Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal Medyacının El Kılavuzu: Sosyal Medyamı Yönetiyorum

İş bu dosya, bir Jr’un müşteri ve patronlarını mutlu etmesi ve daha az hatayla çalışmasını sağlayacağına inandığım detay, öneri ve tavsiyeler bütünüdür. Eğitici veya öğretici olmasından çok, yol gösterici olması düşüncesiyle hazırlanmıştır.

İçinde yazan hiçbir şey mutlak doğru değildir, sadece tecrübe, gözlem ve hatalardan öğrenilenlerin derlemesidir.

Biraz uzunca. Okurken sıkılmazsınız umarım. Eklenecek daha pek çok öneri ve detay olduğunun da farkındayım, önerilerinizi bana mail üzerinden iletirseniz dökümanda güncellemeler yapabilirim.

Sosyal Medyacının El Kılavuzu: Sosyal Medyamı Yönetiyorum

  1. 1. S O S YA L M E DYA M I Y Ö N E T İ YO RU M 1 . M A R K A L A R I N I V E S E K T Ö R Ü T A N I Hizmet verdiğin markaların kendi sektöründeki yerel rakipleri ve global markaları en az kendi markan kadar yakından takip et. 2. OBJEKTİF OL İçerik hazırlarken "Bunu sayfamda görsem yorum yapmak/beğenmek/retweet etmek ister miydim?" diye düşün. 3. SMILEY VE ÜNLEM İŞARETİ K U L L A N I M I N I A B A R T M A  Yerel bir radyo kanalı için reklam spotu yazmıyorsun. 4. ZAMAN GÖRECELİ DEĞİLDİR Sayfa içeriklerini kontrol etmek, son 5 içeriğin altındaki yorumları kontrol etmek değildir. Enaz son 1 ayın tüm içeriklerini, fotoğraf albümlerindeki her bir fotoğrafın altı dahil olmak üzere kontrol et. 5 . Ö N E M L İ G Ü N L E R İ G Ü N Ü N D E K U T L A 29 Ekim pazar gününe geliyor diye 27 ekimde kutlama mesajı post edersen, altına gelecek "hayırdır admin, tatile mi çıkacaksın? erkencisin" tarzı yorumları silmeye hakkın yok. 6 . İ M L A K U R A L L A R I N A D İ K K A T E T  Sadece içeriklerde değil, normal şirket içi ve müşteri yazışmalarında da bu kurallara önem göster. 7. İ Ç YA Z I Ş M A L A R D A D A H İ M Ü Ş T E R İ L E R İ N E S AY G I D A K U S U R E T M E  "Forward" ve "Reply to all" tehlikesinin farkında mısın? "Şu hıyarlara 40 kere söyledik, anlamadılar" yorumunun, 5 mail sonra müşteri temsilcisi tarafından "proje detayları ektedir" başlığıyla müşteriye iletilme ihtimali sandığından daha yüksek. 8 . İ Ş S Ü R E Ç L E R İ N İ T A N I  Yazılımcı veya tasarımcı olmaman iş süreçlerini bilmemek için bahane değil. Farklı her işkaleminin ajansa girdiği andan çıktığı ana kadar geçtiği süreçleri adım adım öğren. İşini takip et. In http://tr.linkedin.com/in/onurcengiz Tw http://twitter.com/OnurCengiz Mail onur.cengiz@gmail.com
  2. 2. S O S YA L M E DYA M I Y Ö N E T İ YO RU M 9. ÇÖZÜM ODAKLI OL İş arkadaşlarının, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran adam ol. Faydasını göreceksin. 10. SAKİN OLKonu ne olursa olsun panik ve aceleyle hareket etmek işleri daha da kötü hale getirir. Derin bir nefes al. 2dk hiçbir şey yapmadan otur, sakinleş. 1 1 . M Ü Ş T E R İ H E R Z A M A N H A K L I D I R Özellikle de aksini kanıtlayacak delil olmadığında. Telefonda ya da toplantıda gerçekleşen konuşmaları mutlaka yazılı olarak müşteriyle paylaş, tekrar onaylat. 