SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
PROJEKT
LËNDA: EDUKIM PËR
KARRIERËN
Teknologjia e informacionit
dhe komunikinit në
sipërmarrje.
 C’është teknologjia e informacionit?
 Rëndësia e saj
 Si paraqitet gjendja në Shqipëri?
 E ardhmja
 Si ndikon në sipërmarrje
PËRMBAJTJA
 Teknologjia është një koncept i gjërë që merret me aplikimin e njohurive
për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së
rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij. Një definicion
i saktë për termin "Teknologji", sidoqoftë, nuk ekziston; "teknologjia" mund
t'i referohet objekteve materiale që përdoren nga njeriu, siç
janë makinat, harduerët ose enët, por mund të përfshijë edhe tema më të
gjëra, përfshirë sistemet, metodat e organizimit, dhe teknikat. Ky term mund
të aplikohet në përgjithësi ose në kategori specifike si p.sh: "teknologjia e
konstruktimit", "teknologjia mjekësore", ose "teknologjinë e përkryer"
(state-of-the-art). Aplikimi i teknologjisë nga njerëzimi filloi me shëndrrimin
e resurseve natyrale në vegla të thjeshta. Zbulimi i aftësisë të kontrollimit
të zjarrit rriti burimet e ushqimit dhe zbulimi i rrotës ndihmoi njerëzit të
udhëtonin dhe të kontrollonin ambientin e tyre. Zhvillimet e fundit të
teknologjisë, përfshirë "shtypin", telefonin, dhe Internetin, kanë zvogëluar
barrierat fizike të komunikimit dhe kanë lejuar njerëzit të komunikojnë në
shkallë globale. Sidoqoftë, teknologjia nuk është përdorur vetëm për qëllime
paqësore; zhvillimi i armëve me fuqi shkatërruese gjithmonë më të lartë ka
ecur përgjatë historisë, nga armët më të thjeshta primitive në armët
nukleare .
C’ËSHTË TEKNOLOGJIA?
 Informimi Teknologjik është term me të cilin
përfshihen të gjitha teknologjitë që përdoren për
krijimin, përpunimin, ruajtjen, transmetimin,
këmbimin dhe përdorimin e informacioneve në të
gjitha format e saj, siç janë: shënimet e biznesit,
bashkëbisedimet gojore, fotografitë, pikturat,
prezantimet video dhe format tjera, duke përfshirë
edhe ato ende të pa krijuara. Kështu i definuar, ky
term më së miri integron elektronikën,
telekomunikacionin (telecommunications),
informatikën (informatics), Internetin dhe mediumet
(media), kurse mund të përdoret në njëjës dhe
shumës.Teknologjia e informacionit eshte teper e
rendesishme ne zhvillimin e biznesit
TEKNOLOGJIA E
INFORMACIONIT
 Shqipëria rezulton të ketë një nga tregjet më të
ulëta në rajon të teknologjisë së informacionit,
në raport me PBB-në, duke treguar që
potencialet për zhvillimin e këtij tregu janë
shumë të larta Me një treg të teknologjisë së
informacionit, që arriti në 118 milionë dollarë në vitin
2008, sipas IDC-së, Shqipëria rezulton të ketë një nga
tregjet më të ulëta në rajon në raport me PBB-në
(sipas të dhënave të llogaritura nga “Monitor”), duke
treguar që potencialet për zhvillimin e këtij tregu janë
të larta, sidomos në drejtim të programeve, të cilat sa
vijnë e po përdoren gjithnjë e më shumë nga biznesi
shqiptar, por përsëri në nivele më të ulëta se
homologët e rajonit. Në fakt, Shqipëria ka shënuar
ritmet më të larta të rritjes së tregut të IT-së gjatë
vitit 2008, në krahasim me vendet e tjera të rajonit.
TEKNOLOGJIA E
INFORMACIONIT NË SHQIPËRI
 Sektori i Internetit dhe Teknologjisë së Komunikimit është duke u
rritur shumë shpejtë në Shqipëri si pasojë e faktit që është një
sektor i vetëm dhe është duke përshirë dhe sektorët e tjerë.
Bashkimi i Internetit dhe Telekomunikacionit (BIT), pjesë e të cilës
është edhe Shqipëria, vlerësoi që në 2012 kishte 471,000
përdorues në Shqipëri. 15 % është penetrim shumë i vogël i
internetit (në total u vlerësua që popullsia e Shqipërisë ishte
3,087,159) krahasuar me mbulimin e vendit në krahasim me
vendet e tjera europiane. Vetëm 1,1% e kësaj i referohet
përdorimit të internetit nga përdorues të rregullt dhe përvetësimi
shumë i vogël i teknologjisë së re në nivel firmash e rendit
Shqipërinë të 109 nga 133 vende dhe të 126 për inovacion.
Inovacioni është i dëmtuar nga niveli i ulët i bashkëpunimit në
kërkim dhe zhvillim ndërmjet bizneseve dhe universiteteve;
Studimi i Opinionit ekzekutivë i drejtuar nga Forumi i Ekonomisë
Botërore e rankoi Shqipërinë të fundit (të 133-tën nga 133 shtete)
për këtë faktor konkurrues.
E ARDHMJA E KËTIJ
SEKTORI
Si do te lidhet kjo sipermarrje me teknologjine e
informacionit dhe komunikimit:
Si nje sipermarrje e saponisur, kompania do te kete
nevoje per punonjes.
 Nepermjet internetit do te behet lajmerimi per
vendet e lira te punes.
 Nepermjet postes elektonike kandidatet do te
munden te aplikojne online per tu punesuar.
 Nepermjet rrjetit social facebook do te krijohet
nje faqe per kete qender tregtare.
TEKNOLOGJIA NË
SIPËRMARRJE
 Nepermjet kodit personal cdo klient ka mundesine qe vetem ai
te jete ne gjendje te veproje me llogarite e tij virtual duke
shmangur keshtu probleme te tilla si vjedhjet apo mashtrimeve.
Duhet permendur se edhe instalimi I sistemeve te alarmeve
eshte I domosdoshem ne nje institucion te tille.
Nepermjet sistemeve inteligjente te menaxhimit cdo klient I
qendres tregtare duke pasur karten e tij ka mundesi te bleje mall
kjo qender.
Nepermjet programeve te integruara mund te kryhen
transporte te blerjeve si brenda ashtu edhe jashte vendit.
Duke hyre ne internet klientet e qendres do te kene mundesine
te njihen me te mirat material qe posedon qendra.
Me qellim punesimin e punetoreve te rinj qendra tregtare do te
duhet te kete nje faqe ne internet per te bere lajmerimin, per tu
dhene mundesi kandidateve te marrin nje informacion te sakte, te
aplikojne dhe te dergojne CV-te dhe diplomat e tyre e ne fund te
marrin njoftimin e praninit a te mospranimit.
Lidhjen e filialeve me njeri-tjetrin dhe me kompanite kontrat-
nenshkruese.
Teknologjia e informacionit dhe
komunikimit ndikon ndjeshem ne :
 -Rritjen e shpejtesise,
 -Rritjen e saktesise,
 -Uljen e hapesirave fizike per mbajtjen e
dokumentacionit,
 -Krijimin e mundesive per gjetjen e punes,
 -Krijimin e mundesive te bashkepunimit ne
distance,
 -Uljen e shpenzimeve.
PËRFUNDIME

