Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kaukotulevaisuusargumentteja
1. Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee
2. Nuuskitaan käännepisteitä ...
Oppimisen tulevaisuudet 2016, 2030 (kehitysympäristö)

http://edelfoi.fi, http://www.ebarometri.fi
eBarometri
Argumentaatio
Puolesta

Vastaan

Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot Ei kuulu reaalimaailmaan p...
Tulevaisuusteesi (Delfoi-tekniikka)
ULKOISTETTU OPETUS
”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat
opetuspanokset...
Teesien kolmijako
Jakaumaesimerkki: oppivat ryhmät
eitodennäköinen
ja toivottava

todennäköinen
ja toivottava

eitodennäköinen
ja ei-toivott...
Oppimisen tulevaisuus 2030
KOULU

OPPIMINEN

OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
KOULU

2023

M...
Oppimisen tulevaisuus 2030
KOULU

YHTEISÖOPPI

EKSOSYSTEEMI

OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN
2016 2017 2018 2019 2020 202...
Oppimisen tulevaisuus 2030
KOULU

TEKNOSFÄÄRI

OSAAMISET

OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K...
Koulu 2013
Kehittäjä

Todennäköinen
Toivottava

Tiimi
Näyttö
Opekoulu
Tulos

Hidas
Ryhmä
Meta
Keskus
Ainejako
-2.20
-2.00
...
Ympäristö 2013
Kollektiivi

Todennäköinen
Toivottava

Uskonto
Kansalais
Elinkeino

Osallisuus
Äly
Demokratia
EU
T-välitys
...
Oppiminen 2013
Todennäköinen
Toivottava

Agentti
Itseoppi
Some
Relevantti
Kotikoulu
Eläkeläiset
Strategia
Ympäristö
Alueet...
Koulu: ero 2012-13
Todennäköinen
Toivottava

Kehittäjä
Tiimi
Näyttö
Opekoulu

Tulos
Hidas
Ryhmä
Meta
Keskus
Ainejako
-0.4
...
Ympäristö: ero 2012-13
Todennäköinen
Toivottava

Kollektiivi
Uskonto
Kansalais
Elinkeino

Osallisuus
Äly
Demokratia
EU
T-v...
Oppiminen: ero 2012-13
Todennäköinen
Toivottava

Agentti
Itseoppi
Some
Relevantti
Kotikoulu
Eläkeläiset
Strategia
Ympärist...
1.1. Ainejakoisuus
AINEJAKOISUUS
1.2. Toimintakeskus
TOIMINTAKESKUS
1.3. Metataidot
METATAIDOT
1.4. Oppivat ryhmät
OPPIVAT RYHMÄT
1.5. Hitaan oppimisen tila
HITAAN OPPIMISEN TILA
1.6. Oppimistulokset
OPPIMISTULOKSET
1.7. Yhtenäinen opettajakoulutus
YHTENÄINEN OPETTAJAKOULUTUS
1.8. Yleissivistyksen näyttö
YLEISSIVISTYKSEN NÄYTTÖ
1.9. Monialainen opetustiimi
MONIALAINEN OPETUSTIIMI
1.10. Ympäristön kehittäjä
YMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄ
2.1. Hiilijalanjälki
HIILIJALANJÄLKI
2.2. Tiedonvälitys
TIEDONVÄLITYS
2.3. EU-harmonisointi
EU-HARMONISOINTI
2.4. Verkkodemokratia
VERKKODEMOKRATIA
2.5. Älymanipulaatio
ÄLYMANIPULAATIO
2.6. Osallistuva oppiminen
OSALLISTUVA OPPIMINEN
2.7. Elinkeinoelämä
ELINKEINOELÄMÄ
2.8. Kansalaispalvelu
KANSALAISPALVELU
2.9. Uskontokoulu
USKONTOKOULU
2.10. Kollektiivinen älykkyys
KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS
3.1. Oppivelvollisuus
OPPIVELVOLLISUUS
3.2. Lahjakkuus
LAHJAKKUUS
3.3. Yhteinen aika
YHTEINEN AIKA
3.4. Englanti
ENGLANTI
3.5. Nollatoleranssi
NOLLATOLERANSSI
3.6. Virtuaalimaailma
VIRTUAALIMAAILMA
3.7. Ulkoistettu opettajuus
ULKOISTETTU OPETUS
3.8. Aluetasa-arvo
ALUETASA-ARVO
3.9. Strategiana osaamiset
STRATEGIANA OSAAMISET
3.10. Oppimisympäristöt
OPPIMISYMPÄRISTÖT
3.11. Eläkeläiset kouluun
ELÄKELÄISET KOULUUN
3.12. Kotikoulu
KOTIKOULU
3.13. Relevantti tieto
RELEVANTTI TIETO
3.14. Sosiaalinen media
SOSIAALINEN MEDIA
3.15. Itseoppiminen
ITSEOPPIMINEN
3.16. Sivistysagentti
SIVISTYSAGENTTI
I Koulu ja oppiminen 2030
III Oppiminen ja yhteiskunta 2030
IV Lukion tulevaisuus 2030
Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)
Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)
Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)
Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)
Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)
Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)
Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)

1,066 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus -barometrin 4. seurannan tulosjakaumia.

