Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urteko Gestio Plana (Laburra)

1,408 views

Published on

Ordiziako Jakintza Ikastola
2007-2008 ikasturterako Gestio Plana

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urteko Gestio Plana (Laburra)

 1. 1. 2007 – 2008 Ikasturteko Gestio Plana
 2. 2. Ikasturte honetarako izendatu ditugun lehentasun nagusi edo estrategikoak 1.-Etengabeko hobekuntzaren bidez, ikas/irakaskuntza prozesuak koordinatu eta kohesionatzen jarraitu. 2.-Euskararen ezagutza eta erabilera sustatu ikastolako eremu guztietan. 3.-Gure ikasleek, beraien eguneroko lanean, normaltasunez erabiltzea teknologia digitalak 4.-Gurasoen partaidetza eta inplikazioa sustatu ikastolan. Teknologia digitalen aukerak erabili horretarako 5.-Ikastolaren Hezkuntza proiektua eta gure eguneroko lanaren errealitatea herrian eta inguruan ezagutarazi 6.-Ikastolako eraikuntza eta azpiegiturak eguneratu eta hobetu
 3. 3. Prioridades estratégicas curso 2007-2008 1.-Reforzar la coordinación cohesión de la ikastola. 2.-Impulsar el conocimiento y uso del euskara en todos los ámbitos de la ikastola. 3.-Que los alumnos utilicen con normalidad las nuevas tecnologías en su trabajo diario. 4.-Potenciar la implicación y participación de los padres en todos los ámbitos de la ikastola. Utilizar las opciones de las nuevas tecnologías 5.-Dar a conocer la realidad y el proyecto educativo de la ikastola en nuestro entorno social. 6.-Adecuar los edificios y la infraestructura de la ikastola a la demanda de los padres y de la sociedad.
 4. 4. Jakintzan burutuko diren prozesuak Procesos a realizar en Jakintza IKASKUNTZA-APRENDIZAIA PROZESUAK IKASLEEKIN Procesos de enseñanza-aprendizaje con alumn@s <ul><li>Bereziki kontuan izan beharrekoak: </li></ul><ul><li>Curriculum ofizialaren ezarketa </li></ul><ul><li>Implantación del Curriculum oficial </li></ul><ul><li>Ikastolen Euskal Curriculuma </li></ul><ul><li>El curriculum vasco de Ias ikastolas </li></ul>
 5. 5. KOORDINAZIO PROZESUAK, IRAKASLE ARTEAN Procesos de coordinación entre profesores Gertuko prozesuak: Maila eta ziklo artekoa. Procesos cercanos: Entre profesores/as de curso y ciclo. ASTELEHENA Etapa arteko prozesuak : ) Etapa ezberdinen artekoa. Procesos entre etapas: Entre profesores/as de diversas etapas. ASTEARTEA Mintegien arteko koordinazioa: U.D.en arteko kordinazioa eta jarraipena Coordinación entre los diferentes seminarios. ASTEARTEA Barne Komunikazioa : Ikastolako gai orokorrak eta eguneroko lanerako beharrezkoa den informazioa eta komunikazioa gauzatzeko. Comunicación interna: Temas generales de la ikastola y toda la información y comunicación necesarias para desarrollar el trabajo diario. ASTEAZKENA
 6. 6. IKASTOLAKO PROZESU ESTRAESKOLARRAK Procesos extraescolares Arratsaldeko 16:30etatik aurrera LH (3.zikloa eta DBH (1.zikloa) ikasleei bakarkako laguntza Apoyo complementario a l@s alumnos de ESO y EP Jakintzako irratia Radio escolar Ikasle helduentzat (DBH eta DBHO) Ikastolako liburutegia zabalik Biblioteca astelehenetik ostegunera Antzerkia Curso de Teatro Ikasle helduentzat (DBH eta DBHO) Euskal kantuak Canto (LH 2. maila)
