Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tulevaisuus 2030, III oppiminen 2012

909 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030 (OPH), barometriseurantaa ja -analyysia 2010-2012

 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I like this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Oppimisen tulevaisuus 2030, III oppiminen 2012

 1. 1. III Oppiminen ja yhteiskunta 20301. Oppivelvollisuus2. Lahjakkuus3. Yhteinen aika4. Suomen kieli5. Nollatoleranssi6. Virtuaalimaailma7. Ulkoistettu opettajuus8. Alueellinen tasa-arvo9. Oppimisympäristöt10. Jatkuva oppiminen11. Eläkeläiset kouluun12. Kotikoulu13. Relevantti tieto14. Sosiaalinen media15. Itseoppiminen16. Opettaja sivistysagenttina
 2. 2. Teesien kolmijako
 3. 3. III Oppiminen ja yhteiskunta 2030
 4. 4. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 5. 5. Argumentaatio Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. PieniKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voiHuonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vaillamäärittelevät tavoitteet. "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.(esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eilomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlikOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning förlaadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkningsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt -todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 6. 6. kiista • Oppivelvollisuusikä 2012 (2010) Oppivelvollisuus alkaa viisivuotiaana.
 7. 7. kiista • Oppivelvollisuusikä 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=63 (53), KA=0,17 (0,36) 30 25 20 19.05 19.05 15 15.87 2010 14.29 14.29 2012 10 9.52 7.94 5 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 8. 8. kiista • Oppivelvollisuusikä 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=63 (53), KA = -0,11 (-0,87) 30 28.57 25 23.81 20 15 15.87 15.87 2010 2012 10 7.94 5 4.76 3.17 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 9. 9. dialogi • Lahjakkuus 2012 (2010) Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lahjakkuuden esillekaivaminen ja tukeminen.
 10. 10. dialogi • Lahjakkuus 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=48 (34), KA=0,60 (0,88) 40 35 35.42 30 25 20 20.83 20.83 2010 2012 15 10 10.42 8.33 5 4.17 0 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 11. 11. dialogi • Lahjakkuus 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=48 (34), KA=1,00 (1,09) 35 30 29.17 25 22.92 20 18.75 2010 15 2012 14.58 10 10.42 5 4.17 0 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 12. 12. dialogi • Yhteinen aika 2012 (2010) Jatkuva kiire ja tehokkuusajattelu on työnnetty syrjään. Vanhempien, opettajien ja terveysviranomaisten on epäsopivaa perustella nuoren kohtaamattomuutta kiireellä, resurssipulalla tai ajankäytön ongelmilla.
 13. 13. dialogi • Yhteinen aika 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=48 (36), KA=-0,17 (0,03) 35 30 31.25 25 20 20.83 18.75 2010 15 16.67 2012 10 5 6.25 4.17 2.08 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 14. 14. dialogi • Yhteinen aika 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=48 (36), KA=2,27 (2,31) 60 56.25 50 40 30 2010 2012 27.08 20 10 8.33 0 0 4.17 4.17 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 15. 15. kiista • Suomen kieli 2012 (2010) Suurissa kaupungeissa joka toinen perhe valitsee lapsilleen englanninkielisen perusopetuksen.
 16. 16. kiista • Suomen kieli 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=62 (52), KA=0,26 (0,46) 35.00 30.00 27.42 25.00 24.19 20.00 2010 15.00 2012 14.52 12.90 10.00 11.29 5.00 6.45 3.23 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 17. 17. kiista • Suomen kieli 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=62 (52), KA=-0,73 (-0,58) 30.00 25.00 25.81 20.00 19.35 15.00 16.13 2010 14.52 2012 12.90 10.00 11.29 5.00 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 18. 18. dialogi • Nollatoleranssi 2012 (2010) Suomalaisissa kouluissa on rasismin ja vihapuheen nollatoleranssi. Rasistinen kommentti tai toiminta johtaa lapsen tilapäiseen erottamiseen.
 19. 19. dialogi • Nollatoleranssi 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (33), KA=-0,09 (0,09) 35.00 32.61 30.00 25.00 23.91 20.00 2010 17.39 15.00 2012 10.00 10.87 5.00 6.52 6.52 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 20. 20. dialogi • Nollatoleranssi 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (33), KA=1,02 (1,06) 30.00 25.00 23.91 21.74 21.74 20.00 17.39 15.00 2010 2012 10.00 5.00 6.52 4.35 4.35 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 21. 21. kiista • Virtuaalimaailma 2012 (2010) Merkittävä osa jokapäiväisestä koulunkäynnistä tapahtuu virtuaalitodellisuudessa.
