Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tulevaisuus 2030, IV lukio 2012

617 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030 (OPH), barometriseurantaa ja -analyysia 2010-2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oppimisen tulevaisuus 2030, IV lukio 2012

 1. 1. Lukion tulevaisuusteesit1. Tarkoitus2. Ikäluokka3. Tiedon tuottaminen4. Osaamisen tunnistus5. Valinnaisuus6. Tieto- ja viestintätekniikka7. Arviointi8. Opettajuus9. Tehokkuus10. Globaalisuus11. Lukioverkko12. Akateeminen polku
 2. 2. Teesien kolmijako
 3. 3. IV Lukion tulevaisuus 2030
 4. 4. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 5. 5. Argumentaatio Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. PieniKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voiHuonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vaillamäärittelevät tavoitteet. "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.(esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eilomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlikOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning förlaadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkningsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt -todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 6. 6. dialogi • Lukion tarkoitus 2012 (2011) Lukio-opiskelussa keskeistä on autenttisten ongelmien pohdinta ja ratkaisujen etsiminen Suomen ja maailman kysymyksiin.
 7. 7. dialogi • Lukion tarkoitus 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (40), KA=1,04 (0.95) 45.00 40.00 40.00 35.00 33.33 30.00 25.00 2011 20.00 2012 15.00 10.00 8.89 5.00 6.67 6.67 4.44 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 8. 8. dialogi • Lukion tarkoitus 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (40), KA=1,91 (1,85) 50.00 45.00 46.67 40.00 35.00 30.00 25.00 26.67 2011 2012 20.00 20.00 15.00 10.00 5.00 4.44 0.00 0.00 2.22 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 9. 9. dialogi • Lukion tarkoitus 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Yhteiskunnan globalisoituminen, ilmastonmuutos ja tietotekniikan kehitys aiheuttavat ongelmia, joiden myötä myös sivistyskäsitys muuttuu yksilöpainotteisesta yhteisö- ja yhteiskuntapainotteiseksi. Tämä ilmenee siten, että vuonna 2030 lukio-oppiminen koostuu vuorovaikutteisesta ja monialaisesta yhteiskuntaa koskevan tiedon käsittelystä, analysoimisesta, jalostamisesta ja jakamisesta. Aiheet haetaan usein Suomen ja maailman ongelmista.
 10. 10. dialogi • Ikäluokka 2012 (2011) Vuonna 2030 jokainen perus-koulusta päättötodistuksen saanut jatkaa välittömästi opintojaan joko lisä-opetuksessa, ammatillise ssa peruskoulutuksessa tai lukiossa.
 11. 11. dialogi • Ikäluokka 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (40), KA=0,98 (0.93) 40.00 35.00 35.56 35.56 30.00 25.00 20.00 2011 2012 15.00 13.33 10.00 5.00 6.67 4.44 2.25 2.22 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 12. 12. dialogi • Ikäluokka 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (40), KA=1,89 (2,00) 45.00 40.00 42.22 35.00 30.00 31.11 25.00 2011 20.00 2012 15.00 13.33 10.00 5.00 4.44 4.44 4.44 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 13. 13. dialogi • Ikäluokka 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Huolenpito niistä nuorista, jotka eivät perusopetuksen jälkeen ole valinneet mitään tavoitteellista koulutusta, on vaikuttanut siihen, että oppivelvollisuusikää on nostettu nykyisestä (ks. Keskisuomalainen, ks. myös Suomen Kuvalehti). Muutoksella tavoitellaan koko ikäluokalle toisen asteen koulutuksen tutkintoa.
 14. 14. kiista • Tiedon tuottaminen 2012 (2011) Nuoret hankkivat laajan yleissivistyksen sosiaalisessa mediassa ja lukion tehtäväksi jää yhä enemmän erityisosaamisen ja ajattelun opettaminen.
