Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Real-time prediktivni analytika na webu

6,667 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Real-time prediktivni analytika na webu

 1. 1. Real-time prediktivníanalytika na webuJiří Brázda13. 6. 2012
 2. 2. Data miningLogistická regresePrincipal component analysis# PREDICTIONd.te$predProb <- predict(cs.m3bf, newdata=d.te, type="response"); #predict on testing settapply(d.te$predProb, d.te$yPurchase, mean, na.rm=T); #probability mean by response group# CROSSVALIDATIONd.te$predYPurchase <- ifelse( d.te$predProb < val.prob(d.te$predProb, as.numeric(d.te$yPurchase),cex=.5)[2], #ROC 0,1);
 3. 3. Případová studie
 4. 4.  4. největší pojišťovna dle předepsaného pojistného v neživotním pojištění v ČR  Naše case study [PDF] 2011: http://j.mp/csobpoj-redesign 2010: http://j.mp/csobpoj-omnitureReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 4
 5. 5. Real-time prediktivní analytika na webu | Optimics 5
 6. 6. 1 2 3 4 5 6Real-time prediktivní analytika na webu | Optimics 6
 7. 7. V momentě výpočtu ceny se pokoušíme o predikci, zda tato návštěva skončí sjednáním pojistky či nikolivReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 7
 8. 8. Postup vytvoření prediktivního modelu  Definice zadání a výběr proměnných  Příprava dat z Adobe SiteCatalyst  Rozdělení dat na training / test  Vytvoření modelu na training datech (logistická regrese)  Ověření modelu na test datech  Návrh aplikace modelu do praxe na webu – zvýšení konverzního poměru – zvýšení průměrného pojistnéhoReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 8
 9. 9. Predikce x skutečnostReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 9
 10. 10. Prediktivní analytika je jako popelka… … snaží se oddělit hrách a čočku do dvou ošatek hrách čočkaReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 10
 11. 11. Jaký faktor zdaleka nejvícezvyšuje pravděpodobnostsjednání pojistky? A. Cena (čím nižší cena, tím větší pravděpodobnost) B. Předchozí nákup (tj. zákazník v minulosti již sjednal cestovní pojištění) C. Počet dětí na pojistce (čím více dětí, tím větší pravděpodobnost)
 12. 12. Sjednání pojistky v minulostiReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 12
 13. 13. Hodnocení modelu
 14. 14. ROCReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 14
 15. 15. Konzervativní modelReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 15
 16. 16. Liberální modelReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 16
 17. 17. Volba modelu závisí na aplikaci!!!  Volba modelu závisí na jeho aplikaci v reálném světě (a typicky nákladech spojených s false positives): – Ve zdravotnictví mohou mít false positives vážné následky – Na webu lze (relativně) beztrestně A/B testovat  Kritériem úspěšnosti modelu může být accuracy  Kritériem úspěšnosti prediktivní analytiky by měly být metriky související s prodeji / náklady / spokojeností zákazníkůReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 17
 18. 18. Co bude teď dalším krokem proČSOB Pojišťovnu? A. Ladit model k dokonalosti. Zvyšovat kvalitativní parametry a přesnost modelu. B. Aplikovat model do praxe v rámci svého programu A/B testování na webu.
 19. 19. Na dlouhé večery…  R http://www.r-project.org/  RapidMiner http://rapid-i.com/  Intro to ROC http://j.mp/introROC  Intro to DM http://j.mp/introDM  Data Mining http://j.mp/DMtechniques TechniquesReal-time prediktivní analytika na webu | Optimics 19
 20. 20. Děkuji za pozornost! +420 602345620 jiri.brazda@optimics.cz

×