 22. 22. kiista • Virtuaalimaailma 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=61 (35), KA=0,95 (0,83) 35.00 30.00 31.15 29.51 25.00 20.00 2010 15.00 2012 13.11 10.00 11.48 9.84 5.00 3.28 1.64 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 23. 23. kiista • Virtuaalimaailma 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=61 (35), KA=0,23 (-0,14) 35.00 30.00 29.51 25.00 22.95 20.00 2010 15.00 16.39 2012 10.00 11.48 11.48 5.00 4.92 3.28 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 24. 24. kiista • Ulkoistettu opetus 2012 (2010) Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.
 25. 25. kiista • Ulkoistettu opetus 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=61 (51), KA=-0,26 (-0,14) 25 21.31 20 19.67 18.03 15 14.75 2010 11.48 2012 10 9.84 5 4.92 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 26. 26. kiista • Ulkoistettu opetus 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=61 (51), KA=-1,52 (-1,37) 40.00 37.70 35.00 30.00 27.87 25.00 20.00 2010 2012 15.00 10.00 11.48 8.20 5.00 6.56 4.92 3.28 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 27. 27. dialogi • Alueellinen tasa-arvo 2012 (2010) Suomessa on alueita, joilla ei tarjota perusopetusta.
 28. 28. dialogi • Alueellinen tasa-arvo 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=58 (34), KA=0,17 (0,03) 30.00 25.00 24.14 22.41 20.00 15.00 2010 2012 12.07 12.07 12.07 10.00 10.34 6.90 5.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 29. 29. dialogi • Alueellinen tasa-arvo 2011 (2010) TOIVOTTAVUUS N=57 (33), KA=-1,79 (-1,55) 50.00 45.00 45.61 40.00 35.00 30.00 25.00 26.32 2010 2012 20.00 15.00 10.00 12.28 10.53 5.00 3.51 0.00 1.75 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 30. 30. ratkaisu • Oppimisympäristöt 2012 (2010) Toiminta verkossa, työpaikoilla, järjestöissä ja julkisella sektorilla muodostaa luonnollisen ja tavallisen tavan oppia ja koulun toiminnallinen yhteys ympäröivään yhteiskuntaan on sisäänrakennettu opetussuunnitelmiin.
 31. 31. ratkaisu • Oppimisympäristöt 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=58 (33), KA=1,23 (1,06) 60.00 50.00 40.00 42.86 33.93 30.00 2010 2012 20.00 10.00 8.93 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 32. 32. ratkaisu • Oppimisympäristöt 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=56 (33), KA=1,61 (1,36) 45.00 40.00 35.00 33.93 30.00 30.36 25.00 23.21 2010 20.00 2012 15.00 10.00 5.00 7.14 0.00 1.79 3.57 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 33. 33. ratkaisu • Jatkuva oppiminen 2012 (2010) Jatkuva uusien kykyjen, voimavarojen ja taitojen hankkiminen on paras tulevaisuuden selviytymisstrategia. Sitä varten koulun oppisisällöt on perattu, oppiaineita on hävinnyt ja olemassa olevistakin oppiaineista on poistettu valtava määrä turhaa ja vanhentunutta.
 34. 34. ratkaisu • Jatkuva oppiminen 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (35), KA=1,13 (1,29) 35.00 30.00 30.43 25.00 23.91 20.00 2010 17.39 15.00 2012 15.22 10.00 8.70 5.00 4.35 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 35. 35. ratkaisu • Jatkuva oppiminen 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (35), KA=1,39 (1,37) 35.00 30.00 28.26 25.00 26.09 20.00 19.57 2010 15.00 2012 13.04 10.00 8.70 5.00 4.35 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 36. 36. dialogi • Eläkeläiset kouluun 2012 (2010) Eläkeläiset osallistuvat erilaisin tavoin ja toimintamuodoin koulun työhön.
 37. 37. dialogi • Eläkeläiset kouluun 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=47 (35), KA=0,55 (0,63) 50.00 45.00 40.00 40.43 35.00 30.00 25.00 2010 2012 20.00 19.15 15.00 17.02 10.00 10.64 5.00 4.26 4.26 4.26 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 38. 38. dialogi • Eläkeläiset kouluun 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=47 (35), KA=1,34 (1,49) 45.00 40.00 35.00 34.04 30.00 31.91 25.00 2010 20.00 2012 15.00 17.02 10.00 10.64 5.00 4.26 0.00 2.13 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 39. 39. dialogi • Kotikoulu 2012 (2010) Huoltajalähtöisen kotiopetuksen määrä Suomessa on moninkertaistunut vuoden 2010 tasosta (n. 300 kotioppilasta).
