, мультмедиа оруулж өндөр түвшний presenation хийж болно.
 12. 12. Энэхүү програмыг судалснаар ээлжит хичээлд бэлдэх, нээлттэй хичээлд оролцох, хичээл хоорондын холбоог сайжруулахад таатай нөхцөл бүрдэнэ.
 13. 13. Уг програмыг ямар ч түвшний хүн хялбархан ашиглаж, амархан сурч болно. Мастер функц болон төрөл бүрийн томъёон файлуудыг ашиглан эхлэн суралцагч ч гэсэн өндөр түвшний presenation бэлдэж болно.
 14. 14. Энэ програм нь Microsoft Office бүлгийн багц програмд ордог тул ямар ч персонал компьютер дээр бэлэн байдаг учраас та шууд ашигалах боломжтой. </li></ul>Энэхүү хичээлээрээ Microsoft PowerPoint 2007 програмыг танилцуулж байна.<br />Програмыг эхлүүлэх арга: <br /><ul><li>Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft Office PowerPoint 2007
 15. 15. Desktop буюу дэлгэцэн дээр байрлах сонгох програмын тэмдэг дээр хоёр даралт хийнэ.
 16. 16. Shortcut menu жагсаалтаас нээх
 17. 17. Start/Documents/файлын нэр
 18. 18. Windows Explorer програмаас сонгосон баримт дээр хоёр даралт хийх замаар тухайн програмыг эхлүүлж болно. </li></ul>Microsoft PowerPoint програмын үндсэн цонх <br />Zoom -Харах хэмжээSlide show Слайд хэлбэрээр харахSlide Sorter Слайд эрэмбэлэх Normal хэвийн горимоор харахХуудасны дугаарSlide СлайдФайлийн нэр<br />93980-38735Шинээр файл үүсгэх<br />Шинээр нээгдэж байгаа файл нь Presentation1 нэрээр нээгдэж, хуудас нь слайд хэлбэрээр үүснэ. Шинээр илтгэлийн файлыг хэд хэдэн аргаар үүсгэх боломжтой.<br />Файл үүсгэх хэлбэрүүд: <br />Office Button / New командаар нээгдэх New presentation харилцах цонх: <br />Templates бүлэг:<br /><ul><li>Blank and Recent: Хоосон болон сүүлд ашигласан загваруудсаас үүсгэх
 19. 19. Blank Presentation: Хоосон илтгэл үүсгэх </li></ul>Recently used templates: Сүүлд ашигласан загваруудсаас үүсгэх<br />Installed templates: Слайдын бэлэн дизайн бүхий загвар<br />Installed themes: Слайдын бэлэн дизай<br />My templates: Өмнө нь бэлтгэн хийгдэж байсан загвар<br />New from existing: Компьютераасаа бэлэн загвар нээх<br />Microsoft office online бүлэг: Интернэтээс бэлэн загвар нээх<br />Илтгэлийг хадгалах<br />Илтгэлийг хадгалахдаа заавал слайдуудыг бэлтгэж дууссаны дараа хадгалах шаардлагагүй. Илтгэлийг нээсний дараа файлдаа нэр өгч хадгалаад, ажлын явцад байнга хадгалах команд өгч байх нь зүйтэй. Учир нь програм гэнэт гацах, тог унтрах, компьютер тэжээлээс салах үед таны хийсэн ажил талар болох аюултай. <br />Илтгэлийг хадгалах аргууд: <br /> Office Button дараад Save As... – тухайн файлыг нэр өгч хадгална <br />Save As харилцах цонхны: <br />Save in: талбарт файлыг хаана хадгалах төхөөрөмж, хавтасны нэрийг сонгоно. <br />File name: талбарт файлын нэр. <br />Save as type: талбарт файлын төрөл Presentation (*.ppt) төрлийг сонгоно. <br />Файлын өргөтгөлийг заавал бичих шаардлагагүй бөгөөд энэхүү програмаар байгуулагдсан файлууд .pptx өргөтгөлтэй байдаг. <br />Хэрэв шинэ хавтас үүсгэх бол Save in талбарын харалдаа ард байрлах Create New Folder командыг сонгож нэрээ өгнө.