 15. 15. kiista • Tiedon tuottaminen 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (40), KA=0,02 (-0.13) 30.00 25.00 24.44 20.00 20.00 17.78 15.00 15.56 2011 2012 13.33 10.00 5.00 4.44 4.44 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 16. 16. kiista • Tiedon tuottaminen 2011 TOIVOTTAVUUS N=45 (40), KA=0,22 (0,10) 30.00 26.67 25.00 20.00 20.00 15.00 15.56 2011 2012 10.00 11.11 11.11 8.89 6.67 5.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 17. 17. kiista • Tiedon tuottaminen 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Sosiaalinen media on osaltaan mahdollistanut lukion palaamisen Lykeionin juurille, jossa opettajat keskustelevat opiskelijoidensa kanssa ja haastavat näitä kehittämään ajatteluaan. Aristoteleen Lykeionissa "ei ollut lukujärjestystä, eikä opiskelijoilta vaadittu tiettyjä opintoja tai maksua opetuksesta. Koulun päämääränä ei Aristoteleen aikana ollut minkään opin edistäminen vaan filosofisten ja tieteellisten teorioiden tutkiminen. Koulua johtaneet toimivat vertaisina toisten joukossa." ( ks. Wikipedia).
 18. 18. dialogi • Osaamisen tunnistaminen … 2012 (2011) Lukiosuorituksia voidaan hyväksiluettaa muutaman laajasti verkottuneen kansallisen lukion lisäksi valtakunnallisessa tai kansainvälisessä opintojen hyväksymiskeskuksessa.
 19. 19. dialogi • Osaamisen tunnistaminen … 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (39), KA=1,07 (0.87) 40.00 35.00 35.56 30.00 25.00 25.56 20.00 2011 20.00 2012 15.00 13.33 10.00 8.89 5.00 6.67 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 20. 20. dialogi • Osaamisen tunnistaminen … 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (39), KA=0,67 (0,46) 25.00 22.22 22.22 20.00 17.78 15.00 13.33 2011 2012 10.00 11.11 6.67 6.67 5.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 21. 21. dialogi • Osaamisen tunnistaminen … 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Julkisuudessa on viime vuosina puhuttu lukioiden määrän vähentämisestä oppilaitoksia yhdistämällä ja lakkauttamalla. Syyt ovat toisaalta demografisia ja toisaalta taloudellisia. (ks. Maaseudun tulevaisuus)
 22. 22. kiista • Valinnaisuus 2012 (2011) Lukion yhteisten opintojen määrä on puolet nykyisestä ja muu osa opinnoista on valinnaista.
 23. 23. kiista • Valinnaisuus 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (40), KA=0,91 (0.85) 35.00 30.00 31.11 31.11 25.00 20.00 17.78 2011 15.00 2012 10.00 11.11 5.00 6.67 0.00 2.22 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 24. 24. kiista • Valinnaisuus 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (40), KA=0,31 (0,18) 25.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.56 15.56 13.33 2011 2012 10.00 11.11 5.00 4.44 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 25. 25. kiista • Valinnaisuus 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Lukion nykyinen oppimäärä koostuu vähintään 75 yhden opintoviikon mittaisesta kurssista, joista 47 tai 51 on pakollisia. Pakollisten kurssien määrä riippuu opiskelijan valitsemasta matematiikan laajuudesta, joka voi olla joko lyhyt tai pitkä. Opiskelijalla on nykyistä olennaisesti laajempi vapaus valita oma oppimisen polkunsa. Muutoksella tavoitellaan aiempaa syvempää motivaatiota ja jatko-opinto-orientaatiota. Uhkana on että osa lukiolaisista valitsee lyhytnäköisesti helppoja ja mukavia opintoja, jotka eivät luontevasti johda jatko- opintoihin.
 26. 26. dialogi • Tieto- ja viestintätekniikka 2012 (2011) Oppiminen tapahtuu älykkäiden agenttiohjelmien avulla yksilöllisen "lukujärjestyksen" mukaisesti.
