Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Delfoi, skenaariot ja ennakointi Mamk 15.9.2009 Hannu Linturi
Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul>...
<ul><li>Session aikana selviää onko Delfoilla käyttöä … </li></ul><ul><li>työyhteisön kehittämisessä, tai </li></ul><ul><...
TULEVAISUDEN TUTKIMUSKESKUS
TULEVAISUDEN VERKOSTOAKATEMIA
TULEVAISUDEN TUTKIMUKSEN SEURA
Tofflerilaiset aikakaudet
Enemmän enemmästä Enemmän erilaista uudella tavalla tuotettuna INDUSTRIALISMI Teollinen yhteiskunta Enemmän ja parempaa vä...
Soft Systems Methodology Peter Checkland, Soft Systems Methodology http://members.tripod.com/SSM_Delphi/ssm4.html
Tulevassa olevan oppiminen Valistuksen aikana tuumittiin, että oppiminen on tietojen haltuunottoa. Ajattelun takana on käs...
Paolo Freire ja ajan teemat Teemat ilmaisevat kussakin ajassa ratkaistavia tehtäviä ja ongelmia. Ihmisen humanisaatio riip...
Futurologia Eleonara Masini (1998) jakaa futurologian kolmeen tutkimusalueeseen. Nämä ovat futures study eli tulevaisuud...
Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul>...
Tulevaisuusmetodit Futu –menetelmät tähtäävät usein käytännön ratkaisuihin. Tässä suhteessa menetelmiä käytetään enimmäkse...
Futures Research Methodology V2.0 <ul><li>1. Introduction & Overview 15. Simulation and Games </li></ul><ul><li>2. Environ...
Delfoi -metodi <ul><li>The Delphi method is a systematic, interactive forecasting method which relies on a panel of inde...
Tunnusmerkit <ul><ul><li>Asiantuntijuus : oletetaan että asiantuntijat pääsevät parempaan tulokseen kuin satunnainen joukk...
Prosessi <ul><ul><li>Tutkimusongelman ja –tavoitteen määritys (kiistak.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkimusryhmän kokoami...
Variaatioita <ul><ul><li>Consensus Delphi  (Olaf Helmer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Technology (quantitative) Delphi </...
Disaggregative Delphi P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005 Delphi features Traditional Disaggregative <ul><li>Similarities </li></u...
Real Time Delphi (or RT Delphi) <ul><li>It is “round-less” but cumulative and based on feedback </li></ul><ul><ul><li>a p...
Education and Learning: Possibilities by 2030 Possible Development Likelihood by 2030 (%) <ul><li>National programs for ...
The Matrix Criteria in this row Average judgments of the group Number of responses so far Drop down menu Your response; ...
Kiistakysymys <ul><ul><li>Riitakysymys, kiistakysymys (”a matter that is in dispute between two or more” 1 ) </li></ul></u...
Väite, arvio ja perustelu <ul><ul><li>Tulevaisuusväite, teesi (statement) </li></ul></ul><ul><ul><li>Asteikkokysymykset, v...
Delphi approaches P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005 Interest of knowledge Method, eg. Timing of investments Estimate a year when...
Paneli <ul><ul><li>Asiantuntija (tiedontuottaja) : ekspertti (tietää), spesialisti (osaa), generalisti (ymmärtää), maallik...
What will you do with the gathered data? <ul><li>Think about it before you gather it! </li></ul><ul><ul><li>Concentrate o...
Delfoi –kehittäjäyhteisö
eDelfoi 3.0
eDelfoi 3.0
 
 
The Wisdom of Crowds <ul><li>Diversity of opinion : kullakin panelistilla on oma tieto tai tulkinta </li></ul><ul><li>Ind...
Kaksinpuhelu, vuoropuhelu, keskustelumuotoinen kirjallinen tuotos (Uusi sivistyssanakirja 1998) Kun dialogi määritellään v...
<ul><li>The Fifth Discipline : Personal Mastery, Mental Models, Shared Vision, Team Learning, Systems Thinking </li></ul><...
Definition of a Scenario: <ul><li>A scenario is a story with plausible cause and effect links that connects a future con...
Classic Herman Kahn Scenarios <ul><li>Surprise-free, business-as-usual, reference, base-case scenario is a simple extrapol...
“ Scenario Space” Defined by Axes Axes Define “Scenario Space” Global Political Stability Global Political Turmoil Many Hi...
Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul>...
Valtavirta ja vaihtoehdot – metsäsektorin strategiset valinnat Suomessa Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi/...
<ul><li>Sisältö </li></ul><ul><li>Minkälainen Suomen metsäsektorin tilanne/toimintaympäristö on ja millä eväillä metsäsekt...
Globalisaation suunta ja metsäalan vaihtoehdot –julkaisu 8/2007 Globalisaatiokehityksen vaihtoehdot ja vaikutukset Suomen ...
Laaja ja asiantunteva joukko ihmisiä metsäalan sisältä ja liepeiltä osallistui aktiivisesti delfoi-kyselyyn <ul><li>Media...
 
Rohkeat panostukset  nostivat Suomen metsäsektorin johtavaan asemaan 1980-90-luvuilla Missä nyt mättää – purevatko omat ...
Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia tavoittelee metsäklusterin tuotteiden ja palvelujen arvon kaksinkertaistamista vuo...
Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että uusien tuotteiden avulla ylletään tuotannon kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 menn...
MIKSI OMAAN VISIOON EI METSÄSEKTORILLA USKOTA? - alan uusiutumisen esteitä Suomessa: Y rityksille riittävän suuret (=mo...
Maailman ja metsäalan tuleva kehitys: paljon  epävarmuutta ja yllätystekijöitä ilmassa  <ul><li>Monet erilaiset kehitys...
Kotipesä (eristäytyminen) Maailmanparlamentti (globaali sopimuksellisuus) McWorld (taloudellinen avoimuus) Zapatista (...
 
Tarve uudistaa metsäsektoria suuri Tarve uudistaa metsäsektoria pieni Näkökulma metsäsektoriin yhteiskunnallinen Näkökulma...
Eri kehityskuluista löytyy samojakin tekijöitä Onko Suomella ja metsäsektorilla malttia varautua? <ul><li>Mihin on syytä j...
HSE: Cemat
“ Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)”
GDP, Road traffic and CO 2  from road traffic in Finland in 1970-1996. How about the future? P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005
Fourteen interest groups <ul><li>AKT  Transport Workers’ Federation </li></ul><ul><li>AL Automobile and Touring Club of F...
Delphi with two rounds <ul><li>Round I: Questionnaire </li></ul><ul><ul><li>drawing the lines for probable and preferab...
Feedback in the case P.Tapio TUTU 2, 18.2.2005
Arguments … <ul><li>Arguments for the upper curves </li></ul><ul><ul><li>public transport should be supported without rest...
… arguments … <ul><li>Arguments for the middle curves </li></ul><ul><ul><li>the growth potential of passenger car traffic...
… arguments <ul><li>Arguments for the lower curves </li></ul><ul><ul><li>telecommunications will and should substitute phy...
Cluster analysis <ul><li>Grouping the responses to clusters </li></ul><ul><li>Preferable as well as probable futures o...
Lisätään talouskasvu … 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
+ lin. ekstrapolointi … 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
+ eksp. ekstrapolointi … 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
+ ilmastotavoite (IPCC 2007) 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
+ pitkä aikasarja 1860-2050 … 14.09.09 öljy Source: CDIAC & IEA & IPCC
Tarttis tehrä jotain mutta mitä? <ul><li>Dematerialisaatio: Pienennetään päästöjä per materiaalinen tuotanto, esim. </li>...
SWOT ja painotukset DELFOI INNOVAATIOMENETELMÄNÄ - ESIMERKKINÄ SWOT-SOVELTAMINEN Tekijät Strategiat Vahvuudet MENESTYS-TE...
SWOT-innovaatio <ul><li>Varsinais-Suomen TKTT-prosessin ja </li></ul><ul><li>Delfoi-sovelluksen vaiheet: </li></ul><ul><li...