<br />Илтгэл хадгалах төрөл Type-ийг зөв сонгох хэрэгтэй. Үүнд: Save As харилцах цонхны Save as type талбарт: <br />- Presentation (*.ppt) - Ердийн илтгэл <br />- Windows Metafile (*.wmf) - График слайд <br />- GIF Graphics Interchange Format (*.gif) – *.gif өргөтгөлтэй зурган файл <br />- JPEG File Interchange Format (*.jpg) - *.jpg өргөтгөлтэй зурган файл <br />- PNG Portable Network Graphics Format (*.png) - Вэб хуудсанд ашиглагдах график слайд <br />- Design Template (*.pot) - Илтгэлийн загвар <br />- Web Page (*.htm) - Вэб браузер дээр нээх илтгэл <br />- PowerPoint Show (*.pps) - Slide Show горимоор нээгдэх илтгэл <br />Home таб<br />Clipboard:<br />Cut - Зөөх <br />Copy - Хуулах <br />Paste - хуулсан зөөсөн мэдээллийг оруулах <br />Paste Special - Тодорхой нөхцөлтөйгөөр оруулах <br />Paste as Hyperlink - холбоос бичиг болгон оруулах <br />Duplicate - Сонгосон зүйлийг хувилах <br />Format Painter- текстийн хэлбэр хуулах<br />Slides: шинээр слайд нэмэх<br />New Slide - Шинэ слайд нэмэх<br />Duplicate Selected Slide- сонгосон слайдыг бүхэлд нь хувилах<br />Slides from file - файлаас слайдад оруулах <br />Slides from Outline - өөр програм хангамжийн тусламжтай байгуулсан текст оруулах <br />Layout - Шинэ слайдын загвар<br />Reset- Анхны байдлаар сэргээх<br />Delete- Слайд устгах<br />Font: Текстийн хэлбэржүүлэлт<br />Font - үсгийн сан <br />Font size- үсгийн хэмжээ<br />Increase font size-үсгийн хэмжээг өсгөх<br />Decrease font size- үсгийн хэмжээг багасгах<br />Clear all formatting- үсгийн хэлбэр цуцлах<br />Bold- үгийг өргөн хэлбэрт оруулах<br />Italic- үгийг налуу хэлбэрт оруулах<br />Underline- үгийг доогуураа зураастай хэлбэрт оруулах<br />Strikethrough- үгийг дээгүүрээ давхар зураастай хэлбэрт оруулах<br />Text Shadow- үгт сүүдэр үүсгэх<br />Character Spacing- үсэг хоорондын зай тохируулах<br />Change case- том жижиг үсгийн горим <br />Font color- үсгийн өнгө <br />Paragrath:Дугаарлалт, текстийн байршуулалт<br />Bullet – мөр жагсаах<br />Nambering- мөр дугаарлах<br />Decrease List Level- жагсаалтын өмнөх зайг багасгах<br />Increase List Level- жагсаалтын өмнөх зайг ихэсгэх<br />Column – текстийг багана хэлбэрт оруулах<br />Text Direction- текстийн бичигдэх чиглэл<br />Align Text- текстийг босоо тэнхлэгийн дагуу зэрэгцүүлэх<br />Alignment - текстийг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу зэрэгцүүлэх<br />Line spacing - мөр хоорондын зай <br />Convert to SmartArt- SmartArt хэлбэрт оруулах<br />Drawing: Дүрс, байршил, хурдан өнгө өгөх, хүрээний өнгө, хэлбэр, эффект өгөх<br />AutoShape - Янз бүрийн хэлбэрийн дүрс<br />Arrange: <br />Bring to front- сонгосон объектыг бүх объектуудын наана гаргах<br />Send to back- сонгосон объектыг бүх объектуудын цаана гаргах<br />Bring forward- сонгосон объектыг нэг объектын наана гаргах<br />Send backward- сонгосон объектыг нэг объектын цаана гаргах<br />Group- сонгосон объектуудыг бүлэглэх<br />Align- зэрэгцүүлэх<br />Distribute horizontally- хэвтээ тэнхлэгийн дагуу зэрэгцүүлсэн объектуудын <br />хоорондох зайг тэнцүүлэх<br />Distribute vertically- босоо тэнхлэгийн дагуу зэрэгцүүлсэн объектуудын хоорондох зайг тэнцүүлэх<br />Align to slide- Слайдаас зэрэгцүүлэх тохируулга<br />Align selected object- объектоос зэрэгцүүлэх тохируулга<br />Rotate left- цагийн зүүний эсрэг эргүүлэх<br />Rotate right- цагийн зүүний дагуу эргүүлэх<br />Flip vertically- босоо тэнхлэгийн дагуу толин эргүүлэлт хийх<br />Flip horizontally- хэвтээ тэнхлэгийн дагуу толин эргүүлэлт хийх<br />Rotate more options- эргүүлэлт хийх нэмэлт тохиргоо<br />Quick style- Слайдын дэвсгэрийн маяг <br />Shape