Ot barometri-oph-030510

557 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ot barometri-oph-030510

  1. 1. OPPIMISEN TULEVAISUUS-BAROMETRI 2030 Kuvassa näkyy välillisesti useita instituutioita jotka ovat meille merkityksellisiä 10.000 vuoden kiihkeän kulttuurievoluution jälkeen: - aika, kehitys ja edistys (ajaton aika!) - verkosto (rautatie/sähkö - Barabasin sosiaaliset verkostot) - energia ja ympäristö (kasvun rajat) - rakentaminen, tuottaminen (vähemmästä enemmän) - viihde ja huvitus (maailman- ja oravanpyörät) Erikoistumalla aikaansaatu herkkä , monimutkainen ja keskinäisriippuva systeemi ”Ajattelu alkaa kun vastakohdat paljastuvat.” (Platon)
  2. 2. DATA - SEURANTA -ENNUSTE? Barometri kirjaa historiaa, mutta moni yrittä tehdä siitä myös tulevaisuustyökalun. Omglemia tulee kun trendi murtuu, kaikki tietävät että niin tapahtuu, mutta milloin? - Dow Jones - Nasdaq - Bruttokansantuote - kestävän elämänmuodon indeksi Financial Life Cycle Planning http://dshort.com/
  3. 3. KYSYMYS - ÄÄNESTYS -ARGUMENTTI Onko Suomen puolueiden välillä yhä ideologisia eroja v. 2030? Suomessa on v. 2030 käytössä kaksipuoluesysteemi? (vastakohdat lietsovat keskustelua ja kehitystä)
  4. 4. OPPIMISEN TULEVAISUUS-BAROMETRI OPM:n sivistysabarometri 1996-2007 - Suomen polku, elinikäinen oppiminen, tietoyhteiskunta, avaintaidot, mediat, viestintäympäristö, sivistyskäsitys Oppimisen pelikentät - päämäärät - oppiminen - koulu - toimintaympäristö Barometrin rakentaminen Barometrin juuret edellisessä - 3 Delfoi-kierrosta 1-3/2010 lamassa ja Suomi tietoyhteiskuntaan - strategiossa Paneelit äänestävät ja argumentoivat - anonyymi sisä- ja ulkopaneeli
  5. 5. TEEMAT AINEISTOANALYYSISTÄ Tuntijakotyöryhmän asiantuntijakuulemisten purku diskursseiksi
  6. 6. OPPIMISEN TULEVAISUUS -TEEMAT Toiminta, yhteisö, koulu (Otava) Tieto, taito, oppiminen (Otava) Arvot, päämäärät ja tavoitteet (Tutu) Toiminta- ympäristö (Demos)
  7. 7. DELFOI -MENETELMÄ Argumentatiivinen ja kommunikativiinen Delfoi -variaatio, joka muuntuu seurannassa Real-Time Delphi - muodoksi "Delfoita voi luonnehtia menetelmäksi, joka strukturoi tietyn asiantuntijaryhmän kommunikaatioprosessia tehokkaasti niin, että ryhmä sekä yksilöinä että yhdessä kohtaa ja jakaa monimutkaisen ongelma-asetelman". (Turoff 2009)
  8. 8. SISÄPANEELI Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen asiantuntijat
  9. 9. ULKOPANEELI Tieteen, taiteen, kulttuurin, työ- ja yhteiskuntaelämän, hallinnon ja päätöksenteon kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat
  10. 10. LAADULLINEN ENNAKOINTI Etsitään trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksia Heikot signaalit Kvantitatiivinen ennakointi on Suomessa - muutoksen ensioireet hyvässä jamassa, OPM, TEM ja Tilastokeskus tekevät pitkäkaarista yhteistyötä Trendimurtumat - kiista-keskustelu-ratkaisu -dialektiikka Laadullinen lähestymistapa - kommentit, argumentit, dialogi Prosessinäkökulma - seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti
  11. 11. MURROSAJATTELU Tuotannon periaate: - sveitsiläinen kello - Agfa ja digitaalinen valokuva Yhteiskunnan logiikka: - sosiaalinen media Yhteiskunnan malli: - Jared Diamond, Collapse (Grönlanti, Pääsiäissaaret ym) TEKNOLOGINEN - SOSIAALINEN - TEOREETTINEN(toimintalogiikka vaihtuu esim. kellokoneisto, valokuvatekniikka)
  12. 12. ESIMERKKITEESI 2030 Provokatorinen tulevaisuusväite, joka jakaa asiantuntijat ja ULKOISTETTU OPETUS käynnistää argumentaatiotarpeen ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt.
