Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ot Otava

409 views

Published on

Nettilukio Oppimisen tulevasisuuden tekijänä

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ot Otava

 1. 1. NETTIKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Ajan ja OPH:n tilaus (Hannu) Nettilukion opiskelijaprofiilit (Taru et co) Nettilukion määrät ja suoritukset (Taru et co) Nettilukion palvelut: tutorointi, ryhmäkurssi ja ilmiöpohjainen Nettilukion tehokkuuden parantaminen Nettilukion innovaatioiden kehittäminen Nettilukion toiminnan pullonkaulat Nettilukion resurssien lisääminen ja kohdentaminen Kehittämisohjelma, aikataulu ja päätökset Samma på Nettiperuskoulu
 2. 2. PEDAGOGINEN PILVI 2030 Aine- jako Ryhmä- oppi Meta- taidot Slow learning
 3. 3. AINEJAKOISUUS 2030 todennäköinen Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. toivottava
 4. 4. METATAIDOT 2030 todennäköinen Arviointi ja oppilaan saama palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. toivottava
 5. 5. RYHMÄOPPIMINEN 2030 todennäköinen Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. toivottava
 6. 6. SLOW LEARNING 2030 todennäköinen Kaikista kouluista löytyy hitaan oppimisen tiloja, joissa ei ole tietokoneita, ei verkkoyhteyttä eikä muutakaan teknologiaa lukuunottamatta ehkä liitutaulua, kyniä ja paperia sekä lehtiä ja kirjoja. toivottava
 7. 7. ORGANISATORINEN PILVI 2030 Yleissivistävät näytöt Toiminta- keskus Ympäristön kehittäjä Opetus- tiimit
 8. 8. UUSI YLEISSIVISTYS 2030 Oppimis- ympäristöt ja itse- Relevantti oppiminen tieto Sosiaalinen media Opettajat sivistysagentteja
 9. 9. RELEVANTTI TIETO Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu käsitteellisesti toisistaan. Ensinmainittu on tietoa ilmiön tai oppiaineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, että Luang Prabang on kaupunki Mekong-joen rannalla Pohjois-Laosissa. Opetuksen ja opettajan ensisijaisena tehtävänä on huolehtia dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan. !
 10. 10. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana". !
 11. 11. OPPIMISYMPÄRISTÖT ITSEOPPIMINEN Vuoden 2030 peruskoulussa opetellaan ja opitaan kyky organisoida -- valita ja toteuttaa -- omaa oppimista sekä myöhemmän koulutuksen että työ- ja kansalaistoiminnan resurssiksi. Rikastuvat fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaiset oppimisen polut ja tavat, joiden itseohjautuvasta käyttötaidosta tulee yksi sivistyksen avaintaidoista. !
 12. 12. OPETTAJA SIVISTYSAGENTIKSI Vuonna 2030 peruskoulun opettaja(kunta) on yhteiskunnan tärkein sivistysagentti, joka moniammatillisen yhteistyön johtajana sekä formaalin ja informaalin oppimisen sillanrakentajana ohjaa oppilaita riittävään yleissivistykseen, joka on elinikäisen oppimisen tiedollinen ja asenteellinen perusta. !
 13. 13. OPETTAJA SIVISTYSAGENTIKSI Vuonna 2030 peruskoulun opettaja(kunta) on yhteiskunnan tärkein sivistysagentti, joka moniammatillisen yhteistyön johtajana sekä formaalin ja informaalin oppimisen sillanrakentajana ohjaa oppilaita riittävään yleissivistykseen, joka on elinikäisen oppimisen tiedollinen ja asenteellinen perusta. !
 14. 14. TOIMINTAKESKUS Vuonna 2030 koulut ovat avoimia oppimis- ja tapahtumakeskuksia, joissa on yhdistetty eri todennäköinen koulumuotojen, kirjastojen, liikunta- ja kulttuurielämän palveluita. Oppimis- ja tapahtumakeskuksina koulut pääsevät integroimaan formaalia ja informaalia koulutusta ja oppimista toisiinsa. toivottava
 15. 15. YLEISSIVISTYKSEN NÄYTÖT todennäköinen Yleissivistävään koulutukseen on kehitetty oma näyttö(tutkinto)järjestelmä. toivottava
 16. 16. KEHITTÄMISKESKUS todennäköinen Koulut ottavat mutta myös saavat tehtäviä ylläpitäjältään tutkia, selvittää tai valmistella toiminta-alueensa palveluja (ympäristö, liikenne, terveys, kirjasto, harrastus) osana koulun oppimis- ja opetustehtävää. toivottava
 17. 17. OPETTAJATIIMIT Vuonna 2030 kunkin (perusopetuksen) vuosiluokan vastuuopettajalla on käytössään todennäköinen riittävä opetusresurssi, jonka avulla hän voi tiimiyttää opetusta toisten opettajien, koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten avustajien esimerkiksi vanhempien avulla. toivottava

×