Barometri: lukio-01-01-12

738 views

Published on

OPH:n Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri, lukio (vapaasti käytettävät kalvot)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Barometri: lukio-01-01-12

 1. 1. LUKIO 1: TARKOITUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.93, M=1.00, Q1=0.75, Q3=2.00 n=40, A=2.00, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00Lukio-opiskelussa keskeistä on autenttisten ongelmien pohdinta ja ratkaisujenetsiminen Suomen ja maailman kysymyksiin. D • dialogi
 2. 2. LUKIO 1: TARKOITUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIYhteiskunnan globalisoituminen, ilmastonmuutos ja tietotekniikan kehitysaiheuttavat ongelmia, joiden myötä myös sivistyskäsitys muuttuuyksilöpainotteisesta yhteisö- ja yhteis-kuntapainotteiseksi. Tämä ilmeneesiten, että vuonna 2030 lukio-oppiminen koostuu vuoro-vaikutteisesta jamonialaisesta yhteiskuntaa koskevan tiedon
 3. 3. LUKIO 2: IKÄLUOKKA TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.93, M=1.00, Q1=0.75, Q3=2.00 n=40, A=2.00, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00Vuonna 2030 jokainen peruskoulusta päättötodistuksen saanut jatkaa välittömästiopintojaan joko lisäopetuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa tai lukiossa. D • dialogi
 4. 4. LUKIO 2: IKÄLUOKKA PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIHuolenpito niistä nuorista, jotka eivät perusopetuksen jälkeen ole valinneetmitään tavoitteellista koulutusta, on vaikuttanut siihen, että oppivelvollisuusikääon nostettu nykyisestä (ks. Keskisuomalainen, ks. myös Suomen Kuvalehti).Muutoksella tavoitellaan koko ikäluokalle toisen asteen koulutuksen tutkintoa.
 5. 5. LUKIO 3: TIEDON TUOTTAMINEN TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=-0.13, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00 n=40, A=0.10, M=0.00, Q1=-2.00, Q3=2.00Nuoret hankkivat laajan yleissivistyksen sosiaalisessa mediassa ja lukiontehtäväksi jää yhä enemmän erityisosaamisen ja ajattelun opettaminen. K • kiista
 6. 6. LUKIO 3: TIEDON TUOTTAMINEN PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELISosiaalinen media on osaltaan mahdollistanut lukion palaamisen Lykeioninjuurille, jossa opettajat keskustelevat opiskelijoidensa kanssa ja haastavat näitäkehittämään ajatteluaan. Aristoteleen Lykeionissa "ei ollut lukujärjestystä, eikäopiskelijoilta vaadittu tiettyjä opintoja tai maksua opetuksesta. Koulunpäämääränä ei Aristoteleen aikana ollut minkään opin edistäminen vaanfilosofisten ja tieteellisten teorioiden tutkiminen. Koulua johtaneet toimivat
 7. 7. LUKIO 4: OSAAMISEN TUNNISTUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=0.87, M=1.00, Q1=0.00, Q3=2.00 n=39, A=0.46, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=2.00Lukiosuorituksia voidaan hyväksiluettaa muutaman laajasti verkottuneenkansallisen lukion lisäksi valtakunnallisessa tai kansainvälisessä opintojenhyväksymiskeskuksessa. D • dialogi
 8. 8. LUKIO 4: OSAAMISEN TUNNISTUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIJulkisuudessa on viime vuosina puhuttu lukioiden määrän vähentämisestäoppilaitoksia yhdistämällä ja lakkauttamalla. Syyt ovat toisaalta demografisia jatoisaalta taloudellisia. (ks. Maaseudun tulevaisuus)
 9. 9. LUKIO 5: VALINNAISUUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.85, M=1.00, Q1=-0.25, Q3=2.00 n=40, A=0.18, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=2.00Lukion yhteisten opintojen määrä on puolet nykyisestä ja muu osa opinnoista onvalinnaista. K • kiista
 10. 10. LUKIO 5: VALINNAISUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELILukion nykyinen oppimäärä koostuu vähintään 75 yhden opintoviikon mittaisestakurssista, joista 47 tai 51 on pakollisia. Pakollisten kurssien määrä riippuuopiskelijan valitsemasta matematiikan laajuudesta, joka voi olla joko lyhyt tai pitkä.Opiskelijalla on nykyistä olennaisesti laajempi vapaus valita oma oppimisenpolkunsa. Muutoksella tavoitellaan aiempaa syvempää motivaatiota ja jatko-opinto-orientaatiota. Uhkana on että osa lukiolaisista valitsee lyhytnäköisesti helppoja ja
 11. 11. LUKIO 6: TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=0.03, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00 n=39, A=0.49, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=2.00 Oppiminen tapahtuu älykkäiden agenttiohjelmien avulla yksilöllisen "lukujärjestyksen" mukaisesti. D • dialogi
 12. 12. LUKIO 6: TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI"Opiskelijat käyttävät oppimiseen mobiililaitteessa toimivia älykkäitäagenttiohjelmia. Agentti sopeuttaa automaattisesti antamaansa informaatiotakurssin laatijan antaman ohjeistuksen ja opiskelijan tason mukaan. Näin jokaiselleoppilaalle personoidaan "oppikirja" kurssille. Jos opiskelija jää jälkeen kurssilleasetetusta vaatimustasosta, ohjataan hänet tukiopetukseen. Näin ollen agenttitoimisi myös opiskelijan opinto-ohjaajana." (Tulevaisuudentutkimuksen