  13. 13. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Jakaumat neljään kvartiiliin aluperäisessä metodiversiossa, ulkokvartiilit painostettiin perustelemaan ”poikkeava” kantansa Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  14. 14. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Jakaumat neljään kvartiiliin aluperäisessä metodiversiossa, ulkokvartiilit painostettiin perustelemaan ”poikkeava” kantansa Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  15. 15. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Jakaumat neljään kvartiiliin aluperäisessä metodiversiossa, ulkokvartiilit painostettiin perustelemaan ”poikkeava” kantansa Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  16. 16. TULEVAISUUSTEESI JA KIISTAKYSYMYS 2030 Ulkoistettu opetus 2030 Jakaumat neljään kvartiiliin aluperäisessä metodiversiossa, ulkokvartiilit painostettiin perustelemaan ”poikkeava” kantansa Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
  17. 17. ULKOISTUSARGUMENTIT 2030 Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla määrittelevät tavoitteet. "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Perustelut mahdolliselle Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei tulevaisuudelle ovat lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! varsinainen saalis, jota voidaan edelleen jalostaa uusiksi teeseiksi, äänestyskohteiksi tai keskusteluiksi Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för laadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads- parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
  18. 18. TEESIEN KOLMIJAKO Teesit eri vaiheessa, nähtäväksi jää miten väitteet matkustavat kategoriasta toiseen (malli on kehitetty tähän barometriin)
  19. 19. TEESILUOKITTELU 2030 Perusprosessi on kiistakysymysten syventäminen dialogeiksi ja dialogien jalostaminen hyviksi ratkaisuiksi
  20. 20. TEESILUOKITTELU 2030 Perusprosessi on kiistakysymysten syventäminen dialogeiksi ja dialogien jalostaminen hyviksi ratkaisuiksi
  21. 21. PANEELIT 2030 Paneelit kiistaan ja dialogiin myös keskenään yhteisellä kyselyalueella Koulu ja Oppiminen ja Koulu ja oppiminen yhteiskunta yhteiskunta
  22. 22. I KOULU JA OPPIMINEN 1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (R) 2. Koulusta toimintakeskus (R) 3. Metataitojen arviointi (D) 4. Oppivat ryhmät (K) 5. Hitaan oppimisen tila (D) 6. Oppimistulokset (K) 7. Yhtenäinen opettajakoulutus (K) Instituutiomuotoinen oppiminen ja oppimisen 8. Yleissivistyksen näyttö (D) aikaansaaminen kohteena: sisäpaneeli 9. Monialainen opetustiimi (R) 10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (D)
  23. 23. 1. AINEJAKOISUUS 2030 Peruskoulun "lukujärjestys" todennäköinen jakautuu suhteellisen tasan aine- painotteisen (väline- ja harjoitus- aineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä. Vertaa siihen minkälaisen jakauman HS:n gallup toisi todennäköisesti mukanaan? Kuuma ajankohtainen toivottava kiistakysymys muuntuu tulevaisuudessa menetelma- ja ratkaisukysymykseksi. Ajan ja ajoituksen hallinta!
  24. 24. 3. METATAIDOT 2030 Arviointi ja oppilaan saama todennäköinen palaute kohdistuu ensisijaisesti oppimisen meta- ja syvätaitoihin ja tapahtuu enimmäkseen oppilaan ja opettajan välisessä dialogissa. Prosessuaalinen ja henkilökohtainen ar viointi etsii vahvuuksia ja paikkaa heikkouksia, resurssoi identiteetin muodostusta ja luo pohjan elinikäiselle ja itseohjautuvalla oppimiselle. toivottava
  25. 25. 4. RYHMÄOPPIMINEN 2030 todennäköinen Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä. Yksi ratkaisumalli kestävään yhteisömuotoiseen toivottava oppimiseen, joka täydentää ja laajentaa yksilöllisen oppimisen autenttiseen kontekstiin (eliö-ympäristö-suhde)
  26. 26. II KOULU JA YHTEISKUNTA 1. Ilmastonmuutos (k) Oppimisen aito 2. Tiedonvälitys (d) toimintaympäristö ja - kohde: ulkopaneeli 3. Euroopan integraatio (d) 4. Demokratia (k) 5. Älymanipulaatio (k) 6. Osallistuva oppiminen (d) 7. Elinkeinoelämä ja koulut (k) 8. Kansalaisvelvollisuus (k) 9. Uskonto (d) 10. Kollektiivinen älykkyys (d)
  27. 27. 5. ÄLYMANIPULAATIO Älykkyyttä edistäviä geenejä on tunnistettu ja muutamat vanhemmat käyttävät geenimani- pulaatiota parantaakseen jälkeläistensä älykkyyttä. Doping-tyyppinen suoritusten parantaminen on jo arkea siellä, missä kilpailu on ankarinta. Tulevaisuusväite jonka merkitys tulee seurannassa varmasti lisääntymään.