fill- Слайдын дэвсгэрийн өнгө<br />Shape outline- Слайдын хүрээ шугамын өнгө ба хэлбэр<br />Shape effect- эффект өгөх<br />Editing: засварлах<br />Find : үг хайх <br />Replace - үг солих <br />Select All - Бүгдийг сонгох<br />Replace Fonts - үсгийн санг өөрчлөх <br />Insert таб<br />Table - дурын хүснэгт оруулах<br />Picture - зураг оруулах<br />Clip art - бэлэн зурагаас сонгон оруулах<br />Photo album- фото альбум бэлтгэх<br />Smart art - бэлэн дүрс оруулах<br />Chart - график оруулах<br />Hyperlink - холболт хийнэ./файл дуудаж харуулж болно, эсвэл интернэтийн сайттай холболт хийнэ./<br />Action- хулганын зүүн товчыг товших болон хулгана шилжих үед хийх үйлдлийг тохируулна<br />Text Box-Слайдын хүссэн газраа текст оруулах боломжтой<br />Header and Footer-Слайдын толгой болон хөлд текст оруулах<br />Word Art- бэлэн текстийн дизайнуудаас сонголт хийнэ<br />Date and Time-Огноо, цаг оруулах<br />Slide Number-Слайдад дугаар оруулах<br />Symbol-Тэмдэгүүд оруулах<br />Object - Объект оруулах<br />Movies and Sounds- Кино, клип болон дуу оруулах/Slide Show-р үзнэ/<br />Design таб<br />Page setup- Слайдын өргөн өндрийн хэмжээ, хэдээс эхлэн дугаарлах тохируулга <br />Slide orientation- слайдыг хэвтээ эсвэл босоо байрлуулах эсэхийг тохируулна<br />Themes-слайдын хэлбэр тохируулна<br />Colors- Слайдын дэвсгэр өнгө <br />Fonts- үсгийн санг өөрчилнө<br />Effects- төрөл бүрийн эффект сонгож оруулна<br />Background style-арын дэвсгэр сонгох<br />Hide background graphic- арын дэвсгэр зургийг нуух<br />Animation таб<br />Preview - слайд бүрийн хөдөлгөөнийг харах<br />Animate - Слайдын элементийн хөдөлгөөний тохируулгыг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгох <br />Custom Animation - слайдын элементийн хөдөлгөөний тохируулгыг хийх<br />Transition to this slide- хуудас солигдох үед хийгдэх хөдөлгөөнийг тохируулах<br />Transition sound- хуудас солигдох үед гарах дууг тохируулах<br />Transition speed- шилжилтийн хурд<br />Apply to all-сонгосон тохируулгыг бүх хуудсанд хүчинтэй болгох<br />On mouse click- хулганаар товшин дараагын хуудсанд шилжих<br />Automatically after- тохируулсан хугацааны дараа автоматаар дараагын хуудсанд шилжих<br />Slide Show таб<br />Start Slide Show<br />From beginning- Илтгэлийг эхний слайднаас эхлүүлэн харуулах<br />From Current Slide- сонгосон слайднаас эхлүүлэн харуулах<br />Custom Slide Show- илтгэлээс сонгож авсан хуудсуудыг харуулах<br />Set Up<br />Set Up Slide Show- Гаргах тохиргоо /бүгдийг эсвэл тоо заах, гарах явцад бичих балны өнгө гэх мэт/<br />Hide Slide- сонгосон хуудсыг нууцлах<br />Record Narration- нийт бичлэгийн талаар мэдээлэл<br />Rehearse Timings- нийт хичнээн минутанд багтаж байгааг урьдчилан бэлтгэх, repeat -р давтуулах<br />Monitors<br />Resolution- дэлэгцэнд харагдах нягтрал тохируулах<br />Show Presentation On<br />Use presenter View<br />Review таб<br />Proofing<br />Spelling- дүрмийн алдаа шалгах<br />Research- үг хайх<br />Thesaurus – үгийн тайлбар зүй<br />Translate- үг орчуулах<br />Language- хэл сонгох<br />Comments- нэмэлт тайлбар оруулах<br />Show Markup- оруулсан тайлбарыг харуулах эсэхийг тохируулах<br />New Comments- Тайлбар оруулах<br />Edit Comments- Тайлбар засварлах<br />Delete- Тайлбар устгах<br />Previous- өмнөх тайлбарт шилжих<br />Next- дараагын тайлбарт