- Jim Dator 17.8.21012 JokuVeli valvoo –seminaari
- Hawaijin Tutu http://www.futures.hawaii.edu/
Kaukotulevaisuusargumentteja
1. Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee
(kiistoista dialogiin ja ratk...
eBarometri
ULKOISTETTU OPETUS
”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat
opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot o...
Puolesta Vastaan
Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot
palveluntuottajat karsiintuvat ja opetukse...
Teesien kolmijako
Jakaumaesimerkki: oppivat ryhmät
ei-
todennäköinen
ja toivottava
todennäköinen
ja toivottava
ei-
todennäköinen
ja ei-toivo...
Barometri
● Aikasarjoja epäjatkuvuuksien
tunnistamiseen
● Vakiintunut ja sitoutunut
paneeli tai paneelit
● Tulevaisuuskuvi...
Tubaro 2012-2015
AIKA TEHTÄVÄ
2/2012 Siirto eDelfoi 4.0 –alustalle (http://eDelfoi.fi)
eBarometri-ympäristön luominen
Oppi...
1. Asteikkovastaaminen
a. primaariteesien valinta
b. nopeat skaalavastaukset
1. Argumentointi
a. tulosgraafien tarkastelu
...
1. “Viisivuotistarkastus” (syventäminen ja motivointi)
a. Paneelien aktiivisuus- ja peittoanalyysi
b. Paneelien tiivistämi...
1. Ohjelmistokehittäminen
a. Panelisti-interaktiot
b. Sisältöanalyysit, kuvantaminen ja raportointi
c. Paneelien ja ryhmie...
Oppimisen tulevaisuudet 2016, 2030 (kehitysympäristö)
http://edelfoi.fi, http://www.ebarometri.fi
Oppiminen, koulu ja yhteiskunta 2013
YHTEISKUNTA OPPIMINENKOULU
OPPIMINENOPETUS
OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN TULEVAISUUDET
2016 2017 2018 2019 2020 2021 20...
YHTEISKUNTA OPPIMINENKOULU
EKSOSYSTEEMIYHTEISÖOPPI
OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN TULEVAISUUDET
2016 2017 2018 2019 2020...
YHTEISKUNTA OPPIMINENKOULU
OSAAMISETTEKNOSFÄÄRI
OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN TULEVAISUUDET
2016 2017 2018 2019 2020 20...
Dokumentaatio
1. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri
• Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma...
 Soc(raitic), a(rtificial) i(ntelligence, i(nformation)
t(echnology)
 Poimi oppimissubjekti (autenttinen artikkeli, vide...
Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013
Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013
Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013
Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013
Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013
Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013

681 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus-barometrin suunnittelueväitä 19.9.2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Oppimisen tulevaisuus 2030 –barometrinpääsivuilta http://www.edelphi.fi/fi/groups/ot ja http://www.edelphi.fi/fi/groups/barometri (haastajabarometri) löytyvättuoreimmattiedot. KansikuvassaiPadiasormeileeDima, kaksivuotiaspoikaPietarista, jonkaäitiä ja isääeitiedetämuutakuinäidintautien (HIV ja hepatiitit) kautta. Jos hyvinkäyDimasiirtyyeläkkeelletöistään – joitavoimme vain arvailla – vuoden 2080 paikkeillasiis 50 vuottabarometripaaluntuollapuolen.
 • Hesarinpääkirjoitus 13.8.2012 Nytkoulunsaaloittavattyöskentelevätvielävuonna 2075!
 • Muistutussiitäettävaikkapyrimmejatkuvastimonologisoimaantulevaisuutta – varsinkinhyväätulevaisuutta – niin se ei ole totta.Jim Dator on maailman tunnetuimpiatulevaisuudentutkijoitamaailmassa. Hänenkotipesänsä ja luomuksensa on Hawaijillasijaitsevatulevaisuudentutkimuskeskus http://www.futures.hawaii.edu/
 • Miksibarometriatarvitaan ja miten sitä voikäyttää.