VAHVUUDET: 2. SWOT-kierros DELFOI INNOVAATIOMENETELMÄNÄ - ESIMERKKINÄ SWOT-SOVELTAMINEN
 
Suomen polku 1997
Suomen polku 2007
Tietoyhteiskunta <ul><li>Tietoyhteiskunnan toteutuminen kärjistää eroa menestyjien ja putoajien välillä. </li></ul><ul><li...
Tietoyhteiskunta
<ul><li>Tulevaisuudessa &quot;poikkiopetussuunnitelmallisten taitojen&quot; kehittäminen (oppimaan oppiminen, sosiaaliset ...
Elinikäinen oppiminen
<ul><li>Kommunikaatiovalmiudet? </li></ul><ul><li>Muutoksen sietokyky? </li></ul><ul><li>Oppimiskyky? </li></ul><ul><li>Ek...
Avaintaidot
Sivistys
Viestintäympäristö
Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul>...
 
 
 
 
 
 
Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul>...
<ul><li>” Nykysuomen sanakirja kuvaa asiantuntijan tietäjäksi, ” jolla on asiantuntemusta, erikoisia, tavallista perusteel...
Tulevaisuustermit ja -metodit MEGATRENDIT ILMENEMISMUODOT, VAIKUTUKSET <ul><li>Verkostoituminen (yhteispeli) ‏ </li></ul><...
Arvauksia oppimisen lähitulevaisuuteen … <ul><li>sisällöt ovat autenttista dataa, omaa konstruktiota ja interaktiota </li...
 
” Tower of Test and Generate” Daniel C. Dennettin evoluutiotorni
Herakleitos (535-474 eaa) <ul><li>Ajasta : ” Ei ole mahdollista astua kahta kertaa samaan virtaan, sillä kaikki koko ajan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mamk Delphi

985 views

Published on

Delfoi-kalvosarja 2009

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mamk Delphi

 1. 1. Delfoi, skenaariot ja ennakointi Mamk 15.9.2009 Hannu Linturi
 2. 2. Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul><ul><li>Delfoi – ja muut tulevaisuusmetodit </li></ul><ul><ul><li>Tunnuspiirteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniikat </li></ul></ul><ul><li>Tutkimuksia </li></ul><ul><ul><li>metsäklusteri (Donner-Amnell), liikenne (Tapio), ennakointi (RD Delfoi, Myllylä), sivistysbarometri (Kuusi, Linturi), työelämä (Kevätsalo), ammattikeittiö (Taskinen), lukio (Linturi, Rubin), heikot signaalit (Hiltunen & Kuusi & Linturi), biotutkimus (Kuusi) </li></ul></ul><ul><ul><li>terveydenhoidon priorisointi (Luukkainen), lääketurvallisuus (Teinilä), ammatillinen opettajuus (Paaso), viranomaisyhteistyö (Valtonen), meriturvallisuus (Munkki), huumeet (Lintonen), arvoverkot (Palo), valo ja ääni (Lepoluoto), taito elää (Soini-Salomaa), mobiiliregulaatio (Laine), metsäyhteistyö (Pirhonen & Miina), metsätulevaisuus (Koskela), taideleikki (Musakka), kollektiivioppijat (Linturi), maailman mahtavin (Linturi) </li></ul></ul><ul><li>Pohdittavaa (muuttuva asiantuntijuus, …) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Session aikana selviää onko Delfoilla käyttöä … </li></ul><ul><li>työyhteisön kehittämisessä, tai </li></ul><ul><li>eri toimialojen konsultaatioissa, tai </li></ul><ul><li>projekteissa, tai </li></ul><ul><li>opetuksessa esim. osana PBL:ää tai lopputyötä, tai </li></ul><ul><li>opettajien tai muun henkilöstön jatko-opinnoissa, tai </li></ul><ul><li>kenties jossain muussa, missä? </li></ul>Delfoin käyttö Mamkissa?
 4. 4. TULEVAISUDEN TUTKIMUSKESKUS
 5. 5. TULEVAISUDEN VERKOSTOAKATEMIA
 6. 6. TULEVAISUDEN TUTKIMUKSEN SEURA
 7. 7. Tofflerilaiset aikakaudet
 8. 8. Enemmän enemmästä Enemmän erilaista uudella tavalla tuotettuna INDUSTRIALISMI Teollinen yhteiskunta Enemmän ja parempaa vähemmästä Myöhäisteollinen murrosaika INFORMATIONALISMI Tieto-yhteiskunta Verkosto-yhteiskunta ? Tuotannon periaate Yhteiskunnan toimintalogiikka Yhteiskunnan malli Lähde: Malaska 1998; Aaltonen & Wilenius 2002 Murroksen kehityskaari n. 1970 n. 2020-40
 9. 9. Soft Systems Methodology Peter Checkland, Soft Systems Methodology http://members.tripod.com/SSM_Delphi/ssm4.html
 10. 10. Tulevassa olevan oppiminen Valistuksen aikana tuumittiin, että oppiminen on tietojen haltuunottoa. Ajattelun takana on käsitys, että tieto on jossain olemassa ja joku voi siirtää sitä toisen päähän, jolla tietoa ei vielä ole. ” Tänään tämä ei riitä. Vaikka oppimisessa suurin osa on olemassa olevan omaksumista, merkittävä osa oppimisesta alkaa olla tulevan luomista eli tulemassa olevan oppimista. Ihmiselle on sama, oppiiko hän jotain, mitä ei vielä itse tiedä, vai jotain sellaista, mitä ei kukaan tiedä. Oppimisessa on kyse tulevan toiminnan tilan hahmottamisesta .” Ilkka Tuomi 1999 Kotisivu http://www.meaningprocessing.com/ 2009
 11. 11. Paolo Freire ja ajan teemat Teemat ilmaisevat kussakin ajassa ratkaistavia tehtäviä ja ongelmia. Ihmisen humanisaatio riippuu siitä, kuinka hyvin hän kykenee ratkaisemaan aikakauden teemat ja integroitumaan ajan henkeen. Aikakaudet täyttyvät sitä mukaa, kun ihmiset käsittävät sen teemat ja ratkaisevat sen tehtävät. Aikojen murroksessa vaihtuvat paitsi teemat myös ajan järki. Paolo Freire 1970-luvun alussa
 12. 12. Futurologia Eleonara Masini (1998) jakaa futurologian kolmeen tutkimusalueeseen. Nämä ovat futures study eli tulevaisuuden tutkimus (erikseen kirjoitettuna), futures research eli tulevaisuudentutkimus (yhteen kirjoitettuna) ja erityisesti ranskankielisellä alueella käytetty prospective study eli prospektiivinen tutkimus. Viimeisessä pyritään menneisyyden ymmärtämisen kautta tunnistamaan ja valitsemaan nykyisyydessä joukko todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia. Tulevaisuudentutkimus ( futures research ) tarkoittaa yksinkertaisesti suuntautumista tulevaisuuden tietämiseen ja ymmärtämiseen, ja tulevaisuuden tutkimus ( futures study ) sellaista tietotoimintaa, joka kattaa kaikki tulevaisuuden intuitiivisen katsomisen, ennustamisen ja inventoinnin muodot utopioista profetioihin. Masini, E. (1998) Futures Research and Sociological Analysis. A draft of discussion. The XIV World Congress of Sociology. The International Sociological Association. RC07 Futures Research. July 16-August 1, 1998. Montreal. Canada.