More Related Content

What's hot

Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Edward Newgate
 
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutNdikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutmelissa cani
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
 
Projekt ne fizike
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseAron Neli
 
Perdorimi i paisjeve me decibel te ulet
Perdorimi i paisjeve me decibel te uletPerdorimi i paisjeve me decibel te ulet
Perdorimi i paisjeve me decibel te uletolinuhi
 
aktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin tone
aktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin toneaktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin tone
aktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin toneFialdoMema
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Darla Evangjeli
 
Siguria ne internet
Siguria ne internetSiguria ne internet
Siguria ne internetRinorbislimi
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisMarinela Abedini
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
 
Projekt( parashikimi i motit )
Projekt( parashikimi i motit )Projekt( parashikimi i motit )
Projekt( parashikimi i motit )S Gashi
 

What's hot (20)

Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutNdikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 
Projekt ne fizike
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
 
Perdorimi i paisjeve me decibel te ulet
Perdorimi i paisjeve me decibel te uletPerdorimi i paisjeve me decibel te ulet
Perdorimi i paisjeve me decibel te ulet
 
aktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin tone
aktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin toneaktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin tone
aktiviteti fizik dhe ndikimi i tij ne shendetin tone
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
 
Djemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës PalDjemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës Pal
 
Siguria ne internet
Siguria ne internetSiguria ne internet
Siguria ne internet
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
 
Droga dhe shendeti
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendeti
 
Teknologjia ne mesimdhenie !!!
Teknologjia ne mesimdhenie !!!Teknologjia ne mesimdhenie !!!
Teknologjia ne mesimdhenie !!!
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
 