Published in: Education

Oppimisen tulevaisuus 2030: tuloksia 2013 (perus)

 1. 1. Kaukotulevaisuusargumentteja 1. Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee 2. Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) 3. Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa 4. Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia 5. Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita 6. Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) 7. Metodiksi eDelfoi: asiantuntijuus, asianosaisuus, argumentoinnin anonyymisyys ja iteratiivisuus 8. Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open
 2. 2. Oppimisen tulevaisuudet 2016, 2030 (kehitysympäristö) http://edelfoi.fi, http://www.ebarometri.fi
 3. 3. eBarometri
 4. 4. Argumentaatio Puolesta Vastaan Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainen palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassa tavoitteet. keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 5. 5. Tulevaisuusteesi (Delfoi-tekniikka) ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt.
 6. 6. Teesien kolmijako
 7. 7. Jakaumaesimerkki: oppivat ryhmät eitodennäköinen ja toivottava todennäköinen ja toivottava eitodennäköinen ja ei-toivottava todennäköinen ja ei-toivottava
 8. 8. Oppimisen tulevaisuus 2030 KOULU OPPIMINEN OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KOULU 2023 METATAIDOT YHTEISKUNTA 2024 2025 2026 OPPIMINEN TULEVAISUUDET 2028 2029 2030 2027 HIDAS TILA KESKUS OPPIMISTULOKSET KEHITTÄJÄ NÄYTTÖ ÄLYMANIPULAATIO RELEVANTTI TIETO ITSEOPPIMINEN OSALLISTUVA OPPIMINEN LAHJAKKUUS OPPIMINEN KOULU OPETUS AINEJAKO 2022 YHTEISKUNTA YHTEISKUNTA OPPIMINEN OPPIVAT RYHMÄT SOSIAALINEN MEDIA AVAINOSAAMISET OPPIMISTULOS MONIAMMATTILLINEN OPETUSTIIMI OSALLISTUVA AINEJAKO RELEVANTTI TIETO ITSEOPPIMINEN SIVISTYSAGENTTI NÄYTTÖ KESKUS ELINKEINOELÄMÄ OPETTAJAKOULUTUS KANSALAISPALVELU LAHJAKKUUS KEHITTÄJÄ OPPIMISYMPÄRISTÖT ULKOISTETTU VIRTUAALIMAAILMAT OPETTAJUUS AVAINOSAAMISET http://www.ebarometri.fi
 9. 9. Oppimisen tulevaisuus 2030 KOULU YHTEISÖOPPI EKSOSYSTEEMI OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KOULU OPPIVAT RYHMÄT TOIMINTAKESKUS 2026 YHTEISKUNTA 2027 KESKUS OPPIMINEN TULEVAISUUDET 2028 2029 2030 OPPIMISTULOKSET KANSALAISPALVELU YMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄ KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS VERKKODEMOKRATIA YHTEISKUNTA ELINKEINOELÄMÄ OPPIMINEN SOSIAALINEN MEDIA OPPIMIS- ELÄKELÄISET YMPÄRISTÖT ULKOISTETTU OPETTAJUUS VIRTUAALIMAAILMA KOTIKOULU KESKUS KOULU OSALLISTUVA SIVISTYSAGENTTI OPPIMINEN YHTEISKUNTA KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS OPPIMINEN OPPIMISTULOS OPPIVAT RYHMÄT MONIAMMATTILLINEN OPETUSTIIMI SOSIAALINEN MEDIA NÄYTTÖ ÄLYMANIPULAATIO HIILIJALANJÄLKI LAHJAKKUUS AVAINOSAAMISET VERKKODEMOKRATIA KEHITTÄJÄ VIRTUAALIMAAILMAT http://www.ebarometri.fi
 10. 10. Oppimisen tulevaisuus 2030 KOULU TEKNOSFÄÄRI OSAAMISET OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KOULU METATAIDOT 2022 2024 2025 2026 MONIAMMATTILLINEN OPETUSTIIMI AINEJAKO YHTEISKUNTA 2023 2027 KESKUS NÄYTTÖ ITSEOPPIMINEN YHTEISKUNTA KEHITTÄJÄ OSALLISTUVA OPPIMINEN RELEVANTTI TIETO OPPIMINEN TULEVAISUUDET 2028 2029 2030 OPPIMISTULOKSET KOLLEKTIIVIT SOSIAALINEN MEDIA OPPIMINEN AVAINOSAAMISET EU OPPIVAT RYHMÄT KOULU YHTEISKUNTA OPPIMINEN http://www.ebarometri.fi
