Oppimisen tulevaisuus 2030: avoimet ovet 7.2.2014 (eDelfoi, eBarometri)

300 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030: avoimet ovet 7.2.2014 (eDelfoi, eBarometri)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Delfointulevaisuudentutkimuskeskustoimimenestykkäästisatojavuosiaennenajanlaskunalkua. NytDelfointemppelistä on jäljellä vain pylväidentorsojavuoristossaAteenastapohjoiseen. Uudenajantemppelistä on pystyssäkaksivirtuaalipylvästä, joistatoinen on eDelfoi ja toineneBarometri. Ne esittelemmeseuraavaksi. (00:30)
 • Antiikinoraakkeleilletulevaisuuksiaoli vain yksi. Juurisitäyhtä ja tiedettäväätulevaisuuttaihmisetlähtivätselvittämäänDelfointemppelinpythioilta. Nykykäsitys on kutakuinkinpäinvastainen. Turunyliopistontulevaisuudentutkimuskeskuksellekinsopisiparemminmonikollinennimitulevaisuuksientutkimuskeskus. AjatuksenkiteyttääkalvollaanJim Dator, joka on tunnetuimpiatulevaisuuksientutkijoitamaailmassa. Hänenkotipesänsä ja luomuksensa on Hawaijillasijaitsevayliopistoyksikkö http://www.futures.hawaii.edu/ . Tulevaisuuksia on ainamontaerilaista. (01:47)
 • Barometrissa on seikkailtuviidenvuodenaikanakolmenjärjestelmän ja monikierroksisenDelfoi-prosessinläpi. Alunalkaensisä- ja ulkopaneeliolivaterillisiä, muttamatkanvarrellareviirirajat on purettu ja rajatylittäviärajanylitysmahdollisuuksialisätty. Monivaiheisestahistoriastajohtuenjoidenkinkohdallatarvitaan “parsimista”, jokajohtuuesimerkiksisähköpostienvaihdoksista tai “tilien” yhdistelyistä. Ne on useimmissatapauksissahelppokorjatakohdilleen. (00:38)
 • MiteneDelfoihinkirjautudutaan: Youtube http://youtu.be/LXP1NOSIoz0 !
 • Mitenkyselyihinvastataan:Youtube http://youtu.be/SaGmMYcqPf8 !
 • Videonauhoite siitä miten voin tehdä oman paneelin ja kyselyn: Youtubessa http://youtu.be/Q9W222vKjGc !
 • Panelistienpanoksissa on erotettavissakerroksia, joistaviisivuotistarkastukseentoivotaanlisälatauksiavaikkakaikissaneljässä. Asteikkovastaaminen on nopeaa, omiennäkemystenargumentointihidasta, muttasekääneienääisostikuormita, kun kannat on kertaalleenperusteltusiitäkäänhuolimatta, ettäniitäaikaajointarkistetaan. Tarkistuksiinsyntyypainetta kun luetaan ja kommentoidaantoistenargumentteja. Parhaimmillaankommentointivoiylettyäoppivaksidialogiksi. (00:33)
 • Esimerkkisiitämitenargumentithajautuvattodennäköisyys-toivottavuus –akseleilla. Kyseessä on lukioväitesosiaalisen median ja yleissivistyksenvälisestäsuhteesta. Jakauma on aikapolaarinen, muttaargumenteissa on jonäkyvissäpaljondialogista. (00:23)
 • Tulevaisuuksientutkimus on toinenpuolibarometrityöskentelyä, toinenpuoli on oppimisen, opetuksen, koulun ja opetussuunnitelmienmaailma. Esi- ja perusopetuksensekälukionopetussuunnitelmatuudistetaanvajaankolmenvuodenpäästä. Se on lyhytaika, jonkahyödyntämisessäbarometrilla on omatehtävänsä, jota kuvataanseuraavallakalvolla. Opetussuunnitelmalähteevaltioneuvostentuntijakopäätöksestä, jonkapohjaltaOpetushallituksenjohdollalaaditaanopetussuunnitelmienperusteet. Esi- ja perusopetuksenuudistustyössäollaantäydessävauhdissa. Lukionprosessinkäynnistystävieläodotellaan. Kannattaamuutenseuratamyösblogeja, joissaopetuksenuudistamistapohditaan. NiitäedustamaanolenvalinnutTiinaAiraksisenVerkkopedagongin. Tiinallafokus on nimenomaanopetussuunnitelmissa. Sitälukemallapysyyhyvinajassamukana, ja väliinedelläkin.
 • eBarometri-videonauhoite
 • Barometrinalkumetreiltä on verkostaladattavissakaksiperusjulkaisua, joistatoinensignaloiperuskoulun ja toinenlukiontulevaisuutta. Ammatillisellapuolella on tutkittuetenkinopettajienosaamisentulevaisuutta. Helsingissä on perehdyttymyöstulevaisuussuuntautuneeseenkoulujohtamiseen.Barometrinautenttinentoimintaympäristö on eDelfoi-ohjelmisto, jossamyöstämäntilaisuudenvuoteen 2020 tähtäävättulevaisuukyselytsijaitsevat. Barometrintuloksia ja pohdiskelujasisältäviäkalvosarjoja on käytössäSlidesharessa, jonnenämäkinkalvotaikanaanpäätyvät.KotimaisiatulevaisuudentutkimuksenavaininstituutioitaovatTurunyliopistontulevaisuudentutkimuskeskus, Tulevaisuudentutkimuksenseura ja EduskunnanTulevaisuusvaliokunta.Ensivuonnatuleeviisivuottatäyteen ja uudettutkimusraportitovattulossa. Elokuussa 2014 julkaistaanmyösFutura –lehdenteemanumero Oppimisen tulevaisuus 2030.
 • Oppimisen tulevaisuus 2030: avoimet ovet 7.2.2014 (eDelfoi, eBarometri)

