ข้อมูลและสารสนเทศ ผู้จัดทำ นางสาว อัญชลี วิเวกวัน ม .6/2 เลขที่ 5 นางสาว อรทิชา นาควิจิตร ม .6/2 เลขที่ 28
<ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ </li></ul><ul><ul><li>ข้อมูล ( Data )  คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวั...
ลักษณะของ ข้อมูล และสารสนเทศ ปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอย่างเห็นได้ชัด และในระดับ...
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ คือปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์คือพลังงานวัตถุและสารสนเทศทำให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างๆที่มนุษ...
ความหมายข้อมูลและสารสนเทศ <ul><li>ข้อมูล ( Data ) </li></ul><ul><li>ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ทางธรรมชาติ สัญลักษณ์ ใช้แทนปริม...
ตัวอย่างข้อมูลเช่น <ul><li>1. ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 </li></ul><ul><li>และ 4 ปีก...
<ul><li>ข้อมูลจะบอกเกี่ยวกับสภาพการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น และข้อมูลจะคงสภาพการเป็นข้อมูล อยู่เช่นนั้น ไม่ว่าจะมีการนำไปใช้...
สารสนเทศ ( Information ) <ul><li>สารสนเทศ ( information ) ได้แก่ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่างๆ เป็...
<ul><li>สารสนเทศ ( information ) คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น จนได้ข้อสรุปเป็นข้อคว...
<ul><li>สารสนเทศ คือ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผลแล้ว ด้วยวิธีต่างๆ จนได้ข้อสรุปเป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไ...
<ul><li>ในระบบการบริหารกิจการใดๆ มักแบ่งระดับการบริหารงานออกเป็นสามระดับ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. ผู้บริหารระดับสูง </...
ข้อมูลและสารสนเทศในความหมายของผู้ใช้ <ul><li>ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน มีความรับรู้ต่อข้อมูลและสารสนเทศเดียวกันแตกต่...
<ul><li>โดยสรุป สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือ จัดกระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้ ล...
<ul><li>1. ข้อมูลเป็นตัวเลข ข้อความ เสียงและภาพ เป็นข้อมูลป้อนเข้า </li></ul><ul><li>2. การประมวลผล เป็นการกำหนดการสัมพันธ...
แหล่งข้อมูล 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์กรประกอบด้วย ข้อมูลของพนักงานภายในองค์กรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่างๆ 2. แห...
คุณสมบัติของข้อมูล <ul><li>ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ความถูกต้อง ทางการเก็บรวบรวมข้อม...
<ul><li>2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุปัน ต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีคำตอบสนองต่อผู้ใช้ได้รวดเร็วตีความหมายสารสนเทศได...
<ul><li>4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากจึงจำเป็นต้องออกแบบระบบโครงสร้าง ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อมูลและสารสนเทศ

