Osaamisen ennakointi

587 views

Published on

Ammatillisen opettajan osaamisen ennakointi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osaamisen ennakointi

 1. 1. Ennakoiva osaamisyhteisö – kehittyvä ammatillinen opettajuus 2013 Oulu 28.02.2013 Hannu Linturi
 2. 2. OSAAVAN OPETTAJAN ENNAKOINTI 2020 §  BAROMETRIKYSELYT KEHITTYVÄ §  Taustamuuttujat (panelistin positio) OPETTAJUUSBAROMETRI §  Tulevaisuuden osaamisalueet (vahvistuvat ja heikkenevät osaamisalueet) §  Kehittyvä ammatillinen opettajuus (kaksi teemaa) OSAAMIS- TAUSTA ALAT OSAAVA OPETTAJA §  PANEELIT ALUE- ALA- §  Ydinpaneeli (valtakunnallinen ennakointi, PANEELI PANEELI vertailupaneeli) §  Aluepaneelit (AVI-jaottelu, oppilaitos))PANEELIT §  Alakohtaiset (toimi-, ammatti-, koulutusala) YDIN- PANEELI
 3. 3. OSAAVAOPETTAJA
 4. 4. Valtakunta Valtakunta Aluekohtainen Alakohtainen Verkkoympäristö Tiedon OSAAVAN Tiedonanalyysi OPETTAJAN keruu ENNAKOINTI Valmistelu & suunnittelu Toiminta & toteutus Analyysi & raportointi Lepovaihe Alueet ja alat
 5. 5. Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen ennakointipaneelin vuosikello•  Paneeli kyselyineen läpi lokakuun • Koko raportti valmis ja aikana. hyödynnettävissä maaliskuun•  Close up marraskuun alussa, viimeisellä viikolla. jolloin alustavat tulokset paneelissa mukana olleille. Tammi Loka Helmi Marras Maalis Joulu Close up Tarkempi Marraskuun analyysi alussa Start up Koulutuksia Syyskuun ja lopulla valmennusta• Start upissa esitellään aina • E Koulutusta Delfoin käyttöön ja maaliskuussa valmistuneen tulevaisuuden tutkimuksen raportin tulokset perusteita.•  Perehdytetään •  Tarkistetaan seuraavan syksyn paneelityöskentelyyn paneelin kokoonpano.• Pyydetään työelämän edustajien Heinä Huhti puheenvuoroja• Myös muista sidosryhmistä ja Elo Touko oppilaitoksesta? Syys Kesä
 6. 6. Paneelitennakointityökalut Kyselyt eDelfoi eBarometrikehitysprosessi Seuranta, tiedon Ennakoinnin Palvelut ja Analyysit ja kartuttaminen, integrointi ympäristöt, oppiminen, Barometrin analyysit, toimintaan, ala- ja barometrin ennakointi ja uudistaminen ympäristö- aluekohtainen käynnistäminen tavoitteistaminen kehittäminen kehittäminen 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 7. 7. Alue- ja Eroista Paneelit Ydinpaneeli alapaneelit oppiminen Pikapaneelit Osaamisten Tulevaisuusteesit Systeemiset Signaalit ja Kyselyt tulevaisuus (epäjatkuvuus) relaatiot uudistaminen eDelfoi Aikasarjat Ryhmävertailut Infografiikat Osallistaminen Ympäristö ja Integrointi muihineBarometri palvelut ohjelmistoihin Mediapalvelut Keskustelut
 8. 8. Valmiusaste 1.3.2013 Alue- ja Eroista Paneelit Ydinpaneeli alapaneelit oppiminen Pikapaneelit Osaamisten Tulevaisuusteesit Systeemiset Signaalit ja Kyselyt tulevaisuus (epäjatkuvuus) relaatiot uudistaminen eDelfoi Aikasarjat Ryhmävertailut Infografiikat Osallistaminen Ympäristö ja Integrointi muihineBarometri palvelut ohjelmistoihin Mediapalvelut Keskustelut
 9. 9. prosessin kulku - havainnot (ideat) + Heikot signaalit Kiista + (trendi-idut) ajattelu (argumentit) osaamisen kehittyminenAika Ratkaisu Dialogi - penetraatio Tulevaisuusosaamisen OPPI M INEN kehkeytyminen kumulatiivinen
 10. 10. UTOPISTIN toivottava OPTIMISTINTULEVAISUUS TULEVAISUUSHaluttava tulevaisuuden- Hyvältä maistuvakuva, johon ei oikein tulevaisuudenkuva, jonkajakseta uskoa. Olisi arvioidaan toteutuvan. Olisionnenpotku, jos niin iso pettymys ellei niinkuitenkin kävisi. Sen tapahtuisi. Kannattaa tehdä ei-todennäköinen todennäköinenpuolesta kannattaa töitä, ettei niin kävisi.pinnistellä.DYSTOPISTIN PESSIMISTINTULEVAISUUS TULEVAISUUSHirvittävä tulevaisuudenkuva, Pahalta maistuvajonka paras ominaisuus on, tulevaisuudenkuva, jonkaettei se luultavasti toteudu. arvioidaan toteutuvan. OlisiSellaista munausta kannattaa iso helpotus jos niin eivaroa, että toisin kävisi. kävisikään. Kannattaa tehdä ei-toivottava töitä, että niin kävisi.
 11. 11. - todennäköisyys + + toivottava – ei-todennäköinen toivottava - todennäköinenpoistumat ja toivottavuusuudet - ei-toivottava – ei-todennäköinen ei-toivottava - todennäköinen lähtötilanne muutostilanne
