Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organdonasjon og transplantasjon, 2012

968 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Organdonasjon og transplantasjon, 2012

  1. 1. Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar – 31.desember 2012 •Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Avdeling for organtransplantasjon •Hjerte-, lunge- og karklinikken Thoraxkirurgisk avdeling21.01.13 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator
  2. 2. transplantasjoner 1.januar – 31.desember 2012til sammenligning tall fra 2003 - 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Hjerte 45 33 28 32 35 36 26 30 29 32Hjerte-Lunge 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0Dobbel lunge 16 11 18 20 26 26 24 30 27 26Singel lunge 3 0 1 4 2 1 0 1 0 2Hjerte-Lunge-Lever 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0Hjerte-Lever 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0Hjerte-Nyre 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0Lever 39 41 37 61 71 76 81 88 86 100Lever-Nyre 0 4 1 1 0 3 0 1 3 0Nyre DD 143 157 130 125 160 168 172 164 210 201Nyre LD 87 95 87 80 86 98 104 83 73 81Nyre-Pancr. 11 8 10 6 14 9 16 14 16 17Pancreas 2 2 1 0 0 1 0 1 4 11Øy-celler 5 9 6 4 6 6 5 6 8 8Hjerter totalt 46 34 30 32 36 39 27 32 30 32Nyrer totalt 241 265 229 212 260 278 292 263 302 299Lever totalt 39 45 38 62 72 79 82 89 89 100Lunger totalt 19 11 20 24 29 30 24 32 28 28Pancreas tot. 13 10 11 6 14 10 16 15 20 28
  3. 3. antall pasienter på venteliste per 31.desember 2012til sammenligning tall fra 2003 - 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hjerte 4 4 9 8 4 4 11 11 16 13 Hjerte-Lunge 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 Dobbel lunge 24 30 30 30 26 27 49 39 36 43 Singel lunge 9 15 18 10 11 4 5 3 3 0 Lever 3 4 7 9 12 7 12 9 11 17 Nyrer 183 159 174 225 196 177 173 220 188 198 Nyre-Pancreas 4 10 6 7 10 15 6 4 5 9 Pancreas 3 0 0 1 0 2 0 0 3 8 Øy-celler 4 4 2 1 4 4 11 19 18 8 Nyrer totalt 187 169 180 232 206 192 179 224 193 207 Kilde Ventelistetall : IMMI OUS,RH
  4. 4. organdonasjon 1.januar - 31.desember 2012til sammenligning tall fra 2003 - 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Meldte potensielle donorer 184 187 185 187 205 236 243 238 283 235 Realiserte donasjoner 87 90 76 76 94 98 102 102 127 117meldte potensielle- og 300 Realiserte donasjoner Meldte potensiellerealiserte donasjoner 250Gjennomsnittet av antallrealiserte donasjoner de 200siste 9 årene er 94,67 (lavest76 – høyest 127). 150Pr. 31.desember 2012 har vihatt 117 realiserte 100donasjoner. 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  5. 5. avslagsprosent i perioden 1.januar - 31.desember 2012 til sammenligning tall fra 2003 - 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30 31 40 31 28 42 37 42 35 21 Avslag 25 % 25 % 33 % 28 % 23 % 29 % 26 % 28 % 21 % 17 % 35 Avslag 30 25avslagsprosentAvslagsprosenten har ved 20utgangen av første kvartal de %siste 9 årene variert mellom 21 % 15og 33 %. 10Gjennomsnitt 26,44 %.avslagsprosenten per 531.desember 2012 er 17 %. 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  6. 6. avslagsprosent i perioden 1.januar - 31.desember 2012 til sammenligning tall fra 2003 - 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30 31 40 31 28 42 37 42 35 21 Avslag 25 % 25 % 33 % 28 % 23 % 29 % 26 % 28 % 21 % 17 % 35 Avslag 30 25avslagsprosentAvslagsprosenten har ved 20utgangen av første kvartal de %siste 9 årene variert mellom 21 % 15og 33 %. 10Gjennomsnitt 26,44 %.avslagsprosenten per 531.desember 2012 er 17 %. 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

×