4,035 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลและสารสนเทศ

 1. 1. ข้อมูลและสารสนเทศ ผู้จัดทำ นางสาว อัญชลี วิเวกวัน ม .6/2 เลขที่ 5 นางสาว อรทิชา นาควิจิตร ม .6/2 เลขที่ 28
 2. 2. <ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ </li></ul><ul><ul><li>ข้อมูล ( Data ) คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่สนใจศึกษาซึ่งสามารถบันทึกไว้ได้ และมีความหมายอยู่ในตัว ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ( Numeric ) เช่น จำนวน ปริมาณ ระยะทาง หรืออาจเป็นตัวอักษรหรือข้อความ ( Alphabetic ) และข้อความที่เป็นตัวเลขผสมตัวอักษร ( Alphanumeric ) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักข้อมูลเพียง 2 ลักษณะ คือ </li></ul></ul><ul><ul><li>1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ( Numeric ) ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขล้วนๆและจะใช้ตัวเลขนั้นในการคำนวณ </li></ul></ul><ul><ul><li>2. ข้อมูลที่ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ ( Character หรือ String ) ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือข้อความที่ผสมตัวเลขหรือตัวเลขล้วนๆแต่ไม่นำไปใช้ในการคำนวณ เช่น อันดับที่ เลขประจำ บ้านเลขที่ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น </li></ul></ul>
 3. 3. ลักษณะของ ข้อมูล และสารสนเทศ ปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอย่างเห็นได้ชัด และในระดับที่แทบไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของข้อมูลและใช้ข้อมูลมาตั้งแต่อดีตกาล แต่ระดับและขอบเขตของการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ยี่สิบ ก็อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยหนึ่งคือวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลระบบประยุกต์สารสนเทศด้านต่างๆการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบอื่นๆ
 4. 4. แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ คือปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์คือพลังงานวัตถุและสารสนเทศทำให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างๆที่มนุษย์ต้องการได้สารสนเทศจัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งเป็นพื้นฐานของการอบรมศึกษาการปกครองประเทศของรัฐบาลการดำเนินธุรกิจความรอบรู้ของมนุษย์ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งความรู้ที่มีอยู่และเพิ่มพูนความรู้ต่อไป
 5. 5. ความหมายข้อมูลและสารสนเทศ <ul><li>ข้อมูล ( Data ) </li></ul><ul><li>ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ทางธรรมชาติ สัญลักษณ์ ใช้แทนปริมาณการกระทำต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล หรือ การวิเคราะห์ ข้อมูลอยู่ในรูปตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพแผนภูมิ </li></ul>
 6. 6. ตัวอย่างข้อมูลเช่น <ul><li>1. ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 </li></ul><ul><li>และ 4 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 </li></ul><ul><li>2. ตลาดโน้ตบุ๊ก แข่งเดือดเปิดตัว 1 GHz </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ข้อมูลจะบอกเกี่ยวกับสภาพการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น และข้อมูลจะคงสภาพการเป็นข้อมูล อยู่เช่นนั้น ไม่ว่าจะมีการนำไปใช้หรือไม่ ซึ่งเมื่อนำมาใช้จะต้องมีการตีความหรือพิจารณาความหมายข้อความ เพื่อหาข้อสรุป </li></ul>
 8. 8. สารสนเทศ ( Information ) <ul><li>สารสนเทศ ( information ) ได้แก่ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่างๆ เป็นความรู้ที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์ เป็นส่วนผลลัพธ์หรือเอาท์พุตของระบบการประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งซึ่งสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถนำไปกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้หรือเพื่อเป็นการย้ำความเข้าใจให้ มากยิ่งขึ้น </li></ul>
 9. 9. <ul><li>สารสนเทศ ( information ) คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น จนได้ข้อสรุปเป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กล่าวคือ ข้อมูลเป็นสิ่งบอกถึงปรากฏการณ์ในเรื่องหนึ่งๆ ข้อมูลจึงทำให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้นในลักษณะเดียวกัน การเป็นสารสนเทศมีความหมายเพิ่มเติมในลักษณะที่ว่า สารสนเทศเป็นข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>สารสนเทศ คือ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผลแล้ว ด้วยวิธีต่างๆ จนได้ข้อสรุปเป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นประโยชน์คือความรู้ที่เกิดเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้เป็นส่วนผลลัพธ์หรือ output ของระบบการประมวลผลข้อมูล เป็นสิ่งซึ่งสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจและสามารถนำไปกระทำกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะได้ หรือเพื่อเป็นการย้ำความเข้าใจที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้นเป็นผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>ในระบบการบริหารกิจการใดๆ มักแบ่งระดับการบริหารงานออกเป็นสามระดับ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. ผู้บริหารระดับสูง </li></ul><ul><li>2. ผู้บริหารระดับกลาง </li></ul><ul><li>3. ผู้บริหารระดับต้น </li></ul>
 12. 12. ข้อมูลและสารสนเทศในความหมายของผู้ใช้ <ul><li>ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน มีความรับรู้ต่อข้อมูลและสารสนเทศเดียวกันแตกต่างกันไป </li></ul><ul><li>ตัวอย่างเช่น </li></ul><ul><li>ในการดำเนินงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้าขององค์การหนึ่งพนักงานแต่ละคนก็จะมี ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปซึ่งใบสั่งซื้อสินค้าจะมีคุณค่าต่อผู้ใช้เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของผู้ใช้ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>โดยสรุป สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือ จัดกระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศจะเป็นการ รวบรวมข้อมูลหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>1. ข้อมูลเป็นตัวเลข ข้อความ เสียงและภาพ เป็นข้อมูลป้อนเข้า </li></ul><ul><li>2. การประมวลผล เป็นการกำหนดการสัมพันธ์ของข้อมูล จัดกระทำข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ </li></ul><ul><li>3. การจัดเก็บ เป็นวิธีการที่จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ที่สะดวกต่อการใช้และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน </li></ul><ul><li>4. เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูลการประมวลผลทำให้เกิดผลผลิต </li></ul><ul><li>5. สารสนเทศ ผลผลิตของระบบสารสนเทศจะต้องถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้ และทันต่อเหตุการณ์ใช้งาน </li></ul>
 15. 15. แหล่งข้อมูล 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์กรประกอบด้วย ข้อมูลของพนักงานภายในองค์กรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่างๆ 2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กรเป็นแหล่งกำเนิดข้อมูลเองหรือแหล่งกระจายข้อมูลที่มีในสังคมได้แก่ ตัวลูกค้า บริษัทขายส่ง บริษัทคู่แข่งสมาคมต่างๆหรือหน่วยงานของรัฐเป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งสองนี้อาจแยกได้ 2 ประเภทได้แก่ ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมหรือบันทึกมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงส่วนประเภทหลังได้แก่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้วข้อมูลที่นำมาใช้ประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่งคือแหล่งข้อมูลภายในองค์การและแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร
 16. 16. คุณสมบัติของข้อมูล <ul><li>ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ความถูกต้อง ทางการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ดังนั้น โดยโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด </li></ul>
 17. 17. <ul><li>2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุปัน ต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีคำตอบสนองต่อผู้ใช้ได้รวดเร็วตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการได้ การออกแบบระบบ การเรียกค้น และรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ </li></ul><ul><li>3. ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการปฏิบัติด้วยในการดำเนินการจัดการสารสนเทศต้องสำรวจ และสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง </li></ul>
 18. 18. <ul><li>4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากจึงจำเป็นต้องออกแบบระบบโครงสร้าง ข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการใช้รหัสหรือย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อจะจัดเก็บเข้าไว้ได้ในระบบคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์การ ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ </li></ul>

×