Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Alkol zehirlenmeleri     Hazırlayan : Dr. Onur Hakoğlu     Moderatör: Doç. Dr. Ayfer Keleş
Sunum Planı• Genel bilgiler• Alkol türevleri: – Etil alkol – Metil alkol – Etilen glikol – İsopropanol• Tedavi
Genel Bilgiler• Etanol :   • Yasaldır.   • Toplum tarafından kabul görür (pek çok toplumda).       » Sosyalleşm...
Genel Bilgiler - 2• ABD’de madde kötüye kullanımında ilk sıradadır.• ABD’de en çok tüketilen içecek sıralamasında yumuşa...
Genel Bilgiler - 3• Alkol türevleri santral sinir sistemi üzerinde depresyona neden olduğundan zehirlenmelerde genellikl...
Etanol• ABD’de acil servise başvuran hastaların %2.7 si alkol kullanımı ile ilişkilidir.• Akut etanol zehirlenmeleri solu...
• Acil serviste etanol ilişkili mortalitenin en sık sebebi hangisidir?A. Solunum depresyonuB. Karaciğer fonksiyon bozuklu...
Etanol• Travmaya sebep olmasının yanında travma hastasının değerlendirilmesini de güçleştirmektedir.• Kandan eliminasyon...
Etanol• Klinik Özellikleri: – Peltek konuşma – Öfori – Nistagmus – Hipotansiyon, refleks taşikardi, senkop – Santral ...
Etanol• Kan alkol seviyesi 400-500 mg/dl olması solunum depresyonu nedeniyle ölüme sebep olabilmektedir.• Kronik alkol ...
Etanol• Hafif derecede laktik asidoz görülebilir. Ciddi asidozlarda sadece alkol düşünülmemeli ve olası diğer sebepler ...
Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Dikkatli fizik muayene ile ek patolojilerin tes...
Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Tiamin?   • Alkol kullanımına bağlı SSS depre...
Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Folat? Diğer vitaminler?   • Eksikliği özelli...
• İzole etanol intoksikasyonunda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?A. Sık muayeneB. TiaminC. Aktif kömürD. i.v. Hidr...
Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Alkol ile birlikte diğer madde kullanım  öğre...
Etanol• Taburculuk – Zehirlenme belirtileri tümüyle düzelmiş  olmalıdır. – Kendisi veya başkasına zarar verme şüphesi ...
İsopropanol• Evde : saç ve cilt ürünleri, temizlik/ovma solüsyonları• Araç bakım: antifriz solüsyonları• Sanayide : boya ...
İsopropanol• Zehirlenmeler genellikle oral yoldan alınması ile oluşur; fakat inhalasyon ve cilt teması ile de toksik ola...
İsopropanol• Klinik bulgular etanol zehirlenmesine benzer. Etki süresi ve SSS üzerine etkisi etanolün 2 katıdır.• Sempto...
İsopropanol• Hemorajik gastrite neden olabilir.• Glukoneogenezi baskılar ve bu nedenle hipoglisemiye neden olabilir.• Hep...
İsopropanol• Şüphelen: – Nefeste aseton kokusu. – Hiperglisemi/glukozüri olmaksızın  ketonemi/ketonüri
İsopropanol• Tanı: • Hafif asidoz ya da asidozsuz seyreden artmış osmolal  açık. • Ketonemi ya da ketonüri. • Yükselm...
• İsopropanol intoksikasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A. Sinir sistemi üzerine etki süresi etanolün ...
İsopropanol• Acil serviste yaklaşım: – Bilinç değişikliği olan her hastada:   • Glukoz   • Tiamin   • Naloksan – H...
İsopropanol• Acil serviste yaklaşım: – İsopropanol>400 mg/dl ya da tedaviye  yanıtsız hipotansiyon varlığında hemodiyal...
İsopropanol• Taburculuk : – Hasta, izlemde semptomsuz 6-8 saat  sonunda taburcu edilebilir.
Metanol• Odun alkolü de denmektedir.• Boya çözücü olarak, cam yıkama solüsyonlarında ve antifrizlerde bulunmaktadır.• Me...
Metanol• Toksik metabolitleri birikene kadar (12-18 saat) klinik bulgular ortaya çıkmayabilir.• Beraberinde etanol alımı ...
• Aşağıdakilerden hangisi metanol intoksikasyonu için yanlıştır?A. Kar fırtınası şeklinde görme bozukluğu.B. İlk 12-18 sa...