 12. 12. Toivottavuus 2015 Todennäköisyys 2013-2015Tulevaisuuden heikko keski suuri Muistiokriteeriarviointi heikko keski suuri 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7Traditiot ja käytännöt 2013Vain ammatillisia opettajia 2015Pedagoginen moniosaajuusSyrjäytymisen estäminenHuippujen valmennusYksilöllisen oppimisen ohjausViihtyminenVerkostonkasvattajaNäyttötutkinnotYrittäjyys Toivottavuus– Todennäköisyysprofiili Profiili 2015 2013 ja 2015
 13. 13. Ennakointipolitiikka Toivottava A Nykyhetki a B todennäköisyys bHavainnot ja tulevaisuusväitteet Ennakointipolitiikka Ei toivottava Arviointitapahtuma Aika
 14. 14. PANEELI OPISKELIJA OPETTAJA TUTKIJA ASIANTUNTIJAOPPILAITOSOPETUSHALLINTOKEHITTÄJÄT(KORKEAKOULUT,ETUJÄRJESTÖT)TYÖELÄMÄ
 15. 15. http://www.eBarometri.fi
 16. 16. eBarometri http://www.ebarometri.fiOsaava Opettaja http://www.osaavaopettaja.fieDelfoi https://edelfoi.fi/kehittyva-ammatillinen-opettajuus
 17. 17. Paneelit•  osaaminen ala •  vertailut•  tulevaisuus- •  vertailut •  kehittäminen teesit •  kehittäminen ydin alue Alakohtainen Aluepohjainen Oppiva paneeli kehittäminen kehittäminen
 18. 18. eBarometri.fi Tyelämä- Työyhteisö- osaaminen osaaminen Pedagoginen Alakohtainen osaaminen osaaminen
 19. 19. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 20. 20. Teesien kolmijako
 21. 21. Kiista- Kiistasta kysymys! Dialogista dialogiksi! ratkaisuksi! gi Dialo Dialo gi Dialogi Dialogista Ratkaisu- i! teesi! ratkaisuks Kiistasta dialogiksi!Todennäköisyys Toivottavuus
 22. 22. TULEVAISUUDEN KÄSIKIRJOITUS (2020)
 23. 23. MUUTO S BAU FI KA TASTRO PALUU MENNEE- SEENHISTORY PRESENT FUTURE
 24. 24. SUHDE TULEVAISUUTEEN. Kysymys tulevai- Kysymys suuden luonteesta lähestymistavoistaPassiivinen ei kiinnosta virran vietävänäReaktiivinen eli millaiseksi maailma sopeutuminen, kuinkasopeutuva muuttuu? sopeudumme?Preaktiivinen eli säilyykö muutoksen ennaltavarautuminen,ennakoiva suunta? miten trendi vaikuttaa?Proaktiivinen eli luova mitkä ovat mahdolliset vaikuttaminen, kuinka maailmat? vaikutamme toteutuvaan tulevaisuuteen ja kenties muutamme sitä? Godet 2000, http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/art_of_scenarios.pdf
 25. 25. SUUNTIMIA TULEVAISUUTEEN Reaktiivisesta ja ... proaktiiviseen ja luovaan sopeutuvasta ... tulevaisuuteenKysymyksen Millainen maailmasta Millaisia ovat muuttulevaisuuden näyttää tulevan? mahdolliset maailmat?luonteestaTulevaisuuden Kuinka sopeudumme Kuinka vaikutammekartoittamisen tulevaan? Miten selviämme tulevaisuuteen? Kuinkalähestymistapoja tulevaisuuden haasteista? teemme siitä meille parhaankoskevat mahdollisen?kysymykset Michel Godet 2001 http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Godet
 26. 26. LÄHTÖKOHDATTULEVAISUUS VALLOITETAAN HITAASTI MUTTA KIIHTYVÄSTI"Jotta teknologioilla olisi laaja vaikutus vuonna 2030, tulisi niiden olla oraalla jo nytja teknisesti kypsiä vuonna 2020.” Sama koskee sosiaalista organisoitumista jataustalla kehkeytyvää ymmärrystä, jota voisi nimittää vaikka aikakaudenkäyttöjärjestelmäksi tai ohjaavaksi/johtavaksi ideaksi. Olennaista on muuttuvaympäristösuhde.TEOLLISESSA LOGIIKASSA ON AUKKOJA"Teollisessa logiikassa on hämmästyttävän suuria aukkoja. Tilaamisen,varastoinnin, toimitusten, hävikin ja esillepanon kustannukset ovat valtavat.”Vähemmästä saadaan enemmän, kun bittien ja atomien vaihtokeskuksethyrähtävät käyntiin.LÄPINÄKYVÄÄN TOIMINTAAN“Turvattomuus alkaa salaisuuksista.” Läpinäkyvä toiminta korvaa kontrollin.Jakamisen ja yhdessätuottamisen edut pakottavat miettimään tekijän- japatenttioikeuden uusiksi.
 27. 27. Lähde: http://envisioningtech.com/ education/
 28. 28. OECD:n osaamiset
 29. 29. TULEVAISUUSTIETOTULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN ONTOLOGIA (OPPI OLEVASTA)•  tulevaisuus koostuu monista mahdollisista maailmoista, joista yksi toteutuu•  menetelminä mallintaminen, trendianalyysi, skenaariotekniikka, delfoiTULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN EPISTEMOLOGIA (OPPI TIEDOSTA)•  mitä ihmiset uskovat mahdolliseksi ja todennäköiseksi•  menneisyys on olemassa historiana, artefakteina, kirjoitettuna tai muistettuna tietona•  nykyisyys on olemassa aistihavaintojen kautta•  tulevaisuus on olemassa odotuksina, pelkoina, toiveina, aikomuksina ja todennäköisyyksinä•  tulevaisuudenkuvat, skenaariot (tulevaisuuden käsikirjoitukset), asiantuntijamenetelmät

×