Emerce Travel 2008: OrangeValley expert review

4,574 views

Published on

Presentatie OrangeValley, Joost de Valk en Ton Wesseling op Emerce Insight Travel. Resultaten van de expert review die zij deden voor neckermann.nl, d-reizen.nl, arke.nl en kras.nl Meer informatie over de expert review of de PDF downloaden? http://www.orangevalley.nl/expert-review

Published in: Business

Emerce Travel 2008: OrangeValley expert review

 1. 1. Expert Review Emerce insight travel 11 december 2008 Neckermann.nl Arke.nl D-reizen.nl Kras.nl
 2. 2. Over OrangeValley Experts in werken aan online rendement maximalisatie picture © http://thegoldguys.blogspot.com/
 3. 3. Over OrangeValley - advies, begeleiding en projectmanagement - expert reviews & rendement analyse - roadmap rendement optimalisatie - implementatie en gebruik optimalisatie software - trainingen en workshops picture © http://www.oramgevalley.nl
 4. 4. Ons vakgebied picture © http://www.orangevalley.nl
 5. 5. (Online) Marke( Over Joost en Ton Conversie Optimalisatie Spreker Online Marketeer Ton Wesseling Blogger Internet Strateeg Webanalist SEO Spreker Developer WordPress Joost de Valk Blogger (Online) Marketeer
 6. 6. Waarom staan we hier? Meer rendement met bestaande middelen
 7. 7. Waarom staan we hier? Budget 2009
 8. 8. Waarom staan we hier? Targets 2009
 9. 9. De boodschap van vandaag Banners Adwords 100% 75% 8% 5% 3% Seo/Sea De verkoop funnel nu picture © http://www.orangevalley.nl
 10. 10. De boodschap van vandaag Banners Adwords 100% 75% 8% 5% 3% Seo/Sea Scenario 1: Traffic toename Kost veel extra budget! picture © http://www.orangevalley.nl
 11. 11. De boodschap van vandaag Banners Adwords 100% 75% 8% 5% 10% 3% Seo/Sea Scenario 2: Funnel kwaliteit Meer klanten voor hetzelfde geld! picture © http://www.orangevalley.nl
 12. 12. Online sales cirkel To To Know Choose OrangeValley Expert Review: beoordeling van kwaliteit van “to choose” tot aan “to buy” To To Stay Buy picture © http://www.wesseling.net
 13. 13. Expert Review online sales Persuasion Usability 8 onderwerpen per categorie 135 beoordelingspunten in totaal Presence Functionality Waarop sites beoordelen? picture © http://www.orangevalley.nl
 14. 14. Expert Review sites Wie hebben we beoordeeld?
 15. 15. Waarom deze websites? Bereik, sales, dalende markt?
 16. 16. Uitleg deel 1: Usability
 17. 17. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing
 18. 18. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl bookmarken simpele typfout, simpele oplossing wel op dezelfde pagina terugkomen...
 19. 19. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl leuke error pagina, simpele typfout,de oplossing? maar is dit simpele oplossing
 20. 20. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl Ik was aan het boeken... simpele typfout, simpele oplossing
 21. 21. Usability: Voorbeelden http://www.windley.com/archives/2008/08/p3p_and_internet_explorer.shtml ww.domeinnaam.nl P3P & Cookies simpele typfout, simpele oplossing
 22. 22. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl Test in alle browsers! simpele typfout, simpele oplossing
 23. 23. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing
 24. 24. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing Broken Links
 25. 25. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, ik nu doen? Wat moet simpele oplossing
 26. 26. Usability: Voorbeelden ww.domeinnaam.nl simpele typfout, simpele oplossing Internal search: verbeteren!
 27. 27. Expert Review K;136A6>L# -./011231104567# $!quot;!!# ,quot;!!# +quot;!!# 8525A5676@2# *quot;!!# 809:;50#25;<46=>4567# )quot;!!# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# H@>50@5#I95=J1<46@5# !quot;!!# ?9521@=5A6B=4567# F1/621G5# CD6;49D76@2# E>0D<>DD0#<9@>09A5# MNO56I5@# P0=5# Q01;# F5<=50J1@@# Resultaten Usability picture © http://www.orangevalley.nl
 28. 28. Uitleg deel 2: Functionality
 29. 29. Functionality: Voorbeelden Upselling, zo simpel en zo effectief!
 30. 30. Functionality: Voorbeelden Telefoonnummers, contact!!
 31. 31. Functionality: Voorbeelden Let op de kwaliteit van je beeldmateriaal!
 32. 32. Functionality: Voorbeelden HTTP Secure anyone?
 33. 33. Functionality: Voorbeelden Maak vergelijken makkelijk!
 34. 34. Functionality: Voorbeelden Persoonlijke voorkeuren
 35. 35. Functionality: Voorbeelden Printen, erg belangrijk!
 36. 36. Functionality: Voorbeelden Seals
 37. 37. Functionality: Voorbeelden Reviews