Metanol• Klinik : – SSS depresyonu – Görme bozukluları (kar fırtınası) – Karın ağrısı – Bulantı, kusma – Pankreatit ...
Metanol• Acil serviste yaklaşım: Tedavide temel prensip aktif metabolit  oluşumunun engellenmesi ve atılımlarının  ar...
Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Fomepizol: alkol dehidrogenaz enzimini  etanolden 8000 kat yüksek afinite ile inhibe...
Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Etanol: alkol dehidrogenaz enzimini yarışmalı  olarak inhibe eder. Matanole oranla 2...
Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Etanol oral, i.v. ya da nazogastrik ile  verilebilir. – i.v. Kullanım için %10 luk ...
Metanol• Acil serviste yaklaşım: – i.v. Kullanım mümkün değil ise oral kullanım  şu formülle hesaplanır: Etanol (gr)= ...
Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Hemodiyaliz: hem metanolün hem de toksik  metabolitlerin atılımını sağlar. Hemodial...
Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Folat: Formik asidin karbondioksite  dönüşümünde rol oynar. Bu sebeple 4  saatte b...
Etilen Glikol• Genellikle soğutucu ve koruyucu madde olarak kullanılır. Cila ve deterjanlarda da bulunur.• Zehirlenmenin...
Etilen Glikol• Klinik: Toksik metabolitlere bağlı 3 klinik faz görülür. – 1. faz: ilk 12 saatlik süreyi kapsar. SSS etki...
Etilen Glikol– 3. faz: 24-72 saat arasını kapsar. Renal toksisite belirgindir. Kostovertebral açı hassasiyeti vardır. Uy...
Etilen Glikol– Kalsiyum oksalatın dokularda çökmesine bağlı olarak hipokalsemi gelişebilir. İdrarda kalsiyum oksalat kri...
Etilen Glikol• Acil serviste yaklaşım: – Tiamin – Glukoz – Naloksan – Sodyum bikarbonat – Pridoksin 100 mg
Etilen Glikol• Acil serviste yaklaşım: – Fomepizol : alkol dehidrogenaz inhibisyonu.  Metanol toksikasyonunda uygulanan...
• Acil serviste yaklaşım: – i.v. Kullanım mümkün değil ise oral kullanım şu  formülle hesaplanır: Etanol (gr)= içecek ...
• Etilen glikol ile zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yalıştır?A. Alkol dehidrogenaz ile metabolize olur.B. Tedavid...
Etilen Glikol• Diyaliz endikasyonu bulunan hastalar ve SSS depresyonu olan hastalar hastaneye yatırılarak ve yoğun bakım...
Kaynaklar•  Tintinalli•  Rosen•  Goldfrank•  Current diagnosis & treatment EM
Teşekkürler
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Alkol zehirlenmeleri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alkol zehirlenmeleri

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Alkol zehirlenmeleri

 1. 1. Alkol zehirlenmeleri Hazırlayan : Dr. Onur Hakoğlu Moderatör: Doç. Dr. Ayfer Keleş
 2. 2. Sunum Planı• Genel bilgiler• Alkol türevleri: – Etil alkol – Metil alkol – Etilen glikol – İsopropanol• Tedavi
 3. 3. Genel Bilgiler• Etanol : • Yasaldır. • Toplum tarafından kabul görür (pek çok toplumda). » Sosyalleşme aracı olarak kullanılır. • Kolay ulaşılır. • Ucuzdur.• Yine aynı Etanol: • Bağımlılık yapar. • Travma riskini arttırır. • Uzun dönemde son-organ hasarı yaratır. • Sosyal ilişkileri bozar (aynı toplumlarda).
 4. 4. Genel Bilgiler - 2• ABD’de madde kötüye kullanımında ilk sıradadır.• ABD’de en çok tüketilen içecek sıralamasında yumuşak içecekler, süt ve kahveden sonra, 4. sırada bira vardır.• Yetişkinlerin ¾ ü yılda en az 1 defa alkollü içecek tüketmektedir.
 5. 5. Genel Bilgiler - 3• Alkol türevleri santral sinir sistemi üzerinde depresyona neden olduğundan zehirlenmelerde genellikle hastadan bilgi alınamamaktadır.• Kişilerin alkol toleransı ile serum alkol düzeyinin klinik etkileri değişebilmektedir.• Bilinç durumu bozuk olan her hastada alkol intoksikasyonu akla getirilmelidir.
