Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microinvest Warehouse Open

1,327 views

Published on

Join the Microinvest Warehouse Open community

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Microinvest Warehouse Open

  1. 1. Microinvest Warehouse Open Станете част от проекта за най-популярен и най- свободен български складов софтуер www.warehouseopen.org
  2. 2. Станете част от екипа на WarehouseOpen? Станете част от екипа, разработващ продукта. Тествайте, споделяйте мнения и предложения. Нека развиваме заедно единствения проект за свободен складов софтуер в България. Качествен софтуер, с много възможности. Изтеглете всичко необходимо от www.warehouseopen.org; пишете ни на office@microinvest.net; дискутирайте в нашия форум. www.warehouseopen.org
  3. 3. Защо създадохме Warehouse Open? Подкрепа на развитието на Open Source продуктите в България Подпомагане навлизането на Linux при потребителите Пазарни реалности Изисквания на партньорите ни Подценяване на софтуера с отворен код в България Намиране на нова пазарна ниша за развитие www.warehouseopen.org
  4. 4. Характеристики на Warehouse Open  Многофирмен софтуер за управление на складово стопанство  OpenSource проект под GPL, изцяло разработен за Linux  MySQL база от данни  Работи под mono  Препоръчителни дистрибуции: Mandriva Free 2006, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu www.warehouseopen.org
  5. 5. Какво говорят цифрите? 6 езика на работа - Warehouse Open е преведен на български, английски, руски, румънски, арменски, чешки Интеграция с над 40 вида периферни устройства Над 3500 инсталации в България и Русия Повече от 200 обекта с реално функциониращ Warehouse Open Над 40 ентусиасти, участващи в проекта Над 100 публикации в медиите и интернет www.warehouseopen.org
  6. 6. Как да печелим от Warehouse Open? Системна интеграция Поддръжка Консултантски услуги Участие в проекти, финансирани от НПО Участие в международни частни проекти www.warehouseopen.org
  7. 7. www.warehouseopen.org Свободният складов софтуер Microinvest 2011

×