Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Murray Turoff Esittely

253 views

Published on

Anit Rubinin Turoff-kalvot työpajaan 17.10.2009

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Murray Turoff Esittely

 1. 1. Murray Turoff – puutarhuri, vaeltaja ja Delfoi-asiantuntija<br />eDelfoi-työpaja Otava 16.-17.10.2009<br />Anita Rubin<br />
 2. 2. 13.10.2009<br />2<br />Murray Turoff<br />New Jersey Institute of Technology:n Informaatio-<br />systeemien osaston eläkkeellä oleva professori, <br />myös NewarkinRutgers-yliopiston Business Schoolintdk. jäsen.<br /> Asiantuntijuus- ja tutkimusalueita mm.<br />tietokonevälitteiset kommunikaatiojärjestelmät<br />teknologian ennakointi<br />päätöksentekojärjestelmien tutkimus<br />”Virtualclassroom System”<br /> Delfoi-menetelmä<br />Opettaa edelleen kursseja teemoista<br />Human Computer Interaction Design; <br />informaatiosysteemienhallinta;<br />emergency management information systems.<br />  Mitä se on? <br />
 3. 3. Network Nation<br />13.10.2009<br />3<br />Tunnetuin kirja The Network Nation – Human <br />Communication via Computer (yhdessä <br />vaimonsa RoxanneHiltzin kanssa) 1978 ja 1993<br /> Kirjassamm.<br /><ul><li>kuvaillaankriittisestitärkeimpiänykyisiäorganisaatioissa, koulutuksessajajulkishallinnossahyödynnettäviätietokonevälitteisenvuorovaikutuksen(CMC) sovelluksia;
 4. 4. analysoidaan niiden teoreettista perustaa ja teknologisia vaikutuksia laajemmin;
 5. 5. pohditaan niiden arvopohjaa, eettisiä ja lainsäädäntöön vaikuttavia tekijöitä ja
 6. 6. Rakennetaan skenaario siitä, millainen maailma on vuonna 2084.</li></ul>  Millainen siis se on?<br />
 7. 7. 13.10.2009<br />4<br />
 8. 8. Turoffinkyselykriteriamalli<br />13.10.2009<br />5<br />
 9. 9. Kysymyksiä Delfoi-asiantuntijalle<br />13.10.2009<br />6<br />The Delphi Method: Techniques and Applications <br />Harold A. Linstone & Murray Turoff (toim.) 2002<br />(saatavilla myös verkossa osoitteessa <br />http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ )<br />Kirjan filosofisessa pohdiskelussa sanotaan, että <br />delfoi voidaan ymmärtää modernina ja osallistavana rituaalina.<br /><ul><li>Miten tämä perustellaan on?
 10. 10. Mitä tämä tarkoittaapanelisteille?
 11. 11. Miten tutkijan olisi tähän suhtauduttava?</li></ul>Kirjassa puhutaan myös siitä, että ihmisten erilaisten käsitysten taustalla on erilainen kuva todellisuudesta. Kuva on tiedostamaton ja autenttinen, mutta pahimmillaan aiheuttaa sen, että meidän on vaikea ymmärtää toisiamme.<br /><ul><li>Miten tämä voidaan delfoissa välttää/poistaa?</li></ul> …/…<br />
 12. 12. 13.10.2009<br />7<br />Kysymyksiä (jatk.)<br />Verkkopohjaisessa delfoissa vastaukset ja kommentit saattavat jäädä steriileiksi, koneellisiksi, välineen kautta etäännytetyiksi. <br /><ul><li>Vaikuttaako väline viestiin? Jos, niin miten?
 13. 13. Miten tutkija voisi ottaa tämän huomioon?
 14. 14. Pitäisikö asiantuntijoille maksaa osallistumisesta?</li></ul>Alkuperäisestä delfoita arvosteltiin mm. siitä, että suunnilleen samoja tuloksia saatiin, kun asiantuntijapanelin ”asiantuntijat” vaihdettiin tavallisiin ihmisiin. <br /><ul><li>Päteekö tämä edelleen delfoissa?
 15. 15. Voiko asiantuntijuutta määritellä ulkoapäin?
 16. 16. Millaisissa asioissa/ilmiöissä asiantuntijuuden taso on kriittinen tekijä tulosten kannalta? Milloin se ei sitä ole?</li></li></ul><li>13.10.2009<br />8<br />W.W. Hua: Environment: The Sunlightog the Purple Vall<br />

×