Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oulun Osaavat-pomot

405 views

Published on

Amok-koulutus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oulun Osaavat-pomot

 1. 1. Tulevaisuustaidot ja ennakointiTulevaisuustaidot Opettajan Opettajan taidot tulevaisuustaidot Tulevaisuustaidot oppimisen käytännössä Ennakointitaidot Ⓒ Vuokko Jarva 2011
 2. 2. Johtoroolit koulussa yksilö johtotoiminta, valvonta tehokkuus, taloudellisuus normin- kehittäminenmukaisuus yksiköt, organisaatio, yhteistyo, yhteisö visio yhteisö James & Vince 2001
 3. 3. Johtoroolit koulussaHenkilö- Infor- Päätöksen- suhde maatio teko Resurssien Johtaja Tarkkailija allokoija Yhdys- Häiriöiden Tiedottaja henkilö käsittelijä Puolesta-Keulakuva Neuvottelija puhuja
 4. 4. Somettunutta työelämää G-Apps, G-Docs jakaminenBlogit, eDelfoi, eTwitter ja yhdessä- nnakointi tuottaminen Ningit, blogit, tweetit
 5. 5. Some koulussa yksilö G-Apps, G-Docs johtotoiminta, tehokkuus, valvonta taloudellisuus normin- Blogit, jakaminen eDelfoi, Twitter ja yhdessä- ennakointi kehittäminenmukaisuus tuottaminen yksiköt, yhteistyo, organisaatio, yhteisö Ningit, visio blogit, tweetit yhteisö James & Vince 2001
 6. 6. AVAINKOMPETENSSIT (OECD)Työkalut Ryhmät Hallinta kieli suhteet isokuva tieto yhteistyö suunnitteluteknologia ratkaisu arviointi
 7. 7. Avainkompetenssit (OECD) 1. Työkalujen vuorovaikutteinen käyttö (kieli, tieto, teknologia) 2. 3. Autonominen Vuorovaikutus toiminta heterogeenisten ryhmien kanssa
 8. 8. 1. Työkalujen vuorovaikutteinen käyttö • Kyky käyttää 1A kieltä, symboleita ja tekstiä vuoro- vaikutteisesti • Kyky käyttää 1B tietoa ja informaatiota vuorovaikutteisesti • Kyky käyttää 1C teknologiaa vuoro- vaikutteisesti
 9. 9. 2. Kanssakäyminen heterogeenisissä ryhmissä • Kyky tulla hyvin toimeen 2A toisten kanssa • Kyky tehdä yhteistyötä 2B toisten kanssa • Kyky hoitaa ja 2C ratkoa risti- riitoja
 10. 10. 3. Autonominen toiminta • Kyky muodostaa 3A kokonaiskuva ja toimia sen mukaan • Kyky suunnitella ja toteuttaa elämän- 3B suunnitelmia ja henkilökohtaisia projekteja • Kyky puolustaa 3C oikeuksia, pyrki- myksiä, rajoja ja tarpeita.
 11. 11. AVAINKOMPETENSSIT (OECD)Työkalut Ryhmät Hallinta kieli suhteet isokuva tieto yhteistyö suunnitteluteknologia ratkaisu arviointi
 12. 12. Avainkompetenssit (OECD) 1. Työkalujen vuorovaikutteinen käyttö (kieli, tieto, teknologia) 2. 3. Autonominen Vuorovaikutus toiminta heterogeenisten ryhmien kanssa
 13. 13. 1. Työkalujen vuorovaikutteinen käyttö • Kyky käyttää 1A kieltä, symboleita ja tekstiä vuoro- vaikutteisesti • Kyky käyttää 1B tietoa ja informaatiota vuorovaikutteisesti • Kyky käyttää 1C teknologiaa vuoro- vaikutteisesti
 14. 14. 2. Kanssakäyminen heterogeenisissä ryhmissä • Kyky tulla hyvin toimeen 2A toisten kanssa • Kyky tehdä yhteistyötä 2B toisten kanssa • Kyky hoitaa ja 2C ratkoa risti- riitoja
 15. 15. 3. Autonominen toiminta • Kyky muodostaa 3A kokonaiskuva ja toimia sen mukaan • Kyky suunnitella ja toteuttaa elämän- 3B suunnitelmia ja henkilökohtaisia projekteja • Kyky puolustaa 3C oikeuksia, pyrki- myksiä, rajoja ja tarpeita.
