Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delfoi-asiantuntijuus

448 views

Published on

Mikkeli Delfoi Paja 090516 P Tapio Asiantuntijat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Delfoi-asiantuntijuus

 1. 1. Paneelin valinta Delfoi-tutkimuksessa eDelfoi-paja 16.5.2009 Petri Tapio
 2. 2. Miten Delfoi-asiantuntijat tulisi valita? <ul><li>Yhteistä </li></ul><ul><ul><li>Kiinnostuneita aiheeseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivoituneita vastaamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiantuntevia </li></ul></ul><ul><ul><li>Argumentoivia </li></ul></ul><ul><li>Tärkeää mutta vaikeaa valvoa </li></ul><ul><ul><li>Rehellisiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Valmiita muuttamaan käsityksiään argumentoinnin tuloksena </li></ul></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 3. 3. Hajontaa tulee olla <ul><li>Horisontaali asiantuntijuus </li></ul><ul><ul><li>Aihepiirin osa-alueilta </li></ul></ul><ul><ul><li>Aihepiirin yleisluonteesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Aihepiirin ja muun maailman rajapinnalta </li></ul></ul><ul><li>Vertikaali asiantuntijuus </li></ul><ul><ul><li>Johtajia, professoreja </li></ul></ul><ul><ul><li>Päälliköitä, tutkijoita </li></ul></ul><ul><ul><li>Työntekijöitä, tutkimusavustajia </li></ul></ul><ul><li>Näkemysten kirjo katettava </li></ul><ul><ul><li>Radikaaleja…konservatiiveja </li></ul></ul><ul><li>Demografista peittoa oltava edes vähän </li></ul><ul><ul><li>Naisia…miehiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuoria…vanhoja </li></ul></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 4. 4. Taustoissa myös hajontaa <ul><li>Koulutusala </li></ul><ul><ul><li>Tekniikka, talous, yhteiskunta, ympäristö… </li></ul></ul><ul><li>Organisaatiotausta </li></ul><ul><ul><li>Politiikka, hallinto, media, tiede, yritys, kansalaisjärjestö… </li></ul></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 5. 5. Kompastuskiviä koostumuksesta <ul><li>Pelkkää establishmentia </li></ul><ul><ul><li>Nuoria haastajia mukaan </li></ul></ul><ul><li>Lähes pelkästään miehiä </li></ul><ul><ul><li>Naisia mukaan </li></ul></ul><ul><li>Lähes pelkästään viisikymppisiä </li></ul><ul><ul><li>Nuorempia ja vanhempia mukaan </li></ul></ul><ul><li>Lähes pelkästään teknisen koulutuksen saaneita </li></ul><ul><ul><li>Humanisteja, ekonomeja, sosiaalitieteilijöitä, ympäristöväkeä mukaan </li></ul></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 6. 6. Kompastuskiviä managerin/paneelin toiminnassa <ul><li>Kutsu hukkuu spostitulvaan </li></ul><ul><ul><li>Soita henkilölle ja pyydä henkilökohtaisesti </li></ul></ul><ul><li>Suunniteltu henkilö ei suostu </li></ul><ul><ul><li>Pyydä nimeämään sopivampi henkilö </li></ul></ul><ul><li>Vastaukset roikkuvat </li></ul><ul><ul><li>Patista (2-3 kertaa) </li></ul></ul><ul><li>Argumentointi niukkaa </li></ul><ul><ul><li>Provosoi keskustelua </li></ul></ul><ul><ul><li>Esitä vaihtoehtoja, joista voi helposti valita omansa </li></ul></ul><ul><ul><li>Haastattele </li></ul></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 7. 7. Esimerkkejä asiantuntijuusmatriisista Ruoankulutuksen tulevaisuus BRIGADE & MIRHAMI-hankkeet <ul><li>Lähde: Vinnari, M. & Tapio, P. 2008. Ruoankulutuksen tulevaisuuskuvia vuodelle 2030. Futura 3/2008. </li></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 8. 8. Maatalouden ympäristöteknologian tulevaisuus Ekokema-hanke <ul><li>Lähde: Rikkonen, P. et al. 2006. Ennakoiden kohti kestävää maataloutta… MTT:n selvityksiä 116. </li></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 9. 9. Kestävän kehityksen koulutus (Keketori2020-hanke) <ul><li>Taustaorganisaatio </li></ul><ul><ul><li>Edustajia hallinnosta, yrityksistä, järjestöistä ja koulutusorganisaatioista (sekä opettaja, tutkija että opiskelija). </li></ul></ul><ul><li>Tiedetausta </li></ul><ul><ul><li>Sekä luonnontieteiden, teknisen alan että humanistis-yhteiskuntatieteiden edustajia (’suo, kuokka ja jussi’). </li></ul></ul><ul><li>Näkemykset </li></ul><ul><ul><li>Tutkimus vs käytäntö, </li></ul></ul><ul><ul><li>Laaja-alainen vs rajattu koulutus </li></ul></ul><ul><ul><li>’ Teknologiaoptimismi’ vs ’kasvukritiikki’ </li></ul></ul><ul><li>Yleispeittävyys </li></ul><ul><ul><li>Sekä nuoria että iäkkäämpiä, sekä naisia että miehiä, sekä konservatiiveja että radikaaleja, sekä kokeneita ’konkareita’ että tuoreita ’haastajia’. </li></ul></ul><ul><li>Lähde: Tapio, P. et al. 2007. Kestävän kehityksen torille 2020. Skenaarioraportti. Tutu-eJulkaisuja 1/2007. </li></ul>P.Tapio: Paneelin valinta
 10. 10. Lopuksi lohdun sanoja <ul><li>Suunnitellusta paneelista saattaa jopa puolet vaihtua </li></ul><ul><ul><li>Ei hätää: paneelin laatu tod.näk. paranee </li></ul></ul><ul><li>Täydellistä paneelia ei olekaan </li></ul><ul><ul><li>99% riittää </li></ul></ul><ul><li>Minkä tekijöiden suhteen haluat/tarvitset vaihtelua? </li></ul>P.Tapio: Paneelin valinta

×