 6. 6. Etanol• ABD’de acil servise başvuran hastaların %2.7 si alkol kullanımı ile ilişkilidir.• Akut etanol zehirlenmeleri solunum depresyonu ile direk ölüme sebep olabilir fakat mortalite ve morbiditenin daha sık sebebi travmalardır.
 7. 7. • Acil serviste etanol ilişkili mortalitenin en sık sebebi hangisidir?A. Solunum depresyonuB. Karaciğer fonksiyon bozukluğuC. AritmiD. AsidozE. Travma
 8. 8. Etanol• Travmaya sebep olmasının yanında travma hastasının değerlendirilmesini de güçleştirmektedir.• Kandan eliminasyon hızı saate 15-20 mg/dl iken, kronik maruziyeti olanlarda hız 25-35 arasındadır.
 9. 9. Etanol• Klinik Özellikleri: – Peltek konuşma – Öfori – Nistagmus – Hipotansiyon, refleks taşikardi, senkop – Santral sinir sistemi depresyonu, koma
 10. 10. Etanol• Kan alkol seviyesi 400-500 mg/dl olması solunum depresyonu nedeniyle ölüme sebep olabilmektedir.• Kronik alkol kullananlarda 400 mg/dl üzerinde minimal intoksikasyon bulguları bildirilmiştir.
 11. 11. Etanol• Hafif derecede laktik asidoz görülebilir. Ciddi asidozlarda sadece alkol düşünülmemeli ve olası diğer sebepler araştırılmalıdır.
 12. 12. Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Dikkatli fizik muayene ile ek patolojilerin tesbiti – Kan şekeri ölçümü – i.v. hidrasyon? • Dehidratasyon bulguları yok ise hafif ve orta dereceli intoksikasyonlarda gerek yok.
 13. 13. Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Tiamin? • Alkol kullanımına bağlı SSS depresyonu olan tüm hastalara verilmelidir. Toksik metabolitlerin yıkım basamaklarında kullanılır. 100 mg i.v. Ya da intramuskuler verilebilir.
 14. 14. Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Folat? Diğer vitaminler? • Eksikliği özellikle düşünülmedikçe veya laboratuar olarak gösterilmedikçe gereksizdir. – Aktif kömür? • Alkol aktif kömür ile bağlanmamaktadır. – Sık muayene tekrarı ve klinikte düzelmeme ya da kötüleşme var ise başka sebepler araştırılmalıdır.
 15. 15. • İzole etanol intoksikasyonunda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?A. Sık muayeneB. TiaminC. Aktif kömürD. i.v. HidrasyonE. i.v. dekstroz
 16. 16. Etanol• Acil serviste Etanol intoksikasyonundan şüphelenilen hastanın: – Alkol ile birlikte diğer madde kullanım öğrenilmeye çalışılmalıdır. Etanol+diğer alkol? Etanol+kokain cocaetilen daha az potent 3-5 kat daha uzun etki ani ölüm riski yalnız kokain kullanımından 20 kat fazladır.
 17. 17. Etanol• Taburculuk – Zehirlenme belirtileri tümüyle düzelmiş olmalıdır. – Kendisi veya başkasına zarar verme şüphesi olmamalıdır. – Hastaneden taşıt kullanarak ayrılacaksa alkol düzeyi yasal alkol düzeyine inmiş olmalıdır.
 18. 18. İsopropanol• Evde : saç ve cilt ürünleri, temizlik/ovma solüsyonları• Araç bakım: antifriz solüsyonları• Sanayide : boya çözücü, tiner, mücevher temizleyici İçinde bulunmaktadır.
 19. 19. İsopropanol• Zehirlenmeler genellikle oral yoldan alınması ile oluşur; fakat inhalasyon ve cilt teması ile de toksik olabilmektedir.• Santral sinir sistemi üzerine etkisi etanolün iki katı uzun ve güçlüdür.• Başlıca metaboliti asetondur ve aseton kokusu ipucu verir.• Etanolden sonra 2. sırada oral yolla alınımı en yüksek olan alkol türevidir.
