Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmio 1.0

298 views

Published on

ilmiö, ilmiöpohjaisuus, ops

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilmio 1.0

 1. 1. Ilmiö 1.0 OO 16.10.2009 Hannu Linturi
 2. 2. Arvauksia oppimisen lähitulevaisuuteen v. 1999 …  sisällöt ovat autenttista dataa, omaa konstruktiota ja interaktiota  sisällöt pooliutuvat, standardisoituvat ja avautuvat (tietokannat)  oppimisen muistivaraisia toimintoja ”ulkoistetaan” (apu- ja tekoäly)  vuorovaikutusta harjoitellaan ja dokumentoidaan (yhteisömuisti)  yhteistuottamisen kumous (kätkemisestä jakamiseen)  kehitetään välineitä informaation jalostukseen (datametodit), ja  merkitysten luomiseen (identiteettimetodit)  subjektin evoluutio jatkuu (yksilö –ryhmä – yhteisö – kulttuuri)  jatkuvat rajanylitykset purkavat modernin matriisin jäykkyyksiä
 3. 3. Koulutuksen potentiaaleja Avoin ja ● vapaita ja avoimia oppisisältöjä luodaan yhteistoiminnallisesti: ensyklopediat, sanakirjat, jne osallistava ● oppilaitokset avaavat resurssinsa osoittaakseen laatunsa ja tukevat tiedon jakamista media- opettajien kesken ympäristö Valtaistuneet ● eri oppilaitosmuotojen, -tasojen ja -kurssien opetussuunnitelmat ja aineistot ovat lisääntyvästi kansalaiset verkossa kuten myös opiskelijat, jotka voivat yhä paremmin valita opintojensa palvelutuottajan ● osallistuminen yhteistoiminnallisiin yhteisöihin tarjoaa oppijoille tilaisuuksia osoittaa ja kehittää taitojaan sekä oppia autenttisen osallistumisen kautta ● ihmiset löytävät yhä helpommin oppimisresursseja opiskellakseen itsenäisesti (on- ja offline) verkon ja verkostojen tuella Osallistavat ● digitaaliajan kansalaiset odottavat osallistavia malleja myös formaalilta koulutukselta prosessit ● oppimisjärjestelmät perustuvat lisääntyvästi wikeihin, blogeihin, vertaisarviointiin, … (uudet yhteistoiminnalliset työkalut yhdistävät myös päätoimisia ja osa-aikaisia opiskelijoita) ● wikit, blogit ym. johdattelevat oppijaa tunnistamaan oppimistarpeitaan ja tekemään oppimistaan parantavia parannusehdotuksia, jotka auttavat myös opettajaa tai opettajia ● yhteistoiminnalliset lähestymistavat tarjoavat eritavoin ekspertoituneitten opiskelijoiden tukea toinen toisiaan, sama koskee opettajia Haasteet ● informaation ja resurssien laatu ja luotettavuus ● tietoturvan ja yksityisyyden suoja ja vastuu ● eettiset kysymykset ● tarve uusiin taitoihin (digikuilun vaara sekä opiskelijoiden että opettajien osalta) (Based on initial research results of IPTS exploratory research on socio-economic impacts of social computing)
 4. 4. Tilanne  Sosiaalista mediaa käytetään lisääntyvästi vapaa-aikana, työssä, kansalaistoiminnassa ja oppimisessa, ja usein innovatiivisesti  Kasvatuksen ja koulutuksen tulee ottaa huomioon seuraavat tehtävät:  Nuoret ihmisen käyttävät jo sosiaalista mediaa koulun ulkopuolella, mutta heiltä saattaa puuttua sen kannalta välttämättömiä taitoja  TVT-osaamista, media(luku)taitoa ja osallistumistaitoja tarvitaan myös heiltä, jotka ovat jo tehneet tutkintonsa  Sosiaalinen media synnyttää uudenlaista yhteistoimintaa opettajien, opiskelijoiden ja oheiskasvattajien (asiantuntijat, media, vanhemmat) välillä ja kesken  Uudet mahdollisuudet tukea formaalia koulutusta informaalin oppimisen ja verkostojen kautta  Uudet mahdollisuudet tukea henkilökohtaisten taitojen ja resurssien kehittämistä elinikäisen oppimisen kontekstissa  Uudet vaatimukset koulutuksen laadulle, joka aiheutuu valtaistuneiden oppijoiden lisääntymisestä  Haasteena kytkeä jokainen hyötymään sosiaalisen median potentiaalista  Sosiaalinen media voi olla sekä koulutusinnovaatioiden käynnistäjä että levittäjä
 5. 5. Ilmiö formaalin kautta
 6. 6. Ilmiön tie
 7. 7. Ilmiön tie
 8. 8. OPS-diskurssit
 9. 9. OPS-teemat • Puretaan OPS-diskurssit teemoiksi – Arvot: merkitys, päämäärä, tehtävä, tavoitteet – Pedagogia: tieto, toiminta, tilanne, yhteisö – Resurssit: vanhemmat, oheiskasvattajat, media – Organisointi: verkot, opetusjärjestelyt, erilaisen oppimisen tukeminen – Media: media- ja oppimisympäristöt, sosiaalinen media • Teemoille luodaan mittarit ja kutsutaan panelit
 10. 10. OPS-prosessi
 11. 11. OPS-prosessi

×