  28. 28. 8. KANSALAISVELVOLLISUUS 17-29-vuotiaat suomalaiset suorittavat 11 kuukauden kansalaispalveluksen. Barometrissa on useita teesejä, jotka koskevat oppimisen resursoimista. Taloudellisten panosten lisäämisten sijasta tutkitaan erilaisia uudelleenorganisoitumisen muotoja. Tämä on yksi niistä, eläkeläisopettajat toinen ja vanhempien osallistuminen kolmas.
  29. 29. III OPPIMINEN JA YHTEISKUNTA 1. Oppivelvollisuus 2. Lahjakkuus 3. Yhteinen aika 4. Suomen kieli 5. Monimuotoisuus 6. Virtuaalimaailma 7. Ulkoistettu opettajuus 8. Alueellinen tasa-arvo 9. Oppimisympäristöt 10. Jatkuva oppiminen 11. Eläkeläiset kouluun Kysely joka kohdistuu 12. Kotikoulu suoraan tai välillisesti oppimiseen itseensä. 13. Relevantti tieto Kyselyyn vadtaavat molemmat paneelit, 14. Sosiaalinen media jolloin saadaan mysö vertailutietoa. 15. Itseoppiminen 16. Opettaja sivistysagenttina
  30. 30. 2. LAHJAKKUUS Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lahjakkuuden esillekaivaminen ja tukeminen. Suora relaatio sisäpaneelin metataidot -ar viointiin!
  31. 31. 6. VIRTUAALIMAAILMA Merkittävä osa jokapäiväisestä koulunkäynnistä tapahtuu virtuaali- todellisuudessa.
  32. 32. 13. RELEVANTTI TIETO Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu käsitteellisesti toisistaan. Ensin- mainittu on tietoa ilmiön tai oppi- aineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, Teoriapitoinen koulu, jossa opitaan kartta ja suhteet isolla mittakaavalla,Luang Prabang on kaupunki että jotta systeemiset suhteet jäsentäisivät Mekong-joen rannalla Pohjois- oppimista, kun siirrytään kartalta tarkempiskaalaisiin karttoihin jaLaosissa. Opetuksen ja opettajan oikeaan elämään. ensisijaisena tehtävänä on huolehtia Esim. historia ja aikakaudet! Tieteellinen marksilaisuus ja dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen historiallinen materialismi vierottivat täsät suunnasta, matematiikalla joukko-oppikokeilu teki saman . tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan. !
  33. 33. 14. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana". Häkellyttävä ilmiö, verrattavissa tietoteknisen verkon leviämiseen, jossa tietokoneet saatettiin kommunikoimaan keskenään: sosiaalinen uudelleenrakentuminen ! (jakaminen, yhdessä
  34. 34. SISÄ- JA ULKOPANEELIN EROJA Todennäköisyys erottaa muttei toivottavuus oppivelvollisuusikää lukuunottamatta. Sisäspaneelissa somempi harmonia. Ulkopaneelissa näkökulma aukeaa oppimisen systeemistä ja instituutioista, ulkopaneelissa yksilöstä.
  35. 35. ANALYYSIT 1. Kiistakysymykset 2. Keskustelukysymykset 3. Ratkaistavat kysymykset 4. Systeeminen analyysi 5. Skenaariot 6. Diskurssit (CLA)
  36. 36. RATKAISUKYSYMYSTEN MATRIISI Ratkaisuaan odottavat kysymykset liittyvät enemmän tai vähemmän koulun ja opetuksen kehittämiseen ja organisoimiseen.
  37. 37. KIISTA-, KESKUSTELU JA RATKAISUKYSYMYKSET
  38. 38. KIISTA-, KESKUSTELU JA RATKAISUKYSYMYKSET
  39. 39. KIISTA-, KESKUSTELU JA RATKAISUKYSYMYKSET
  40. 40. AINEJAKO: SUPPEA SYSTEEMIKUVAUS 2030 Yksi jatkoanalyysien kohde on korrelaatioiden, faktorien ja klusterien viitteellinen tarkastelu. Se auttaa näkemään systeemisiä keskinäisvaikutuksia.