 16. 16. Avainkompetenssit (OECD 2005)Avainkompetenssi Alku Tavoite Loppu1. VÄLINEIDEN VUOROVAIKUTTEINEN KÄYTTÖ1 A. Kyky vuorovaikutuksessa käyttää kieltä, symboleita ja tekstiä1 B. Kyky ihmisten välisessä kanssakäymisessä käyttää tietoa jainformaatiota1 C. Kyky käyttää teknologiaa2. VUOROVAIKUTUS HETEROGEENISISSÄ RYHMISSÄ2 A. Kyky olla hyvissä suhteissa toisiin2 B. Kyky tehdä yhteistyötä2 C. Kyky hoitaa ja ratkaista ristiriitoja3. AUTONOMINEN TOIMINTA3 A. Kyky muodostaa asioista kokonaiskuva ja toimia sen mukaan3 B. Kyky muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmaa jahenkilökohtaisia projekteja3 C. Kyky puolustaa oikeuksia, pyrkimyksiä, rajoituksia ja tarpeita
 17. 17. AVAINKOMPETENSSIT (OECD)
 18. 18. AVAINKOMPETENSSIT (OECD)
 19. 19. Kehityspolkuja ja -haasteita
 20. 20. Barometriteemat Toiminta, yhteisö, kouluTieto, taito,oppiminen Arvot, päämäärät ja tavoitteet Toiminta- ympäristö
 21. 21. Sisäpaneeli
 22. 22. Ulkopaneeli
 23. 23. Paneelit yhteinen• koulu • ympäristö• opetus • tieto • yhteiskunta • taito • oppiminen sisä ulko Koulu ja Oppiminen ja Koulu ja oppiminen yhteiskunta yhteiskunta
 24. 24. TulevaisuusteesiULKOISTETTU OPETUS”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavatopetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot onsidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen,maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.”SeliteVuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut,kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli,luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojenyli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntientaloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määräon vähentynyt.
 25. 25. Argumentaatio Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. PieniKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voiHuonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vaillamäärittelevät tavoitteet. "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.(esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eilomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlikOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning förlaadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkningsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt -todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 26. 26. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 27. 27. Teesien kolmijako
 28. 28. TULEVAN KEHKEYTYMINEN
 29. 29. KIISTATULEVAISUUS
 30. 30. DIALOGINEN TULEVAISUUS
 31. 31. RATKAISUTULEVAISUUS
 32. 32. TULEVAN KEHKEYTYMINEN
 33. 33. KIISTAKYSYMYSPOLARISAATIO “KAMELI”
 34. 34. DIALOGIKYSYMYSKIRJO “LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”
 35. 35. RATKAISUKYSYMYSTAPAHTUU EI IKINÄ
 36. 36. Laadullinen ennakointiHaetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksiaHeikot signaalit- muutoksen ensioireTrendimurtumat- kiista-keskustelu-ratkaisu -dialaktiikkaLaadullinen lähestymistapa- kommentit, argumentit, dialogiProsessinäkökulma- seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti
 37. 37. I Koulu ja oppiminen1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (r)2. Koulusta toimintakeskus (r)3. Metataitojen arviointi (d)4. Oppivat ryhmät (k)5. Hitaan oppimisen tila (d)6. Oppimistulokset (k)7. Yhtenäinen opettajakoulutus (k)8. Yleissivistyksen näyttö (d)9. Monialainen opetustiimi (r)10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (d)
 38. 38. Ainejakoisuus 2010-2011todennäköinen Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. 2011 R • ratkaisu
 39. 39. Ainejakoisuus 2010-2011toivottava Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. R • ratkaisu