1 2 . T E L E F O N D A KO N U Ş U L A N H E R Ş E Y U N U T U L U R Telefonu kapattıktan sonra "az önce telefonda görüştüğümüz gibi…" diye başlayan bir mail at. 1 3 . M A I L D E Y A Z I L A N L A R A N L A Ş I L M A Z  Maili attıktan sonra "konuyla ilgili mail de attım ama bir de telefonda üstünden geçelim hızlıca…" diye telefon aç. 1 4 . S E N İ N İ Ş İ N İ M Ü Ş T E R İ N İ N YA P M A S I N I B E K L E M E  Teyit mailleri, toplantı notları, geciken "biz bi konuşup dönelim size" mevzularının takibini yap. Müşteri maillere cevap vermiyorsa telefon aç. 1 5 . VA R S AY I M L A R D A B U L U N M A "Sanmıştım" ve "düşünmüştüm" diye bir şey yok. Fazla mesai ve zarar eden projelere giden yol varsayımlardan geçer. Gerekiyorsa 40 kere sor ama tüm detayları netleştir. 1 6 . D O S Y A L A R I N I D Ü Z E N L İ T U T Müşteri her an senden 10dk önce yolladığın avatarı veya 3 ay önce yolladığın raporu “ÇOK ACİL” yollamanı isteyebilir. 1 7 . K E N D İ N E B İ R F O R M A T B E L İ R L E  "rapor.xls", "avatar_1_1_son.jpg" diye bir isimlendirme yok. Kendine bir format belirle, formatın içinde mutlaka tarih bulundur ve formatına bağlı ol. Ör: ajans_müşteri_işDetayı_tarih.xls In http://tr.linkedin.com/in/onurcengiz Tw http://twitter.com/OnurCengiz Mail onur.cengiz@gmail.com
  3. 3. S O S YA L M E DYA M I Y Ö N E T İ YO RU M 1 8 . İ N A N D I Ğ I N F İ K R İ S AV U N  Ama ona saplanıp kalma. 1 9 . E S İ N L E N  Ama aynen araklama. 2 0 . U Y A R L A  Ama aynen araklama. 2 1 . İ Ş A R K A DA Ş I N I N H ATA S I N I G Ö R D Ü Ğ Ü N D E PAT RO N U C C ’ L E M E Patron sizin ortak düşmanınız, birbirinizin kıçını kollayın. 2 2 . PAT RO N S A N A K I Z D I Ğ I N DA T R İ P YA P M AHatalı bir girişi veya gözden kaçan bir yorumu patronunun görmesi, müşterinin görmesinden iyidir. Kızma, şükret. 23. ÇENENİ SIKI TUT 2 bira içip şirket projeleri hakkında gevezelik etmeye başlama. Yerin kulağı var. 2 4 . M U T L A K A R A P O R P AY L A Ş  Aylık raporlar şart. Bazı müşteriler haftalık rapor isteyebilir, sorun değil. Günlük rapor konusunda patrona "abi abartmayalım ama" deme hakkına sahipsin. 2 5 . T O P U K A R Ş I T A R A F A A T Müşteriden haber beklemek, müşterinin senden haber beklemesinden her zaman daha iyidir. Kendi işini halledip tez zamanda topu müşteriye at. 2 6 . H İ Ç B İ R M A I L C E VA P S I Z K A L M A S I N  Verecek cevabın yoksa bile "bu konuyla ilgili size en yakın zamanda döneceğiz" benzeri, maili okuduğun ve konuyu takip ettiğini bildiren bir cevap yaz. In http://tr.linkedin.com/in/onurcengiz Tw http://twitter.com/OnurCengiz Mail onur.cengiz@gmail.com
  4. 4. S O S YA L M E DYA M I Y Ö N E T İ YO RU M 2 7. C O R P O R AT E C O N T I N U O U S T E N S E E Y A T K I N O L  Ör: "yapıyor olacağız", "haber veriyor olacağız" 2 8 . T Ü R K Ç E K O N U Ş  İngilizce terimler, espriler kullanmak, bunların diline takılması bu mesleğin kaçınılmaz etkilerinden biri. Ama bokunu da çıkarma.2 9 . C U M A İ Ş L E R YO Ğ U N , PA Z A RT E S İ H A F İ F O L U R  İlk anda saçma geliyor ama aslında mantıklı. Cuma günü yayarsan, cumartesi çalışırsın. 3 0 . İ Ş E VA K T İ N D E G E L  Çoğu patron için ofisten ne zaman çıktığın değil, ofise ne zaman geldiğin önemlidir. 3 1 . Z A M A N I N I İ Y İ Y Ö N E T  Ofise erken gelmek faydalıdır, geyiğe saracak kimse yokken saat 10:00 olmadan günlük işlerin yarısı bitiverir. 