 13. 13. Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul><ul><li>Delfoi – ja muut tulevaisuusmetodit </li></ul><ul><ul><li>Tunnuspiirteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniikat </li></ul></ul><ul><li>Tutkimuksia </li></ul><ul><ul><li>metsäklusteri (Donner-Amnell), liikenne (Tapio), ennakointi (RD Delfoi, Myllylä), sivistysbarometri (Kuusi, Linturi), työelämä (Kevätsalo), ammattikeittiö (Taskinen), lukio (Linturi, Rubin), heikot signaalit (Hiltunen & Kuusi & Linturi), biotutkimus (Kuusi) </li></ul></ul><ul><ul><li>terveydenhoidon priorisointi (Luukkainen), lääketurvallisuus (Teinilä), ammatillinen opettajuus (Paaso), viranomaisyhteistyö (Valtonen), meriturvallisuus (Munkki), huumeet (Lintonen), arvoverkot (Palo), valo ja ääni (Lepoluoto), taito elää (Soini-Salomaa), mobiiliregulaatio (Laine), metsäyhteistyö (Pirhonen & Miina), metsätulevaisuus (Koskela), taideleikki (Musakka), kollektiivioppijat (Linturi), maailman mahtavin (Linturi) </li></ul></ul><ul><li>Pohdittavaa (muuttuva asiantuntijuus, …) </li></ul>
 14. 14. Tulevaisuusmetodit Futu –menetelmät tähtäävät usein käytännön ratkaisuihin. Tässä suhteessa menetelmiä käytetään enimmäkseen normatiivisesti ( normative ) eli etsitään tietoa siitä, mikä tulevaisuudentila ( futurible ) on sekä haluttava että mahdollinen . Menetelmätekniikat sallivat myös puhtaan tutkimuskäytön ( exploratory ) , jolloin tutkitaan mitä tahansa mahdollisia tulevaisuuksia. Normatiivisuus-tutkimuksellisuus -jaottelun lisäksi tulevaisuusmenetelmät ovat luonteeltaan laadullisia ( qualitative ) tai määrällisiä ( quantitative ). Jälkimmäisiä ovat useimmat ekonometriset, systeemiset ja tilastolliset mallinnukset, indeksoinnit ja trendivaikutusanalyysit. Delfoi -tekniikka on laadullinen, mutta mahdollistaa myös ennustetyyppiset kyselytutkimukset, joita usein käytetään varsinkin teknologian diffuusioarvioinneissa ( technology forecasting ). Glenn, Jerome G. (2008) Introduction to the Futures Research Methods Series. Futures Research Methodology – V2.0. AC/UNU Millennium Project.
 15. 15. Futures Research Methodology V2.0 <ul><li>1. Introduction & Overview 15. Simulation and Games </li></ul><ul><li>2. Environmental Scanning 16. Genius Forecasting, Vision, and Int. </li></ul><ul><li>3. Delphi 17. Normative Forecasting </li></ul><ul><li>4. Futures Wheel 18. S&T Road Mapping </li></ul><ul><li>5. Trend Impact Analysis 19. Field Anomaly Relaxation (FAR) </li></ul><ul><li>6. Cross-Impact Analysis 20. Text Mining for Technology Foresight </li></ul><ul><li>7. Structural Analysis 21. Agent Modeling </li></ul><ul><li>8. Systems Perspectives 22. SOFI </li></ul><ul><li>9. Decision Modeling 23. SOFI Software </li></ul><ul><li>10. Statistical Modeling 24. The Multiple Perspective Concept </li></ul><ul><li>11. Technological Sequence Analysis 25. Tool Box for Scenario Planning </li></ul><ul><li>12. Relevance Trees and Morph. Analysis 26. Causal Layered Analysis </li></ul><ul><li>13. Scenarios 13.5 Interactive Scenarios 27. Integration, Comparisons, and </li></ul><ul><li>14. Participatory Methods Frontiers of Futures Research Methods </li></ul>
 16. 16. Delfoi -metodi <ul><li>The Delphi method is a systematic, interactive forecasting method which relies on a panel of independent experts. The carefully selected experts answer questionnaires in two or more rounds. </li></ul><ul><li>After each round, a facilitator provides an anonymous summary of the experts’ forecasts from the previous round as well as the reasons they provided for their judgments. </li></ul><ul><li>Thus, experts are encouraged to revise their earlier answers in light of the replies of other members of their panel. </li></ul>Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Delfoi-metodi
 17. 17. Tunnusmerkit <ul><ul><li>Asiantuntijuus : oletetaan että asiantuntijat pääsevät parempaan tulokseen kuin satunnainen joukko vastaajia </li></ul></ul><ul><ul><li>Paneli : kommunikatiivinen asiantuntijoista koostettu tiedonmuodostusyhteisö </li></ul></ul><ul><ul><li>Anonyymisyys : panelistit vastaavat ja argumentoivat anonyymisti, vaikka tietävät ketkä kuuluvat paneliin </li></ul></ul><ul><ul><li>Iteraatio ; delfoissa toteutetaan kaksi tai useampia kysely- ja argumentointikierroksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Managerialisuus : tutkimuksen managerin tai manageriston rooli on keskeinen tutkimuksen kaikissa vaiheissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Palaute : paneli saa palautetta vastauksistaan kierrosten välissä ja mahdollisesti myös aikana </li></ul></ul>
 18. 18. Prosessi <ul><ul><li>Tutkimusongelman ja –tavoitteen määritys (kiistak.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkimusryhmän kokoaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Pohja- ja esitiedon hankinta (avaininformantit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiantuntijoiden valinta ja sitouttaminen (paneli) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kyselylomakkeen laatiminen ja testaus (t-väitteet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensimmäinen kierros (lomake tai haastattelu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyysi (argumenteista teesejä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Toinen kierros (argumentointi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyysi (perustelujen ”kuoriminen”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolmas kierros (fokusointi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyysi ja raportointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkaisu </li></ul></ul>
 19. 19. Variaatioita <ul><ul><li>Consensus Delphi (Olaf Helmer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Technology (quantitative) Delphi </li></ul></ul><ul><ul><li>Policy Delphi (Murray Turoff) </li></ul></ul><ul><ul><li>Argumentative Delphi (Osmo Kuusi) www.edelfoi.fi http://www.edelfoi.fi/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Disaggregative Delphi (Petri Tapio) </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback Delphi (Yrjö Myllylä) </li></ul></ul><ul><ul><li>TechCast Delphi www.techcast.org http://www.techcast.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Real Time Delphi (Millennium Project) www.edelphi.fi http://www.edelphi.fi/ (www.realtimedelphi.net) </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicative, Dialogical, Structured, Social, … </li></ul></ul>
 20. 20. Disaggregative Delphi P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005 Delphi features Traditional Disaggregative <ul><li>Similarities </li></ul><ul><ul><li>Ideal </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparency </li></ul></ul><ul><ul><li>Iterativity </li></ul></ul>Best argument wins Anonymity of arguments Multiple rounds <ul><li>Differences </li></ul><ul><ul><li>Philosophy </li></ul></ul><ul><ul><li>Goal </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistical test </li></ul></ul>Consensus Accurate prediction Median & quartiles ANOVA between rounds Dissensus Alternative scenarios All responses eg. Cluster analysis <ul><li>Extra </li></ul><ul><ul><li>Case </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparency </li></ul></ul><ul><ul><li>Form of data </li></ul></ul><ul><ul><li>Role of manager </li></ul></ul>Individual expert Anonymity Questionnaire Passive Interest group No anonymity Questionnaire & interview Active
 21. 21. Real Time Delphi (or RT Delphi) <ul><li>It is “round-less” but cumulative and based on feedback </li></ul><ul><ul><li>a participant can determine how many rounds or times they revise or add responses </li></ul></ul><ul><ul><li>Every time they come back to the on-line matrix, they can see new comments and ratings entered since they last signed on, and they can see their previous answers in relation to the others. They then have the ability to change their responses </li></ul></ul><ul><li>Futurists and Planners can use an RT Delphi to: </li></ul><ul><ul><li>Systemically collect, store, feedback, and rate the best thinking from a range of the best minds that are not easily assembled in a meeting </li></ul></ul><ul><ul><li>Define and weight criteria for important & controversial decisions </li></ul></ul><ul><ul><li>Add and rate alternative decision options </li></ul></ul><ul><ul><li>Provide logic and traceability to decision making </li></ul></ul><ul><li>RT Delphi makes the approach asynchronous, and efficient </li></ul>