 13. 13. LUKIO 7: ARVIOINTI TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=0.97, M=1.00, Q1=0.50, Q3=2.00 n=38, A=1.37, M=2.00, Q1=1.00, Q3=2.00Lukio-opinnoissa hankittua osaamista arvioidaan suurelta osin opinnäytetöidenkautta. R • ratkaisu
 14. 14. LUKIO 7: ARVIOINTI PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIErilaisia opinnäytetöitä ja yksilöllisten oppimispolkujen kautta hankittua osaamistavoidaan lukea lukion oppimäärään. Opinnäytteillä on keskeinen rooli ja lukionsuorittamistapa on muuttunut. (ks. Suomen kuvalehti) Ei ole vain mahdollista vaansuositeltavaa integroida opintosuunnitelmaan sellaisia autenttisia oppimistapahtumiakuin vapaaehtoinen työ kansalaisjärjestöissä ja suoritus urheilun tai taiteen alueilla(ks. OPM: osaamisen tunnistaminen). Suosiossa ovat etenkin simulaatiot ja pelit -kuten ns. pervasiiviset tai roolipelit - joita sekä ohjatusti että omaehtoisesti
 15. 15. LUKIO 8: OPETTAJUUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=1.23, M=1.00, Q1=1.00, Q3=2.00 n=39, A=1.90, M=2.00, Q1=1.50, Q3=3.00Lukion opettajien ja opettajayhteisön avaintaitoja ovat opiskelijan ohjaus, tiimityösekä pedagogisten oppimisyhteisöjen ja -ympäristöjen rakentaminen. R • ratkaisu
 16. 16. LUKIO 8: OPETTAJUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELILukio-opintojen suorittamisen muuttuessa muuttuvat myös lukion opettajientyönkuva ja osaamisvaatimukset. Lukion opettajan ja opettajayhteisönydinosaamista on opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujenmahdollistaminen, ohjaaminen ja tukeminen nykymuotoisen opettamisen sijaan.(ks. Tutkiva oppiminen) Tärkeä profession ulottuvuus on erilaistenoppijayhteisöjen muodostaminen ja tukeminen. Sekä johtamisessa että opettajan
 17. 17. LUKIO 9: TEHOKKUUS TODENNÄKÖISYYS n=38, A=0.08, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00Tietomäärän kasvaessa ja lukion nopeaa läpäisyä korostettaessa lukio-opetuksessa tyydytään pinnalliseen ajatteluun. D • dialogi
 18. 18. LUKIO 9: TEHOKKUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIYhteiskunnallisessa globaalissa muutoksessa tehokkuuden vaatimus on tällähetkellä noussut yhdeksi voimakkaimmista kehitystekijöistä (ks. Pasi Sahlberg).Toisaalta työelämän kilpailu ja toisaalta jatkuva ja kasvava kiireen tuntu lisäävättarvetta suorittaa ja suoriutua yhä nopeammin niin opinnoista kuin arjen muistakintehtävistä (ks. Taloussanomat). Opitun pureksimiseen, sulattamiseen jasyväpohdintaan ei ole enää aikaa, mutta tietoteknologia tulee tässä avuksi, vaituleeko? D • dialogi
 19. 19. LUKIO 10: GLOBAALISUUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=-0.45, M=-0.50, Q1=-2.00, Q3=1.00 n=39, A=1.00, M=1.00, Q1=0.00, Q3=2.00Lukiossa on pakollinen ulkomaanvaihtojakso, joka on mahdollista suorittaa myösyhteiskuntapalveluna jossain kehitysmaakohteessa. D • dialogi
 20. 20. LUKIO 10: GLOBAALISUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIGlobaalikansalaisuuteen kasvaminen on lukion tärkeistä tehtävistä sellainen, jokaedellyttää vieraaseen kulttuuriin ja kestävän kehityksen ohjelmiin perehtymistä.Opettajilta edellytetään taitoa opettaa englannin kielellä ja tukea opiskelijoitaulkomaanjakson toteuttamisessa. Suomessa on kehitetty yhteiskuntapalveluasisältävä opintokokonaisuus osaksi lukio-opiskelua.
 21. 21. LUKIO 11: LUKIOVERKKO TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=-0.33, M=0.00, Q1=-2.00, Q3=1.00 n=40, A=-1.55, M=-2.00, Q1=-3.00, Q3=0.00Kolmasosa Suomen lukioista kuuluu johonkin kansainväliseen aatteelliseen tailiiketaloudelliseen lukiobrändiin ja puolet näistä lukioista on maksullisia. K • kiista
 22. 22. LUKIO 11: LUKIOVERKKO PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIMonet lukiot ovat Ruotsin mallin mukaan yritysten tai yhdistysten omistamia jauseat niistä ovat ketjuuntuneet myös kansainvälisesti. Elinkeinoelämä rahoittaaluonnontieteitä ja teknologiataitoja korostavia oppilaitoksia (ks. Yle-uutiset).
 23. 23. LUKIO 12: AKATEEMINEN POLKU TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.38, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=1.25 n=40, A=0.75, M=1.00, Q1=-0.25, Q3=2.00Yhdeksän kymmenestä lukiolaisesta jatkaa opintojaan korkeakouluissa. D • dialogi
 24. 24. LUKIO 12: AKATEEMINEN POLKU PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELILukion työskentelytavat tukevat akateemisten valmiuksien kehittymistä.Akateemista polkua vahvistaa myös mahdollisuus opiskella korkea-asteenkursseja rinnan lukiokurssien kanssa. Nykyisin lukioiden välillä on suuria erojakorkeakouluun siirtymisen suhteen. (ks. Ylen juttu)

×