Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Classe Introductoria de Java

1,629 views

Published on

Classe introductoria de java

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Classe Introductoria de Java

 1. 2. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Que es un programa? </li></ul><ul><li>On el podem trobar? </li></ul><ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul>
 2. 3. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Que es un programa? </li></ul><ul><li>On el podem trobar? </li></ul><ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul>
 3. 4. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>- Java es una illa al pacífic. </li></ul>
 4. 5. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>- Java es una illa al pacífic. </li></ul><ul><li>- Java es un llenguatge de </li></ul><ul><li>programació. </li></ul>
 5. 6. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>- Java es una illa al pacífic. </li></ul><ul><li>- Java es un llenguatge de </li></ul><ul><li>programació . </li></ul>
 6. 7. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>- Que es un llenguatge de </li></ul><ul><li>programació ? </li></ul>
 7. 8. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>- Que es un llenguatge de </li></ul><ul><li>programació ? </li></ul><ul><li>És un conjunt de regles semàntiques/ sintàctiques que pot entendre un ordinador </li></ul>
 8. 9. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Per tant Java és un llenguatge, com ho pot ser qualsevol llengua. </li></ul><ul><li>Els ordenadors “entenen” java. </li></ul>
 9. 10. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><ul><li>Java és la tecnología de software més important avui en dia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Java es va inventar al 1990 </li></ul></ul><ul><ul><li>Es independent de la plataforma d’execució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es va fer important quan va sortir internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge orientat a objectes. </li></ul></ul>
 10. 11. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Coneixeu algun altre llenguatge de programació? </li></ul>
 11. 12. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Que es un programa? </li></ul><ul><li>On el podem trobar? </li></ul><ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul>
 12. 13. Java <ul><li>Que es un programa? </li></ul><ul><li>Un programa es un conjunt de ordres escrit en un llenguatge de programació per executar una serie de ordres en un ordenador. </li></ul>
 13. 14. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Que es un programa? </li></ul><ul><li>On el podem trobar? </li></ul><ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul>
 14. 15. Java <ul><li>On el podem trobar? </li></ul><ul><li>- Java es pot trobar en la majoria dels ordinadors, en dispositius mòbils com PDA’s, mòbils etc... </li></ul>
 15. 16. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Que es un programa? </li></ul><ul><li>On el podem trobar? </li></ul><ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul>
 16. 17. Java <ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Un programa en Java funciona gracies a una màquina virtual(JDK) que es la que interpreta el codi compilat java amb codi binari (que entén un ordinador) </li></ul>
 17. 18. Java <ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><ul><li>El jdk es pot baixar gratuitament de la web http://java.sun.es </li></ul></ul><ul><ul><li>Instalant aquest jdk ja es pot treballar amb java. </li></ul></ul>
 18. 19. Java <ul><li>Que es Java? </li></ul><ul><li>Que es un programa? </li></ul><ul><li>On el podem trobar? </li></ul><ul><li>Com funciona? </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul>
 19. 20. Java <ul><li>Exemples </li></ul><ul><ul><li>public class hola { </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>public static void main (String[] argv) { </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>System.out.println(“Hola classe”); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul></ul>
 20. 21. Java <ul><li>Exemples </li></ul><ul><ul><li>public class hola2 { </li></ul></ul><ul><ul><li>public static void main (String[] argv) { </li></ul></ul><ul><ul><li>int valor=1; </li></ul></ul><ul><ul><li>while(valor<=50){ </li></ul></ul><ul><ul><li>System.out.println(&quot;hola classe. valor=&quot; + valor); </li></ul></ul><ul><ul><li>valor=valor + 1; </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 21. 22. Java <ul><li>Autor: Oriol Arbonés Liñán </li></ul>

×