Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kids and cl

618 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kids and cl

 1. 1. BĒRNI, JAUNIEŠI UN KL: SVARĪGĀKIE FAKTORI VEIKSMĪGAI KL PIEMEKLĒŠANAI UN LIETOŠANAI Valērija Novikova
 2. 2. KAD VAR SĀKT LIETOT KL? Redzes korekcijas speciālisti KL jomas pētnieki No 1 376 optometristiem (UK): 20% piemeklē KL bērniem ≤11 gadiem 75% - sākot ar 11-16 gadu vecumu (2007) 8 gadi 13 gadi - redzes speciālisti jūtas droši piedāvāt KL (2008) Nav vecuma ierobežojuma Jonathon Bench „Positive benefits of fitting children with contact lenses”
 3. 3. ACS VESELĪBA UN KL  Ilgtermiņa acs struktūru izmaiņas nav atkarīgas no vecuma, kad tika pirmo reizi piemeklētas KL („Kids and Contact Lenses” p.Nr 3 in magazine „Women in Optometry (WO)”, June 2011)  Lielākais KL lietošanas risks parādās agrīnā brieduma gados (20-22 gadi)  Samazinātu KL lietošanas risku bērnu vidū var izskaidrot ar to, ka bērni pārsvarā lieto vienas dienas KL (Wagner H, Chalmer RL, Mitchell GL et al. Age and events that interrupt contact lens wear in' youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51: E-Abstact 1510)
 4. 4. KL LIETOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS BĒRNU VECUMĀ  Labāka redze  Plašāks redzes lauks  Brīvības sajūta – fiziskas aktivitātes bez ierobežojumiem  Ārējais izskats  Sasniegumi sporta aktivitātēs  Sociālā pašapliecināšanās  Dzīves kvalitāte un pilnība Fizioloģiskie faktori (optiskās īpašības) Psiholoģiskie faktori (sociālās priekšrocības) Walline J. et al. „Randomized trial of the effect of contact lens wear on self perception in children.” Optom Vis Sci 2009;237:192 26-32.
 5. 5. VAI BĒRNI IR SPĒJĪGI PAŠI RŪPĒTIES PAR KL?  Aptauja  KL kopšanas pamatprincipi  11-13 gadus veci bērni  MKL ≥6 mēn. 85% respondentu saprot KL kopšanas šķidrumu lomu 90% apzinās nepieciešamību pēc ikdienas mehāniskās KL tīrīšanas 96% saprot KL dezinfekcijas būtību 99% izstaro pārliecību, ka var paši rūpēties par KL Soni PS, Horner DG, Jimenez L, Ross J, Rounds J. “Will young children comply and follow instructions to successfully wear soft contact lenses?”
 6. 6. “+” pieredze “-” pieredze Nav pieredzes Grib KL Negrib KL Info Atbildes IespējasOptometrists BērnsVecāki KL
 7. 7. KAS IR LABĀKS BĒRNIEM?  1 dienas KL  SiHy  Lietot tikai dienas režīmā
 8. 8. GALVENĀS ATZIŅAS  Piedāvājot KL bērniem un jauniešiem, redzes speciālistam jābūt drošam un pārliecinātam par savu rīcību  Sarunā ar bērnu ir jāizvelās viņam saprotamā valoda  Tiešās instrukcijas ir jādod bērnam  Jāizstrādā individuāls KL lietošanas nomaiņas grafiks
 9. 9. KO IEGŪSTAM MĒS?  Redzes speciālists kļūst par bērna patiesā potenciāla atvēršanas atslēgu  Apziņa, ka Tu esi tas, kas var labvēlīgi ietekmēt un izmainīt bērna dzīvi, dod lielisku profesionālā gandarījuma sajūtu  KL piemeklēšana bērniem ir profesionālās izaugsmes lauks, jaunas pieredzes un praktisko iemaņu iegūšanas iespēja
 10. 10. PALDIES PAR UZMANĪBU! Bērnus var audzināt par atbildīgiem un kārtīgiem KL lietotājiem.

×