3 2 . S E KT Ö R Ü KU RTA R M A K İ Ç İ N S E Ç İ L M İ Ş A D A M D E Ğ İ L S İ N Ama herkes yapıyor diye de bile bile yanlış işler yapma. Sen işini temiz ve doğru yap yeter. 3 3 . O Y E M E K K A RT I Ö Ğ L E N Y E M E K L E R İ İ Ç İ N  Akşam yemeklerini de karttan çekersen tabii ayın 10unda biter paran. 3 4 . Ö Ğ L E N Y E M E K L E R İ N İ K A RT B Ü T Ç E N E G Ö R E AY A R L A  Midpointe abone olursan, ayın 15i gelmeden tabii biter o kart. 3 5 . B U N U N B İ R “ İ Ş ” O L D U Ğ U N U U N U T M A Pizzalar, PS3 partileri, happy hour filan bunlar hep güzel şeyler, ama son tahlilde bu işi para kazanmak, geçinmek, yaşamak için yapıyoruz. In http://tr.linkedin.com/in/onurcengiz Tw http://twitter.com/OnurCengiz Mail onur.cengiz@gmail.com
  5. 5. S O S YA L M E DYA M I Y Ö N E T İ YO RU M 3 6 . G O O G L E R E A D E R K U L L A N  Kullanmayı öğren. Alışkanlık edin. Kullan. 3 7. M S N N E YA ? Gtalk yükle... 3 8 . S A N A L VA R L I Ğ I N M E S L E K İ İ T İ B A R I N A E T K İ E D E R  E-mail adresin tercihen adsoyad@ şeklinde ve yine tercihen @gmail.com uzantılı olsun.Hotmail, yahoo, mynet uzantılı mailler ve the_dark_goddess18 gibi email adresleri ciddiyetin ve profesyonelliğin konusunda haklı soru işaretleri doğuruyor. 3 9 . K İ Ş İ S E L H E S A P L A R I N D A N YA P T I Ğ I N Y O R U M L A R A D İ K K A T E T  Bir marka/ürünle yaşadığın olumsuz deneyimi küfür kafir paylaşmak hem gelecekteki muhtemel iş imkanlarını zedeler hem de çalıştığın şirketin aleyhinde dedikodu malzemesi olur. 4 0 . K E N D İ N İ D E V AY N A S I N D A G Ö R M E En "kıdemli" adamlar 2-3 senedir bu işi yapıyor. "Uzmanım, guruyum, bu işler benden sorulur, o kimmiş yeaa" triplerine girme. Dünkü çocuksun daha, haddini bil.4 1 . Ü S T L E R İ N E K A R Ş I S AY G I L I , A S T L A R I N A KARŞI SABIRLI OL Bu mesleğe özel bir şey değil bu. Hayatının her alanında uygula. 4 2 . İ Ş İ N İ S E V, İ Ş İ N E S AY G I D U Y  Gördüklerin ve yaşadıkların her ne kadar seni aksine zorlasa da. 4 3 . H AT A S I Z S O S YA L M E DYA Y Ö N E T İ M İ O L M A Z  Hata yapman normal. Hata yapacaksın. Özür dilemeyi bil. 4 4 . H I Z L I D AV R A N , G Ö Z Ü N Ü A Ç I K T U T  Yaptığın iş, internet ahalisinin gözleri önünde olup bitiyor. Hatalarının, bu ahaliye yansımamasına özen göster. In http://tr.linkedin.com/in/onurcengiz Tw http://twitter.com/OnurCengiz Mail onur.cengiz@gmail.com
  6. 6. S O S YA L M E DYA M I Y Ö N E T İ YO RU M 45. SIKMA CANINI Her şeyin, bir şeyi vardır. 4 6 . T A K M A K A F A N A  Evet, bazen tam bir gerizekalı gibi davranıyor bu insanlar. 4 7 . O T U R U Ş U N U D Ü Z E L T  Sonra sırtın ağrıyor. 4 8 . B İ L G İ S AY A R I K A P A T  Gözlerin kan çanağı gibi olmuş. 4 9 . B U G E C E E R K E N Y A T  Sabahları zaten zor uyanıyorsun. 50. ANNENİ, BABANI, SEVGİLİNİ, A R K A D A Ş L A R I N I A R A  Son zamanlarda çok ihmal ettin onları.Bana bu dökümanda yazdığım her şeyi ve çok daha fazlasını öğreten.Yüzlerce hatamı hoş gören, beni düzelten, deneyimlerini paylaşan AlemşahÖztürk, Ahmet Kip, Alper Türktaş, Emrah Olgun, Melih Mutlu, ÖzlemYumuşak ve tabii ki Olcayto Cengiz, Nuray Cengiz ve Attila Cengizʼeteşekkürlerimle. In http://tr.linkedin.com/in/onurcengiz Tw http://twitter.com/OnurCengiz Mail onur.cengiz@gmail.com

×