Projekt( parashikimi i motit )
Projekt( parashikimi i motit )Projekt( parashikimi i motit )
Projekt( parashikimi i motit )
 

Viewers also liked (9)

Leksioni 2
Leksioni 2Leksioni 2
Leksioni 2
 
Seminar 1
Seminar 1Seminar 1
Seminar 1
 
Shqiperia
Shqiperia Shqiperia
Shqiperia
 
Shqiperia -slide
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
 
projekt gjeografi 12
projekt gjeografi 12projekt gjeografi 12
projekt gjeografi 12
 
Konvertimi analog ne dixhital
Konvertimi analog ne dixhitalKonvertimi analog ne dixhital
Konvertimi analog ne dixhital
 
Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
 
Rrethi i korçës
Rrethi i korçësRrethi i korçës
Rrethi i korçës
 
PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU
 

Similar to TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT

Projekti Informatike - Rexhep Smoqi
Projekti Informatike - Rexhep SmoqiProjekti Informatike - Rexhep Smoqi
Projekti Informatike - Rexhep SmoqiRexhep Smoqi
 
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5Menaxherat
 
sim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an opensim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an openhbrovina231573
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)fatonbajrami1
 
“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...
“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...
“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...Florian Voko
 
Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)albanamorina
 
BIZNESI ELEKTRONIK.docx
BIZNESI ELEKTRONIK.docxBIZNESI ELEKTRONIK.docx
BIZNESI ELEKTRONIK.docxBakiRexhepi5
 
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Durim Hysa
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Shpejtim Rudi
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)fatonbajrami1
 
Tenkologjia e mesimdhenies
Tenkologjia e mesimdheniesTenkologjia e mesimdhenies
Tenkologjia e mesimdheniesseada
 
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecareTeknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecarekotrri
 
Orientim Karriere ne IT, programim, data & design
Orientim Karriere ne IT, programim, data & designOrientim Karriere ne IT, programim, data & design
Orientim Karriere ne IT, programim, data & designtctal
 
Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronikeLigj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronikeZana Agushi
 
Projekt E- qeverisja
Projekt E- qeverisjaProjekt E- qeverisja
Projekt E- qeverisjaRinorAjeti1
 
Shkolla e mesme ekonomike
Shkolla e mesme ekonomikeShkolla e mesme ekonomike
Shkolla e mesme ekonomikeRamë Hajraj
 
Tregtia elektronike
Tregtia elektronikeTregtia elektronike
Tregtia elektronikeValdet Shala
 

Similar to TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT (20)

Projekti Informatike - Rexhep Smoqi
Projekti Informatike - Rexhep SmoqiProjekti Informatike - Rexhep Smoqi
Projekti Informatike - Rexhep Smoqi
 
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5
E Biznesi Ligjerata Kapitull 1-5
 
sim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an opensim.ppt presentation for having an open
sim.ppt presentation for having an open
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Skriptë)
 
Biznesi Elektronik
Biznesi ElektronikBiznesi Elektronik
Biznesi Elektronik
 
“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...
“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...
“TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloj...
 
Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)
 
Ekonomia digjitale Bekim përgegjaj
Ekonomia digjitale Bekim përgegjajEkonomia digjitale Bekim përgegjaj
Ekonomia digjitale Bekim përgegjaj
 
BIZNESI ELEKTRONIK.docx
BIZNESI ELEKTRONIK.docxBIZNESI ELEKTRONIK.docx
BIZNESI ELEKTRONIK.docx
 
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
Detyre Kursi - Lider të platformave harduerike dhe Studimi i SI-ve të tyre. R...
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
 
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
BIZNESI ELEKTRONIK - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
 
Tenkologjia e mesimdhenies
Tenkologjia e mesimdheniesTenkologjia e mesimdhenies
Tenkologjia e mesimdhenies
 
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecareTeknologjia ne shkollat 9 vjecare
Teknologjia ne shkollat 9 vjecare
 
Orientim Karriere ne IT, programim, data & design
Orientim Karriere ne IT, programim, data & designOrientim Karriere ne IT, programim, data & design
Orientim Karriere ne IT, programim, data & design
 
Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronikeLigj. nr. 9, tregtia elektronike
Ligj. nr. 9, tregtia elektronike
 
Projekt E- qeverisja
Projekt E- qeverisjaProjekt E- qeverisja
Projekt E- qeverisja
 
Shkolla e mesme ekonomike
Shkolla e mesme ekonomikeShkolla e mesme ekonomike
Shkolla e mesme ekonomike
 