 • www.ebarometri.fi
 • Kukin väite esitellään ja käsitellään samalla kaavalla. Ensin kuvataan tulevaisuusteesi selitteineen samassa muodossa kuin sitä on kysytty. Toiseksi tulokset esitetään graafisessa muodossa sekä todennäköisenä ja toivottavana tulevaisuutena. Määrällistä kuvausta seuraa laadullisena aineistona panelistien kommentteja teesin puolesta ja vastaan. Ennen teesin sanallista yhteenvetoa näytetään ristiintaulukoitu grafiikka, joka visualisoi vastaukset nelikenttään, jossa toisena akselina on todennäköinen ja toisena toivottava tulevaisuus. Oikealla ylhäällä ovat vastaukset, joissa tulevaa kehitysnäkymää pidetään sekä todennäköisenä ja toivottavana, vasemmalla alhaalla vastaavasti päinvastoin.
 • Argumentiteliperusteluterilaisilletulevaisuuksille on Delfoinpääsaalis. Tavoitteena on saadaasiantuntijat ja asianosaisetargumentoimaan ja kommentoimaan, jotta “iskemäsiirtymät” perustuisivatrationaaliseenajatteluun ja vuorovaikutteisestimuodostettuunymmärrykseensiitä, mikä on hyvästä. Erilaisiaargumenttityyppejä: ideologinen, instituutionaalinen (traditio), kokemusperäinen, systeeminen (vaikutuspremissi), paradigmaattinen (muutos), …
 • Kukin väite esitellään ja käsitellään raportissa samalla kaavalla. Ensin kuvataan tulevaisuusteesi selitteineen samassa muodossa kuin sitä on kysytty. Toiseksi tulokset esitetään graafisessa muodossa sekä todennäköisenä ja toivottavana tulevaisuutena. Määrällistä kuvausta seuraa laadullisena aineistona panelistien kommentteja teesin puolesta ja vastaan. Ennen teesin sanallista yhteenvetoa näytetään ristiintaulukoitu grafiikka, joka visualisoi vastaukset nelikenttään, jossa toisena akselina on todennäköinen ja toisena toivottava tulevaisuus. Oikealla ylhäällä ovat vastaukset, joissa tulevaa kehitysnäkymää pidetään sekä todennäköisenä ja toivottavana, vasemmalla alhaalla vastaavasti päinvastoin. Väiteanalyysin lopuksi kukin väite sijoitetaan johonkin seuraavista kolmesta teesikategoriasta:Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta keskeisessä asiassa kiistakysymykseksi. Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltavaksiTulevaisuusteesistä ollaan suhteellisen yhtä mieltä. Kehityskysymys nousee siitä, milloin ja millä tavalla muutos tapahtuu.Väitteiden luokitus voi muuttua barometrin seurannan aikana. Suuri yksimielisyys kaukaisesta asiantilasta saattaa lähetessään kuumentua kiistakysymykseksi tai vaatia keskustelua toteutettavan vaihtoehdon muodoista.Teoreettinen kehityskulku on kuitenkin se, että kiistakysymysvaihe eli vastakkainasettelu käynnistää kehityksen, jonka seurauksena paradigma muuttuu tai löydetään kolmas tie, jossa ei ole kyse kummastakaan alkuperäisestä vastakohdasta. Useimmiten vastakkainasettelu jatkuessaan johtaa kommentointiin, argumentointiin ja keskusteluun, jossa näkökulmat moninaistuvat ja rikastuvat. Sosiaalisissa muutoksissa on kulttuurisia hitausvoimia, jotka johtuvat vanhojen intressien, osaamisten ja instituutioiden asemien puolustamisesta. Hitausvoimia voi pitää myös hyödyllisinä voimina, joiden tehtävä on säilyttää traditiosta se, mikä on aikaa kestävää. Vähitellen evolutionaarinen muutospaine näkyy myös mielipiteiden konsensuksena, joka on ensin mahdollista saavuttaa jostain riittävän kaukana olevasta tulevaisuudentilasta.Kiistakysymykset kuten kaikki tulevaisuuskysymykset syntyvät tässä hetkessä ja tilassa, mutta niiden käsittely ja ratkaiseminen on paljon helpompaa tulevaisuudessa kuin nykyisyydessä saati historiassa.
 • Jakaumatvoipelkistäänelikentäksikahdenmuuttujakriteerinsuhteen. Kiinnostavaa ontietysti “iskemä” ja senhajaantumakoordinaatistoon. Aikasarjatarkastelussa “iskemäkuvio” lähteeliikkeelle.