 22. 22. Education and Learning: Possibilities by 2030 Possible Development Likelihood by 2030 (%) <ul><li>National programs for improving collective intelligence </li></ul><ul><li>Some richer as well as lower income countries have (by this year of 2030) made improving collective intelligence a national goal; this includes improving individual as well as intelligence for their nations-as-whole. </li></ul>Likelihood by 2030 The average group answer: 63.6 Respondents: 189 <ul><li>Just in time knowledge and learning </li></ul><ul><li>Rote learning has diminished in importance. With ubiquitous computing and education for life-long learning, 'just in time knowledge' has become the norm. Reasoning, problem solving, and learning strategies form the core focus of public educational systems. </li></ul>Likelihood by 2030 The average group answer: 72.7 Respondents: 181 <ul><li>Individualized education </li></ul><ul><li>Through tests of various sorts, including simulations, the needs of individual students are being assessed and curricula and instructional methods are tailored to individual students. Twenty years ago this used to be called 'special needs' but now it is recognized that all students have special needs and those needs are being largely met in many places in the world. </li></ul>Likelihood by 2030 The average group answer: 65.0 Respondents: 179
 23. 23. The Matrix Criteria in this row Average judgments of the group Number of responses so far Drop down menu Your response; Place for you to enter reasons and see others Alternate solutions all remaining rows Red cells mean big difference CODE Criteria >>> Quality Feasibility Weights >>> Avg.: 2 Responses: 25 2 Rationale Avg.: 2 Responses: 23 2 Rationale Proposed Decision 1…N Avg.: 6 Responses: 24 5 Rationale Avg.: 8 Responses: 25 6 Rationale
 24. 24. Kiistakysymys <ul><ul><li>Riitakysymys, kiistakysymys (”a matter that is in dispute between two or more” 1 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkinen ja ratkaisematon keskusteluaihe (”a vital or unsettled matter”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratkaisuaan odottava asia, ongelman tai ratkaisun lopputulema (outcome) </li></ul></ul><ul><ul><li>(Tulevaisuus)anti, emissio, painos (issue) </li></ul></ul><ul><ul><li>Teema (aihepiiri, osio, topic, ”the subject of a discourse or of a section of a discourse”) </li></ul></ul>1 Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary. Encyclopaedia Britannica 2005
 25. 25. Väite, arvio ja perustelu <ul><ul><li>Tulevaisuusväite, teesi (statement) </li></ul></ul><ul><ul><li>Asteikkokysymykset, vuosiarviot, trendiarviot, avoimet kysymykset </li></ul></ul><ul><ul><li>Argumentti, syy (argument, reason) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vasta-argumentti, lisäperustelu </li></ul></ul>
 26. 26. Delphi approaches P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005 Interest of knowledge Method, eg. Timing of investments Estimate a year when something happens New innovations Open question for new technologies Scenarios for ’old’ issues Give background data from the past and draw a line to the future Policy Delphi Probable and preferred future Argument Delphi Make them argue
 27. 27. Paneli <ul><ul><li>Asiantuntija (tiedontuottaja) : ekspertti (tietää), spesialisti (osaa), generalisti (ymmärtää), maallikko (soveltaa) (vaihtuvat roolit ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Asianosainen (tiedonintressi): kiinnostus, toiminta, sitoutuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Argumentoivuus ja dialogisuus, katalyyttisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulevaisuusorientaatio: tulevaisuuden tekijä, mahdollisuuksien näkijä, uhkien tunnistaja, sivustaseuraaja (Amaran roolit) </li></ul></ul>
 28. 28. What will you do with the gathered data? <ul><li>Think about it before you gather it! </li></ul><ul><ul><li>Concentrate on statements or arguments? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gathering of authentic statements/arguments or content analysis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quantitative data? Think about scales! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>do not use 5-Likert (or other ordinal scale) scale if you do not have to </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>use rather interval scale or relative scale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>use only one or two scale types </li></ul></ul></ul><ul><li>Feedback from the first round may include </li></ul><ul><ul><li>Answers from the previous round + same questions again </li></ul></ul><ul><ul><li>Separate report and better questions </li></ul></ul><ul><ul><li>Each participant’s own answers related to others </li></ul></ul>P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005
 29. 29. Delfoi –kehittäjäyhteisö
 30. 30. eDelfoi 3.0
 31. 31. eDelfoi 3.0
 32. 34. The Wisdom of Crowds <ul><li>Diversity of opinion : kullakin panelistilla on oma tieto tai tulkinta </li></ul><ul><li>Independence : argumentti ei määräydy ensisijaisesti muiden mielipiteistä </li></ul><ul><li>Decentralization : ihmiset ovat erikoistuneita ja monen paikkaisia </li></ul><ul><li>Aggregation : ryhmittelyn prosessi, joka yhdistää paikallisen ja hajautuneen tiedon (vrt. Tapio) </li></ul>
 33. 35. Kaksinpuhelu, vuoropuhelu, keskustelumuotoinen kirjallinen tuotos (Uusi sivistyssanakirja 1998) Kun dialogi määritellään vuoropuheluksi voidaan todeta dialogin tähtäävän yhteiseen toimintaan löydettyjen päämäärien realisoimiseksi ja esteiden raivaamiseksi muodostaen parhaimmillaan tasa-arvoisen suhteen ihmisten välille (Aarnio 1999). Totuus saavutetaan, kunhan asioista keskustellaan järkiperäisesti ja tarpeeksi kauan. (Habermas) Avoin keskusteleminen kohottaa argumentaation tasoa ja dialektista logiikkaa seuraten nostaa ymmärryksen pelkkiä puheakteja syvemmäksi synteesiksi. Vuorovaikutus muuttaa väistämättömästi ihmisten persoonaa. Tuloksena ei ole kaksi yksilöä vaan eräänlainen dyadi, jossa ihmiset muodostavat yhteisen persoonan: Minä–Sinän ( Ich–Du ) (Buber) Osapuolet ovat joka hetki valmiita luopumaan omista premisseistään. (Olavi Kivalo)
 34. 36. <ul><li>The Fifth Discipline : Personal Mastery, Mental Models, Shared Vision, Team Learning, Systems Thinking </li></ul><ul><li>Toimintatutkimus & SSM : The Soft Systems Methodology </li></ul><ul><li>Barometrit : tietoyhteiskunta, sivistys </li></ul>
 35. 37. Definition of a Scenario: <ul><li>A scenario is a story with plausible cause and effect links that connects a future condition with the present, while illustrating key decisions, events, and consequences throughout the narrative. </li></ul>
 36. 38. Classic Herman Kahn Scenarios <ul><li>Surprise-free, business-as-usual, reference, base-case scenario is a simple extrapolation of current trends and their interplay </li></ul><ul><li>Worst case scenario based on mismanagement and bad luck </li></ul><ul><li>Best case scenario based on good management and good luck. </li></ul>
 37. 39. “ Scenario Space” Defined by Axes Axes Define “Scenario Space” Global Political Stability Global Political Turmoil Many HighTech Breakthroughs Scenario 1 Scenario 2 Few HighTech Breakthroughs Scenario 3 Scenario 4
