Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coding dojo

879 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coding dojo

 1. 1. ELŐADÓK:Nagy Gergely (@algernoone)Magyar Attila (@athoshun)Coding dojoBalaBit IT Security
 2. 2. Egy LISP program vége))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 3. 3. Egy Java program vége}}}}}}}}}}}}
 4. 4. ● Írjon olyan programot, ami felsorolja azegész számokat 1-100-ig úgy, hogy:● a 3 többszörösei helyett azt írja ki, hogy "Fizz"● az 5 többszörösei helyett azt írja ki, hogy "Buzz"● a 3 és az 5 többszörösei helyett azt írja ki, hogy"FizzBuzz"FizzBuzz
 5. 5. ● Írjon olyan programot, ami felsorolja azegész számokat 1-100-ig úgy, hogy:● a 3 többszörösei helyett azt írja ki, hogy "Fizz"● az 5 többszörösei helyett azt írja ki, hogy "Buzz"● a 3 és az 5 többszörösei helyett azt írja ki, hogy"FizzBuzz"FizzBuzz1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11,Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16, 17, Fizz, 19, Buzz,Fizz, 22, 23, Fizz, Buzz, 26, Fizz, 28, 29,FizzBuzz, ...
 6. 6. Naiv megoldásint i;for (i = 1; i != 101; ++i) {if (i % 3 == 0) {printf("Fizz");}if (i % 5 == 0) {printf("Buzz");}if (i % 3 != 0 && i % 5 != 0) {printf("%d", i);}printf("n");}
 7. 7. ● 7 többszöröseinél "Beep"● 3 és 7 → "FizzBeep"● 5 és 7 → "BuzzBeep"● 3, 5 és 7 → "FizzBuzzBeep"Változó világban élünk
 8. 8. Naiv megoldásint i;for (i = 1; i != 101; ++i) {if (i % 3 == 0) {printf("Fizz");}if (i % 5 == 0) {printf("Buzz");}if (i % 7 == 0) {printf("Beep");}if (i % 3 != 0 && i % 5 != 0 && i % 7 != 0) {printf("%d", i);}printf("n");}
 9. 9. ● ha szerepel a 3-as számjegy, akkor is"Fizz"● 5-ös számjegy → "Buzz"● 7-es számjegy → "Beep"Változó világban élünk
 10. 10. Naiv megoldásint i, is_fizz, is_buzz, is_beep; char buf[16];for (i = 1; i != 101; ++i) {snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", i);if (is_fizz = (i % 3 == 0 || strchr(buf, 3))) {printf("Fizz");}if (is_buzz = (i % 5 == 0 || strchr(buf, 5))) {printf("Buzz");}if (is_beep = (i % 7 == 0 || strchr(buf, 7))) {printf("Beep");}if (!is_fizz && !is_buzz && !is_beep) {printf("%d", i);}printf("n");}
 11. 11. @staticmethoddef fizzbuzz(min, max):translators = [ DivisorBasedTranslator(3, "Fizz"),DivisorBasedTranslator(5, "Buzz"),DefaultTranslator() ]return (FizzBuzz(CompositeTranslator(translators)).generate(min, max))(defn fizzbuzz [min max](fizzbuzz* min max[(partial translate:by-divisor 3 "Fizz")(partial translate:by-divisor 5 "Buzz")]))
 12. 12. class FizzBuzz(object):def __init__(self, translator):self.translator = translatordef generate(self, min, max):sequence = []for i in range(min, max + 1):sequence.append(self.translator.translate(i, ""))return ", ".join(sequence)(defn fizzbuzz* [min max translations](->> (range min (inc max))(map (partial translate translations))(interpose ", ")(s/join)))
 13. 13. class DivisorBasedTranslator(NumberTranslator):def __init__(self, divisor, translation):self.divisor = divisorself.translation = translationdef translate(self, number, partially_translated):if number % self.divisor == 0:return self.translationreturn ""(defn translate:by-divisor [divisor replacement n](when (zero? (rem n divisor)) replacement))
 14. 14. Its not the tool – its the artist
 15. 15. ELŐADÓK:Nagy Gergely (@algernoone)Magyar Attila (@athoshun)Köszönjük a figyelmet!BalaBit IT Security

×