Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tieto

Arvot ja tavoitteet

Tieto, taito ja oppiminen
(Otavan Opiston Osuuskunta)

Arvot, päämäärät ja
tavoitteet (Turun
y...
ULKOISTETTU OPETUS
”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset
keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot o...
Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
Puolesta

Vastaan

Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni
Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat...
KIISTA
 Näkemykset ja argumentit
tulevasta kehityksestä
polarisoituvat oppimisen
kannalta tärkeässä asiassa
usein tunnepi...
Katsotaan riittävän kauas jotta
intressien vaikutus laimenee

Nuuskitaan käännepisteitä ja
paradigmamurroksia (laadullinen...
2030
Henkilökohtaistuva oppiminen ja
opetus, joka mukautuu oppijan
tarpeisiin ja ominaisuuksiin.

Ainejakoisen koulun rinn...
Jakaumat

Argumentit

Dialogit

Muutokset

Tulevaisuuskartta
todennäköisestä ja
toivottavasta
tulevaisuudesta

Teesit kolm...
A

Litaniataso
Ensimmäinen taso eli litania kuvaa tasoa, jolla
yleistetään ja yksinkertaistetaan tarkasteltava
ongelma.

B...
2030
Kaukotulevavaisuus, jolloin vuonna
2016 koulutiensä alkavat oppilaat
pääsevät soveltamaan oppimaansa.

2016
Uudet ope...
Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)
Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)
Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)
Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)
Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)
Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)

589 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)

Published in: Education
 • Login to see the comments

Oppimisen tulevaisuus: avoimet ovet 5 vuotta 7.2.2014 (perus)

 1. 1. Tieto Arvot ja tavoitteet Tieto, taito ja oppiminen (Otavan Opiston Osuuskunta) Arvot, päämäärät ja tavoitteet (Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus) SISÄ ULKO Toiminta Toimintaympäristö Toiminta, yhteisö ja koulu (Otavan Opisto Osuuskunta) Toimintaympäristön muutokset poliittisesti, sosiaalisesti ja ympäris-töllisesti (Demos Helsinki)
 2. 2. ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt.
 3. 3. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 4. 4. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 5. 5. Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen voi rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen ostajat määrittelevät tavoitteet. vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettajaoppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 6. 6. KIISTA  Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta tärkeässä asiassa usein tunnepitoiseksi kiistakysymykseksi. DIALOGI  Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi näkökulmiksi ja tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa yhteiseen keskusteluun. RATKAISU  Panelistit ovat tulevaisuusväitteestä suhteellisen yksimielisiä. Pääkysymykseksi muodostuukin se, milloin ja miten muutos tapahtuu.
 7. 7. Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioit a ja vipuvaikutuksia Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunn at) Delfoi-metodi: asiantuntijuus, asianosaisuus, a nonyymisyys ja iteratiivisuus eDelfoi-työkalu: internet (pääsy, saavutettavuus), reaaliaikaisuus (kohtaaminen, dialogi), kumulati ivisuus (aikasarja, paneelit) Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open argument”
 8. 8. 2030 Henkilökohtaistuva oppiminen ja opetus, joka mukautuu oppijan tarpeisiin ja ominaisuuksiin. Ainejakoisen koulun rinnalle organisoidaan toisia oppimisen teemallisia, ongelmalähtöisiä ja autenttisia – polkuja. Opetuksen toiminnan tavat ja uskomukset uudistuvat tavalla, joka toisaalta moniammatillistaa ja toisaalta tiimiyttää opetustyön. Vuoren huippu
 9. 9. Jakaumat Argumentit Dialogit Muutokset Tulevaisuuskartta todennäköisestä ja toivottavasta tulevaisuudesta Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Erot asiantuntija- ja intressiryhmittäin Laajenevat paneelit Perustellut todennäköiset ja toivottavat tulevaisuudet Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Opetussuunnitelmien uudistaminen Osallistavat ja laajenevat prosessit Kiistoista dialogiin ja dialogeista ratkaisuihin Parhaat argumentit vahvistuvat Kuumat teemat paljastuvat Koeporaukset Nousevat ja laskevat tulevaisuudet Dynaaminen tulevaisuuskartan topografia Meta-analyysit Koeporaukset
 10. 10. A Litaniataso Ensimmäinen taso eli litania kuvaa tasoa, jolla yleistetään ja yksinkertaistetaan tarkasteltava ongelma. B Systeemien ja sosiaalisten syiden taso Sosiaalisten syiden tasolla tunnistetaan ongelma ja sen (usein lyhyen aikavälin) syyt ja seuraukset. C Diskurssin, arvojen ja maailmankuvan taso Avataan päätösten ja suunnitelmien sekä niiden sisältämien ratkaisujen ja valintojen taustalla vaikuttavat arvot ja maailmankuvat. D Myyttien ja metaforien taso Tällä tasolla ”näyttäytyvät” kollektiiviset kätketyt ulottuvuudet, joihin ei ole suoraa pääsyä.
 11. 11. 2030 Kaukotulevavaisuus, jolloin vuonna 2016 koulutiensä alkavat oppilaat pääsevät soveltamaan oppimaansa. 2016 Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa. 2009 Opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen ja oppimisen tulevaisuuden barometri käynnistetään.

×