II ettevõtja omadused

2,029 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Eduka ettevõtja tüüpilised iseloomuomadused: Ettevõtjat edule viivaid iseloomuomadusi on erinevaid ja iga ettevõtja on oma omaduste kogumiga unikaalne. Neist paljudest võib esile tuua neli iseloomuomadust, mis on pea kõigil edukatel ettevõtjatel. Lisaks ülaltoodud neljale kõige olulisemale iseloomuomadusele võib ettevõtja jaoks olulisteks omadusteks lugeda ka loovust, püsivust ja paindlikkust. Kui te olete kindel, et teil on piisavalt omadusi ettevõtjana hakkama saamiseks või te suudate oma nõrgemaid iseloomuomadusi arendada tuleks enne lõpliku sammu astumist veel järele mõelda, kuidas mõjutab sinu otsus sinu lähedasi. Osapooled, keda mõjutab sinu otsus ettevõtjaks hakata: Ainult täiesti eraklikul orvul või absoluutsel egoistil on võimalik ettevõtjaks hakates arvestada ainult enda vajadustega. Tavaliselt on inimesel pere, sõbrad ja hobid. Enne alustamist tuleb endalt küsida, kas sa suudad säilitada olulised suhted sulle ja lähedastele rahuldust pakkuvas mahus kui alustad ettevõtlusega? Kui sa oled seni teinud kellast kellani palgatööd ja nii on jäänud suhteliselt palju aega oma pere, sõprade ja hobidega tegelemiseks, siis ettevõtjana toimetades ei pruugi sama palju vaba aega jääda. Perekond - perekond on tähtis ja vajab sind. Oluline on, et sul jääks aega oma äri ülesehitamise kõrvalt ka oma perega olla. Mina soovitan äriplaani tehes ja nähes, et kõige vajamineva ära tegemiseks kulub palju aega, pigem palgata üks inimene lisaks, kui arvata, et küll ma hakkama saan. Aasta aastalt 10-12 tundi päevas tööd tehes ja puhkusi mitte võttes kaotate te kokkuvõttes tunduvalt rohkem, kui lisatöötaja palkamiseks kuluv raha. Tänapäeva Eestis tuleks kindlasti kaaluda väga tõsiselt palgatöölt ettevõtlusesse mineku riske siis, kui on värskelt ostetud kodu pikaajalise pangalaenu eest. Äris on alati olemas oht ebaõnnestuda. Hinnake, kas teil on piisavalt sääste, et äri ebaõnnestumise korral suuta pangalaenu tasuda kuni te uue töökoha leiate! Kui teil sääste pole, soovitan veidi oodata, raha koguda ja teile kindlana tunduvate säästude olemasolu korral ettevõtluses kätt proovida. Sõbrad - sõpradega koosolemise vajadus on inimestel erinev. Mõni peab igal õhtul oma parimate semudega tunniks-paariks kohtuma. Teisel pole nii tihedat läbikäimist vaja, kuid sõpru peetakse siiski oluliseks. Paljud ettevõtjad on rääkinud, et ühel hetkel on nad avastanud, et sõbrad neid enam ühistele koosolemistele ei kutsu. Järele mõeldes on leitud, et juba pikka aega on sõprade kutsetele ära öeldud tuues ettekäändeks oma äri. Mõtle järele, kuidas muutuks sinu läbikäimine sõpradega, kui sa oma äri alustaks? Samas võib ettevõtlust kasutada ka ettekäändena oma sõpruskonna muutmisel. Kui sa leiad, et senised sõbrad ja nendega koos veedetav aeg ei paku enam midagi, kuid samas on raske ka niisama nende kutsetele tulla taas õhtuks pubisse või pidada vägev pidu ära öelda, siis hakka ettevõtjaks! Äri on alati hea ja tõsiseltvõetav ettekääne sellises olukorras ei ütlemiseks. Ja sa võid läbi äri saada nii edukaks ettevõtjaks kui ka leida endale uued ja huvitavad sõbrad. Hobid - vajadus hobidega tegeleda on samuti inimestel erinev. Neil on oma tähtis roll argimõtetest välja lülitamisel ja millegi uue ning huvitava kogemisel. Mõtle, kas sul jääb piisavalt aega oma hobidega tegelemiseks? Kokkuvõtteks - kui sa leiad, et sul on iseloomu ettevõtjana hakkama saamiseks ja sa oled kindel, et sa suudad läbi lüüa ettevõtjana ilma, et sulle tähtsad inimesed ei kannataks, sobid sa ettevõtjaks. Edu!