  1. 1. - Jim Dator 17.8.2012 JokuVeli valvoo –seminaari - Hawaijin Tutu http://www.futures.hawaii.edu/
  2. 2. eDelfoi http://edelfoi.fi
  3. 3. Kirjautuminen
  4. 4. Vastaaminen
  5. 5. Oma paneeli
  6. 6. Vastaamisen portaat 1. Asteikkovastaaminen • omien teesien valinta • nopeat skaalavastaukset 2. Argumentointi • tulosgraafien tarkastelu • omien valintojen perusteleminen 3. Kommentointi • paneeliin kokoonpanoon tutustuminen • muiden vastausten lukeminen • muiden vastausten kommentointi 4. Dialogi • kommentoinnin ja argumentaation jatkaminen • muutosten reflektointi
  7. 7. ANALYYSIT JA RAPORTIT: TIEDON TUOTTAMINEN “Sosiaalisen median varaan ei voida jättää yleissivistyksen oppimista.“ Avainjuttu on se miten eri mahdollisuudet saadaan nivotuksi eheyttäväksi oppimiskokonaisuudeksi. Ei some mitään Nuoret ovat keskenään tulevaisuudessakin hyvin itsestään tuota ja kaikista vähiten yleissivistystä. eriarvoisessa asemassa yleissivistyksen hankkimisen edellytysten suhteen. Yksi osa eriarvoisuutta on sosiaalisen ja kulttuurisen Tietoyhteiskunta on jo nyt Kun tietoa on rajattomasti pääoman periytyvyys perheissä. muuttanut tietokäsitystämme saatavilla useista eri aidosti konstruktiivisempaan lähteistä, jää opettajan suuntaan. Oppimisen Kaiken pitää lähteä pedagogiikasta ja tehtäväksi sen tiedon kannalta tämä tarkoittaa opiskelijoita pitää tukea ja ohjata kokoamisen ja entistä yhteisöllisempiä itseohjautuvaan oppimiseen. Pedagogisen soveltamisen opettaminen. oppimistilanteita ja mallin tulee olla systemaattinen, mutta ympäristöjä. Oppiminen opiskelun vapaata. Kaikki alkaa ajattelusta Organisointia tarvitaan, ainakin jotkut tarvitsevat. Vapaa aletaan nähdä paitsi ja kysymyksistä, oppimiseen voidaan keskustelukin ja olemassa olevan käyttää sosiaalista mediaa tai aivan organisoimattomalta vaikuttava ymmärtämisenä myös sen uudenlaisia ratkaisuja. voi olla organisoitua. arvioimisena ja kokonaan uuden luomisena. Sosiaalinen media on valikoiva yleissivistyksen Koko koulutusjärjestelmä on vuonna 2030 tuottaja. Toisaalta se mahdollista tiedon jakamisen kehittynyt integroituneeksi kokonaisuudeksi, ja tuottamisen, mutta nonformaalina jossa jo melko varhain on mahdollisuus siirtyä oppimisympäristönä se ei pysty tuottamaan nykyisenkaltaisen korkeasteen opintopihin. kattavaa ja laaja-alaista yleissivistystä kaikille. Tavoitteena on koulutusiän (perusaste, toinen Koulun tehtävä on ajattelun taitojen opettamisen aste, korkea aste) lyhentäminen ja nopeampi ohella paikata ja täydentää aikaisemmin opittua. siirtyminen työelämään, jossa itsessään on koulutusputkia ja koulutusrakenteita.
  8. 8. eBarometri http://www.ebarometri.fi
  9. 9. Linkkejä 1. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri • • Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. 171 s. ISBN 978-952-249-060-5, http://ffrc.utu.fi/julkaisut/tutu-sarja/ Linturi, Hannu, Rubin, Anita, Airaksinen, Tiina (2012) Lukion tulevaisuus, Toinen koulu, toinen maailma. ISSNL 2242-1297 (Otavan Opiston Osuuskunta), ISSN 2242-1297 (verkkojulkaisu) http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_2030 2. Osaava opettaja 2010-2020 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisalueet http://www.osaavaopettaja.fi ja http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/ (Aila Paaso, Oamk) 3. Autenttinen ympäristö • • • • • • • • • • • Barometriympäristö http://www.ebarometri.fi eDelfoi http://edelfoi.fi Oppimisen tulevaisuus 2030 https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2030 Oppimisen tulevaisuus 2020 https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2020 Kalvot http://www.slideshare.net/oraakkeli Tulevaisuuden tutkimuskeskus http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/Sivut/home.aspx TVA http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tva/Sivut/home.aspx Tulevaisuuden tutkimuksen seura http://www.futurasociety.fi Tulevaisuusvaliokunta http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-tuv01/index.htx Google + https://plus.google.com/communities/114237887240873085448 Facebook https://www.facebook.com/groups/oppimisentulevaisuus/

  ×