 38. 40. Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul><ul><li>Delfoi – ja muut tulevaisuusmetodit </li></ul><ul><ul><li>Tunnuspiirteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniikat </li></ul></ul><ul><li>Tutkimuksia </li></ul><ul><ul><li>metsäklusteri (Donner-Amnell), liikenne (Tapio), ennakointi (RD Delfoi, Myllylä), sivistysbarometri (Kuusi, Linturi), työelämä (Kevätsalo), ammattikeittiö (Taskinen), lukio (Linturi, Rubin), heikot signaalit (Hiltunen & Kuusi & Linturi), biotutkimus (Kuusi) </li></ul></ul><ul><ul><li>terveydenhoidon priorisointi (Luukkainen), lääketurvallisuus (Teinilä), ammatillinen opettajuus (Paaso), viranomaisyhteistyö (Valtonen), meriturvallisuus (Munkki), huumeet (Lintonen), arvoverkot (Palo), valo ja ääni (Lepoluoto), taito elää (Soini-Salomaa), mobiiliregulaatio (Laine), metsäyhteistyö (Pirhonen & Miina), metsätulevaisuus (Koskela), taideleikki (Musakka), kollektiivioppijat (Linturi), maailman mahtavin (Linturi) </li></ul></ul><ul><li>Pohdittavaa (muuttuva asiantuntijuus, …) </li></ul>
 39. 41. Valtavirta ja vaihtoehdot – metsäsektorin strategiset valinnat Suomessa Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi/Joensuun yliopisto
 40. 42. <ul><li>Sisältö </li></ul><ul><li>Minkälainen Suomen metsäsektorin tilanne/toimintaympäristö on ja millä eväillä metsäsektori voi pärjätä seuraavat 15-20 vuotta? </li></ul><ul><li>Minkälaiset erilaiset metsäsektoriin vaikuttavat kehityskulut, tekijät ja riskit ovat tällä ajanjaksolla mahdollisia? </li></ul><ul><li>Minkälaiset tekijät olisi joka tapauksessa syytä huomioida Suomen metsäsektoria koskevissa strategisissa linjauksissa? </li></ul><ul><li>Tausta </li></ul><ul><li>Esitys pohjautuu tekeillä olevaan selvitykseen ”Suomen metsäsektorin menestystekijät ennen, nyt ja tulevaisuudessa” ja foorumin muuhunkin työhön </li></ul><ul><li>Aineistona raportit, haastattelut ja 2-vaiheinen asiantuntijakysely (52 osallistujaa) </li></ul><ul><li>Johtopäätökset ovat vasta alustavia, tarkennuksia tulevissa julkaisuissa </li></ul>
 41. 43. Globalisaation suunta ja metsäalan vaihtoehdot –julkaisu 8/2007 Globalisaatiokehityksen vaihtoehdot ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin Globaalikehityksen ennakointi Analyysi Suomen metsäsektorin menestystekijöistä Globalisaatio- skenaariot S1..S4 Metsäsektorin menestystekijät ennen, nyt ja tulevaisuudessa M1 .. Mn Delfoi-kysely (tulevaisuus) Haastattelut, selvitykset ym. (ennen ja nyt)
 42. 44. Laaja ja asiantunteva joukko ihmisiä metsäalan sisältä ja liepeiltä osallistui aktiivisesti delfoi-kyselyyn <ul><li>Media - Juha Aaltoila (Maaseudun Tulevaisuus), Antti Blåfield (HS) </li></ul><ul><li>T&K-toiminta - Markku Auer (VTT), Christine Hagström-Näsi (Tekes), Jukka Kilpeläinen, KCL/ StoraEnso </li></ul><ul><li>Tutkimus - Kimmo Alajoutsijärvi (OY), Pertti Haaparanta (HKKK), Lauri Hetemäki, (Metla), Ari Jokinen (Pirkanmaan ympäristökeskus), Erno Järvinen (PTT), Markku Kanninen (CIFOR), Paula Kivimaa (SYKE), Kari Lilja (HKKK), Mirja Mikkilä (JoY), Juha Ojala (Oulun kaupunki), Pekka Ollonqvist (Metla), Risto Päivinen (EFI), Ulla Ritola (JoY/Matkailualan verkostoyliopisto), Risto Seppälä (Metla), Annukka Valkeapää (HY) </li></ul><ul><li>Eturyhmät - Anne Brunila (Metsäteollisuus ry), Simo Jaakkola (Koneyrittäjien liitto ), Harri Karjalainen (WWF), Juhani Karvonen (Suomen Metsäyhdistys), Jyrki Ketola (Meto), Ilpo Kuronen (SLL), Markus Lassheikki (MTK), Esa Mäisti (Paperiliitto), Marcus Walsh (BirdLife), </li></ul><ul><li>Metsäteollisuus - Lars Gädda (M-Real), Pauli Hänninen (UPM), Antti Jääskeläinen (Stora Enso), Jukka-Pekka Ranta (Suomen Sahat) </li></ul><ul><li>Valtionhallinto - Ilkka Kajaste (VVM), Jouni Lind (MMM), Maarit Lindström (VNK), Liisa Saarenmaa (MMM), Hannes Toivanen (KTM), Pauli Wallenius (Metsähallitus) </li></ul><ul><li>Konsultointi - Olli Haltia (SavcorIndufor), Heikki Hassi (SciTech-Service Oy), Jyrki Kettunen, Sari Kuvaja, Silja Siitonen (Accenture), Lauri Palojärvi (LIP Consulting), Markku Simula (Ardot), Petri Vasara (Jaakko Pöyry Consulting) </li></ul><ul><li>Konepajat - Tapani Kiiski (Raute), Pekka Rahkila (Andritz), Markku Salo (Metso), Jouko Yli-Kauppila (Metso) </li></ul><ul><li>Rahoitus- ja sijoitustoiminta - Harri Taittonen (Nordea) </li></ul>
 43. 46. Rohkeat panostukset nostivat Suomen metsäsektorin johtavaan asemaan 1980-90-luvuilla Missä nyt mättää – purevatko omat koirat, netti, jenkit vai kiinalaiset? <ul><li>FOKUSOINNILLA ETUMATKAA – JA RISKEJÄKIN </li></ul><ul><li>Metsäteollisuus Suomessa teki suuren loikan hieno- ja painopaperivetoiseen tuotantorakenteeseen 1970-luvun lopulta alkaen – muissa maissa ei tehty vastaavaa </li></ul><ul><li>” Painopaperistrategian” osia ovat olleet mm. suuret koneet, korkea tuottavuus, runsas energia, tehokas puunkäyttö, ns. rönsyjen myynti, kansainvälistyminen, kysynnän kasvu, markkinoiden hallinta ja yhteiskunnan tuki </li></ul><ul><li>Kritiikkiä ja vaikeuksia esiintyi, mutta Suomen metsäsektori pärjäsi silti hyvin 2000-luvulle asti ja metsäyhtiöt kasvoivat johtaviksi alallaan </li></ul><ul><li>Mistä nykyvaikeudet johtuvat – virhearvioista, USA:sta/dollarista, Suomen kustannustasosta vai maailman metsäsektorin murroksesta? </li></ul>
 44. 47. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia tavoittelee metsäklusterin tuotteiden ja palvelujen arvon kaksinkertaistamista vuoteen 2030 mennessä. Puolet arvosta syntyisi uusista tuotteista.
 45. 48. Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että uusien tuotteiden avulla ylletään tuotannon kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä? (delfoikysely 12/2006, 43 vastaajaa)
 46. 49. MIKSI OMAAN VISIOON EI METSÄSEKTORILLA USKOTA? - alan uusiutumisen esteitä Suomessa: Y rityksille riittävän suuret (=moninkertaiset) lisäpanokset eivät nykytilanteessa ole mahdollisia ja/tai pääoma/huomio on kiinni nykykoneistossa, josta vielä syntyy katetta Julkiselta vallalta ei helpolla liikene merkittävää lisärahoitusta metsäsektorille, ei varsinkaan jos sektorin näkymät eivät selvästi parane eivätkä yhteiskunnalle koituvat hyödyt pysy/kasva Metsäsektorilla on vakava pula tuoteideoista, joista voisi pian syntyä suuren mittakaavan liiketoimintaa (nykyisiä päälohkoja vastaavaa) – pienempiä ituja toki on Metsäsektorin ja metsäpolitiikan nykyrakenteet ovat osin esteitä uusille mahdollisuuksille, yrityksille ja julkishyödyille metsien käytössä Välitilinpäätös uusiutumisesta: Nykylinja jatkuu Suomessa – osin uusin perusteluin ja maustein Suurten yritysten päästrategia on kasvu nykytuotteissa muualla
 47. 50. Maailman ja metsäalan tuleva kehitys: paljon epävarmuutta ja yllätystekijöitä ilmassa <ul><li>Monet erilaiset kehityskulut ovat mahdollisia </li></ul><ul><li>Monet ”metsäsektorin perustulkinnan” keskeiset taustaoletukset – vapaakaupan voittokulku, sääntelyn vähäisyys, energian halpuus, etelän kuidun saatavuus - ovat epävarmalla pohjalla </li></ul><ul><li>Maailmassa on näkyvillä monia merkkejä toisenlaisista kehitysurista – mm. nationalismin/regionalismin noususta (Venäjä, Aasia, Etelä-Amerikka), kansainvälisen sääntelyn kasvusta (ilmastopolitiikka), energian/biomassan ja ympäristöasioiden korostumisesta </li></ul><ul><li>Jos osa uusista tekijöistä voimistuu, metsäsektorin toimintaympäristö voi muuttua olennaisesti ja alan nykylinja osoittautua riskialttiiksi </li></ul><ul><li>Metsäsektorilla on varauduttava muihinkin kuin ”vanhoihin tuttuihin” haasteisiin ja riskeihin! </li></ul>
 48. 51. Kotipesä (eristäytyminen) Maailmanparlamentti (globaali sopimuksellisuus) McWorld (taloudellinen avoimuus) Zapatista (tempoilevuus)
 49. 53. Tarve uudistaa metsäsektoria suuri Tarve uudistaa metsäsektoria pieni Näkökulma metsäsektoriin yhteiskunnallinen Näkökulma metsäsektoriin liiketaloudellinen Maltilliset kehittäjät: maailma on kova, mutta ennakoitava paikka, Suomen metsäsektori pärjää lisäämällä tehokkuutta, yhteistyötä ja t&k-panoksia Suomi-vetoiset säilyttäjät: toiminta maailmalla on epävarmalla pohjalla, vakaata Suomea on suosittava ja metsäsektorin ”strategiset resurssit” on pidettävä omissa käsissä Moniarvoiset: kestävä kehitys korostuu jatkossa, metsäsektori voi pärjätä jos muokkautuu tätä tukevaksi alaksi; metsien käyttöä pitää avartaa ja tuotteiden pitää olla pitkäikäisiä Markkinahenkiset uudistajat: metsäsektorin mahdollisuudet ovat uusilla markkinoilla ja uudessa liiketoiminnassa, johon on siirrettävä voimavaroja ja jonka tieltä on purettava esteitä. Takertuminen vanhaan on suurin riski.