 • Perusopetuksenteesipilvi. Opetussuunnitelmakehittäjille tie on aukiainejakoisenkoulunkehittämiseen, “opettajainhuoneen” uudelleenorganisoimiseensekäkoulunnostamiseenkylänkeskelle! Painittavaa on edelleensiitä, mitenopettajatkoulutetaan, mitenryhmäoppimistaedistetään ja mitenaikaansaadaaoppimistuloksia vai ovatko ne itseasiassaprosesseja?
 • Ensimmäisenmittarinteesipilvi. Opetussuunnitelmakehittäjille tie on aukiainejakoisenkoulunkehittämiseen, “opettajainhuoneen” uudelleenorganisoimiseensekäkoulunnostamiseenkylänkeskelle! Painittavaa on edelleensiitä, mitenopettajatkoulutettaan, mitenryhmäoppimistaedistetään ja mitenaikaansaadaaoppimistuloksia vai ovatko ne itseasiassaprosessaja?
 • Ensimmäisenmittarinteesipilvi. Opetussuunnitelmakehittäjille tie on aukiainejakoisenkoulunkehittämiseen, “opettajainhuoneen” uudelleenorganisoimiseensekäkoulunnostamiseenkylänkeskelle! Painittavaa on edelleensiitä, mitenopettajatkoulutettaan, mitenryhmäoppimistaedistetään ja mitenaikaansaadaaoppimistuloksia vai ovatko ne itseasiassaprosessaja?
 • Oppimisen tulevaisuus 2030: OPH 19.9.2013

  1. 1. - Jim Dator 17.8.21012 JokuVeli valvoo –seminaari - Hawaijin Tutu http://www.futures.hawaii.edu/
  2. 2. Kaukotulevaisuusargumentteja 1. Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee (kiistoista dialogiin ja ratkaisuihin) 2. Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) 3. Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa 4. Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia 5. Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita 6. Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) 7. Käynnistävänä metodina eDelfoi, jonka ominaisuuksia ovat asiantuntijuus, asianosaisuus, argumentoinnin anonyymisyys ja iteratiivisuus
  3. 3. eBarometri
  4. 4. ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt. Tulevaisuusteesi (Delfoi-tekniikka)
  5. 5. Puolesta Vastaan Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tavoitteet. Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem. Argumentaatio
  6. 6. Teesien kolmijako
  7. 7. Jakaumaesimerkki: oppivat ryhmät ei- todennäköinen ja toivottava todennäköinen ja toivottava ei- todennäköinen ja ei-toivottava todennäköinen ja ei-toivottava
  8. 8. Barometri ● Aikasarjoja epäjatkuvuuksien tunnistamiseen ● Vakiintunut ja sitoutunut paneeli tai paneelit ● Tulevaisuuskuvien siirtymien tarkastelua ● Intressi- ja asiantuntiajryhmien relaatioiden tarkastelua ● Yhteiskunnallisen käytännön tila-analyysi (kiista – dialogi – ratkaisu) ● Paneelien väliset erot kiinostavia (intressiryhmien argumentointi) Real Time Delphi ● Kierrokseton Delfoi ● Aineisto ja argumentointi reaaliaikaisesti käytettävissä ja kommentoitavissa ● Iteraatioita voi “kätkeä” prosessin ja kommentoinnin sisään ● Mittaria voi lyhentää, pidentää ja kuumentaa tilanteen mukaan ● Edellyttää huolellista lomakesuunnittelua, kun kierroksilla ei voi laajamittaisesti täydentää prosessia ● Manageri säästyy välianalyyseistä Lähi-Delfoi ● Ohjattu ja jaksotettu intensiivi- delfoi samassa tilassa ja ajassa ● Verkon kautta paneelia on mahdollista laajentaa ● Orientaatio nostaa tasoa ja motivaatiota, kun lähtötiedot ovat yhtenäisiä ● Innostus voidaan tartuttaa introjen ja henkilöiden avulla ● Aineisto runsastuu nopeasti ja mahdollistaa dialogit aineiston ja muiden panelistien kanssa ● Paneeliyhteisö kestää aikaa, sopii seurattaviin ilmiöihin ja monenlaisiin menetelmien kombinaatioihin Delfoi-variaatioita Kuumat 1 2 3 eDelfoi-kokeiluja ja -kokemuksia