 27. 27. dialogi • Tieto- ja viestintätekniikka 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (39), KA=0,20 (0.03) 35.00 30.00 28.89 25.00 22.22 20.00 17.78 2011 15.00 2012 15.56 10.00 5.00 6.67 4.44 4.44 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 28. 28. dialogi • Tieto- ja viestintätekniikka 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (39), KA=0,69 (0,49) 35.00 30.00 31.11 25.00 26.67 20.00 2011 15.00 2012 13.33 10.00 11.11 5.00 6.67 6.67 4.44 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 29. 29. dialogi • Tieto- ja viestintätekniikka 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI "Opiskelijat käyttävät oppimiseen mobiililaitteessa toimivia älykkäitä agenttiohjelmia. Agentti sopeuttaa automaattisesti antamaansa informaatiota kurssin laatijan antaman ohjeistuksen ja opiskelijan tason mukaan. Näin jokaiselle oppilaalle personoidaan "oppikirja" kurssille. Jos opiskelija jää jälkeen kurssille asetetusta vaatimustasosta, ohjataan hänet tukiopetukseen. Näin ollen agentti toimisi myös opiskelijan opinto- ohjaajana." (Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia: Delfoi-prosessi 2/2011).
 30. 30. ratkaisu • Arviointi 2012 (2011) Lukio-opinnoissa hankittua osaamista arvioidaan suurelta osin opinnäytetöiden kautta.
 31. 31. ratkaisu • Arviointi 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=44 (39), KA=1,05 (0.97) 45.00 40.00 38.64 35.00 30.00 29.55 25.00 2011 20.00 2012 15.00 15.91 10.00 9.09 5.00 4.55 2.27 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 32. 32. ratkaisu • Arviointi 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=43 (38), KA=1,35 (1,37) 50.00 45.00 44.19 40.00 35.00 30.00 25.00 2011 23.26 2012 20.00 15.00 13.95 10.00 5.00 6.98 6.98 2.33 2.33 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 33. 33. ratkaisu • Arviointi 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Erilaisia opinnäytetöitä ja yksilöllisten oppimispolkujen kautta hankittua osaamista voidaan lukea lukion oppimäärään. Opinnäytteillä on keskeinen rooli ja lukion suorittamistapa on muuttunut. (ks. Suomen kuvalehti) Ei ole vain mahdollista vaan suositeltavaa integroida opintosuunnitelmaan sellaisia autenttisia oppimistapahtumia kuin vapaaehtoinen työ kansalaisjärjestöissä ja suoritus urheilun tai taiteen alueilla (ks. OPM: osaamisen tunnistaminen). Suosiossa ovat etenkin simulaatiot ja pelit - kuten ns. pervasiiviset tai roolipelit - joita sekä ohjatusti että omaehtoisesti hyväksiluetaan osaksi opintoja.
 34. 34. ratkaisu • Opettajuus 2012 (2011) Lukion opettajien ja opettajayhteisön avaintaitoja ovat opiskelijan ohjaus, tiimityö sekä pedagogisten oppimisyhteisöjen ja - ympäristöjen rakentaminen.
 35. 35. ratkaisu • Opettajuus 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (39), KA=1,31 (1.23) 45.00 40.00 40.00 35.00 30.00 28.89 25.00 2011 20.00 2012 15.00 13.33 10.00 11.11 5.00 4.44 0.00 2.22 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 36. 36. ratkaisu • Opettajuus 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (39), KA=2,00 (1,90) 50.00 45.00 46.67 40.00 35.00 33.33 30.00 25.00 2011 2012 20.00 15.00 13.33 10.00 5.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 37. 37. ratkaisu • Opettajuus 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Lukio-opintojen suorittamisen muuttuessa muuttuvat myös lukion opettajien työnkuva ja osaamisvaatimukset. Lukion opettajan ja opettajayhteisön ydinosaamista on opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen, ohjaaminen ja tukeminen nykymuotoisen opettamisen sijaan. (ks. Tutkiva oppiminen) Tärkeä profession ulottuvuus on erilaisten oppijayhteisöjen muodostaminen ja tukeminen. Sekä johtamisessa että opettajan arkityössä tiimiorganisaation edut realisoidaan vuonna 2030 (ks. Sivistys.net ja Herkules).
 38. 38. dialogi • Tehokkuus 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=43 (38), KA=0,12 (0.08) 35.00 30.00 30.23 25.00 20.00 18.60 2011 15.00 2012 13.95 13.95 13.95 10.00 5.00 6.98 2.33 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3 Tietomäärän kasvaessa ja lukion nopeaa läpäisyä korostettaessa lukio- opetuksessa tyydytään pinnalliseen ajatteluun.
