Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ot Otava Ipod

485 views

Published on

Nettilukio Oppimisen tulevasisuuden tekijänä

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ot Otava Ipod

 1. 1. NETTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Ajan ja OPH:n tilaus (Hannu) Nettilukion opiskelijaprofiilit (Taru et co) Nettilukion määrät ja suoritukset (Taru et co) Nettilukion palvelut: tutorointi, ryhmäkurssi ja ilmiöpohjainen Nettilukion tehokkuuden parantaminen Nettilukion innovaatioiden kehittäminen Nettilukion toiminnan pullonkaulat Nettilukion resurssien lisääminen ja kohdentaminen Kehittämisohjelma, aikataulu ja päätökset Samma på Nettiperuskoulu keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 2. 2. PEDAGOGINEN PILVI 2030 Aine- jako Ryhmä- oppi Meta- taidot Slow learning keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 3. 3. AINEJAKOISUUS 2030 todennäköinen Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 4. 4. METATAIDOT 2030 todennäköinen Arviointi ja oppilaan saama palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 5. 5. RYHMÄOPPIMINEN 2030 todennäköinen Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 6. 6. SLOW LEARNING 2030 todennäköinen Kaikista kouluista löytyy hitaan oppimisen tiloja, joissa ei ole tietokoneita, ei verkkoyhteyttä eikä muutakaan teknologiaa lukuunottamatta ehkä liitutaulua, kyniä ja paperia sekä lehtiä ja kirjoja. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 7. 7. ORGANISATORINEN PILVI 2030 Yleissivistävät näytöt Toiminta- keskus Ympäristön kehittäjä Opetus- tiimit keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 8. 8. UUSI YLEISSIVISTYS 2030 Oppimis- ympäristöt ja itse- Relevantti oppiminen tieto Sosiaalinen media Opettajat sivistysagentteja keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 9. 9. RELEVANTTI TIETO Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu käsitteellisesti toisistaan. Ensinmainittu on tietoa ilmiön tai oppiaineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, että Luang Prabang on kaupunki Mekong-joen rannalla Pohjois-Laosissa. Opetuksen ja opettajan ensisijaisena tehtävänä on huolehtia dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan. ! keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 10. 10. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana". ! keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 11. 11. OPPIMISYMPÄRISTÖT ITSEOPPIMINEN Vuoden 2030 peruskoulussa opetellaan ja opitaan kyky organisoida -- valita ja toteuttaa -- omaa oppimista sekä myöhemmän koulutuksen että työ- ja kansalaistoiminnan resurssiksi. Rikastuvat fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaiset oppimisen polut ja tavat, joiden itseohjautuvasta käyttötaidosta tulee yksi sivistyksen avaintaidoista. ! keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 12. 12. OPETTAJA SIVISTYSAGENTIKSI Vuonna 2030 peruskoulun opettaja(kunta) on yhteiskunnan tärkein sivistysagentti, joka moniammatillisen yhteistyön johtajana sekä formaalin ja informaalin oppimisen sillanrakentajana ohjaa oppilaita riittävään yleissivistykseen, joka on elinikäisen oppimisen tiedollinen ja asenteellinen perusta. ! keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 13. 13. OPETTAJA SIVISTYSAGENTIKSI Vuonna 2030 peruskoulun opettaja(kunta) on yhteiskunnan tärkein sivistysagentti, joka moniammatillisen yhteistyön johtajana sekä formaalin ja informaalin oppimisen sillanrakentajana ohjaa oppilaita riittävään yleissivistykseen, joka on elinikäisen oppimisen tiedollinen ja asenteellinen perusta. ! keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 14. 14. TOIMINTAKESKUS Vuonna 2030 koulut ovat avoimia oppimis- ja tapahtumakeskuksia, joissa on yhdistetty eri todennäköinen koulumuotojen, kirjastojen, liikunta- ja kulttuurielämän palveluita. Oppimis- ja tapahtumakeskuksina koulut pääsevät integroimaan formaalia ja informaalia koulutusta ja oppimista toisiinsa. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 15. 15. YLEISSIVISTYKSEN NÄYTÖT todennäköinen Yleissivistävään koulutukseen on kehitetty oma näyttö(tutkinto)järjestelmä. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 16. 16. KEHITTÄMISKESKUS todennäköinen Koulut ottavat mutta myös saavat tehtäviä ylläpitäjältään tutkia, selvittää tai valmistella toiminta-alueensa palveluja (ympäristö, liikenne, terveys, kirjasto, harrastus) osana koulun oppimis- ja opetustehtävää. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010
 17. 17. OPETTAJATIIMIT Vuonna 2030 kunkin (perusopetuksen) vuosiluokan todennäköinen vastuuopettajalla on käytössään riittävä opetusresurssi, jonka avulla hän voi tiimiyttää opetusta toisten opettajien, koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten avustajien esimerkiksi vanhempien avulla. toivottava keskiviikkona 31. maaliskuuta 2010

×