 50. 54. Eri kehityskuluista löytyy samojakin tekijöitä Onko Suomella ja metsäsektorilla malttia varautua? <ul><li>Mihin on syytä jatkossa varautua? </li></ul><ul><li>Monilla metsälähtöisillä tuotteilla/hyödyillä on kasvavaa kysyntää maailmalla ja ne voivat olla tärkeitä myös metsäsektorin vetovoiman ja hyväksyttävyyden kannalta </li></ul><ul><li>Sekä perinteisiin että uusiin tuotteisiin liittyy myös epävarmuutta (mm. tuotannontekijöistä) ja riskejä </li></ul><ul><li>Energia- ja ilmastokysymykset korostuvat ja voivat vaikuttaa syvällisesti metsäsektorin toimintaan; metsä/biomassa voi muuttua ”strategiseksi resurssiksi” </li></ul><ul><li>Suomessa voi olla syytä kohdistaa kehityspanoksia ja politiikkaa uudelleen – jotta paremmin näkisimme ”metsän paperilta” </li></ul><ul><li>Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on yhä tärkeämpää ja vaatii uusia välineitä – metsien monopolisointia on hillittävä </li></ul><ul><li>Metsäsektorin uusiutuminen edellyttää uudenlaista kumppanuutta eri tahojen välillä ja monialaista ennakointia kalliiden riskien/virheiden välttämiseksi </li></ul>
 51. 55. HSE: Cemat
 52. 56. “ Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)”
 53. 57. GDP, Road traffic and CO 2 from road traffic in Finland in 1970-1996. How about the future? P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005
 54. 58. Fourteen interest groups <ul><li>AKT Transport Workers’ Federation </li></ul><ul><li>AL Automobile and Touring Club of Finland </li></ul><ul><li>DODO Dodo-The Living Nature of the Future </li></ul><ul><li>ENE Traffic Policy Association Majority </li></ul><ul><li>LILI Traffic League </li></ul><ul><li>LM Ministry of Transport and Communications </li></ul><ul><li>LAL Bus Transport Federation </li></ul><ul><li>RHK Finnish Rail Administration </li></ul><ul><li>STY Finnish Road Association </li></ul><ul><li>TT The Confederation of Finnish Industry and Employers </li></ul><ul><li>TL Finnish Road Administration </li></ul><ul><li>YM Ministry of the Environment </li></ul><ul><li>YTV * Helsinki Metropolitan Area Council /Transport. Dept. </li></ul><ul><li>ÖKKL * Finnish Oil and Gas Federation </li></ul>P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005
 55. 59. Delphi with two rounds <ul><li>Round I: Questionnaire </li></ul><ul><ul><li>drawing the lines for probable and preferable futures of GDP, road traffic volume and CO 2 emissions </li></ul></ul><ul><ul><li>writing down open arguments for ’why’ and ’how’ </li></ul></ul><ul><li>Round II: Interview </li></ul><ul><ul><li>aspects of a thematic as well as a structured interview </li></ul></ul><ul><ul><li>quantitative estimates of the key factors, and qualitative arguments for ’why’ and ’how’ </li></ul></ul><ul><ul><li>open questions, counter-arguments </li></ul></ul>P. Tapio: TUTU 2, 17.2.2005
 56. 60. Feedback in the case P.Tapio TUTU 2, 18.2.2005
 57. 61. Arguments … <ul><li>Arguments for the upper curves </li></ul><ul><ul><li>public transport should be supported without restricting passenger car traffic </li></ul></ul><ul><ul><li>the freedom for private car use should not be restricted </li></ul></ul><ul><ul><li>the growth of CO 2 emissions can be stopped with technical development </li></ul></ul>P.Tapio TUTU 2, 18.2.2005
 58. 62. … arguments … <ul><li>Arguments for the middle curves </li></ul><ul><ul><li>the growth potential of passenger car traffic should be guided towards soft modes, public transport and telecommunications </li></ul></ul><ul><ul><li>urban infill is preferable to reduce the need for traffic </li></ul></ul><ul><ul><li>traffic is a mean, not an end itself, economy and communication should be handled with low need for traffic </li></ul></ul><ul><ul><li>economic growth should be achieved by electronic industry and services, which would reduce the growth rate of freight transport in relation to GDP </li></ul></ul>P.Tapio TUTU 2, 18.2.2005
 59. 63. … arguments <ul><li>Arguments for the lower curves </li></ul><ul><ul><li>telecommunications will and should substitute physical traffic </li></ul></ul><ul><ul><li>local more non-material economy is preferable </li></ul></ul><ul><ul><li>railroads should be emphasised in both passenger traffic and freight transport </li></ul></ul><ul><ul><li>CO 2 emissions should be reduced 60-80% from today’s level to stop climate change, which is not possible without also reducing road traffic volume </li></ul></ul>P.Tapio TUTU 2, 18.2.2005
 60. 64. Cluster analysis <ul><li>Grouping the responses to clusters </li></ul><ul><li>Preferable as well as probable futures of the three key variables </li></ul><ul><ul><li>GDP, road traffic volume, CO 2 emissions from road traffic </li></ul></ul><ul><li>Qualitative content analysis </li></ul><ul><ul><li>are the arguments for the responses within a cluster similar? </li></ul></ul>P.Tapio TUTU 2, 18.2.2005
 61. 65. Lisätään talouskasvu … 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
 62. 66. + lin. ekstrapolointi … 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
 63. 67. + eksp. ekstrapolointi … 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
 64. 68. + ilmastotavoite (IPCC 2007) 14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
 65. 69. + pitkä aikasarja 1860-2050 … 14.09.09 öljy Source: CDIAC & IEA & IPCC
 66. 70. Tarttis tehrä jotain mutta mitä? <ul><li>Dematerialisaatio: Pienennetään päästöjä per materiaalinen tuotanto, esim. </li></ul><ul><ul><li>CO 2 / sähköntuotanto </li></ul></ul><ul><ul><li>CO 2 / henkilöliikenteen määrä </li></ul></ul><ul><li>Immaterialisaatio: Pienennetään materiaalista tuotantoa per BKT, esim. </li></ul><ul><ul><li>Sähköntuotanto / BKT </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilöliikenteen määrä / BKT </li></ul></ul><ul><li>Pienennetään BKT:ta </li></ul>14.09.09 P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne) P.Tapio: Tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike(nne)
 67. 71.