 39. 39. dialogi • Tehokkuus 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Yhteiskunnallisessa globaalissa muutoksessa tehokkuuden vaatimus on tällä hetkellä noussut yhdeksi voimakkaimmista kehitystekijöistä (ks. Pasi Sahlberg). Toisaalta työelämän kilpailu ja toisaalta jatkuva ja kasvava kiireen tuntu lisäävät tarvetta suorittaa ja suoriutua yhä nopeammin niin opinnoista kuin arjen muistakin tehtävistä (ks. Taloussanomat). Opitun pureksimiseen, sulattamiseen ja syväpohdintaan ei ole enää aikaa, mutta tietoteknologia tulee tässä avuksi, vai tuleeko? D • dialogi
 40. 40. dialogi • Globaalisuus 2012 (2011) Lukiossa on pakollinen ulkomaanvaihtojakso, joka on mahdollista suorittaa myös yhteiskuntapalveluna jossain kehitysmaa-kohteessa.
 41. 41. dialogi • Globaalisuus 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=44 (40), KA=-0,32 (-0.45) 25.00 20.00 20.45 20.45 18.18 15.00 15.91 2011 11.36 11.36 2012 10.00 5.00 2.27 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 42. 42. dialogi • Globaalisuus 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (39), KA=0,98 (1,00) 35.00 33.33 30.00 25.00 24.44 20.00 20.00 2011 15.00 2012 10.00 11.11 5.00 6.67 2.22 2.22 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 43. 43. dialogi • Globaalisuus 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Globaalikansalaisuuteen kasvaminen on lukion tärkeistä tehtävistä sellainen, joka edellyttää vieraaseen kulttuuriin ja kestävän kehityksen ohjelmiin perehtymistä. Opettajilta edellytetään taitoa opettaa englannin kielellä ja tukea opiskelijoita ulkomaanjakson toteuttamisessa. Suomessa on kehitetty yhteiskuntapalvelua sisältävä opintokokonaisuus osaksi lukio-opiskelua.
 44. 44. kiista • Lukioverkko 2012 (2011) Kolmasosa Suomen lukioista kuuluu johonkin kansain- väliseen aatteelliseen tai liiketaloudelliseen lukio- brändiin ja puolet näistä lukioista on maksullisia.
 45. 45. kiista • Lukioverkko 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (40), KA=-0,24 (-0.33) 25.00 22.22 20.00 20.00 17.78 15.00 15.56 15.56 2011 2012 10.00 8.89 5.00 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 46. 46. kiista • Lukioverkko 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (40), KA=-1,53 (-1,55) 40.00 37.78 35.00 30.00 25.00 24.44 20.00 2011 20.00 2012 15.00 10.00 11.11 5.00 4.44 2.22 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 47. 47. kiista • Lukioverkko 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Monet lukiot ovat Ruotsin mallin mukaan yritysten tai yhdistysten omistamia ja useat niistä ovat ketjuuntuneet myös kansainvälisesti. Elinkeinoelämä rahoittaa luonnontieteitä ja teknologiataitoja korostavia oppilaitoksia (ks. Yle-uutiset).
 48. 48. dialogi • Akateeminen polku 2012 (2011) Yhdeksän kymmenestä lukiolaisesta jatkaa opintojaan korkeakouluissa.
 49. 49. dialogi • Akateeminen polku 2012 (2011) TODENNÄKÖISYYS N=45 (40), KA=0,47 (0.38) 40.00 35.00 35.56 30.00 25.00 24.44 20.00 2011 2012 15.00 13.33 10.00 11.11 11.11 5.00 2.22 2.22 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 50. 50. dialogi • Akateeminen polku 2012 (2011) TOIVOTTAVUUS N=45 (40), KA=0,67 (0,75) 35.00 30.00 28.89 25.00 20.00 17.78 2011 15.00 2012 13.33 13.33 13.33 10.00 8.89 5.00 4.44 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 51. 51. dialogi • Akateeminen polku 2011 PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI Lukion työskentelytavat tukevat akateemisten valmiuksien kehittymistä. Akateemista polkua vahvistaa myös mahdollisuus opiskella korkea-asteen kursseja rinnan lukiokurssien kanssa. Nykyisin lukioiden välillä on suuria eroja korkeakouluun siirtymisen suhteen. (ks. Ylen juttu)

×