  9. 9. Tubaro 2012-2015 AIKA TEHTÄVÄ 2/2012 Siirto eDelfoi 4.0 –alustalle (http://eDelfoi.fi) eBarometri-ympäristön luominen Oppimisen tulevaisuus 2030, seurantaraportti 2012 1/2013 eBarometrin avaaminen (http://eBarometri.fi) Seurantamittaus 2013 2/2013 eBarometrin kytkeminen OPS-työhön (Oppimisen tulevaisuus 2016) Mittarien ja tarkistaminen ja panelistien haastattelut Oppimisen tulevaisuus 2030, seurantaraportit 2013 1/2014 eBarometrin laajentaminen (koulut, kunnat) Panelistien haastattelut ja 5-vuotisseurantamittaus 2014 Viisivuotisraportit: perusopetus, lukio 2/2014 eBarometrin mediallistaminen (artikkelit, keskustelut) Oppimisen tulevaisuus 2030, seurantaraportti 2014 1/2015 eBarometrin laajentaminen ja syventäminen (tutkimukset) Seurantamittaus 2015
  10. 10. 1. Asteikkovastaaminen a. primaariteesien valinta b. nopeat skaalavastaukset 1. Argumentointi a. tulosgraafien tarkastelu b. omien valintojen perusteleminen 1. Kommentointi a. paneeliin kokoonpanoon tutustuminen b. muiden vastausten lukeminen c. muiden vastausten kommentointi 1. Dialogi a. kommentoinnin ja argumentaation jatkaminen b. muutosten (oppimisen) visuaalistaminen ja reflektointi Vastaamisen portaat
  11. 11. 1. “Viisivuotistarkastus” (syventäminen ja motivointi) a. Paneelien aktiivisuus- ja peittoanalyysi b. Paneelien tiivistäminen (optiona täydentäminen) c. Toiminnalliset haastattelut (tabletti) 1. Esittely ja vastausten täydentäminen a. Metodi- ja ohjelmisto-opastus (eDelfoi, eBarometri): vastaaminen, analyysit, raportit, muut palvelut b. Teesien ja tulosten analyysi ja aktualisointi (ratkaisu, dialogi, kiista) c. Vastausten täydentäminen Dialogi-valmiuteen 2. Jalostus a. “Kuuman” ja sopivan toimintarooli tunnistaminen (”sopimus”) b. Opetussuunnitelmien uudistamiseen osallistuminen: keynote, kommentti, raati, työpaja, … eBarometripaneelien “opettaminen”
  12. 12. 1. Ohjelmistokehittäminen a. Panelisti-interaktiot b. Sisältöanalyysit, kuvantaminen ja raportointi c. Paneelien ja ryhmien vertailut (vertikaalinen, horisontaalinen) 1. Sisältöanalyysit a. Raportit b. Analyysit c. Kuvantaminen 1. Paneelianalyysit a. “Jalostusaste” asteikosta dialogiin (1-4) b. Toiminta-aktiivisuus ja c. Matriisiasemointi ja paneelien dramaturgia 2. Panelistien haastattelut (sisä 20 + ulko 20) a. Opetus (ohjelma, metodi) b. Motivointi (tavoitteet, tulevaisuus) c. Runsastaminen, kierrättäminen ja laaduttaminen (optiot) Managerioperaatiot
  13. 13. Oppimisen tulevaisuudet 2016, 2030 (kehitysympäristö) http://edelfoi.fi, http://www.ebarometri.fi
  14. 14. Oppiminen, koulu ja yhteiskunta 2013
