Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tulevaisuus 2030, II ympäristö 2012

909 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030 (OPH), barometriseurantaa ja -analyysia 2010-2012

 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Oppimisen tulevaisuus 2030, II ympäristö 2012

 1. 1. II Koulu ja yhteiskunta 20301. Ilmastonmuutos (k)2. Tiedonvälitys (d)3. Euroopan integraatio (d)4. Demokratia (k)5. Älymanipulaatio (k)6. Osallistuva oppiminen (d)7. Elinkeinoelämä ja koulut (k)8. Kansalaisvelvollisuus (k)9. Uskonto (d)10. Kollektiivinen älykkyys (d)
 2. 2. Teesien kolmijako
 3. 3. II Koulu ja yhteiskunta 2030
 4. 4. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 5. 5. Argumentaatio Puolesta Vastaan Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. PieniKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voiHuonot palveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vaillamäärittelevät tavoitteet. "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.(esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eilomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlikOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning förlaadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkningsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt -todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. skulle medföra betydligt större samhälleliga problem.
 6. 6. kiista • Ilmastonmuutos 2012 (2010) Jokaiselle suomalaiselle on määritelty vuosittainen hiilidioksidipäästökiintiö, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla.
 7. 7. kiista • Ilmastonmuutos 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (35), KA=0,13 (0,34) 25.00 20.00 19.57 19.57 17.39 17.39 15.00 15.22 2010 2012 10.00 8.70 5.00 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 8. 8. kiista • Ilmastonmuutos 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (35), KA = 1,00 (0,77) 35 30 30.43 25 20 21.74 2010 17.39 15 2012 15.22 10 8.7 5 4.35 2.17 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 9. 9. dialogi • Tiedonvälitys 2012 (2010) Tiedonvälitys nojaa enemmän ihmisten väliseen viestintään kuin massaviestimien lähetystoimintaan.
 10. 10. dialogi • Tiedonvälitys 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=47 (35), KA=1,02 (1,23) 40.00 35.00 34.04 30.00 25.00 23.40 20.00 2010 2012 15.00 17.02 12.77 10.00 8.51 5.00 4.26 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 11. 11. dialogi • Tiedonvälitys 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (35), KA = 0,91 (0,94) 30.00 25.00 25.71 20.00 20.00 20.00 15.00 2010 14.29 2012 10.00 11.43 8.57 5.00 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 12. 12. dialogi • Euroopan integraatio 2012 (2010) Peruskoulun aloittamisikä ja rakenne harmonisoidaan Euroopan unionissa.
 13. 13. dialogi • Euroopan integraatio 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (35), KA=0,54 (0,83) 40.00 35.00 30.00 28.26 25.00 26.09 20.00 2010 2012 15.00 15.22 13.04 10.00 5.00 6.52 6.52 4.35 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 14. 14. dialogi • Euroopan integraatio 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (35), KA = -0,28 (0,06) 30.00 25.00 26.09 21.74 20.00 19.57 15.00 2010 15.22 2012 10.00 8.70 5.00 6.52 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 15. 15. kiista • Demokratia 2012 (2010) Kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon vaalien välillä tietoverkoissa tapahtuvilla, jatkuvilla kansanäänestyksillä.
 16. 16. kiista • Demokratia 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (35), KA=1,11 (0,36) 30 28.26 28.26 25 20 17.39 15 2010 15.22 2012 10 5 4.35 4.35 2.17 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 17. 17. kiista • Demokratia 2011 (2010) TOIVOTTAVUUS N=47 (35), KA =0,83 (0,66) 30.00 27.66 25.00 20.00 21.28 15.00 2010 14.89 14.89 2012 10.00 10.64 5.00 6.38 4.26 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 18. 18. kiista • Älymanipulaatio 2012 (2010) Älykkyyttä edistäviä geenejä on tunnistettu ja muutamat vanhemmat käyttävät geenimanipulaatiota parantaakseen jälkeläistensä älykkyyttä.