 68. 72. SWOT ja painotukset DELFOI INNOVAATIOMENETELMÄNÄ - ESIMERKKINÄ SWOT-SOVELTAMINEN Tekijät Strategiat Vahvuudet MENESTYS-TEKIJÄT Heikkoudet KAPEIKKO-TEKIJÄT Mahdollisuudet MENESTYS-STRATEGIA KEHITTÄMIS-STRATEGIA Uhat (X) X -STRATEGIA ELIMINOINTI-STRATEGIA
 69. 73. SWOT-innovaatio <ul><li>Varsinais-Suomen TKTT-prosessin ja </li></ul><ul><li>Delfoi-sovelluksen vaiheet: </li></ul><ul><li>1. krs: 32 yritystä haastateltu v. 2006 </li></ul><ul><li>2. krs: asiantuntijaraati 27.2.2007, n. 20 osanottajaa: SWOT -aiheiden tuottaminen </li></ul><ul><li>3. krs: eDelfoi, SWOT-arvottaminen ja kehittäminen maaliskuu 2007 (= 2. SWOT-kierros) </li></ul>DELFOI INNOVAATIOMENETELMÄNÄ - ESIMERKKINÄ SWOT-SOVELTAMINEN
 70. 74. VAHVUUDET: 2. SWOT-kierros DELFOI INNOVAATIOMENETELMÄNÄ - ESIMERKKINÄ SWOT-SOVELTAMINEN
 71. 76. Suomen polku 1997
 72. 77. Suomen polku 2007
 73. 78. Tietoyhteiskunta <ul><li>Tietoyhteiskunnan toteutuminen kärjistää eroa menestyjien ja putoajien välillä. </li></ul><ul><li>Tietoyhteiskuntaa rakennetaan teknologian markkinoijien ehdoilla. </li></ul><ul><li>Tietoverkkojen sisällöt amerikanisoituvat. </li></ul><ul><li>Opettajien ammatin merkitys tietoyhteiskunnassa lisääntyy. </li></ul><ul><li>Teledemokratian mahdollisuudet toteutuvat ensisijassa paikallisella tasolla </li></ul><ul><li>Tietoverkkojen sisällöt ovat yhä enemmän eurooppalaisia. </li></ul><ul><li>Tietoyhteiskunnan teknologia ennen muuta avustaa ihmiset tiedollista, henkistä, eettistä ja luovaa toimintaa. </li></ul><ul><li>Tietoyhteiskunnan tietoverkkojen ulkopuolelle jää koko ajan kasvava joukko ihmisiä. </li></ul><ul><li>Tietotekniikan kehitys mahdollistuu siirtymisen edustuksellisesta demokratiasta kohti suoraa, osallistuvaa (tele)demokratiaa, joka perustuu tietoverkkojen avulla tapahtuvaan ja jatkuvasti vireillä olevaan kansanäänestykseen. </li></ul><ul><li>Teledemokratian mahdollisuudet toteutuvat ensisijassa valtakunnallisella tasolla. </li></ul><ul><li>Tulevaa tietoyhteiskuntaa rakennetaan humanismin ja tekniikan yhdistävästä näkökulmasta ja yhteiskuntavetoisesti. </li></ul><ul><li>Tietoverkkojen sisällöt ovat yhä enemmän kansallisia, suomalaisia. </li></ul><ul><li>Tietoyhteiskunnassa kannetaan vastuuta tietoverkkojen ulkopuolelle jäävien oikeuksista. </li></ul>
 74. 79. Tietoyhteiskunta
 75. 80. <ul><li>Tulevaisuudessa &quot;poikkiopetussuunnitelmallisten taitojen&quot; kehittäminen (oppimaan oppiminen, sosiaaliset taidot, kommunikaatiotaidot, ongelmanratkaisutaidot jne.) korostuu. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen perustaa vahvistetaan parhaiten siten, että koulut tukevat yksilöllisiä oppimistyylejä ja -tarpeita. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen toteutumisen kannalta olennaista on rohkaisevan ja positiivisen mielipideilmaston syntyminen. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen toteuttamiseksi löydetään uusia yhteistyön muotoja oppilaiden, heidän perheidensä, opettajien, muun yhteisön ja valtion välillä. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen rahoitus toteutuu tulevaisuudessa aikaisempaa selvemmin yksityisen sektorin panostuksin. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen keskeinen taustaideologia on henkilökohtaisen kehittymisen ja demokraattisten arvojen vahvistumisen turvaaminen. </li></ul><ul><li>Pragmaattinen, käytännönläheinen näkökulma tietoon korostuu: korostetaan aikaisempaa enemmän teoreettisen tiedon käytännöllisen soveltamisen merkitystä. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen keskeinen taustaideologia on innovaatioiden, tuottavuuden ja taloudellisen kasvun edistäminen. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen ydinkonteksti on työelämä, työssä oppiminen. </li></ul><ul><li>Ammatillisten kvalifikaatioiden mittaamisessa ja vertailussa mennään liiallisuuksiin. </li></ul><ul><li>Ammatillisten kvalifikaatioiden mittaamisessa ja vertailussa edistytään. </li></ul><ul><li>Elinikäinen oppiminen rajautuu eliitin yksinoikeudeksi. </li></ul><ul><li>Elinikäinen oppiminen jää tyhjäksi iskusanaksi. </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen rahoitus toteutuu tulevaisuudessa aikaisempaa selvemmin julkisen sektorin panostuksena. </li></ul>Elinikäinen oppiminen
 76. 81. Elinikäinen oppiminen
 77. 82. <ul><li>Kommunikaatiovalmiudet? </li></ul><ul><li>Muutoksen sietokyky? </li></ul><ul><li>Oppimiskyky? </li></ul><ul><li>Ekologisuus? </li></ul><ul><li>Erilaisuuden sietokyky (kulttuurin kompetenssi)? </li></ul><ul><li>Globaali vastuu- ja tulevaisuusajattelu? </li></ul><ul><li>Ihmissuhdetaitojen osaaminen? </li></ul><ul><li>Tietointensiivinen ammattiosaaminen? </li></ul><ul><li>Usean kielen hallinta? </li></ul><ul><li>Ammatti- ja alaspesifi tietotaito </li></ul><ul><li>Eettisyys (arvo-osaaminen, tietoinen suhde ideologioihin, uskontoihin)? </li></ul><ul><li>Tiedeosaaminen? </li></ul><ul><li>Fyysinen kuntoisuus? </li></ul><ul><li>&quot;Käden taidot” </li></ul><ul><li>Esteettisyys? </li></ul>Avaintaidot
 78. 83. Avaintaidot
 79. 84. Sivistys
 80. 85. Viestintäympäristö
 81. 86. Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul><ul><li>Delfoi – ja muut tulevaisuusmetodit </li></ul><ul><ul><li>Tunnuspiirteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniikat </li></ul></ul><ul><li>Tutkimuksia </li></ul><ul><ul><li>metsäklusteri (Donner-Amnell), liikenne (Tapio), ennakointi (RD Delfoi, Myllylä), sivistysbarometri (Kuusi, Linturi), työelämä (Kevätsalo), ammattikeittiö (Taskinen), lukio (Linturi, Rubin), heikot signaalit (Hiltunen & Kuusi & Linturi), biotutkimus (Kuusi) </li></ul></ul><ul><ul><li>terveydenhoidon priorisointi (Luukkainen), lääketurvallisuus (Teinilä), ammatillinen opettajuus (Paaso), viranomaisyhteistyö (Valtonen), meriturvallisuus (Munkki), huumeet (Lintonen), arvoverkot (Palo), valo ja ääni (Lepoluoto), taito elää (Soini-Salomaa), mobiiliregulaatio (Laine), metsäyhteistyö (Pirhonen & Miina), metsätulevaisuus (Koskela), taideleikki (Musakka), kollektiivioppijat (Linturi), maailman mahtavin (Linturi) </li></ul></ul><ul><li>Pohdittavaa (muuttuva asiantuntijuus, …) </li></ul>
