Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oproep cocreatie activerende didactiek

410 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oproep cocreatie activerende didactiek

  1. 1. Oproep co-creatie: schrijf mee aan de digitale etalage Opvoedingen onderwijs: Activerende didactiekKennis over opvoeding en onderwijs delen? In de volgende etalage Opvoedingen onderwijs staat Activerende didactiek centraal. Ik zoek geïnteresseerdeervaringsdeskundigen/experts die op basis van cocreatie een informatiefartikel of een opiniestuk willen etaleren. Doe mee!Subonderwerpen  De rol van de docent bij coöperatief leren  Flipping the classroom, mindmapping en andere trends  Een opiniestuk over het thema  Een praktijkervaring  Een eigen subthema binnen het thema activerende didactiek? In overleg is dat geen probleem!Etalage Opvoeding en onderwijs ?Hier wordt je stuk geplaatst. Deze site is onderdeel van Bibliotheek.nl enPlusbibliotheken. Centraal staat het uitwisselen van informatie en collectie Opvoeding enonderwijs.What’s in it for you?Je bedrijfslogo en gegevens nemen we uiteraard op in je artikel. NB: bibliotheek.nl isgéén commerciële site.Over mijIk ben Miriam van den Beemt. Namens De Bibliotheek Midden-Brabant ben ik webmastervan de digitale etalage Opvoeding en onderwijs. Kennisdeling via cocreatie is krachtig eninteressant voor lezers. Daarom benader ik per thema (ervarings)deskundigen. Elkemaand is er een ander thema.Schrijf je mee? Ik hoor het graag! opvoedingenonderwijs@gmail.com of@opvoedingonderw
  2. 2. Redactionele voorwaarden  Aantrekkelijke (korte) titel  inleiding max. 50 woorden  Door: Auteur artikel + functie (bedrijf)  Totale artikel ongeveer 500 woorden (max 700)  Artikel indelen in paragrafen met kort tussenkopje  Inhoudelijk minimaal 3 onderzoeks- of literatuurverwijzingen  Minimaal 1 youtubefilmpje  Afbeelding aanleveren als jpg, copyright-vrij en met bronvermelding.  Bedrijfslogo als .jpg aanleveren + gegevens / link Dit wordt onderaan je artikel geplaatst  Correcte bronvermelding van de bronnen die je hebt gebruikt in je artikel: links naar andere media, hoorcolleges, uitzending gemist e.d

×