Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

G. Beconytė. Nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo. GIS - paprasta ir atvira 2015.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

G. Beconytė. Nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo. GIS - paprasta ir atvira 2015.

Prof. G. Beconytės (Vilniaus universitetas) konferencijoje "GIS - paprasta ir atvira 2015" skaitytas pranešimas - "Nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo".

www.geoportal.lt, www.kc.gf.vu.lt

Prof. G. Beconytės (Vilniaus universitetas) konferencijoje "GIS - paprasta ir atvira 2015" skaitytas pranešimas - "Nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo".

www.geoportal.lt, www.kc.gf.vu.lt

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to G. Beconytė. Nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo. GIS - paprasta ir atvira 2015. (20)

More from opengislt (15)

Advertisement

G. Beconytė. Nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo. GIS - paprasta ir atvira 2015.

 1. 1. GIS – paprasta ir atvira Nuo įkvėpimo (INSPIRE) iki atvirumo Giedrė Beconytė Vilniaus universitetas VĮ „GIS-Centras“
 2. 2. GIS dialektika Atvira Nemokami sprendimai Įpareigojimas Konkurencija Konsolidacija Biurokratija Paprasta Komercija Galimybė Kooperacija Dalijimasis Efektyvumas
 3. 3. Visuomenės raida. Kur einame? D. Kirvelis (VU)
 4. 4. Visuomenės tipai INDUSTRINĖ (materialiųjų vertybių gamybos) Ištekliai – kapitalas Rezultatas – pelnas KŪRYBINĖ (nematerialiųjų vertybių gamybos) Ištekliai – žinios Rezultatas – informacija, naujos technologijos Informacija yra ekonominio augimo variklis Paslaugų sferos darbuotojai Darbininkai Kūrybiniai darbuotojai 1990–2000
 5. 5. Kūrybiškumo esmė Pamatyti ar sugalvoti greičiau ar kitaip, efektyviau už kitus spręsti problemas. technologija inovacijos talentai ekonomikos augimas kūrybinė klasė tolerancija Mąstymas, nepriklausomas nuo šablonų Polinkis į naują komponavimą, modeliavimą ar mąstymą Gebėjimas racionaliai elgtis nestandartinėje situacijoje R. Florida, 2011
 6. 6. Kūrybiškumo kaita Žmogaus amžius Kūrybiškumas Vaikystė Jaunystė Branda
 7. 7. Kūrybiškumo prielaidos: atvirumas? 1990 Tech. įranga Programinė įranga Duomenys Žinios Techninė įranga Programinė įranga Duomenys Žinios TĮ Programinė įranga Duomenys Žinios 2000 2010 ATVIRUMAS Viešas pasiekiamumas Nemokamas naudojimas Papildomi įrankiai Galimybė keisti Tech. įranga Progr. įranga Duomenys Žinios             
 8. 8. 8 Sąsajos Atvira programinė įranga didesnės galimybės kurti inovacijas Atviri duomenys prielaidos naudoti atvirą programinę įrangą Atviros žinios (sprendimai) prielaidos naudoti atvirus duomenis
 9. 9. 9 ES direktyva Siekis – tinkamai naudoti erdvinius duomenis, reikalingus: • aplinkos politikai • poveikį aplinkai darančiai politikai Pradėta kurti 2001 m. Priimta 2007-03-14 Įsigaliojo 2007-05-15 Perkelta į šalių narių teisės aktus 2009-05-14 Baigs galioti 9999-12-31 Daugiau: inspire.ec.europa.eu
 10. 10. 10 Taikymo sritis „Aplinkos politikos sritys ir politikos sritys, turinčios poveikį aplinkai“ – kas tai? • Visa, kas susiję su aplinka! • Sritys suskirstytos į 34 temas nurodytas direktyvos I, II ir III prieduose. • Visų pirma valstybės ir savivaldybių duomenys • Nuo stambiausio iki smulkaus mastelio. Duomenys – visų valstybių narių visų lygmenų valdžios institucijų mainų objektas • aprašyti naudojant suderintus metaduomenis • be apribojimų naudojami atliekant poveikį aplinkai darančias viešąsias užduotis • harmonizuoti bendrų erdvinių duomenų ir paslaugų specifikacijų pagrindu • randami, matomi ir pasiekiami internetu visuomenei ir valdžios institucijoms
 11. 11. 11 Ką tai reiškia? Erdvinius duomenis ir paslaugas turi būti galima • lengvai rasti ir įvertinti pagal pateiktą aprašą • lengvai gauti (peržiūrėti, atsisiųsti) • naudoti Internete, el. paslaugų metodu • naudoti su pasirinkta programine įranga • ... • palyginti tarpusavyje • įvertinti kokybę ir pranešti apie trūkumus • ... • naudoti pigiai ir patogiai, papildomai nederinant su kitais duomenimis • ... • kurti pridėtinę vertę • ... • naudoti sprendimams priimti