 20. 20. İsopropanol• Klinik bulgular etanol zehirlenmesine benzer. Etki süresi ve SSS üzerine etkisi etanolün 2 katıdır.• Semptomlar 30-60 dk da başlar ve birkaç saat içinde pik yapar.• Sıklıkla nistagmus vardır.• Hipotansiyon, solunum depresyonu ve komaya neden olabilir.
 21. 21. İsopropanol• Hemorajik gastrite neden olabilir.• Glukoneogenezi baskılar ve bu nedenle hipoglisemiye neden olabilir.• Hepatik disfonksiyon, akut tübüler nekroz, myoglobinüri, hemolitik anemi ve myopati nadir görülen komplikasyonlarıdır.
 22. 22. İsopropanol• Şüphelen: – Nefeste aseton kokusu. – Hiperglisemi/glukozüri olmaksızın ketonemi/ketonüri
 23. 23. İsopropanol• Tanı: • Hafif asidoz ya da asidozsuz seyreden artmış osmolal açık. • Ketonemi ya da ketonüri. • Yükselmiş isopropanol düzeyi • Alkol paneli çalışılması ile konur.
 24. 24. • İsopropanol intoksikasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A. Sinir sistemi üzerine etki süresi etanolün yaklaşık 2 katıdır.B. İlk 12 saat semptom vermesi beklenmez.C. Nefeste aseton kokusu olabilir.D. Hemorajik gastrite neden olabilir.E. Glukoneogenezi baskılayarak hipoglisemiye neden olabilir.
 25. 25. İsopropanol• Acil serviste yaklaşım: – Bilinç değişikliği olan her hastada: • Glukoz • Tiamin • Naloksan – Hipotansiyon varsa iv sıvı replasmanı – Hemorajik gastrit durumunda kan transfüzyonu gerekebilir.
 26. 26. İsopropanol• Acil serviste yaklaşım: – İsopropanol>400 mg/dl ya da tedaviye yanıtsız hipotansiyon varlığında hemodiyaliz gerekebilir. Hemodiyaliz hem isopropanolü hem de asetonu vücuttan uzaklaştırır. – Uzamış SSS depresyonu olanlar hospitalize edilmelidir.
 27. 27. İsopropanol• Taburculuk : – Hasta, izlemde semptomsuz 6-8 saat sonunda taburcu edilebilir.
 28. 28. Metanol• Odun alkolü de denmektedir.• Boya çözücü olarak, cam yıkama solüsyonlarında ve antifrizlerde bulunmaktadır.• Metabolizması formaldehit ve formik asit oluşması ile sonuçlanır.
 29. 29. Metanol• Toksik metabolitleri birikene kadar (12-18 saat) klinik bulgular ortaya çıkmayabilir.• Beraberinde etanol alımı da varsa metabolizması yavaşlayacağından, klinik etkiler daha da gecikebilir.
 30. 30. • Aşağıdakilerden hangisi metanol intoksikasyonu için yanlıştır?A. Kar fırtınası şeklinde görme bozukluğu.B. İlk 12-18 saat asemptomatik seyredebilir.C. Retina ödemi.D. Etanol ile birlikte alınımında toksik etkiler daha erken ortaya çıkar.E. Yüksek anyon gap’li metabolik asidoz.
 31. 31. Metanol• Klinik : – SSS depresyonu – Görme bozukluları (kar fırtınası) – Karın ağrısı – Bulantı, kusma – Pankreatit – Göz dibi muayenesinde; retinada ödem, optik diskte hiperemi – Yüksek anyon gap’li metabolik asidoz.
 32. 32. Metanol• Acil serviste yaklaşım: Tedavide temel prensip aktif metabolit oluşumunun engellenmesi ve atılımlarının arttırılmasıdır. – Tiamin – Naloksan – Glukoz – Asidoza karşı bikarbonat
 33. 33. Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Fomepizol: alkol dehidrogenaz enzimini etanolden 8000 kat yüksek afinite ile inhibe eder. Ayrıca etanolün SSS depresyonu gibi yan etkilerine de neden olmaz., – 15 mg/kg yükleme ve 12 saat aralıklarla 10 mg/kg şeklinde uygulanır. Dozlar 30 dakikada yavaş infüzyon ile verilir.