 11. 11. Koulu 2013 Kehittäjä Todennäköinen Toivottava Tiimi Näyttö Opekoulu Tulos Hidas Ryhmä Meta Keskus Ainejako -2.20 -2.00 -1.80 -1.60 -1.40 -1.20 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.200.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.00
 12. 12. Ympäristö 2013 Kollektiivi Todennäköinen Toivottava Uskonto Kansalais Elinkeino Osallisuus Äly Demokratia EU T-välitys Hiilijalka -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4
 13. 13. Oppiminen 2013 Todennäköinen Toivottava Agentti Itseoppi Some Relevantti Kotikoulu Eläkeläiset Strategia Ympäristö Alueet Ulkoistus Virtuaali Monimuoto Englanti Aika Lahjakkuus Oppivelv. -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4
 14. 14. Koulu: ero 2012-13 Todennäköinen Toivottava Kehittäjä Tiimi Näyttö Opekoulu Tulos Hidas Ryhmä Meta Keskus Ainejako -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
 15. 15. Ympäristö: ero 2012-13 Todennäköinen Toivottava Kollektiivi Uskonto Kansalais Elinkeino Osallisuus Äly Demokratia EU T-välitys Hiilijalka -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
 16. 16. Oppiminen: ero 2012-13 Todennäköinen Toivottava Agentti Itseoppi Some Relevantti Kotikoulu Eläkeläiset Strategia Ympäristö Alueet Ulkoistus Virtuaali Monimuoto Englanti Aika Lahjakkuus Oppivelv. -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
 17. 17. 1.1. Ainejakoisuus
 18. 18. AINEJAKOISUUS
 19. 19. 1.2. Toimintakeskus
 20. 20. TOIMINTAKESKUS
 21. 21. 1.3. Metataidot
 22. 22. METATAIDOT
 23. 23. 1.4. Oppivat ryhmät
 24. 24. OPPIVAT RYHMÄT
 25. 25. 1.5. Hitaan oppimisen tila
 26. 26. HITAAN OPPIMISEN TILA
 27. 27. 1.6. Oppimistulokset
 28. 28. OPPIMISTULOKSET
 29. 29. 1.7. Yhtenäinen opettajakoulutus
 30. 30. YHTENÄINEN OPETTAJAKOULUTUS
 31. 31. 1.8. Yleissivistyksen näyttö
 32. 32. YLEISSIVISTYKSEN NÄYTTÖ
 33. 33. 1.9. Monialainen opetustiimi
 34. 34. MONIALAINEN OPETUSTIIMI
 35. 35. 1.10. Ympäristön kehittäjä
 36. 36. YMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄ
 37. 37. 2.1. Hiilijalanjälki
 38. 38. HIILIJALANJÄLKI
 39. 39. 2.2. Tiedonvälitys
 40. 40. TIEDONVÄLITYS
 41. 41. 2.3. EU-harmonisointi
 42. 42. EU-HARMONISOINTI
 43. 43. 2.4. Verkkodemokratia
 44. 44. VERKKODEMOKRATIA
 45. 45. 2.5. Älymanipulaatio
 46. 46. ÄLYMANIPULAATIO
 47. 47. 2.6. Osallistuva oppiminen
 48. 48. OSALLISTUVA OPPIMINEN
 49. 49. 2.7. Elinkeinoelämä
 50. 50. ELINKEINOELÄMÄ
 51. 51. 2.8. Kansalaispalvelu
 52. 52. KANSALAISPALVELU
 53. 53. 2.9. Uskontokoulu
 54. 54. USKONTOKOULU
 55. 55. 2.10. Kollektiivinen älykkyys
 56. 56. KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS
 57. 57. 3.1. Oppivelvollisuus
 58. 58. OPPIVELVOLLISUUS
 59. 59. 3.2. Lahjakkuus
 60. 60. LAHJAKKUUS
 61. 61. 3.3. Yhteinen aika
 62. 62. YHTEINEN AIKA
 63. 63. 3.4. Englanti
 64. 64. ENGLANTI
 65. 65. 3.5. Nollatoleranssi
 66. 66. NOLLATOLERANSSI
 67. 67. 3.6. Virtuaalimaailma
 68. 68. VIRTUAALIMAAILMA
 69. 69. 3.7. Ulkoistettu opettajuus
 70. 70. ULKOISTETTU OPETUS
 71. 71. 3.8. Aluetasa-arvo
 72. 72. ALUETASA-ARVO
 73. 73. 3.9. Strategiana osaamiset
 74. 74. STRATEGIANA OSAAMISET
 75. 75. 3.10. Oppimisympäristöt
 76. 76. OPPIMISYMPÄRISTÖT
 77. 77. 3.11. Eläkeläiset kouluun
 78. 78. ELÄKELÄISET KOULUUN
 79. 79. 3.12. Kotikoulu
 80. 80. KOTIKOULU
 81. 81. 3.13. Relevantti tieto
 82. 82. RELEVANTTI TIETO
 83. 83. 3.14. Sosiaalinen media
 84. 84. SOSIAALINEN MEDIA
 85. 85. 3.15. Itseoppiminen
 86. 86. ITSEOPPIMINEN
 87. 87. 3.16. Sivistysagentti
 88. 88. SIVISTYSAGENTTI
 89. 89. I Koulu ja oppiminen 2030
 90. 90. III Oppiminen ja yhteiskunta 2030
 91. 91. IV Lukion tulevaisuus 2030

×