 7. 7. GURASOENTZAT BURUTZEN DITUGUN PROZESUAK Proceso de relación-comunicación con los padres Aurtengo ikasturtean bereziki kontuan izan beharrekoak: Aspectos a tener en cuenta IKASDAT-ek eskaintzen duen aukera (informeak, notak ikusi, eta norberaren datuak kudeatu) Acceso a la intranet de la ikastola (informes, notas, gestión de datos personales…) Jakintzazu.net Jakintza Ikastolako blog komunitatea Jakintzazu.net Comunidad de blogs de Jakintza Ikastola Ikastolako ohar banaketa posta elektroniko bidez Comunicación mediante correo electrónico
 8. 8. GURASOENTZAT FORMAZIOA Escuela de padres/madres Aurtengo ikasturtean bereziki kontuan izan beharrekoak: Seme alabarekin batera, IKT eta baliabide digitalen erabilpena gaur egun Utilización de las Nuevas Tecnologías hoy en día, junto con l@s hij@s
 9. 9. PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA OROKORRA Procesos de formación del personal <ul><li>NOLA GAUZATU GURE IKASLEEN KONPETENTZIEN GARAPENA </li></ul><ul><li>Desarrollo de las competencias básicas del alumnado </li></ul><ul><li>IKT direla eta tresna berriak gure eguneroko lanean erabiltzeko barne ikastaroak </li></ul><ul><li>Formación interna para potenciar la utilización de nuevas herramientas en nuestro trabajo diario. </li></ul><ul><li>ADIMEN EMOZIONALA </li></ul><ul><li>Inteligencia emocional </li></ul><ul><ul><li>Gizakiaren dimentsio emozionala </li></ul></ul><ul><ul><li>Dimensión emocional de la persona </li></ul></ul><ul><ul><li>Emozioa eta ikastea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emoción y aprendizaje </li></ul></ul><ul><li>EUSKARA HOBETZEN </li></ul><ul><li>Curso de euskara </li></ul>
 10. 10. IKASLEEKIN ETA GURASOEKIN HERRIRA BEGIRA BURUTZEN DITUGUN PROZESUAK Procesos que se realizan a nivel municipal con padres y alumn@s Aurtengo ikasturtean bereziki kontuan izan beharrekoak: Jakintza ikastolaren 40. urteurrena 40 aniversario de Jakintza Ikastola
 11. 11. IKASTOLAKO ATAL OROKORREI DAGOZKIEN PROZESUAK Procesos referidos al funcionamiento general de la ikastola Ikastolen Elkarteko gogoeta (ikastola 2020, plan integrala 2008-14, eraketa berria) Reflexión del colectivo de Ikastolas (ikastola 2020, plan integral 2008-14, nueva organización) Pertsonen datu babeserako legera egokitu eta martxan jarri. Adaptación a la Ley de Protección de Datos Kooperatiba integrala egiteko urratsak eman. Proceso para convertirnos en Cooperativa Integral
 12. 12. Eraikuntzen egokitzapena Renovación de las instalaciones San Inazioko jangela egokitu eta hornitu Adecuación y equipamiento del comedor de San Inazio. San Inazioko areto berria egin Realización del nuevo salón de usos múltiples en San Ignacio DBHOko gelak baliabide berriekin hornitu Nuevos recursos para las aulas de Bachillerato
 13. 13. IKASTOLAKO ZERBITZUEI DAGOZKIEN PROZESUAK Procesos relacionados con los servicios de la ikastola Ikastolako zerbitzuak berrantolatu Reorganización de los servicios de la ikastola Jangelako eta autobuseko kontrola indartu eta sistematizatu Fortalecer y sistematizar el control del comedor y el transporte
 14. 14. BERRIKUNTZA PROIEKTUAK PROYECTOS DE INNOVACIÓN Bizikidetza plana Plan de convivencia Erabilera anizkoitzeko gela Aula multifuncional Jakintzazu.net Jakintzazu.net Ikasdat gurasoak (tutoritza) Ikasdat familias (tutoría)

×