Nieuwsbrief 4 DOBB 2009

427 views

Published on

Nieuwsbrief van Directie Overleg Brabantse Bibliotheken

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief 4 DOBB 2009

  1. 1. Nieuwsbrief Topdiensten Nr.4 (december) - 2009 Topdiensten Brabant Voor u ligt de laatste nieuwsbrief Topdiensten van 2009. In deze uit- gave wordt o.a. aandacht besteed aan de ontwikkelingen op landelijk niveau en digitale bestanden in de Plusbibliotheken. Landelijke ontwikkelingen De 14 Nederlandse WSF-bibliotheken willen de top van de collectie Nederland maximaal toegankelijk en aan- trekkelijk maken voor hoger opgeleiden die geen toegang hebben tot een hbo- of universiteitsbibliotheek. Om dit te bereiken gaan zij op een andere manier en met meerdere partijen samenwerken. Dit nieuwe samenwerkingsverband gaat van start onder de naam Plusbibliotheken. Het is de bedoeling dat binnen dit verband bibliotheken hun collecties en capaciteiten bundelen om de veeleisende klant met een bijzondere of diepgaande belangstelling beter te bedienen. Plusbibliotheken verrijken hiermee het brede aanbod van de openbare biblio- theken en zo wordt de collectie Nederland beter zichtbaar, aantrekkelijk gepresenteerd en voor een groot publiek bruikbaar gemaakt. Bibliotheken, die in de vorm van een zwaartepunt of eta- lage met bijbehorende dienstverleningen toegevoegde waarde kunnen leveren zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit initiatief. Alle openbare bibliotheken hebben onlangs de brochure “Samen pieken voor de Collectie Nederland”, waarin de toekomstvisie van de plusbibliotheken geschetst wordt, ontvangen. Digitale bestanden in de Plusbibliotheken Afgezien van de digitale bronnen die elke openbare bibliotheek aanbiedt, zijn er in bibliotheek Eindhoven en bibliotheek Mid- den-Brabant specialistische bestanden te raadplegen, zoals: • Biography Resource Center Biografieën van (inter)nationaal bekende personen. • Marketing Data Samenvattingen van artikelen over branches en bedrijven, marketing en management. • Grove Music Hét naslagwerk op het gebied van de muziekwetenschap en muziekgeschiedenis. • Art Music Een full text Engelstalige kunst- en architectuurencyclopedie. • Elseviers Science Direct Ca. 2000 fulltext elektronische wetenschappelijke tijdschriften op alle vakgebieden. • SpringerLink Volledige artikelen uit meer dan 1200 tijdschriften op verschillende wetenschapsgebieden. • Rechtsorde Overzicht van openbare juridische informatie. • Pressdisplay 500 dagbladen uit 70 landen in bijna 40 talen. • Subsidie Totaal Website over subsidies, projectfinanciering en fondsen. ScienceDirect en SpringerLink zijn nog niet zo lang opgenomen in de digitale collectie van beide bibliotheken; hiermee is een substantiële hoeveelheid wetenschappelijke informatie toegevoegd aan de collectie. Dit is o.a interessant voor de HBO/WO-er die geen toegang meer heeft tot de databases van de universiteit/hogeschool.
  2. 2. Licenties databestanden Een landelijke werkgroep (WSF-online) houdt zich bezig met de aan- schaf van geschikte databestanden voor de Plusbibliotheken. Deze werkgroep selecteert, test, evalueert en adviseert directies. Licenties worden veelal afgesloten via Surfdiensten, de licentieorganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek. Sinds kort is er een ‘klankbordgroep Licenties’ actief, waarin naast de Plusbibliotheken ook middelgrote openbare bibliotheken zitting hebben, zoals Bibliotheek Breda. Een belangrijk aandachtspunt bij de onderhandelingen met de leverancier is altijd de mogelijkheid van thuisgebruik voor de klant. Zo bieden Bibliotheek Midden-Brabant en Bibliotheek Eindho- ven haar klanten gratis thuisgebruik van Grove Music aan. Digitaal congres Dommeldal De vestiging in Geldrop van Bibliotheek Dommeldal bestaat dit jaar 60 