Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

G. Vaivilavičius. QGIS taikymo galimybės saugomų teritorijų direkcijų darbe. GIS - paprasta ir atvira 2014.

Giedriaus Vaivilavičiaus (Kauno marių regioninis parkas) konferencijoje "GIS - paprasta ir atvira 2014" skaitytas pranešimas - "QGIS taikymo galimybės saugomų teritorijų direkcijų darbe".

Daugiau informacijos lietuvių kalba apie QGIS naudojimą rasite - http://forumai.akl.lt/.
QGIS naudotojo dokumentacija - http://docs.qgis.org/2.2/en/docs/user_manual/

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

G. Vaivilavičius. QGIS taikymo galimybės saugomų teritorijų direkcijų darbe. GIS - paprasta ir atvira 2014.

  1. 1. QGIS taikymo galimybės saugomų teritorijų direkcijų darbe Giedrius Vaivilavičius Kauno marių regioninio parko direkcija 2014-10-24
  2. 2. Darbotvarkė ● Persidengiančių plotų apkarpymas ● Rastrinių duomenų ir WMS galimybės ● Žemėlapių pririšimas prie koordinačių tinklelio ● QGIS WEB galimybės (QGIS Cloud įskiepio ribose) ● Spatialite duomenų bazės patogumas ● Pateiktis (Print Composer). Atlasavimas ● eVis nuotraukų naršyklė
  3. 3. Dėkoju už dėmesį! Aš už Ar mūsų šalies biudžetas tiek perpildytas, kad galėtume sau leisti pirkti brangias programas?

×