Alar Kolk Open Innovation

1,830 views

Published on

Open Innovation Presentation for Students

Published in: Business
 • Be the first to comment

Alar Kolk Open Innovation

 1. 1. !""#
 2. 2. $ %&' ()) % * % % + % % * , % , % - .. % , $// % . %
 3. 3. 0 % // % ( % * 1 * % 1 $ % 1 2 % + % % 1 www.alarkolk.com 1 . // ' 1 3 * % * $ '.. * 1 $ 1 . + 1 $1 1 $ 1 4 1 5. % 6 7 8 2$ 8 9+6 4 : %% ; $ < &$ $ ' 3 /. 7 8 2$ 8 3 .. 7 8 2$ 8 6 21
 4. 4. 6 = 8 % 22 2 % % 8 >. % % . %
 5. 5. ? %@ @ % $ 2 8 % . > 2. % 2 $ 8 % 8 % . $ 8 % %
 6. 6. Innovatsioon on protsess, mis muudab ideed väärtuseks ning mõjutab meie vaateid!
 7. 7. business model innovation product & service innovation process innovation technology innovation
 8. 8. … ! " "
 9. 9. 7 %$ % % & A
 10. 10. BC" """ *
 11. 11. seda on umbes 5X kui Shakespeare elas
 12. 12. Rohkem kui 3 000 uut raamatut tuleb maailmas müüki iga päev…
 13. 13. Nädala jagu päevalehti…
 14. 14. …sisaldab rohkem informatsiooni kui inimene 18.sajandil kogu elu jooksul tarbis.
 15. 15. Hinnanguliselt 40 exabaiti (4.0 X 1019) unikaalset ning uut informatsiooni luuakse maailmas käesoleva aasta jooksul…
 16. 16. Seda on rohkem kui viimase 5 000 aasta jooksul.
 17. 17. Knowledge Creation as the Self-Transcending Process Nonaka & Konno 1998
 18. 18. & % % D
 19. 19. '' Vana Vähe tooteid aga suure läbimüügiga ) % $ $ %
 20. 20. Uus Palju erinevaid tooteid '' aga väikese läbimüügiga ) % $ $ %
 21. 21. 0 %E E" """F * A
 22. 22. 7 )
 23. 23. G % % % % 97 )% !""H;
 24. 24. CLOSED & OPEN BUSINESS MODEL Open Innovation means that valuable ideas can come from inside or outside the company (industry) and can go to market from inside or outside the company (industry) as well1. This approach places external ideas and external path to market on the same level of importance as that reserved for internal ideas and paths to market during the Closed Innovation era2. 1,2 H.Chesbrough, 2003 http://www.youtube.com/watch?v=2UDBaDtwXfI
 25. 25. ?. Other firm´s market Licence, spin Our new out, divest market Internal technology base Internal/external Our current venture handling market External technology insourcing External technology base Henry Chesbrough, 2004
 26. 26. Connect + Develop in Procter & Gamble http://www.youtube.com/watch?v=xvIUSxXrffc
 27. 27. Learning & Diversity Boeing VP Dick Paul & CTO David O. Swain went to P&G and asked how they were getting ideas and how they were thinking about R&D. After the visit they remarked, “P&G had some great thoughts, which affected what we did; we went home and did a couple of things differently and that was an example of us beginning to open our eyes to the world and trying to integrate that into our planning process
 28. 28. PLATFORMS & Business Models Microsoft Virtual Earth Google Earth
 29. 29. $ % 0 : % 0 :
 30. 30. Idee number Taustinfo kliendi ja idee kohta Disaini ja funktsionaalsuse ettepanekud Nõusolek ideede kasutamiseks Allkiri Intervjuu märkmed
 31. 31. 0* ' %D 4 2 % % %% *.. D % % % // %D )) % % %D ' I JD % D 1 % * % * D ) % D % . D 0* % % % // % % % . % D % % % D % % % D % D
 32. 32. + % 1. Määratle kõige enam motiveeritud kliendid 2. Analüüsi varasemaid kogemusi 3. Määratle ühistegevused & oodatavad tulemused 4. Arenda vastavad tööriistad, kohad, kommunikatsioon 5. Alusta nende klientide värbamist 6. Meeskondade loomine (10 klienti + 10 spetsialisti) 7. Arendussessioonide läbiviimine (alt. internetis) 8. Tulemuste dokumenteerimine 9. Klientide tunnustamine & motiveerimine 10. Protsessi, tööriistade & kommunikatsiooni parendamine
 33. 33. % % D - Miks kaasata kliente arendusse? - enamus teadmisi ei ole sinu ettevõttes - lood pideva parendamise funktsiooni - kiirus, kasv, riskide maandamine, kulude vähendamine - konkurentsieelis & “turutegemine” - Keda kaasata? - aktiivsed kliendid nagu sina defineerid! - töötajad, varustajad, partnerid - Kuidas kaasata? - avatud innovatsioon & ärimudel - platvormid (IT) & suhtlusvõrgustikud, spetsiaalsed kohad - arenda tööriistad & kirjelda ning juhi protsessi
 34. 34. ( % A A @ A A
 35. 35. Praktika • Milline oleks Sinu ettevõtte või organisatsiooni avatud innovatsiooni strateegia: – Eesmärk (mida ravib, muudab, aitab?) • Strateegia, firma, toode, teenus, inimesed, tehnoloogia – Tegevused (mida peaks ettevõttes tegema?) – Tööriistad (milliseid tööriistasid on vaja?) – Protsessid (millised peaksid toimima hästi?)
 36. 36. ! "#
 37. 37. Innovatsioon & Kultuur
 38. 38. Marudesigne.eu

×