 34. 34. Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Etanol: alkol dehidrogenaz enzimini yarışmalı olarak inhibe eder. Matanole oranla 20 kat afiniteye sahiptir. Kan düzeyi 100-150 mg/dl olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 35. 35. Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Etanol oral, i.v. ya da nazogastrik ile verilebilir. – i.v. Kullanım için %10 luk etanol solusyonları %5 dekstroz ile hazırlanarak kullanılır. 10 ml/kg yükleme ve sonrasında 1.5 ml/kg/saat dozundan başlanır. – Kullanılacak etanol gram olarak 0.6 gr/kg yükleme, 0.11 gr/kg/saat idame olmalıdır.
 36. 36. Metanol• Acil serviste yaklaşım: – i.v. Kullanım mümkün değil ise oral kullanım şu formülle hesaplanır: Etanol (gr)= içecek hacmi(ml) 0.9 (alkol derecesi/200)
 37. 37. Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Hemodiyaliz: hem metanolün hem de toksik metabolitlerin atılımını sağlar. Hemodialize alınacak hastalarda etanol normal dozun iki katına çıkılır.
 38. 38. Metanol• Acil serviste yaklaşım: – Folat: Formik asidin karbondioksite dönüşümünde rol oynar. Bu sebeple 4 saatte bir 50 mg i.v. uygulanmalıdır.
 39. 39. Etilen Glikol• Genellikle soğutucu ve koruyucu madde olarak kullanılır. Cila ve deterjanlarda da bulunur.• Zehirlenmenin prognozu metabolik asidoza bağlıdır.
 40. 40. Etilen Glikol• Klinik: Toksik metabolitlere bağlı 3 klinik faz görülür. – 1. faz: ilk 12 saatlik süreyi kapsar. SSS etkileri hakimdir. – 2. faz: 12-24 saatler arasını kapsar. Kardiyopulmoner etkiler görülür. Taşikardi, takipne ve tansiyon arterielde artış gelişir. Kalp yetmezliği, respiratuar distres sendromu ve dolaşım kollapsı görülebilir.
 41. 41. Etilen Glikol– 3. faz: 24-72 saat arasını kapsar. Renal toksisite belirgindir. Kostovertebral açı hassasiyeti vardır. Uygun tedavi uygulanmazsa akut tübüler nekroz ve akut böbrek yetmezliği gelişebilir.
 42. 42. Etilen Glikol– Kalsiyum oksalatın dokularda çökmesine bağlı olarak hipokalsemi gelişebilir. İdrarda kalsiyum oksalat kristalleri görülebilir.– Tanı yüksek anyon gap’li matabolik asidoz ile birlikte yüksek osmolal açık ile veya kan değerinin yüksek bulunması ile konur.
 43. 43. Etilen Glikol• Acil serviste yaklaşım: – Tiamin – Glukoz – Naloksan – Sodyum bikarbonat – Pridoksin 100 mg
 44. 44. Etilen Glikol• Acil serviste yaklaşım: – Fomepizol : alkol dehidrogenaz inhibisyonu. Metanol toksikasyonunda uygulanan doz ile uygulanır. – HemodiyalizFomepizol veya etanol kullanımı diyaliz endikasyonlarını etkilemez. Diyalize girecek hastalara verilecek dozlar arttırılmalıdır.
 45. 45. • Acil serviste yaklaşım: – i.v. Kullanım mümkün değil ise oral kullanım şu formülle hesaplanır: Etanol (gr)= içecek hacmi(ml) 0.9 (alkol derecesi/200) – Hemodiyaliz: hem metanolün hem de toksik metabolitlerin atılımını sağlar. Hemodialize alınacak hastalarda etanol normal dozun iki katına çıkılır. – Folat: Formik asidin karbondioksite dönüşümünde rol oynar. Bu sebeple 4 saatte bir 50 mg i.v. Uygulanmalıdır.
 46. 46. • Etilen glikol ile zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yalıştır?A. Alkol dehidrogenaz ile metabolize olur.B. Tedavide hemodiyaliz gerekebilir.C. Fomepizol diyalize giren hastalarda gereksizdir.D. Tanı için idrar incelemesi faydalı olabilir.E. Fomepizol bulunmuyorsa etanol kullanılabilir.
 47. 47. Etilen Glikol• Diyaliz endikasyonu bulunan hastalar ve SSS depresyonu olan hastalar hastaneye yatırılarak ve yoğun bakım şartlarında izlenmelidir.
 48. 48. Kaynaklar• Tintinalli• Rosen• Goldfrank• Current diagnosis & treatment EM
 49. 49. Teşekkürler

×