 38. 38. Expert Review I=471/469;5J# -./0/12# $!quot;!!# ,quot;!!# +quot;!!# GH64E29;4B# *quot;!!# 3452.6712# )quot;!!# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# D27/0024E61/4:#F# !quot;!!# 8292712# C2:10/4;69:# C//9:# -2.:/469;:612# <2.5./=>24#?#<2.@2A2.;4B# KLD2;@24# G.A2# M.6:# N27A2.0644# Resultaten Functionality picture © http://www.orangevalley.nl
 39. 39. Uitleg deel 3: Presence
 40. 40. Presence: Voorbeelden Titles
 41. 41. Presence: Voorbeelden XML Sitemaps, doen, maar wel goed!
 42. 42. Presence: Voorbeelden Zet aan tot sharing!
 43. 43. Presence: Voorbeelden RSS
 44. 44. Presence: Voorbeelden On & Off domain communications
 45. 45. Presence: Voorbeelden AdWords...
 46. 46. Expert Review M6F?F71F# -./# $!quot;!!# ,quot;!!# +quot;!!# KFG#%L!#M6F?F71F# *quot;!!# -01234#-536278# )quot;!!# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# AI423HF#;36JF>78# !quot;!!# /9#:0;327#<0;;=7213>07?# <0;C362?07#?50CC278#F7827F?#B# /7#@0;327#10;;=7213>07?# G408#13H3408?#B#@26F1H062F?# -.A#B#:2?C43D#3@EF6>?278# :NOF2PF7# A6JF# Q63?# RF1JF6;377# Resultaten Presence picture © http://www.orangevalley.nl
 47. 47. Uitleg deel 4: Persuasion Dominate persoonlijkheden picture © http://www.futurenowinc.com
 48. 48. Uitleg deel 4: Persuasion Persoonlijkheden en fasen picture © http://www.futurenowinc.com
 49. 49. Persuasion: Voorbeelden Awards? USP’s? Waarom jullie?
 50. 50. Persuasion: Voorbeelden Tijdelijke acties: super!
 51. 51. Persuasion: Voorbeelden Uitleg next steps
 52. 52. Persuasion: Voorbeelden Scanbaar, zakelijk en creatief design
 53. 53. Persuasion: Voorbeelden Wie is er al klant bij jullie?
 54. 54. Persuasion: Voorbeelden Wie ben jij / wie zijn jullie?
 55. 55. Expert Review F08=<9=5-6# ,-./010230#4567-8.920:# +quot;!!# *quot;!!# C<.965=2A#4@0=5D6#06#E0B0356D:# )quot;!!# ;/-61960-<=#4567-8.920:# (quot;!!# 'quot;!!# &quot;!!# %quot;!!# $quot;!!# >01?-@5A9B#4@0=5D6#06#E0B0356D:# !quot;!!# >01?-@5A9B#4567-8.920:# ;/-61960-<=#4@0=5D6#06# C<.965=2A#4567-8.920:# E0B0356D:# ,-./010230#4@0=5D6#06# E0B0356D:# GHI05J06# K8L0# M89=# N0AL08.966# Resultaten Persuasion picture © http://www.orangevalley.nl
 56. 56. Expert Review D-Reizen Arke Kras Neckermann U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su Humanistic (informatie) )quot;!!# Navigatie r Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Alle websites picture © http://www.orangevalley.nl
 57. 57. Expert Review D-Reizen U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su Humanistic (informatie) )quot;!!# Navigatie r Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen D-Reizen picture © http://www.orangevalley.nl
 58. 58. Expert Review Arke U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su Humanistic (informatie) )quot;!!# Navigatie r Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Arke picture © http://www.orangevalley.nl
 59. 59. Expert Review Kras U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su )quot;!!# r Humanistic (informatie) Navigatie Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Kras picture © http://www.orangevalley.nl
 60. 60. Expert Review Neckermann U Opvraagbaarheid sa Humanistic (design en beleving) Browser geschiktheid $!quot;!!# n Methodical (design en beleving) Toegankelijkheid io b ,quot;!!# Spontaneous (design en beleving) Huishouding ili as +quot;!!# ty Competetive (design en beleving) Structuur controle *quot;!!# su )quot;!!# r Humanistic (informatie) Navigatie Pe (quot;!!# Methodical (informatie) 'quot;!!# Interne zoekmachine &quot;!!# Spontaneous (informatie) %quot;!!# Begeleiding $quot;!!# Competetive (informatie) !quot;!!# Promotie Fun Web 2.0 Presence Interactie ct ion Affiliate marketing Selectie ce Comparison shopping engines / blog a Personalisatie n catalogs / directories lity se SEA / Display advertising Vertrouwen / Verzekering e Pr On domain communications Tools Off Domain Communications Recommendations & Testimonials Social Sharing Afhandeling SEO Bevindingen Neckermann picture © http://www.orangevalley.nl
 61. 61. Expert Review Bevindingen Alle websites picture © http://www.orangevalley.nl
 62. 62. Expert Review take aways Basis usability beter op orde Ontwerp vanuit klantvraag Verbeter intern zoeken Meer interactie op de site Geef een persoonlijk aanbod Sta open voor reviews
 63. 63. Expert Review take aways Zorg dat de content deelbaar is Communiceer open online Wees actief waar de klant is Wees trots op je USP’s Laat zien wie je klant is Laat zien wie jij bent
 64. 64. Bedrijfsinformatie www.orangevalley.nl/expert-review OrangeValley De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen www.orangevalley.nl +31(0)30-2.800.800 info@orangevalley.nl

×