Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Perusopetus 2010/2011<br />Oppimisentulevaisuus 2030<br />
OPH, OTAVA, TUTU, DEMOS<br />”Ajattelualkaa kun vastakohdatpaljastuvat.” (Platon)<br />
OPM:nsivistysbarometri: tietoyhteiskunta<br />
OPM:nsivistysbarometri: avaintaidot<br />
OPM:nsivistysbarometri: sivistys<br />
OPM:nsivistysbarometri: eilinikäinen<br />
Kehityspolkuja ja -haasteita<br />Arvot ja<br />tavoitteet<br />
Barometriteemat<br />Toiminta, <br />yhteisö, koulu<br />Tieto, taito,<br />oppiminen<br />Arvot, päämäärät<br />ja tavoit...
Sisäpaneeli<br />
Ulkopaneeli<br />
Paneelit<br />
Tulevaisuusteesi<br />ULKOISTETTU OPETUS<br />”Kunnatlakkauttavatopettajienvakanssitjaostavatopetuspanoksetkeikkaopettajaf...
Argumentaatio<br />
Teesijakiistakysymys<br />Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030<br />
Teesienkolmijako<br />
Laadullinenennakointi<br />Haetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksia<br />Heikot signaalit<br />- muutoksen ensioire<...
I Koulujaoppiminen<br />1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (r)<br />2. Koulusta toimintakeskus (r)<br />3. Metataitojen arvio...
Ainejakoisuus 2010-2011<br />Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuusuhteellisentasanainepainotteisen(väline- ja harjoitusain...
Ainejakoisuus 2010-2011<br />Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuusuhteellisentasanainepainotteisen(väline- ja harjoitusain...
Metataidot 2010/2011<br />Arviointijaoppilaansaamapalautekohdistuuensisijaisestioppimisen meta- jasyvätaitoihinjatapahtuue...
Metataidot<br />Arviointijaoppilaansaamapalautekohdistuuensisijaisestioppimisen meta- jasyvätaitoihinjatapahtuuenimmäkseen...
Ryhmäoppiminen<br />Luokkien tai luokattomanmallinasemestaoppilaistamuodostetaanpysyviä 6-8 hengenryhmiä, jotkaoppivatyhde...
Ryhmäoppiminen<br />Luokkien tai luokattomanmallinasemestaoppilaistamuodostetaanpysyviä 6-8 hengenryhmiä, jotkaoppivatyhde...
II Koulujayhteiskunta<br />1. Ilmastonmuutos (k)<br />2. Tiedonvälitys (d)<br />3. Euroopanintegraatio (d)<br />4. Demokra...
Älymanipulaatio<br />Älykkyyttäedistäviägeenejä on tunnistettujamuutamatvanhemmatkäyttävätgeenimanipulaatiotaparantaakseen...
Kansalaisvelvollisuus<br />17-29-vuotiaat suomalaisetsuorittavat 11 kuukaudenkansalaispalveluksen.<br />
III Oppiminenjayhteiskunta<br />1. Oppivelvollisuus<br />2. Lahjakkuus<br />3. Yhteinen aika<br />4. Suomen kieli<br />5. ...
Lahjakkuus<br />Koulunpäätavoite on tasa-arvonsijaanjokaisenlapsenlahjakkuudenesillekaivaminenjatukeminen.<br />
Virtuaalimaailma 2010/2011<br />Merkittäväosajokapäiväisestäkoulunkäynnistätapahtuuvirtuaalitodellisuudessa.<br />
Relevanttitieto 2010/11<br />Vuoden 2030 koulussadynaaminenjastaattinentieto on erotettutoisistaan. Ensinmainittuon tietoa...
Sosiaalinenmedia 2011<br />Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessämullistanuttapammetuottaajajakaatietoa. Koulussa se o...
Sisä- jaulkopaneelinerot<br />
Kiistateesejä<br />
Dialogiteesejä<br />
Ratkaisuteesejä<br />
“YhdentyväänEurooppaan”<br />
” ... mutkaupalrikastuu”<br />
”Beg, steal and borrow”<br />
”Kaukanakavalamaailma”<br />
”Sun kanssaskatsonmaailmaan”<br />
Barometrinjatko<br />Seuranta<br />- kerranvuodessa<br />- aikasarja<br />Kommunikointi<br />- kommentointi, argumentointi...