 • II ettevõtja omadused

  1. 1. II Ettevõtja omadused Majandusõpetus Arno Kaseniit
  2. 2. Ettevõtja kui isik <ul><li>Ettevõtja on isik, kes on investeerinud ja panustanud oma vara, energia, töö ja oskused ning on asutanud või ostnud ettevõtte või selle osa ja riskib üksinda või koos teiste ettevõtjatega ettevõtet juhtides ettevõtte arengu, väärtuse kasvu ja kasumi teenimise eesmärgil </li></ul>Ettevõtja omadused
  3. 3. Ettevõtja omadused <ul><li>Individuaalsete erinevuste allikad: bioloogia, etnilisus, keskkond, kultuur, haridus. </li></ul><ul><li>Millised isiksuse omadused on piisavad inimese kirjeldamiseks? </li></ul><ul><ul><li>Levinuim on nn Suure viisiku teooria: ekstravertsus, neurootilisus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. </li></ul></ul><ul><li>BIG Five vt siit http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits </li></ul>Ettevõtja omadused
  4. 4. BIG Five (pilt: google.com) Ettevõtja omadused
  5. 5. Ettevõtja omadused (pilt:google.com) Loe lisaks siit http://www.scn.org/cmp/modules/emp-pov.htm Ettevõtja omadused
  6. 6. Ettevõtja kui isiksus <ul><li>Gordon Allport (1897-1967) </li></ul><ul><li>“ isiksus on psühhofüüsiliste süsteemide organisatsioon, mis määrab tema kohanemise keskkonnas”. </li></ul><ul><ul><li>dünaamiline tähendab isiksuse muutumist; </li></ul></ul><ul><ul><li>psühhofüüsiline viitab nii vaimsele kui kehalisele; </li></ul></ul><ul><ul><li>määramine tähistab põhjuslikkust käitumises. </li></ul></ul>Ettevõtja omadused
  7. 7. Eduka ettevõtja tüüpilised iseloomuomadused (allikas www.aktiva.ee ) <ul><li>Saavutusvajadus </li></ul><ul><li>Initsiatiiv </li></ul><ul><li>Enesekindlus </li></ul><ul><li>Eneseteadlikkus </li></ul><ul><li>Loovus </li></ul><ul><li>püsivust </li></ul><ul><li>P aindlikkus </li></ul><ul><li>Inimsõbralikkus  </li></ul>Ettevõtja omadused
  8. 8. Saavutusvajadus <ul><li>Mitmed uuringud on jõudnud järeldusele, et kõigil ettevõtjatel on üks ühine omadus: väga tugev saavutusvajadus </li></ul><ul><ul><li>nad käivita vad uusi ettevõtteid, </li></ul></ul><ul><ul><li>nad loovad uut väärtust ja pakuvad hüvesid nii endale kui ühiskonnale </li></ul></ul><ul><ul><li>millegi käimalükkamine või loomine pakub neile tugevat rahuldustunnet. </li></ul></ul>Ettevõtja omadused
  9. 9. Eduvajadus <ul><ul><li>Kas sina tunned heameelt sellest, et mõni sinu algatatud ettevõtmistest on olnud edukas? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas sinu jaoks on tähtis, et teised inimesed seostavad sind saavutatud eduga? </li></ul></ul>Ettevõtja omadused
  10. 10. Initsiatiiv <ul><li>Ettevõtjad on tavaliselt väga initsiatiivikad - valmis ja võimelised olema need, kes algatavad uusi ettevõtmisi. </li></ul><ul><ul><li>p aljud meist elavad oodates kusagilt juhtnööre millal, mida ja kuidas teha. </li></ul></ul><ul><ul><li>n ad kardavad vastutust, mis kaasneb millegi algatamisega. </li></ul></ul><ul><li>Sellised inimesed võivad olla väga head ja kuulekad töötajad, kuid ettevõtjatena on neil oht läbi kukkuda. </li></ul>Ettevõtja omadused
