Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Demi ekonomik - Open Datathon Albania 2011

731 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Demi ekonomik - Open Datathon Albania 2011

 1. 1. DËMI EKONOMIKPunuan:Flladina ZiljaAlbina Ballaxhia
 2. 2. Qëllimi i temës:Të përcjell drejt publikut të gjerë informacioncilësor dhe sasior mbi përdorimin e fondevepublikeBurime:Raportet për veprimtarinë e Kontrollittë Lartë të ShtetitBuxheti i Bashkive Durrës, Fier, Berat
 3. 3. Dëmi ekonomik:Shuma e mjeteve monetare të përfituara në mënyrë të kundraligjshme ose të shpërdoruara
 4. 4. STRUKTURA E DËMIT EKONOMIK 2005- 2010 Doganat Tatim taksa 3,6 15,8 mld mld Dëmi Shp.Prokurimet total operativ 0,5 Të tjera 2,053,35 31,4 mld mldmld Shp.shpërbli mld Shp. Page Shitje/Qiradhënie mi 0,2 4,4 mld 1,5 mld mld
 5. 5. DËMI EKONOMIK 2005-2011 (NË MIJË LEKË)8,000,000 7,324,902 7,305,656 6,894,468 6,059,3256,000,000 5,052,194 4,046,6354,000,0002,000,000 1,613,661 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011- Të dhëna vetëm për tre mujorin e parë
 6. 6. DËMI EKONOMIK NË SEKTORIN E TATIM-TAKSAVE (NË MIJË LEKË)6,000,000 4,782,2794,000,000 3,671,261 2,535,186 2,366,1432,000,000 1,887,633 532,682 14,652 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ligji 9920 Neni 10,pika 2, 25, 26, 63
 7. 7. DËMI EKONOMIK NË SEKTORIN E DOGANAVE (NË MIJË LEKË)1,200,000 998,725 884,174 800,000 694,656 400,000 360,333 359,445 300,252 181,109 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 8. 8. DËMI EKONOMIK NË SEKTORIN E PROKURIMEVE PUBLIKE (NË MIJË LEKË)1,000,000 883,471 800,000 779,815 600,000 556,993 508,858 431,017 400,000 187,573 175,398 200,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 9. 9. DËMI EKONOMIK NË FUSHËN E QIRADHËNIES/SHITJES SË PASURIVE SHTETËRORE (NË MIJË LEKË)4,000,000 3,190,7793,000,0002,000,0001,000,000 612,071 294,916 345,709 124,700 154,160 11,962 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 10. 10. DËMI EKONOMIK DHE8,000,000 STRUKTURA E TIJ7,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1,000,000 Demi ekonomik ne mije leke Demi ek ne fushen e prokurimeve publike ne mije leke Demi ek ne sektorin doganor ne mije leke Demi ek ne fushen e shitjes/qiradhenies te pasurise shteterore ne mije leke2 Demi ek ne tatim taksa ne mije leke
 11. 11. DËMI EKONOMIK SIPAS BASHKIVE KRYESORE 2009 - 2011 Vlore Tirana 41,931,000 Tepelene Shkoder Saranda 17,164,000 Pogradec Lushnje Lezhe 16,009,000 Kukes Kucove Korce Kavaje Kamez Himara 21,535,000 GjirokasterFushe-Kruje Fieri 25,650,000 Durres 84,856,000 Berat 15,523,000 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000
 12. 12. DËMI EKONOMIK NË RAPORT ME BUXHETIN Demi Bashkia ekonomik Buxheti Durres 84,856,000 4,449,653,680 Berat 13,523,000 319,480,000 Fier 25,650,000 597,463,0005.0%4.5% 4.23% 4.29%4.0%3.5%3.0%2.5% 1.91%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0% Durres Berat Fier
 13. 13. 80%70% 68.0%60% 49.0% 49.0%50% 41.4%40% 34.3%30%20% 15.2%10%0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010

×