Barometri 2011<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus)

544 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030, Opetushallitus, Otavan Opiston Osuuskunta, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Demos Helsinki

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oppimisen tulevaisuus 2030: seuranta (perus)

 1. 1. Perusopetus 2010/2011<br />Oppimisentulevaisuus 2030<br />
 2. 2.
 3. 3. OPH, OTAVA, TUTU, DEMOS<br />”Ajattelualkaa kun vastakohdatpaljastuvat.” (Platon)<br />
 4. 4. OPM:nsivistysbarometri: tietoyhteiskunta<br />
 5. 5. OPM:nsivistysbarometri: avaintaidot<br />
 6. 6. OPM:nsivistysbarometri: sivistys<br />
 7. 7. OPM:nsivistysbarometri: eilinikäinen<br />
 8. 8. Kehityspolkuja ja -haasteita<br />Arvot ja<br />tavoitteet<br />
 9. 9. Barometriteemat<br />Toiminta, <br />yhteisö, koulu<br />Tieto, taito,<br />oppiminen<br />Arvot, päämäärät<br />ja tavoitteet<br />Toiminta-<br />ympäristö<br />Arvot ja<br />tavoitteet<br />
 10. 10. Sisäpaneeli<br />
 11. 11. Ulkopaneeli<br />
 12. 12. Paneelit<br />
 13. 13. Tulevaisuusteesi<br />ULKOISTETTU OPETUS<br />”Kunnatlakkauttavatopettajienvakanssitjaostavatopetuspanoksetkeikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottuopetussuoritteisiin, opettajanosaamiseen, maineeseenjakykyynneuvotellasopimuksensa.”<br />Selite<br />Vuonna 2030 kollegiaalisestiopettajainhuoneisiinorganisoitunutopettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudettoimiaperinteisiäkansallisia ja kansainvälisiärajoja- organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto- ylittäenovatlisääntyneet. Opettajattarjoavatosaamistaanrajojenylijakilpailevatkeskenäänniinhinnallakuinosaamisenlaadulla. Samallakuntientaloustilannejakustannussäästötovatjohtaneetsiihen, ettäpysyvienopettajavakanssienmäärä on vähentynyt.<br />
 14. 14. Argumentaatio<br />
 15. 15. Teesijakiistakysymys<br />Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030<br />
 16. 16. Teesienkolmijako<br />
 17. 17. Laadullinenennakointi<br />Haetaan trendikehityksen takaa epäjatkuvuuksia<br />Heikot signaalit<br />- muutoksen ensioire<br />Trendimurtumat<br />- kiista-keskustelu-ratkaisu -dialaktiikka<br />Laadullinen lähestymistapa<br />- kommentit, argumentit, dialogi<br />Prosessinäkökulma<br />- seuranta, laajentaminen, keskustelut, muisti<br />
 18. 18. I Koulujaoppiminen<br />1. Kouluopetuksen ainejakoisuus (r)<br />2. Koulusta toimintakeskus (r)<br />3. Metataitojen arviointi (d)<br />4. Oppivat ryhmät (k)<br />5. Hitaan oppimisen tila (d)<br />6. Oppimistulokset (k)<br />7. Yhtenäinen opettajakoulutus (k)<br />8. Yleissivistyksen näyttö (d)<br />9. Monialainen opetustiimi (r)<br />10. Koulu ympäristönsä kehittäjänä (d)<br />
 19. 19. Ainejakoisuus 2010-2011<br />Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuusuhteellisentasanainepainotteisen(väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelmanvälillä.<br />todennäköinen<br />2011<br />
 20. 20. Ainejakoisuus 2010-2011<br />Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuusuhteellisentasanainepainotteisen(väline- ja harjoitusaineet) ja toimintapainotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelmanvälillä.<br />toivottava<br />
 21. 21. Metataidot 2010/2011<br />Arviointijaoppilaansaamapalautekohdistuuensisijaisestioppimisen meta- jasyvätaitoihinjatapahtuuenimmäkseenoppilaanjaopettajanvälisessädialogissa. <br />todennäköinen<br />