 19. 19. kiista • Älymanipulaatio 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=36 (18), KA=0,11 (-0,11) 40.00 35.00 36.11 30.00 25.00 20.00 2010 2012 15.00 16.67 13.89 13.89 10.00 11.11 5.00 5.56 2.78 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 20. 20. kiista • Älymanipulaatio 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=36 (18), KA = -2,03 (-2,06) 70.00 60.00 50.00 52.78 40.00 2010 30.00 2012 20.00 19.44 13.89 10.00 11.11 2.78 0.00 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 21. 21. dialogi • Osallistuva oppiminen 2012 (2010) Koululaiset osallistuvat kouluaterioiden valmistamiseen ammattihenkilöstön tukemana.
 22. 22. dialogi • Osallistuva oppiminen 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (35), KA=0,26 (0,43) 40.00 35.00 34.78 30.00 25.00 20.00 2010 2012 17.39 15.00 15.22 13.04 10.00 10.87 5.00 6.52 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 23. 23. dialogi • Osallistuva oppiminen 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=36 (19), KA = 0,89 (1,05) 35.00 30.00 25.00 25.00 22.22 20.00 19.44 2010 15.00 16.67 2012 10.00 5.00 5.56 5.56 5.56 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 24. 24. kiista • Elinkeinoelämä ja koulut 2012 (2010) Koulut hakevat lisärahoitusta yhteistyöllä paikallisen elinkeinoelämän kanssa sekä lahjoitusten ja perintöjen kautta.
 25. 25. kiista • Elinkeinoelämä ja koulut 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=47 (35), KA=1,21 (1,26) 45.00 40.00 38.30 35.00 36.17 30.00 25.00 2010 20.00 2012 15.00 12.77 10.00 5.00 6.38 4.26 0.00 2.13 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 26. 26. kiista • Elinkeinoelämä ja koulut 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (35), KA = -0,48 (-0,63) 35.00 30.00 25.00 23.91 20.00 21.74 19.57 2010 15.00 2012 15.22 10.00 5.00 6.52 6.52 6.52 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 27. 27. kiista • Kansalaisvelvollisuus 2012 (2010) 17-29-vuotiaat suomalaiset suorittavat 11 kuukauden kansalaispalveluksen.
 28. 28. kiista • Kansalaisvelvollisuus 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (33), KA=0,11 (0,06) 40.00 35.00 36.96 30.00 25.00 23.91 20.00 2010 2012 15.00 13.04 10.00 8.70 8.70 5.00 6.52 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 29. 29. kiista • Kansalaisvelvollisuus 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (34), KA = 0,72 (0,76) 35.00 30.00 28.26 28.26 25.00 26.09 20.00 2010 15.00 2012 10.00 5.00 6.52 4.35 4.35 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 30. 30. dialogi • Islamilainen peruskoulu 2012 (2010) Suomeen on perustettu ensimmäinen islamilainen peruskoulu.
 31. 31. dialogi • Islamilainen peruskoulu 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=46 (18), KA = 1,00 (1,00) 70.00 60.00 50.00 40.00 41.30 2010 30.00 32.61 2012 20.00 10.00 13.04 8.70 0.00 2.17 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 32. 32. dialogi • Islamilainen peruskoulu 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N= 46 (18), KA=-0,54 (-0,89) 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 2010 2012 20.00 19.05 19.05 15.00 15.87 14.29 14.29 10.00 9.52 7.94 5.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 33. 33. dialogi • Kollektiivinen älykkyys 2012 (2010) Suomen Akatemia ja Sitra ovat perustaneet ohjelmia kollektiivisen älykkyyden tutkimiseksi ja kehittämiseksi.
 34. 34. dialogi • Kollektiivinen älykkyys 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=36 (19), KA=1,53 (1,53) 45.00 40.00 41.67 35.00 30.00 25.00 2010 20.00 22.22 2012 15.00 16.67 16.67 10.00 5.00 0.00 0.00 2.78 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 35. 35. dialogi • Kollektiivinen älykkyys 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=46 (35), KA = 1,02 (0,51) 30.00 25.00 26.09 21.74 20.00 17.39 17.39 15.00 2010 2012 13.04 10.00 5.00 2.17 2.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3

×