Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tények, lehetőségek és kockázatok a magyar agrárgazdaságban, Dr. Kapronczai István, OMÉK Szakmai Nap 2017

2,136 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tények, lehetőségek és kockázatok a magyar agrárgazdaságban, Dr. Kapronczai István, OMÉK Szakmai Nap 2017

 1. 1. Kihívások és üzletfejlesztési lehetőségek a fő termékpályák mentén OMÉK, 2017. szeptember 19 Előadó: Dr. Kapronczai István Tények, lehetőségek és kockázatok a magyar agrárgazdaságban
 2. 2. „A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.” (Albert Schweitzer)
 3. 3. 3 A jövő sikeres magyar élelmiszergazda- sága gazdasági érdek és morális kötelesség! Lehetőségei alatt teljesít az agrárgazdaság…… Üzenetek: Ugyanakkor még mindig történelmi esély adódik az ágazat fejlesztésére!
 4. 4. 4 A jövő sikeres magyar élelmiszergazda- sága gazdasági érdek és morális kötelesség! Üzenetek:
 5. 5. 0 2 4 6 8 10 Demográfia alakulása (mrd fő) 7,6 9,7 1950 2017 2050 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 Termőterület nagysága (ezer ha) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1000 főre jutó mezőgazdasági területnagyság alakulása Morális kötelesség 2017-el azonos területnagy ságot feltételezve 2,5 1961 2017 2050 1950-60 2017 2050 Forrás: FAO statisztikák
 6. 6. A globális élelmiszer árindex az elmúlt egy évtizedben a kereslet növekedése, a spekulatív tőke árupiaci hatása és az élelmiszerkínálatot szűkítő alternatív üzemanyagok térnyerése miatt erősen volatilisen ugyan, de markánsan emelkedett. A prognózisok szerint az élelmiszerek ára a világpiacon egy relatíve magas szinten stabilizálódik, mivel a jövőben (is) keresleti piac jellemzi majd az élelmiszerek világkereskedelmét Gazdasági lehetőség Forrás: AKI 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1967=100%
 7. 7. 7 Lehetőségei alatt teljesít az agrárgazdaság…… Üzenetek:
 8. 8. A lehetőségei alapján Magyarország a mostani termelés dupláját is előállíthatná • Az agrárgazdaságunk az elmúlt két és fél évtizedben drasztikus pozícióvesztést szenvedett el a világ élelmiszertermelésében, részesedésünk felére csökkent. • A világ mezőgazdasági termelése 1989-1991 évek átlagához képest 2014-re 81 százalékkal bővült, Magyarországé 17 százalékkal visszaesett. • Hústermelésünk a világénak ma már alig több mint 0,3 százalékát adja, miközben a kilencvenes évtized elején 1 százalék körül volt a részesedésünk. A világ és Magyarország agrártermelésének alakulása (1989-1991 átlaga = 100%) Forrás: AKI -20 30 80 130 180 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 % Magyarország Világ
 9. 9. „55 százalékkal bővült a magyar mezőgazdaság kibocsátása 2010 és 2016 között” Forrás: Kormányportál, FM Sajtóiroda 2017. január 26.
 10. 10. A mezőgazdasági kibocsátás indexének változása (2010 = 100,0) 100 128.4 128.6 137.5 145.7 147.5 155.4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Forrás: KSH
 11. 11. A mezőgazdasági kibocsátás indexének változása (2008-2010 = 100,0) 100 111.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2008-2010 2014-2016 Forrás: KSH Az éves átlagos növekedés 1.6%
 12. 12. A mezőgazdaság kibocsátása tehát az elmúlt mintegy egy évtizedben csak enyhén emelkedett. A pénzügyi teljesítménye viszont – 2014-ig – erőteljesebben javult.
 13. 13. -3.4 21.4 49.4 76.5 75.2 87.8 36.7 50 137.9 154.2 138.2 177.7 103.8 105,4 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 milliárdFt A mezőgazdasági vállalkozások adózás előtti eredménye* Forrás: NAV adatbázis * Az adóbevallást készítő gazdaságok adatai alapján
 14. 14. A mezőgazdasági jövedelemtámogatások és a jövedelem alakulása (2004-2015) -100 0 100 200 300 400 500 600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 milliárdFt Társas bérszínvonallal korrigált adózás előtti eredmény Jövedelemtámogatás Forrás: FADN, NAV AKI számítás
 15. 15. 15 Üzenetek: Ugyanakkor még mindig történelmi esély adódik az ágazat fejlesztésére!
 16. 16. Nemzetközi összehasonlító elemzések azt bizonyítják, hogy csak azok az országokban fejlődött az agrárgazdaság az elmúlt fél évszázadban, ahol élénk volt az innováció, ahol rendelkezésre álltak a források !
 17. 17. • Az innovációhoz  ötletek és  szakmai tudás kell. • A források lehetnek:  saját forrás;  hitel;  támogatás.
 18. 18. A mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások betétállományának* alakulása 84 91 96 135 190 184 206 200 272 323 301 340 364 384.9 95 97 101 113 126 131 105 114 142 144 164 202 235 276.4 0 100 200 300 400 500 600 700 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 milliárdFt Társas vállalkozások Egyéni gazdaságok * A társas vállalkozások 2002-2007. évi adatai a Pénztár, csekkek állományának értékét is tartalmazzák. Forrás: NAV és FADN adatok
 19. 19. A mezőgazdasági társas vállalkozások teljes hitelállományának alakulása Forrás: MNB 231 249 294 304 281 285 244 220 201 212 216 263 345 333 260 9 20 35 55 48 54 87 72 65 68 50 42 43 33 72 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Forinthitelek Devizahitelek MilliárdFt
 20. 20. Jegybanki alapkamat alakulása 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 1995 20082004 2011 Forrás: MNB 2016
 21. 21. Kifizetett agrártámogatások megoszlása Forrás: VM + MVH adatok alapján AKI számítás 217 133.1 177.5 181.4 190.7 135.9 167.2 107.7 118.8 132.7 128.2 127.1 172.1 127.9 1.1 22.8 234.1 248.2 245 261.2 464.2 425.8 353.6 517.2 557.3 603.5 620.1 586.2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nemzeti forrásból finansízrozott támogatások EU forrásból finanszírozott támogatások
 22. 22. • A magyar mezőgazdaság az elmúlt 2-3 évtizedben nem volt olyan kedvező gazdasági kondícióban mint az elmúlt években, de ennek további erősödése nem várható. • Az agrárgazdaságban felhalmozott forrásokat a jövő érdekében egy jól tervezett, hosszú távú stabilitást ígérő, fejlesztésorientált gazdaságpolitikával célszerű mobilizálni az elkövetkező években. • Ennek megvalósítása történelmi lehetőség és történelmi felelősség. • A hazai termelőknek fel kell készülniük arra is, hogy csökkenő támogatások mellett is talpon tudjanak maradni! Ennek pedig csak egy módja van: a hatékonyság javítása, a versenyképesség erősítése! • Mit tegyenek ennek érdekében? Ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlesztések, korszerűsítések, az innováció területén rendelkezésre állnak! • Mi a kormányzat feladata? Hosszú távra stabilnak remélt agrárpolitikai környezet biztosítása, ellentmondásos, kockázati elemeket is tartalmazó kormányzati döntések mellőzése. Konklúzió – a jövőt a jelenben alapozzuk meg
 23. 23. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

×