Tregtia elektronike
Tregtia elektronikeTregtia elektronike
Tregtia elektronike
 
Ligjerata 9
Ligjerata 9Ligjerata 9
Ligjerata 9
 

More from ornela rama

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme ornela rama
 
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENSHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENornela rama
 
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatNdikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatornela rama
 
ZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVEZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVEornela rama
 
Integrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseornela rama
 
drejt bashkimit europian
drejt bashkimit europiandrejt bashkimit europian
drejt bashkimit europianornela rama
 
integrimi europian
integrimi europianintegrimi europian
integrimi europianornela rama
 

More from ornela rama (20)

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
 
PELLAZGET
PELLAZGET PELLAZGET
PELLAZGET
 
Valet
ValetValet
Valet
 
Ushqyerja
Ushqyerja Ushqyerja
Ushqyerja
 
Sfidat e be se
Sfidat e be seSfidat e be se
Sfidat e be se
 
Zvicra
ZvicraZvicra
Zvicra
 
UK
UKUK
UK
 
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMENSHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
SHQIPERIA ANTARE E KONVENTES PER KLIMEN
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevatNdikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
Ndikimi i teatrit grek dhe romak në trevat
 
ZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVEZBATIMET E VALEVE
ZBATIMET E VALEVE
 
Karburantet
KarburantetKarburantet
Karburantet
 
Integrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperise
 
Ideal school
Ideal schoolIdeal school
Ideal school
 
drejt bashkimit europian
drejt bashkimit europiandrejt bashkimit europian
drejt bashkimit europian
 