 82. 93. Teemat <ul><li>Tulevaisuusorientaatio </li></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Uskomukset </li></ul></ul><ul><li>Delfoi – ja muut tulevaisuusmetodit </li></ul><ul><ul><li>Tunnuspiirteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniikat </li></ul></ul><ul><li>Tutkimuksia </li></ul><ul><ul><li>metsäklusteri (Donner-Amnell), liikenne (Tapio), ennakointi (RD Delfoi, Myllylä), sivistysbarometri (Kuusi, Linturi), työelämä (Kevätsalo), ammattikeittiö (Taskinen), lukio (Linturi, Rubin), heikot signaalit (Hiltunen & Kuusi & Linturi), biotutkimus (Kuusi) </li></ul></ul><ul><ul><li>terveydenhoidon priorisointi (Luukkainen), lääketurvallisuus (Teinilä), ammatillinen opettajuus (Paaso), viranomaisyhteistyö (Valtonen), meriturvallisuus (Munkki), huumeet (Lintonen), arvoverkot (Palo), valo ja ääni (Lepoluoto), taito elää (Soini-Salomaa), mobiiliregulaatio (Laine), metsäyhteistyö (Pirhonen & Miina), metsätulevaisuus (Koskela), taideleikki (Musakka), kollektiivioppijat (Linturi), maailman mahtavin (Linturi) </li></ul></ul><ul><li>Pohdittavaa (muuttuva asiantuntijuus, …) </li></ul>
 83. 94. <ul><li>” Nykysuomen sanakirja kuvaa asiantuntijan tietäjäksi, ” jolla on asiantuntemusta, erikoisia, tavallista perusteellisempia (ammatti)tietoja joltakin alalta ”. </li></ul><ul><li>Delfoi-käyttöön sopii hyvin sanakirjan tarkentava määre: ” erikoistuntija, ekspertti, varsinkin kutsuttuna antamaan lausuntonsa jostakin alaansa kuuluvasta asiasta ”. Sanakirjakuvaus on staattinen, mutta Wikipedia ennakoi muutosta. </li></ul><ul><li>Murtumasta kertoo jo se, että Wikipedia määrittelee asiantuntijuuden (expert) mutta Encyclopedia Britannica ei. Wikipediakin lähtee perinteisesti siitä, että asiantuntijan tunnistaa luotettavan tiedon, tekniikan tai taidon hallinnasta. Eksperttiasiantuntija (expert) eroaa spesialistiasiantuntijasta (specialist) siinä, että spesialisti kykenee ratkaisemaan ongelman, kun taas ekspertti tietää ratkaisun. Ekspertin vastakohta on maallikko (layman) ja spesialistin yleistietäjä (generalist). Wikipedian tiedossa on myös, että yksilöt ovat usein asiantuntijoita joillakin aloilla ja maallikkoja toisilla. </li></ul><ul><li>Kiinnostavaa Wikipedian määrittelyssä on vihje siitä, että asiantuntijuuden laadut ovat murroksessa. Täydentävän näkökulman mukaan asiantuntijuus ei enää ole niinkään yksilön kuin yhteisöjen ja verkostojen ominaisuus. Tieto ei perimmiltään ole saavutettavissa staattisena vaan se kiinnittyy erottamattomasti sosiokulttuuriseen kehitykseen. Tietäminen (tiedon muodostus) on sosiaalinen ilmiö, joka on sidottu yhteistoimintaan, käytäntöihin ja kieleen. (Bereiter 2002, 174–210, Tuomi 1999, 411–416) </li></ul>Asiantuntijuus?
 84. 95. Tulevaisuustermit ja -metodit MEGATRENDIT ILMENEMISMUODOT, VAIKUTUKSET <ul><li>Verkostoituminen (yhteispeli) ‏ </li></ul><ul><li>Yritys- ja kansalaistoiminnan & hallinnon tavat ja ohjaavat ideat </li></ul><ul><li>Teknologinen kehitys (the net, tietokoneet) ‏ </li></ul><ul><li>Tietokoneistuminen, bioteknologia, energiateknologiat, verkottuminen, teknologioiden konvergenssi </li></ul><ul><li>Individualismi ja privatisoituminen (the self) ‏ </li></ul><ul><li>Identiteetin jatkuva tekeminen, räätälöidyt ja brändätyt palvelut </li></ul><ul><li>Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys </li></ul><ul><li>Ongelmien ratkaisuun ja teorioiden kehittelyyn tarvitaan useiden asiantuntijuuksien ja tiedonalojen yhdistelyä </li></ul><ul><li>Informaation lisääntyminen, nopeutuminen, reaaliaikais-tuminen, mediallistuminen </li></ul><ul><li>Jatkuva informaation ja uutisten virta, ”pullistuva” nykyhetki, infoähky, elinikäinen oppiminen, näkemystiedon ja valintakriteerien tarve </li></ul><ul><li>Työn murros, globalisaatio </li></ul><ul><li>Siirtymä teollisesta informaatiovaiheeseen, pätkätyöt, kahdet työmarkkinat, osaamisen uudistumiskierre, glob. tuotanto ja raha </li></ul><ul><li>Joustavuus, säätelyn purku </li></ul><ul><li>Suunnittelutalouksien hajoaminen, kaupan rajojen poistuminen </li></ul><ul><li>Suureneminen ja integraatio </li></ul><ul><li>Alueiden ja kulttuurien integroituminen (EU, tutkinnot) ‏ </li></ul><ul><li>Pieneneminen </li></ul><ul><li>Nanoteknologia, mobiili multimedia </li></ul><ul><li>Simuloituminen, abstraktisuus </li></ul><ul><li>Internet, simulaatiot, rooli- ja elämyspelit, chat </li></ul><ul><li>Läpinäkyvyys </li></ul><ul><li>Politiikan ja toiminnan avautuminen, subsidiariteettiperiaate </li></ul><ul><li>Turvattomuus </li></ul><ul><li>Ekologiset uhat, terrorismi, lähiturvattomuus </li></ul><ul><li>Globaali etiikka </li></ul><ul><li>Kulttuuriset ja ideologiset arvokonfliktit </li></ul><ul><li>Kestävä kehitys </li></ul><ul><li>Ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan ympäristökestävyys </li></ul>
 85. 96. Arvauksia oppimisen lähitulevaisuuteen … <ul><li>sisällöt ovat autenttista dataa, omaa konstruktiota ja interaktiota </li></ul><ul><li>sisällöt pooliutuvat, standardisoituvat ja avautuvat (tietokannat) </li></ul><ul><li>oppimisen muistivaraisia toimintoja ”ulkoistetaan” (apu- ja tekoäly) </li></ul><ul><li>vuorovaikutusta harjoitellaan ja dokumentoidaan (yhteisömuisti) </li></ul><ul><li>kehitetään välineitä informaation jalostukseen (datametodit), ja </li></ul><ul><li>merkitysten luomiseen (identiteettimetodit) </li></ul><ul><li>subjektin evoluutio jatkuu (yksilö –ryhmä – yhteisö – kulttuuri) </li></ul><ul><li>jatkuvat rajanylitykset purkavat modernin matriisin jäykkyydet </li></ul>
 86. 98. ” Tower of Test and Generate” Daniel C. Dennettin evoluutiotorni
 87. 99. Herakleitos (535-474 eaa) <ul><li>Ajasta : ” Ei ole mahdollista astua kahta kertaa samaan virtaan, sillä kaikki koko ajan hajoaa ja yhdistyy ja lähenee ja loittonee .” </li></ul><ul><li>Ristiriidasta : ’Vastaanhangoitteleva yhteensopiva’ syntyy niistä voimista, jotka pyrkivät eri suuntiin, mutta jotka kuitenkin liittyvät yhteen. Tästä liitosta kehittyy kaunein harmonia. </li></ul><ul><li>Harmoniasta : Herakleitos sätti ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, miten siinä missä vedetään eri suuntiin, ollaankin sopusoinnussa. Arvokas harmonia on ’vastahakoista’ ja jännitteistä kuin jousi tai lyyra. </li></ul><ul><li>Paradoksista : Maailman kehityksen melodiana on vastakkaisuuksien ryskyminen ja sulautuminen. Kaiken muuttumisen taustalla on kuitenkin pyrkimys homeostasikseen eli tasapainoon. </li></ul>

×