шилжих<br />Protect presentation- илтгэлд хамгаалалт хийх<br />View таб<br />Presentation Views<br />Normal- Илтгэлээ энгийн Дараалал харах<br />Slide Sorter Илтгэлээ эрэмбэлэн харах<br />Notes Page- Илтгэлээ тэмдэглэл хийн харах<br />Slide Show- Илтгэлээ харах /проктер гэх мэт зүйлд залгахдаа/<br />Slide Master- мастер слайд үүсгэх<br />Handout Master<br />Notes Master<br />Show/Hide<br />Ruler- шугам оруулах<br />Gridlines- тор оруулах<br />Message bar<br />Zoom- томруулж болон багасгаж харах<br />Fit to Window- цонхондоо багтааж харах<br />Color/ Grayscale- 3н өнгний сонголтоор харах/хар цагаан, өнгөт г.м/<br />Color- өнгөтөөр харуулах<br />Grayscale- саарал өнгөөр харуулах<br />Pure Blank and white- хар ба цагаан өнгөөр харуулах<br />Window<br />New Window- Шинэ цонх нээх<br />Arrange All- Бүх цонхнуудыг зэрэгцүүлэн байрлуулах<br />Cascade- хэд хэдэн цонхыг дараалуулан байрлуулах<br />Move Split- тасалж авах<br />Switch windows- нээсэн илтгэлүүдийн хооронд шилжих<br />Macros- макро хэл ашиглан зарим сонголтуудыг өргөтгөх<br />Microsoft POWERPOINT програмын гарнаас хийгдэх үйлдэл<br />CTRL+O Үзүүлэнгийн файлыг нээх <br />CTRL+N Шинэ үзүүлэнг үүсгэх <br />F12 Үзүүлэнгийн нэрийг өөрчлөн хадгалах <br />CTRL+S Нэмж хадгалах <br />CTRL+P Үзүүлэнг хэвлэх <br />F1 Тусламж авах <br />Үзүүлэнг удирдах <br />F5 Үзүүлэнг компьютерийн дэлгэц ашиглан харах <br />Enter, Down arrow key Дараагийн слайдад шилжих <br />Backspace, Up arrow key Өмнөх слайдад шилжих <br />CTRL+P Заагуур харандааг гаргах <br />CTRL+A Заагуур харагдааг нуух <br />B Дэлгэцийн харлуулан нуух / гаргах <br />W Дэлгэцийн цагаан болгож нуух / гаргах <br />A Удирдлагын точвыг гаргах / нуух <br />ESC Үзүүлэнг гаргах горимоос гарах <br />Хийгдэх үйлдэл <br />CTRL+A Бүгдийг сонгох <br />CTRL+C Хуулах <br />CTRL+X Зөөх <br />CTRL+Ү Хуулсан, зөөсөнийг буулгах <br />CTRL+Z Үйлдлийг буцаах <br />CTRL+Y Үлдлийг сэргээх <br />CTRL+B Bold хэлбэржүүлэх <br />CTRL+I Italics хэлбэржүүлэх <br />CTRL+U Underline хэлбэржүүлэх <br />CTRL+L Зүүн талруу зэрэгцүүлэх <br />CTRL+E Голлуулан зэрэгцүүлэх <br />CTRL+R Баруун талруу зэрэгцүүлэх <br />ALT+SHIFT+RIGHT arrow, TAB Дараагийн хэсэгт шилжих <br />ALT+SHIFT+LEFT arrow, TAB өмнөх хэсэгт шилжих <br />Товчлуур Хийгдэх үйлдэл <br />CTRL+F Хайлт хийх <br />CTRL+H Солих <br />CTRL+K Холбоос хийх <br />CTRL+M Шинэ слайд оруулах <br />F7 Алдааг шалгах <br />ALT+F8 Томъёо хэрэглэх <br />PowerPoint 2007 хэрхэн Flash оруулах вэ<br />Microsoft Office Button > “PowerPoint Options > “Popular” зүүн талын баганыг сонгоод “Show Developer tab in the Ribbon” идэвхжүүлээд “OK” дарна <br />“Developer” табын “Controls” группын алх хэлбэртэй дүрс дээр дарахад “More Controls” цонх гарч ирнэ. <br />More Controls” цонхноос “Shockwave Flash Object” сонгоод “OK” дарна. Хийх зүйлээ хулганыхаа баруун товчыг дарж зурах замаар слайд дээрээ дүрслэнэ. Үүний дараа нь дүрсэн дээрээ ахин баруун товчоо дарж “Properties” сонгоно<br />alphabetic табаас “Movie” сонгоод флаш объектын замыг нь зааж өгнө. Жишээ нь:(C:a.swf) эсвэл (http://www.a.com/b.swf)<br />“Playing” сонголтыг “True”, мөн “Embed Movie” сонголтыг “True” болгоно. Ингэснээр слайд нээгдэх үед флаш объект нь автоматаар тоглогдоно.Эцэст нь “Properties” цонхыг хааж слайдаа хадгална. <br />4585335162560<br />

×