  11. 11. Algatusvõime <ul><li>Kas sina oled valmis algatama ettevõtmisi, kui näed millegi muutmiseks vajadust või alustamiseks võimalust? </li></ul>Ettevõtja omadused
  12. 12. Enesekindlus <ul><li>Enesekindlus on omadus, mi s on üks olulisema id ettevõtja omadusi. </li></ul><ul><ul><li>Inimesed on oma olemuselt ratsionaalsed ja seega ei proovi nad üldjuhul algatada midagi uut, kui nad kardavad, et see läbi võib kuk kuda . </li></ul></ul><ul><li>Vähese enesekindlusega inimesed näevad rohkem ohte ja takistusi kui võimalusi ja seetõttu nad väldivad uute võimaluste otsimist, sest eeldavad, et nad nagunii nende elluviimisega hakkama ei saa. </li></ul><ul><li>Enesekindlus on aga omadus, mida on võimalik kasvatada. </li></ul>Ettevõtja omadused
  13. 13. Sihikindlus <ul><li>E nesekindlus lubab ettevõtjal saavutada eesmärke, mis va hel tundu vad liiga võimatud . </li></ul><ul><li>Enesekindlust pole võimalik saavutada üleöö või ühekordse toiminguna. </li></ul><ul><li>Samm-sammult edasi minnes on aga võimalik algselt arglikust inimesest vormida enesekindel ja edule orienteeritud ettevõtja. </li></ul>Ettevõtja omadused
  14. 14. Võime vastutust võtta <ul><li>Kui enesekindel oled sina? </li></ul>Ettevõtja omadused
  15. 15. Eneseteadlikkus , kõrge motivatsioon <ul><li>Lisaks enesekindlusele on oluline aru saada, miks ettevõtja taha b oma eesmärke saavutada. </li></ul><ul><ul><li>Kui inimene ei mõista, miks talle ühe või teise eesmärgi saavutamine oluline on, on teda lihtsam valitud teelt eksitada ja seeläbi takistada algselt saavutatud eesmärgini jõudmast. </li></ul></ul><ul><li>Oma motiivide mõistmine ei pruugi olla lihtne, kuid võttes arvesse oma seniseid kogemusi ja arutades tuleviku üle iseenda, oma lähedaste ja nõuandjatega on võimalik saada selgeks, mis tegelikult tähtis on. </li></ul><ul><li>Eneseteadlikkuse arendamine ei ole ühekordne toiming. </li></ul><ul><li>See on elukestev protsess, mis on ettevõtjale edu saavutamiseks olulise tähtsusega. </li></ul>Ettevõtja omadused
  16. 16. Oskus ennast motiveerida <ul><li>Kas sa tead, miks sa tahad midagi saavutada? </li></ul>Ettevõtja omadused
  17. 17. Loovus! Ideede väljamõtlemise võime, lahenduste leidmise võime Ettevõtja omadused
  18. 18. Püsivus, sihikindlus Ettevõtja omadused
  19. 19. Paindlikkus, lähtumine tegelikust või muutunud olukorrast Ettevõtja omadused
  20. 20. Inimsõbralikkus, koostöövõime Ettevõtja omadused
  21. 21. Ettevõtja omadused õpilaste arvates Ettevõtja omadused
  22. 22. Tänan tähelepanu eest! Vaata ka http://opetajaarno.wordpress.com Ettevõtja omadused

  ×