 22. 22. Metataidot<br />Arviointijaoppilaansaamapalautekohdistuuensisijaisestioppimisen meta- jasyvätaitoihinjatapahtuuenimmäkseenoppilaanjaopettajanvälisessädialogissa. <br />toivottava<br />
 23. 23. Ryhmäoppiminen<br />Luokkien tai luokattomanmallinasemestaoppilaistamuodostetaanpysyviä 6-8 hengenryhmiä, jotkaoppivatyhdessä.<br />todennäköinen<br />
 24. 24. Ryhmäoppiminen<br />Luokkien tai luokattomanmallinasemestaoppilaistamuodostetaanpysyviä 6-8 hengenryhmiä, jotkaoppivatyhdessä.<br />toivottava<br />
 25. 25. II Koulujayhteiskunta<br />1. Ilmastonmuutos (k)<br />2. Tiedonvälitys (d)<br />3. Euroopanintegraatio (d)<br />4. Demokratia (k)<br />5. Älymanipulaatio (k)<br />6. Osallistuvaoppiminen (d)<br />7. Elinkeinoelämäjakoulut (k)<br />8. Kansalaisvelvollisuus (k)<br />9. Uskonto (d)<br />10. Kollektiivinenälykkyys (d)<br />
 26. 26. Älymanipulaatio<br />Älykkyyttäedistäviägeenejä on tunnistettujamuutamatvanhemmatkäyttävätgeenimanipulaatiotaparantaakseenjälkeläistensäälykkyyttä. <br />
 27. 27. Kansalaisvelvollisuus<br />17-29-vuotiaat suomalaisetsuorittavat 11 kuukaudenkansalaispalveluksen.<br />
 28. 28. III Oppiminenjayhteiskunta<br />1. Oppivelvollisuus<br />2. Lahjakkuus<br />3. Yhteinen aika<br />4. Suomen kieli<br />5. Monimuotoisuus<br />6. Virtuaalimaailma<br />7. Ulkoistettu opettajuus<br />8. Alueellinen tasa-arvo<br />9. Oppimisympäristöt<br />10. Jatkuva oppiminen<br />11. Eläkeläiset kouluun<br />12. Kotikoulu<br />13. Relevantti tieto<br />14. Sosiaalinen media<br />15. Itseoppiminen<br />16. Opettaja sivistysagenttina<br />
 29. 29. Lahjakkuus<br />Koulunpäätavoite on tasa-arvonsijaanjokaisenlapsenlahjakkuudenesillekaivaminenjatukeminen.<br />
 30. 30. Virtuaalimaailma 2010/2011<br />Merkittäväosajokapäiväisestäkoulunkäynnistätapahtuuvirtuaalitodellisuudessa.<br />
 31. 31. Relevanttitieto 2010/11<br />Vuoden 2030 koulussadynaaminenjastaattinentieto on erotettutoisistaan. Ensinmainittuon tietoailmiön tai oppi-aineenkeskeisistäkäsitteistäjaniidenkeskinäisistäsuhteista. Jälkimmäisessä on kysetiedettävistätapahtumistajaasioistakutensiitä, ettäLuangPrabang on kaupunki Mekong-joenrannallaPohjois-Laosissa. Opetuksenjaopettajanensisijaisenatehtävänä on huolehtiadynaamisentiedonvälittymisestäjaprosesseista, joidenavullastaattinentietotarttuujakarttuuomaksuttuundynaamiseenkäsite- jatietokarttaan.<br />
 32. 32. Sosiaalinenmedia 2011<br />Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessämullistanuttapammetuottaajajakaatietoa. Koulussa se on merkinnytsitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamisettaidotyms. kehittyvätsamalla, kun koulutoteuttaaprimaaritehtäväänsätietojenjataitojenopettajana". <br />
 33. 33. Sisä- jaulkopaneelinerot<br />
 34. 34. Kiistateesejä<br />
 35. 35. Dialogiteesejä<br />
 36. 36. Ratkaisuteesejä<br />
 37. 37. “YhdentyväänEurooppaan”<br />
 38. 38. ” ... mutkaupalrikastuu”<br />
 39. 39. ”Beg, steal and borrow”<br />
 40. 40. ”Kaukanakavalamaailma”<br />
 41. 41. ”Sun kanssaskatsonmaailmaan”<br />
 42. 42. Barometrinjatko<br />Seuranta<br />- kerranvuodessa<br />- aikasarja<br />Kommunikointi<br />- kommentointi, argumentointi<br />- dialogit, keskustelut<br />Uudistaminen<br />- ajankohtaisetkiistakysymykset<br />- mittarienuudistaminen<br />Laajentaminenjakeskustelut<br />- opettajat, koulut<br />- vanhemmat, kunnat<br />- media, kokeilu, tutkimus<br />Muistinkartuttaminen<br />
 43. 43. Barometri 2011<br />

×