3.kvartal 2011

737 views

Published on

Kvartalstall f

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3.kvartal 2011

  1. 1. 18.10.11 Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar – 30.september 2011 Per Arne Bakkan, Ledende transplantasjonskoordinator <ul><li>Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken </li></ul><ul><li>Hjerte-, lunge- og karklinikken </li></ul><ul><li>Thoraxkirurgisk avdeling </li></ul>
  2. 2. Meldte og realiserte donorer første halvår Per 30.september 2011 har det vært meldt 219 potensielle donorer. Av disse er 101 realisert. Tilsvarende tall for 2010 var 168 meldte potensielle og 75 realiserte donorer. Positive til organdonasjon 82 % av pårørende har på avdødes eller egne vegne sagt ja til organdonasjon pr. 30.september 2011. Transplanterte organer pr. 30.september 2011 Det er transplantert 387 organer til 350 pasienter ved utgangen av september 2011. Tallene i denne rapporten baserer seg på det som meldes av potensielle donorer til transplantasjonskoordinatorene på OUS, Rikshospitalet. NOROD’s aktivitet høsten 2011 Uke 46 18. og 19. november 2011 Nasjonalt symposium Organdonasjon og transplantasjon 1.januar – 30.september 2011 Aktiviteten i forhold til organdonasjon og transplantasjon har aldri vært større ved utgangen av september enn i 2011. Dette gjelder både i forhold til realiserte donasjoner og transplanterte pasienter.
  3. 3. transplantasjoner 1.januar – 30.september 2011 til sammenligning tall fra 2002 - 2010 2002 Pr 30.9 2003 Pr 30.9 2004 Pr 30.9 2005 Pr 30.9 2006 Pr 30.9 2007 Pr 30.9 2008 Pr 30.9 2009 Pr 30.9 2010 Pr 30.9 2011 Pr 30.9 Hjerte 19 35 23 20 21 28 25 20 26 22 Hjerte-Lunge 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 Dobbel lunge 8 12 9 13 18 20 23 15 20 23 Singel lunge 2 3 0 1 1 1 0 0 1 0 Hjerte-Nyre 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Lever 18 28 30 24 40 51 48 64 62 65 Lever-Nyre 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 Nyre DD 66 106 114 104 87 115 111 120 121 167 Nyre LD 75 60 71 66 63 65 73 80 67 50 Nyre-Pancr. 12 9 0 7 4 12 7 11 10 11 Pancreas 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 Øy-celler 2 3 6 5 4 5 5 4 3 7 Hjerter totalt 19 36 24 21 21 29 26 21 28 23 Nyrer totalt 153 175 186 178 155 192 193 211 199 230 Lever totalt 18 28 31 25 41 52 50 65 62 67 Lunger totalt 10 16 9 15 19 22 24 16 22 24 Pancreas tot. 14 11 2 8 4 12 7 11 11 13
  4. 4. antall pasienter på venteliste pr. 30.september 2011 til sammenligning tall fra 2002 - 2010 2002 Pr 30.9 2003 Pr 30.9 2004 Pr 30.9 2005 Pr 30.9 2006 Pr 30.9 2007 Pr 30.9 2008 Pr 30.9 2009 Pr 30.9 2010 Pr 30.9 2011 Pr 30.9 Hjerte 5 3 3 10 9 5 8 9 4 15 Hjerte-Lunge 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 Dobbel lunge 20 30 29 29 23 24 18 51 46 34 Singel lunge 15 7 13 19 14 8 6 6 3 3 Lever 6 8 7 4 13 5 15 6 10 10 Nyrer 187 168 166 177 232 194 190 192 206 200 Nyre-Pancreas 9 4 8 6 8 9 11 9 3 8 Pancreas 2 3 0 0 1 0 3 0 0 4 Øy-celler 3 2 4 1 2 3 4 10 17 15 Nyrer totalt 196 172 174 183 240 203 201 201 210 208
  5. 5. organdonasjon 1.januar - 30.september 2011 til sammenligning tall fra 2002 - 2010 meldte potensielle- og realiserte donasjoner Gjennomsnittet av antall realiserte donasjoner per 30.september de siste 9 årene er 63,33 (lavest 42 – høyest 75). Pr. 30.september 2011 har vi hatt 101 realiserte donasjoner. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Meldte potensielle donorer 101 133 138 132 133 149 178 176 168 219 Realiserte donasjoner 42 63 64 59 57 71 67 72 75 101
  6. 6. avslagsprosent Avslagsprosenten har per 30.september de siste 9 årene variert mellom 21 % og 41 %. Gjennomsnitt 29 %. avslagsprosenten per 30.september 2011 er 18 %. avslagsprosent i perioden 1.januar - 30.september 2011 til sammenligning tall fra 2002 - 2010 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Avslag 29 41 % 26 29 % 21 24 % 27 31 % 23 28 % 19 21 % 36 34 % 29 28 % 26 25 % 23 18 %

×