Open eGo 20090514bis

407 views

Published on

First guidelines and trac for our goals

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open eGo 20090514bis

 1. 1. Een nieuwe community Krachten bundelen over verschillende besturen en overheden heen, om met een minimum aan middelen een maximum aan resultaat te behalen. 15
 2. 2. Ontstaan, changes “ Yes, we can change ! ” Enkele snapshots in evoluties van ' het moment ' : <ul><li>De eindklant
 3. 3. De lokale overheid
 4. 4. De leverancier </li></ul>15
 5. 5. Ontstaan, change 1 DE EINDKLANT <ul><li>Consumenten, inwoners, toeristen, verenigingen, bedrijven, ... </li></ul>PROFIEL <ul><li>Minder tijd ( de slash-generatie )
 6. 6. Beter op de hoogte van technologie ( de IT-er is niet langer de enige ' specialist ' )
 7. 7. Gebruikt fora, blogs, ... en is bijgevolg veel mondiger </li></ul>VRAAG <ul><li>Meer nood aan digitale transactie, korte communicatie, interactie...
 8. 8. Verwachten e-democratie </li></ul>15
 9. 9. Ontstaan, change 2 DE LOKALE OVERHEID <ul><li>Gemeenten, steden, OCMW, ... </li></ul>PROFIEL <ul><li>Steeds meer kennis in huis om zelf te programmeren
 10. 10. Veel meer op de hoogte van technologische veranderingen ( kritischer )
 11. 11. Veel minder tijd om te ontdekken wegens hogere werkdruk </li></ul>VRAAG <ul><li>Open-source systemen die uitbreidbaar zijn en integratiemogelijkheden bieden
 12. 12. Verschuiving in de verwachting van de rol van de leverancier ( integrator ) </li></ul>15
 13. 13. Ontstaan, change 3 DE LEVERANCIER <ul><li>CMS 'en, hardware, beveiliging, communicatiekanalen, ... </li></ul>PROFIEL <ul><li>Steeds meer de rol van integrator ( best of both all worlds )
 14. 14. Brug tussen IT'er en Communicatieverantwoordelijken of andere diensten
 15. 15. Ruim aanbod op de markt, met grote diversiteit in systemen ( open vs gesloten systemen, platformen, type toepassingen, ... ) </li></ul>VRAAG <ul><li>Leveranciers ' committen ' zich
 16. 16. Samenwerkingsverbanden ( non – commercieel ) </li></ul>15
 17. 17. Doelstellingen <ul><li>Overleg creëren om te komen tot gestandaardiseerde tools waarvan de resultaten worden gedeeld
 18. 18. Uitwisselen van ervaringen
 19. 19. Samenbrengen en vragen kunnen stellen aan een pool van fora ( V-ICT-OR, Kortom, VVSG, MeMoRi, ... )
 20. 20. Werkgroepen opstarten
 21. 21. Pro-actief initiatieven tot stand brengen / stimuleren in functie van marktvragen en nieuwe technologieën ( toepassen van decreten verwerken in een eerder stadium, uniformiteit voor de burger - mobiliteit ) </li></ul>15
 22. 22. Stap 1a / 3 RESEARCH EN ANALYSE <ul><li>Beginsituatie schetsen
 23. 23. Ervaringspool creëren
 24. 24. Het veld bevragen, feedback-momenten opzoeken
 25. 25. Marktaanbod leren kennen, open en gesloten software, technologieën, evoluties
 26. 26. Vergelijkende studies uitvoeren, decision-makers
 27. 27. Whishes & Desires vs Needs ( techies vs realists ) </li></ul>15
 28. 28. Stap 1b / 3 DEVELOPMENT <ul><li>Technologische keuzes ( PHP, MySQL, Apache / IIS )
 29. 29. Structuurdenken
 30. 30. Open Source ( ! )
 31. 31. Integratiemodellen </li><ul><li>11 Open Source integraties
 32. 32. Open System integraties ( EID, LDAP, Zend-framework, Zarafa, iCal, ... )
 33. 33. Integraties met ( Cultuurnet, VKBO – Kruispuntbank, ... ) </li></ul></ul>15
 34. 34. Stap 2a / 3 STABLE RELEASE v1.0.20090514 subject to LGPL-license <ul><li>Beschikbaar via de website : www.open-ego.org
 35. 35. Release datum : May, 14 th 2009 ! </li><ul><li>Bart, vergeet de ' kakkeboontjes ' niet te vermelden :) </li></ul><li>Inbegrepen modules in de CORE-version: </li><ul><li>Contacten, Contactgroepen, Beveiliging, Teksten, Navigatie, Collecties, Nieuwsberichten ( Persberichten )
 36. 36. Startproject / thema: MySchool ( blue, white ) </li></ul><li>Downloads: </li><ul><li>2 extra templates ( MyCity – Environmental )
 37. 37. Coding manual
 38. 38. Clean DB-structure ( MySQL-dump ) </li></ul></ul>15
 39. 39. Stap 2b / 3 STABLE RELEASE v1.0.20090514 <ul><li>Ondersteuning via de website : www.open-ego.org </li><ul><li>PhpDocumentor, code documentatie
 40. 40. Propel generator [ 3000 ]
 41. 41. ' Support ' - lijn </li></ul><li>Olievlek-momentum starten ( social media )
 42. 42. Communicatiemogelijkheden
 43. 43. Nieuws / updates
 44. 44. Setup-guide
 45. 45. Demo </li></ul>15
 46. 46. Stap 3 / 3 WERKGROEPEN <ul><li>Succes of falen, feedback – processen – overleg - ervaring
 47. 47. Vormen van ' contribution ' ( geek vs non-geek )
 48. 48. Current state: </li><ul><li>Actieve werkgroep: Reservaties en Infrastructuur ( May 5 th , 2009 )
 49. 49. Verwachte groepen: Dossierbeheer, Evenementen, Contactenbeheer </li></ul></ul>Oproep tot kandidaten om mee te werken ( contributors . forms ) 15
 50. 50. Roadmap TIMELINE <ul><li>Januari 2000: Development ' CMS ' voor de Stad Hasselt
 51. 51. Februari 2001: Development ' eGo ' voor de Stad Genk
 52. 52. ... - Mei 2009: ' eGo / nex ' voor diverse organisaties
 53. 53. Mei 2009: Stable Release ' Open eGo ', downloadable </li></ul>EXPECTATIONS vs contributions <ul><li>SVN, subversioning ( update vs commitments )
 54. 54. Drupal en CMS Made Simple support / integratie
 55. 55. Online ( live ) manual, forum, ... </li></ul>15
 56. 56. Contact KANALEN <ul><li>Website </li><ul><li>www.open-ego.org </li></ul><li>Twitter </li><ul><li>http://twitter.com/OpeneGo </li></ul><li>Mailings / email </li><ul><li>Inschrijven via de website
 57. 57. [email_address] , [email_address] </li></ul></ul>15

×