Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dr. Bölcskei Krisztián - Mi fán terem a gdpr az EU új általános adatvédelmi rendeletének legfontosabb tudnivalói

349 views

Published on

Dr. Bölcskei Krisztián - Mi fán terem a gdpr az EU új általános adatvédelmi rendeletének legfontosabb tudnivalói

Published in: Business
  • Be the first to comment

Dr. Bölcskei Krisztián - Mi fán terem a gdpr az EU új általános adatvédelmi rendeletének legfontosabb tudnivalói

  1. 1. Mi fán terem a GDPR? Az EU új általános adatvédelmi rendeletének legfontosabb tudnivalói
  2. 2. Alapfogalmak • Adat (ami által beazonosítható egy természetes személy, pl:név) • Adatvédelem • Adatbiztonság • Információbiztonság • Adatkezelő (az a vállalkozás, aki ügyfelei/vendégei/tagjai személyes adatait rögzíti/tárolja, pl:Kft) • Érintett (az a természetes személy, aki adatok által beazonosítható) • Adatkezelési tevékenység (Adatkezelő olyan tevékenysége, mely során személyes adatokhoz jut hozzá, pl: hírlevél küldés)
  3. 3. Feladatok és kötelezettségek • Előzetes tájékoztatási kötelezettség (pl adatvédelmi szabályzattal vagy tájékoztatóval, nem jognyilatkozat) • Dokumentációk elkészítése (pl adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi incidens nyilvántartás) • Nyilvántartásba vétel (NAIH programon keresztül) • Adatvédelmi oktatás • Privacy by design beépítése a napi működésbe • Adatvédelmi tisztviselő kinevezése (olyan külsős vállalkozó, aki releváns jogi és/vagy informatikai gyakorlati tudással rendelkezik) • IT átvilágítás • Működés folyamatos monitorozása
  4. 4. Érintetti jogok és joggyakorlás elősegítése • Tájékoztatás • Helyesbítés • Törlés • Zárolás • Tiltás • Elfeledtetés • Tiltakozás • Adathordozhatóság
  5. 5. Szankciók és következmények • Max. 20 millió euro vagy 4%-nak megfelelő bevétel utáni NAIH bírság • Sérelemdíj • Kártérítés • Munkajogi jogkövetkezmény • Szabadságvesztés • Presztizsveszteség
  6. 6. Köszönöm a figyelmet!

×