 40. 40. Metataidot 2010/2011todennäköinen Arviointi ja oppilaan saama palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. D • dialogi
 41. 41. Metataidottoivottava Arviointi ja oppilaan saama palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. D • dialogi
 42. 42. Ryhmäoppiminentodennäköinen Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. R • kiista
 43. 43. Ryhmäoppiminentoivottava Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. R • kiista
 44. 44. II Koulu ja yhteiskunta1. Ilmastonmuutos (k)2. Tiedonvälitys (d)3. Euroopan integraatio (d)4. Demokratia (k)5. Älymanipulaatio (k)6. Osallistuva oppiminen (d)7. Elinkeinoelämä ja koulut (k)8. Kansalaisvelvollisuus (k)9. Uskonto (d)10. Kollektiivinen älykkyys (d)
 45. 45. Älymanipulaatio R • kiista Älykkyyttä edistäviä geenejä on tunnistettu ja muutamat vanhemmat käyttävät geenimanipulaatiota parantaakseen jälkeläistensä älykkyyttä.
 46. 46. Kansalaisvelvollisuus 17-29-vuotiaat suomalaiset suorittavat 11 kuukauden kansalaispalveluksen. R • kiista
 47. 47. III Oppiminen ja yhteiskunta1. Oppivelvollisuus2. Lahjakkuus3. Yhteinen aika4. Suomen kieli5. Monimuotoisuus6. Virtuaalimaailma7. Ulkoistettu opettajuus8. Alueellinen tasa-arvo9. Oppimisympäristöt10. Jatkuva oppiminen11. Eläkeläiset kouluun12. Kotikoulu13. Relevantti tieto14. Sosiaalinen media15. Itseoppiminen16. Opettaja sivistysagenttina
 48. 48. Lahjakkuus Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lahjakkuuden esillekaivaminen ja tukeminen. D • dialogi
 49. 49. Virtuaalimaailma 2010/2011 Merkittävä osa jokapäiväisestä koulunkäynnistä tapahtuu virtuaalitodellisuudessa. R • kiista
 50. 50. Relevantti tieto 2010/11 R • ratkaisu Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu toisistaan. Ensinmainittu on tietoa ilmiön tai oppi-aineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, että Luang Prabang on kaupunki Mekong-joen rannalla Pohjois-Laosissa. Opetuksen ja opettajan ensisijaisena tehtävänä on huolehtia dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan.
 51. 51. Sosiaalinen media 2011 R • ratkaisu Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana".
 52. 52. Sisä- ja ulkopaneelin erot
 53. 53. Kiistateesejä I TAVOITTEET: II OPPIMINEN: oppimisen tulos, ryhmämuotoinen kieli, demokratia oppiminen III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: opettajakoulutus, opetuksenoppivelvollisuusikä, ulkoistaminen, virtuaalimaailma ilmastonmuutos
 54. 54. DialogiteesejäI TAVOITTEET: II OPPIMINEN: näyttö, aika, metataidot, slownollatoleranssi, learning,alueet, uskonto, lahjakkuus, osallistuminen kotikoulu III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: ympäristön eläkeläiset, EU- kehittäjä, integraatio, opettaja tiedonvälityssivistysagenttina kollektiiviäly
 55. 55. Ratkaisuteesejä II OPPIMINEN: I TAVOITTEET: jatkuva oppiminen, ei teesiä sosiaalinen media, itseoppiminen III KOULU: ainejakoisuus, IV YMPÄRISTÖ: opetustiimi, kouluoppimisympäristö, toimintakeskuksena relevantti tieto
 56. 56. Barometrin jatkoSeuranta- kerran vuodessa- aikasarjaKommunikointi- kommentointi, argumentointi- dialogit, keskustelutUudistaminen- ajankohtaiset kiistakysymykset- mittarien uudistaminenLaajentaminen ja keskustelut- opettajat, koulut- vanhemmat, kunnat- media, kokeilu, tutkimusMuistin kartuttaminen
 57. 57. http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789525633498/
 58. 58. Mielityinen 2009
 59. 59. Mielityinen 2009

×