 12. 12. 12 Įgyvendinimas Lietuvoje Puiki galimybė plėtoti valstybei naudingus sprendimus panaudojant ES paramą Metaduomenų dokumentai INSPIRE: 43 nacionaliniai: 489 Duomenų rinkiniai INSPIRE: 28 nacionaliniai: 107 El. paslaugos INSPIRE: 15 nacionalinės: 364 Duomenų teikėjai INSPIRE: 6 nacionaliniai: 39 geoportal.lt
 13. 13. 13 Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra Efektyvumo pasiekiama tik dalinantis duomenimis LEII jungia informacines sistemas ir šalina kliūtis gauti duomenis „Salos“ LEII geoportal.lt
 14. 14. 14 EK akcentai: nuostatos teisės aktuose • Trečiųjų šalių įtraukimas „Atsižvelgiant į prašymą, [...] techninės galimybės prijungti jų erdvinių duomenų rinkinius ir paslaugas [...] gali būti suteiktos trečiosioms šalims, kurių erdvinių duomenų rinkiniai ir paslaugos atitinka įgyvendinimo taisykles, akcentuojant visų pirma su metaduomenimis, tinklo paslaugomis ir sąveikumu susijusius įsipareigojimus.“ • Duomenų prieigos ribojimo priežasčių aiškinimas „Kiekvienu konkrečiu atveju reikia palyginti, kaip patenkinami visuomenės interesai atskleidus informaciją ir kaip jie patenkinami apribojant ją arba suteikiant teisę ja naudotis tam tikromis sąlygomis.“ • Valdžios institucijų susitarimai „ [turi būti] siekiama išvengti bet kokių kliūčių susidarymo dalijantis duomenimis“ ... „gali kilti kliūčių, kai ... [kiekviena valdžios institucija] nustato skirtingas prieigos, mainų ir naudojimo sąlygas“
 15. 15. 15 INSPIRE ir viešasis administravimas • Didėja darbo efektyvumas ir gerėja kokybė – Tapo lengviau pasiekiami duomenys – naujausi ir iš pirminių šaltinių • Prielaidos taupyti valstybės ir savivaldybių lėšas – Galima naudoti LEI portalo paslaugas nekuriant naujų pavienių interneto GIS sprendimų • Geresnė viešųjų paslaugų kokybė – Žemėlapiai ir paslaugos elektroninėje erdvėje Išryškėja problemos Tenka plėsti akiratį
 16. 16. 16 INSPIRE ir mokslas Poveikis per erdvinės informacijos infrastruktūras • Geografija. Paradigmos kaita. Formuojasi nauja disciplina – geografinės informacijos mokslas • Geomokslai, gyvybės mokslai. Platesnės galimybės tirti sąsajas. Žingsnis link sintezės? • Informatika. nauja eksperimentų ir taikymų erdvė • Kiti mokslai. naujos GI taikymų sritys • Pseudomokslai? INSPIRE/SDI tyrimai, „neogeografija“, „neokartografija“ Užsakymas mokslui: • Teminiai duomenys. Kompleksiniai apibendrinantys rodikliai • Naujų tyrimo metodų kūrimas • Bendradarbiavimas kuriant naujus įrankius
 17. 17. 17 INSPIRE ir švietimas Poveikis per erdvinės informacijos infrastruktūras Įdomu peržiūrėti ir naudoti nemokamus duomenis • GIS&T žinios įgyjamos daug anksčiau • Geresnis duomenų teikėjų ir duomenų rinkinių sąsajų suvokimas Svarbūs gebėjimai • Geografinių duomenų ir žemėlapių naudojimas • Bendradarbiavimas Interneto žemėlapyje • Geografinių duomenų kaupimas Internete
 18. 18. INSPIRE ir verslas Nauda verslui (netiesioginė, per EII) • Didesnės galimybės uždirbti (nauji projektai, technologijų poreikis...) • Sąveikios technologijos • Nemokami geografiniai duomenys • Nemokamos arba pigios paslaugos • Know how Laimi galutinis naudotojas Problemos? • Konkurencija – Galima naudoti jau sukurtus atvirus sprendimus ir plėtoti įdomesnius dalykus – Kam dubliuoti, kai galima bendradarbiauti
 19. 19. geoportal.lt verslui 15% 13% 12%51% 6% 3% NŽT ir NŽT TS Kitos institucijos Savivaldybės Verslo įmonės Mokymo ir mokslo įstaigos Užsienio naudotojai 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Institucijos Verslas Kiti Naudotojų Paslaugų LEI portalo registruoti naudotojai LEI portalo paslaugų naudojimas informacinėse sistemose
 20. 20. 20 GIS dialektika Atvira Nemokami sprendimai Įpareigojimas Konkurencija Konsolidacija Biurokratija Paprasta Komercija Galimybė Kooperacija Dalijimasis Efektyvumas
 21. 21. 21 O toliau? TĮ Programinė įranga Duomenys Žinios 2020 ATVIRUMAS opengis.lt Šiandien: • Atviri duomenys: uždaviniai, paslaugos, stebėsena • Atviros platformos: geoportal.lt, OSP, raskinterneta.lt … • Atvira programinė įranga: QGIS, PostGIS, Geoserver, OpenLayers • Verslas prisideda prie atvirumo! Esri, Hexagon Geospatial, Infoera…

×