  15. 15. YHTEISKUNTA OPPIMINENKOULU OPPIMINENOPETUS OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN TULEVAISUUDET 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 OPPIMINEN SIVISTYSAGENTTI OPPIMISYMPÄRISTÖT ULKOISTETTU RELEVANTTI TIETO YHTEISKUNTA OSALLISTUVA NÄYTTÖ ELINKEINOELÄMÄ KANSALAISPALVELU KOULU MONIAMMATTILLINEN OPETUSTIIMI KESKUS OPETTAJAKOULUTUS OPPIVAT RYHMÄTOPPIMINEN AVAINOSAAMISET LAHJAKKUUS SOSIAALINEN MEDIA OSALLISTUVA OPPIMINENRELEVANTTI TIETO ITSEOPPIMINEN KOULU AINEJAKO METATAIDOT HIDAS TILA NÄYTTÖ KESKUS OPPIMISTULOKSET YHTEISKUNTA ÄLYMANIPULAATIO ITSEOPPIMINEN LAHJAKKUUS OPPIMISTULOS Oppimisen tulevaisuus 2030 http://www.ebarometri.fi KEHITTÄJÄ OPETTAJUUS AVAINOSAAMISET KEHITTÄJÄ VIRTUAALIMAAILMAT AINEJAKO
  16. 16. YHTEISKUNTA OPPIMINENKOULU EKSOSYSTEEMIYHTEISÖOPPI OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN TULEVAISUUDET 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 OPPIMINEN SIVISTYSAGENTTI AVAINOSAAMISETSOSIAALINEN MEDIA YHTEISKUNTA OSALLISTUVA OPPIMINEN NÄYTTÖ KANSALAISPALVELU KOULU MONIAMMATTILLINEN OPETUSTIIMI KESKUS ULKOISTETTU OPETTAJUUSOPPIMINEN VIRTUAALIMAAILMASOSIAALINEN MEDIA ELINKEINOELÄMÄ VERKKODEMOKRATIA KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS KOULU TOIMINTAKESKUS YMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄ OPPIVAT RYHMÄT KESKUS OPPIMISTULOKSET YHTEISKUNTA ÄLYMANIPULAATIO VERKKODEMOKRATIA OPPIMIS- YMPÄRISTÖT OPPIMISTULOS Oppimisen tulevaisuus 2030 http://www.ebarometri.fi KOLLEKTIIVINEN ÄLYKKYYS KEHITTÄJÄ VIRTUAALIMAAILMAT HIILIJALANJÄLKI KOTIKOULU ELÄKELÄISET OPPIVAT RYHMÄT LAHJAKKUUS
  17. 17. YHTEISKUNTA OPPIMINENKOULU OSAAMISETTEKNOSFÄÄRI OPETUSSUUNNITELMIEN UUDISTAMINEN TULEVAISUUDET 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 OPPIMINEN YHTEISKUNTA KOULU MONIAMMATTILLINEN OPETUSTIIMI OPPIVAT RYHMÄTOPPIMINEN EU SOSIAALINEN MEDIA AVAINOSAAMISET OSALLISTUVA OPPIMINEN ITSEOPPIMINEN RELEVANTTI TIETO KOULU AINEJAKOMETATAIDOT NÄYTTÖ KESKUS OPPIMISTULOKSET YHTEISKUNTA Oppimisen tulevaisuus 2030 http://www.ebarometri.fi KEHITTÄJÄ KOLLEKTIIVIT
  18. 18. Dokumentaatio 1. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri • Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. 171 s. ISBN 978-952-249-060-5, http://ffrc.utu.fi/julkaisut/tutu-sarja/ • Linturi, Hannu, Rubin, Anita, Airaksinen, Tiina (2012) Lukion tulevaisuus, Toinen koulu, toinen maailma. ISSN-L 2242-1297 (Otavan Opiston Osuuskunta), ISSN 2242-1297 (verkkojulkaisu) http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_2030 • Seurantaraportit ja mallinnukset http://www.ebarometri.fi • Viisivuotisraportit 2014 2. Osaava opettaja 2010-2020 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisalueet http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/ (Paaso) 3. Autenttinen ympäristö • Barometriympäristö http://www.ebarometri.fi • eDelfoi http://edelfoi.fi • Some-ympäristöt: Oppimisen tulevaisuus (Facebook, Google +, Flickr, Twitter) • Kalvot http://www.slideshare.net/oraakkeli
  19. 19.  Soc(raitic), a(rtificial) i(ntelligence, i(nformation) t(echnology)  Poimi oppimissubjekti (autenttinen artikkeli, video, yms)  Klikkaa Learn This !  Muovaa tai valitse kysymys  Kuvaa sisältö ja vastaus  Palaa tarkistamaan: 1. en osaa, 2. sinne päin, 3. homma hanskassa SOCRAIT! – oppimiselementtien ekosysteem uturist January-February 2011, The World is My School: Welcome to the Era of Personalized Learning. By Maria H. Andersen

  ×