integrimi europian
integrimi europianintegrimi europian
integrimi europian
 
Guida turistica
Guida turisticaGuida turistica
Guida turistica
 
SHBA
SHBASHBA
SHBA
 
Friendship
FriendshipFriendship
Friendship
 
Fontane di roma
Fontane di romaFontane di roma
Fontane di roma
 

TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT

 • 1. PROJEKT LËNDA: EDUKIM PËR KARRIERËN Teknologjia e informacionit dhe komunikinit në sipërmarrje.
 • 2.
 • 3.  C’është teknologjia e informacionit?  Rëndësia e saj  Si paraqitet gjendja në Shqipëri?  E ardhmja  Si ndikon në sipërmarrje PËRMBAJTJA
 • 4.  Teknologjia është një koncept i gjërë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij. Një definicion i saktë për termin "Teknologji", sidoqoftë, nuk ekziston; "teknologjia" mund t'i referohet objekteve materiale që përdoren nga njeriu, siç janë makinat, harduerët ose enët, por mund të përfshijë edhe tema më të gjëra, përfshirë sistemet, metodat e organizimit, dhe teknikat. Ky term mund të aplikohet në përgjithësi ose në kategori specifike si p.sh: "teknologjia e konstruktimit", "teknologjia mjekësore", ose "teknologjinë e përkryer" (state-of-the-art). Aplikimi i teknologjisë nga njerëzimi filloi me shëndrrimin e resurseve natyrale në vegla të thjeshta. Zbulimi i aftësisë të kontrollimit të zjarrit rriti burimet e ushqimit dhe zbulimi i rrotës ndihmoi njerëzit të udhëtonin dhe të kontrollonin ambientin e tyre. Zhvillimet e fundit të teknologjisë, përfshirë "shtypin", telefonin, dhe Internetin, kanë zvogëluar barrierat fizike të komunikimit dhe kanë lejuar njerëzit të komunikojnë në shkallë globale. Sidoqoftë, teknologjia nuk është përdorur vetëm për qëllime paqësore; zhvillimi i armëve me fuqi shkatërruese gjithmonë më të lartë ka ecur përgjatë historisë, nga armët më të thjeshta primitive në armët nukleare . C’ËSHTË TEKNOLOGJIA?
 • 5.  Informimi Teknologjik është term me të cilin përfshihen të gjitha teknologjitë që përdoren për krijimin, përpunimin, ruajtjen, transmetimin, këmbimin dhe përdorimin e informacioneve në të gjitha format e saj, siç janë: shënimet e biznesit, bashkëbisedimet gojore, fotografitë, pikturat, prezantimet video dhe format tjera, duke përfshirë edhe ato ende të pa krijuara. Kështu i definuar, ky term më së miri integron elektronikën, telekomunikacionin (telecommunications), informatikën (informatics), Internetin dhe mediumet (media), kurse mund të përdoret në njëjës dhe shumës.Teknologjia e informacionit eshte teper e rendesishme ne zhvillimin e biznesit TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT
 • 6.  Shqipëria rezulton të ketë një nga tregjet më të ulëta në rajon të teknologjisë së informacionit, në raport me PBB-në, duke treguar që potencialet për zhvillimin e këtij tregu janë shumë të larta Me një treg të teknologjisë së informacionit, që arriti në 118 milionë dollarë në vitin 2008, sipas IDC-së, Shqipëria rezulton të ketë një nga tregjet më të ulëta në rajon në raport me PBB-në (sipas të dhënave të llogaritura nga “Monitor”), duke treguar që potencialet për zhvillimin e këtij tregu janë të larta, sidomos në drejtim të programeve, të cilat sa vijnë e po përdoren gjithnjë e më shumë nga biznesi shqiptar, por përsëri në nivele më të ulëta se homologët e rajonit. Në fakt, Shqipëria ka shënuar ritmet më të larta të rritjes së tregut të IT-së gjatë vitit 2008, në krahasim me vendet e tjera të rajonit. TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT NË SHQIPËRI
 • 7.  Sektori i Internetit dhe Teknologjisë së Komunikimit është duke u rritur shumë shpejtë në Shqipëri si pasojë e faktit që është një sektor i vetëm dhe është duke përshirë dhe sektorët e tjerë. Bashkimi i Internetit dhe Telekomunikacionit (BIT), pjesë e të cilës është edhe Shqipëria, vlerësoi që në 2012 kishte 471,000 përdorues në Shqipëri. 15 % është penetrim shumë i vogël i internetit (në total u vlerësua që popullsia e Shqipërisë ishte 3,087,159) krahasuar me mbulimin e vendit në krahasim me vendet e tjera europiane. Vetëm 1,1% e kësaj i referohet përdorimit të internetit nga përdorues të rregullt dhe përvetësimi shumë i vogël i teknologjisë së re në nivel firmash e rendit Shqipërinë të 109 nga 133 vende dhe të 126 për inovacion. Inovacioni është i dëmtuar nga niveli i ulët i bashkëpunimit në kërkim dhe zhvillim ndërmjet bizneseve dhe universiteteve; Studimi i Opinionit ekzekutivë i drejtuar nga Forumi i Ekonomisë Botërore e rankoi Shqipërinë të fundit (të 133-tën nga 133 shtete) për këtë faktor konkurrues. E ARDHMJA E KËTIJ SEKTORI
 • 8. Si do te lidhet kjo sipermarrje me teknologjine e informacionit dhe komunikimit: Si nje sipermarrje e saponisur, kompania do te kete nevoje per punonjes.  Nepermjet internetit do te behet lajmerimi per vendet e lira te punes.  Nepermjet postes elektonike kandidatet do te munden te aplikojne online per tu punesuar.  Nepermjet rrjetit social facebook do te krijohet nje faqe per kete qender tregtare. TEKNOLOGJIA NË SIPËRMARRJE
 • 9.  Nepermjet kodit personal cdo klient ka mundesine qe vetem ai te jete ne gjendje te veproje me llogarite e tij virtual duke shmangur keshtu probleme te tilla si vjedhjet apo mashtrimeve. Duhet permendur se edhe instalimi I sistemeve te alarmeve eshte I domosdoshem ne nje institucion te tille. Nepermjet sistemeve inteligjente te menaxhimit cdo klient I qendres tregtare duke pasur karten e tij ka mundesi te bleje mall kjo qender. Nepermjet programeve te integruara mund te kryhen transporte te blerjeve si brenda ashtu edhe jashte vendit. Duke hyre ne internet klientet e qendres do te kene mundesine te njihen me te mirat material qe posedon qendra. Me qellim punesimin e punetoreve te rinj qendra tregtare do te duhet te kete nje faqe ne internet per te bere lajmerimin, per tu dhene mundesi kandidateve te marrin nje informacion te sakte, te aplikojne dhe te dergojne CV-te dhe diplomat e tyre e ne fund te marrin njoftimin e praninit a te mospranimit. Lidhjen e filialeve me njeri-tjetrin dhe me kompanite kontrat- nenshkruese.
 • 10. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit ndikon ndjeshem ne :  -Rritjen e shpejtesise,  -Rritjen e saktesise,  -Uljen e hapesirave fizike per mbajtjen e dokumentacionit,  -Krijimin e mundesive per gjetjen e punes,  -Krijimin e mundesive te bashkepunimit ne distance,  -Uljen e shpenzimeve. PËRFUNDIME