  41. 41. AINEJAKO: LAAJA SYSTEEMI 2030 Laaja systeeminen analyysi
  42. 42. METATAIDOT: SYSTEEMIKUVAUS 2030 !"#$%&"' )*#"#"%+,#( ,1*##"0"/ ,11%2"( $%%&#"( #'-,&( $,'-'#'&( !34)5( "%.*/ ,1*#'&/ ,11%)%&/ &,&%""-%.*.( !"#$"%&'( 0"$,%&''&( #%%)%( 3)15!%&#6( )*+%"(
  43. 43. SKENAARIOT 2030 1. ”Yhdentyvään Eurooppaan” (BAU) 2. ”Mut kaupal rikastuu” (kiihdytysmuutos) 3. ”Beg, steal, borrow” (katastrofi) 4. ”Kaukana kavala maailma” (paluu menneeseen) 5. ”Sun kanssas katson maailmaan” (muutos)
  44. 44. SKENAARIOT 2030 1. ”Yhdentyvään Eurooppaan” (BAU) 2. ”Mut kaupal rikastuu” (kiihdytysmuutos) 3. ”Beg, steal, borrow” (katastrofi) 4. ”Kaukana kavala maailma” (paluu menneeseen) 5. ”Sun kanssas katson maailmaan” (muutos)
  45. 45. SKENAARIOT 2030 1. ”Yhdentyvään Eurooppaan” (BAU) 2. ”Mut kaupal rikastuu” (kiihdytysmuutos) 3. ”Beg, steal, borrow” (katastrofi) 4. ”Kaukana kavala maailma” (paluu menneeseen) 5. ”Sun kanssas katson maailmaan” (muutos)
  46. 46. SKENAARIOT 2030 1. ”Yhdentyvään Eurooppaan” (BAU) 2. ”Mut kaupal rikastuu” (kiihdytysmuutos) 3. ”Beg, steal, borrow” (katastrofi) 4. ”Kaukana kavala maailma” (paluu menneeseen) 5. ”Sun kanssas katson maailmaan” (muutos)
  47. 47. SKENAARIOT 2030 1. ”Yhdentyvään Eurooppaan” (BAU) 2. ”Mut kaupal rikastuu” (kiihdytysmuutos) 3. ”Beg, steal, borrow” (katastrofi) 4. ”Kaukana kavala maailma” (paluu menneeseen) 5. ”Sun kanssas katson maailmaan” (muutos)
  48. 48. OPPIMISEN TULEVAISUUS: JATKO Seuranta - kerran vuodessa - aikasarja Kommunikointi - kommentointi, argumentointi - dialogit Uudistaminen - ajankohtaiset kiistakysymykset - mittarien uudistaminen Laajentaminen ja keskustelut - opettajat, koulut - vanhemmat, kunnat - media, kokeilu, tutkimus Muistin kartuttaminen
  49. 49. VAIKUTUKSEN KEHÄT 2030 Syksyllä pilotteina kouluihin nollabarometrin jälkeen, aineistot verkkoon
  50. 50. BAROMETRIROTAATIO Barometrin uudistaminen, syventäminen ja laajentaminen
  51. 51. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010 Barometriin voidaan kytkeä kokeiluja ja tutkimusta - laboratoriotoiminta case Otava - opettajainkoulutus ja tutkimus
  52. 52. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010 Barometriin voidaan kytkeä kokeiluja ja tutkimusta - laboratoriotoiminta case Otava - opettajainkoulutus ja tutkimus
  53. 53. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010 Barometriin voidaan kytkeä kokeiluja ja tutkimusta - laboratoriotoiminta case Otava - opettajainkoulutus ja tutkimus
  54. 54. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010 Barometriin voidaan kytkeä kokeiluja ja tutkimusta - laboratoriotoiminta case Otava - opettajainkoulutus ja tutkimus
  55. 55. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010 Barometriin voidaan kytkeä kokeiluja ja tutkimusta - laboratoriotoiminta case Otava - opettajainkoulutus ja tutkimus
  56. 56. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010 Barometriin voidaan kytkeä kokeiluja ja tutkimusta - laboratoriotoiminta case Otava - opettajainkoulutus ja tutkimus
  57. 57. TULEVAISUUSPILOTOINTIA 2010 Barometriin voidaan kytkeä kokeiluja ja tutkimusta - laboratoriotoiminta case Otava - opettajainkoulutus ja tutkimus
  58. 58. OPPIMISEN TULEVAISUUS 2030 Dynaamisen ja itseorganisoituvan verkkoympäristön rakentaminen sosiaalisen median keinoin ja aineistostrukturoinnin avulla
  59. 59. DATA - SEURANTA -ENNUSTE? Dow Jones toisin: analyysit tuottavat rakennetta ja hypoteesejä, keskustelunavauksia http://bigpicture.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/100_year_dow_bull_bear_periods.jpg
  60. 60. TEESI - ÄÄNESTYS -ARGUMENTTI-DIALOGI Mitä lisää - tulevaisuus - seuranta (iteraatio) - dialogi - osallistuminen - oppiminen Ja oppiva ryhmä, johon kuuluminen tuntuu mukavalta ja palkitsevalta, vaikkei heru senttiäkään rahaa.
  61. 61. ONNELLISUUS Mitä mitataan? Mistä puhutaan? Mikä ohjaa kehitystä?

  ×