 40. 40. dialogi • Kotikoulu 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=47 (35), KA=-0,45 (-0,49) 30.00 25.00 20.00 21.28 21.28 17.02 15.00 2010 14.89 2012 12.77 12.77 10.00 5.00 4.26 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 41. 41. dialogi • Kotikoulu 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=47 (35), KA=-1,45 (-1,54) 35 30 29.79 27.66 25 20 2010 17.02 2012 15 12.77 10 8.51 5 4.26 0 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 42. 42. ratkaisu • Relevantti tieto 2012 (2010) Vuoden 2030 koulussa dynaaminen ja staattinen tieto on erotettu toisistaan. Ensinmainittu on tietoa ilmiön tai oppiaineen keskeisistä käsitteistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Jälkimmäisessä on kyse tiedettävistä tapahtumista ja asioista kuten siitä, että Luang Prabang on kaupunki Mekong- joen rannalla Pohjois-Laosissa. Opetuksen ja opettajan ensisijaisena tehtävänä on huolehtia dynaamisen tiedon välittymisestä ja prosesseista, joiden avulla staattinen tieto tarttuu ja karttuu omaksuttuun dynaamiseen käsite- ja tietokarttaan.
 43. 43. ratkaisu • Relevantti tieto 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=60 (46), KA=1,17 (1,13) 45.00 40.00 40.00 35.00 30.00 31.67 25.00 2010 20.00 2012 15.00 13.33 10.00 8.33 5.00 1.67 1.67 3.33 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 44. 44. ratkaisu • Relevantti tieto 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=60 (46), KA=1,77 (1,63) 45.00 40.00 38.33 35.00 30.00 30.00 25.00 2010 20.00 2012 15.00 15.00 10.00 10.00 5.00 1.67 3.33 1.67 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 45. 45. ratkaisu • Sosiaalinen media 2012 (2010) Sosiaalinen media on vuoteen 2030 mennessä mullistanut tapamme tuottaa ja jakaa tietoa. Koulussa se on merkinnyt sitä, että mm. "yhteistoimintakyky, ryhmädynaamiset taidot yms. kehittyvät samalla, kun koulu toteuttaa primaaritehtäväänsä tietojen ja taitojen opettajana".
 46. 46. ratkaisu • Sosiaalinen media 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=62 (47), KA=1,55 (1,57) 60.00 50.00 48.39 40.00 30.00 2010 2012 24.19 20.00 14.52 10.00 6.45 0.00 1.61 4.84 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 47. 47. ratkaisu • Sosiaalinen media 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=61 (46), KA=1,72 (1,70) 60.00 50.00 47.54 40.00 30.00 2010 2012 20.00 21.31 19.67 10.00 6.56 0.00 1.64 3.28 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 48. 48. ratkaisu • Itseoppiminen ja oppimisympäristöt 2012 (2010) ”Vuoden 2030 peruskoulussa opetellaan ja opitaan kyky organisoida - valita ja toteuttaa - omaa oppimista sekä myöhemmän koulutuksen että työ- ja kansalaistoiminnan resurssiksi. Rikastuvat fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaiset oppimisen polut ja tavat, joiden itseohjautuvasta käyttötaidosta tulee yksi sivistyksen avaintaidoista.”
 49. 49. ratkaisu • Itseoppiminen ja oppimisympäristöt 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=63 (48), KA=1,37 (1,42) 50.00 45.00 40.00 38.10 35.00 34.92 30.00 25.00 2010 2012 20.00 15.00 12.70 10.00 7.94 5.00 0.00 3.17 3.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 50. 50. ratkaisu • Itseoppiminen ja oppimisympäristöt 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=61 (46), KA=1,97 (1,89) 45.00 40.00 39.34 35.00 36.07 30.00 25.00 2010 20.00 2012 15.00 13.11 10.00 8.20 5.00 1.64 0.00 1.64 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 51. 51. dialogi • Opettaja sivistysagentiksi 2012 (2010) ”Vuonna 2030 peruskoulun opettaja(kunta) on yhteiskunnan tärkein sivistysagentti, joka moniammatillisen yhteistyön johtajana sekä formaalin ja informaalin oppimisen sillanrakentajana ohjaa oppilaita riittävään yleissivistykseen, joka on elinikäisen oppimisen tiedollinen ja asenteellinen perusta.”
 52. 52. dialogi • Opettaja sivistysagentiksi 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=62 (47), KA=0,89 (0,85) 40.00 35.00 35.48 30.00 29.03 25.00 20.00 2010 2012 15.00 16.13 10.00 5.00 6.45 4.84 4.84 3.23 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 53. 53. dialogi • Opettaja sivistysagentiksi 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=62 (47), KA=1,84 (1,68) 45.00 40.00 38.71 35.00 30.00 32.26 25.00 2010 20.00 2012 15.00 12.90 12.90 10.00 5.00 0.00 0.00 3.23 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 54. 54. Sisä- ja ulkopaneelin erot

×