jaar. Een goede reden om vooruit te kijken. De ontwikkelingen rond de digitale bibliotheek van morgen zijn vandaag aan de gang. Daarom organiseerde Bibliotheek Dommeldal op vrijdag 30 oktober 2009 het Digitaal Dommeldal Congres. Bestemd voor iedereen die actief betrok- ken is bij de vakwereld en op de hoogte wil zijn van de actuele stand van zaken. Namens de Topdiensten hebben Ingrid Fest (Bibliotheek Eindhoven) en Saskia Dellevoet (Bibliotheek Midden Brabant) een workshop ver- zorgd over de achtergron- den en uitgangspunten van de digitale etalages. Natuurlijk hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere presentaties te be- zoeken en we hebben contacten gelegd met een aantal collega’s uit Nederland en België waar we in een later stadium graag nog eens mee verder willen praten. Namens Topdiensten willen wij Bibliotheek Dom- meldal graag bedanken voor het organiseren van dit congres en voor de gelegenheid die we heb- ben gekregen om onder de aandacht te brengen over hoe we in Brabant de collectie van de Top diensten digitaal meer zichtbaar maken. Digitale etalages In de vorige nieuwsbrieven is regelmatig verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot de digitale etalages. Momen- teel wordt de laatste hand gelegd aan de drie digitale etalages (design & kunst, opvoeding & onderwijs en marketing & ma- nagement), zodat deze eind januari aan het Brabantse netwerk gepresenteerd kunnen worden. Daarnaast is het de moeite waarde om de vermelden dat Stich- ting WSF in het kader van de bibliotheekinnovatie subsidie heeft ontvangen voor de ontwik- keling van een landelijk generiek model voor de digitale etalages. Een van de pilots binnen dit project is de Topdiensten digitale etalage opvoeding & onderwijs.
  3. 3. Komt dat zien! Op 4 november vond in bibliotheek Tilburg Centrum de opening van de tentoonstelling “Komt dat zien!!” plaats. Komt dat zien geeft een beeld van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het circus weer en is tot stand gekomen in samenwerking met o.a Fontys Aca- demy for Circus and Performance arts en met subsidie van Schatten van Brabant. Het tentoonstellingproject is ook geschikt voor andere Brabantse bibliotheken en biedt moge- lijkheden voor aanvulling vanuit de eigen col- lectie, lokale informatie en samenwerking met plaatselijke initiatieven. De huur van Het circusbouwwerk van Circo Circolo waarin posters, informatiepanelen, filmpjes en vitrines een beeld geven van de circusgeschiedenis in Brabant bedraagt €2000.- per maand. De tentoonstelling komt ook in een meer mobiele vorm ter beschikking. Voor verdere ontwikkeling kan een beroep gedaan worden op Schatten van Brabant. Geïnte- resseerd? Neem dan contact op met Elly Scherpenisse, domeinspecialist Bibliotheek Midden- Brabant. Tentoonstelling LeeS! Zoals inmiddels bij iedereen bekend is tot februari 2010 in het Scryption in Tilburg een grote expositie te zien over hoe we leren lezen. Vanuit verschil- lende invalshoeken belicht LeeS het boeiende proces van (leren) lezen. Van- wege de raakvlakken met het zwaartepunt opvoeding & onderwijs is het plan opgevat om vanaf september 2010 diverse onderdelen van de tentoonstelling gratis of tegen geringe kosten beschikbaar te stellen voor de Brabantse bibli- otheken. Het betreft de thema’s historie van het lezen, huidig leesonderwijs, laaggeletterdheid en dyslexie. Of de plannen doorgaan hangt deels ook af van de interesse van de Brabantse bibliotheken. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Moniek Wegman, coördinator Topdiensten Biblio- theek Midden-Brabant. Tot slot Wensen wij alle Brabantse bibliotheken een succesvol 2010. En graag willen wij vanuit de Topdiensten onze bijdrage aan de successen leveren. Voor vragen en opmerkingen mail naar: topdienstenmb@bibliotheekmb.nl.

×