Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Training programma 2017 good practices en lessons learned

15 views

Published on

Project OZO : this document is a part of the preparation for the project Plan of Action.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Training programma 2017 good practices en lessons learned

  1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. TRAINING PROGRAMMA GOOD PRACTICES EN LESSONS LEARNED Versie: 2.0 Datum: 9.5.2017 Auteur: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation) Revisie: Beata Staszyńska-Hansen
  2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Introduction In dit document worden de best practices en lessons learned gepresenteerd, zoals gedestilleerd uit de gestructureerde vijfdaagse training “Bottom-up self-organization by (underprivileged) parents - Best Practices” verzorgd door de Ouder Vereniging aan de Experimentele Basisscholen van Maraslion (PAEPSM) in de periode 29 maart t/m 2 april 2017 voor drie Ezzev medewerkers: Beata Staszyńska-Hansen, Francisca Frenks en Onno Hansen-Staszyński. Het document is gebaseerd op video-opnamen gedurende de training alsmede reflecties achteraf. Verwijzingen naar concrete personen of concrete gebeurtenissen worden achterwege gelaten uit gronde van privacy-overwegingen. De best practices en lessons learned in dit document zullen de basis vormen voor een op te stellen Plan van Aanpak.
  3. 3. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 3 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Good practices (GP) en lessons learned (LL) Contact met PAEPSM  GP o Het is raadzaam veelvuldig onderling contact te hebben om afspraken te kunnen maken die gehandhaafd blijven:  Contact per Skype, email, Facebook messenger. o Het is raadzaam fysiek contact ter plekke in te plannen aan het begin van het project of tevoren om afspraken te kunnen maken die gehandhaafd blijven:  Voor de formele start van het project verbleef een toekomstig deelnemer op eigen kosten in Athene om reeds gemaakte afspraken te bevestigen en te concretiseren. o Het contact dient concreet te zijn: elke vorm van theorie of abstractie dient vermeden te worden:  Voor het toekomstige Plan van Aanpak betekent dit dat deze de facto dient te bestaan uit voorgestelde concrete stappen met betrekking tot een concreet onderwerp: een te houden pilot. o Beide partijen dien een eigen, intrinsieke motivatie te hebben:  Voor partijen is het project een stap in een bredere samenwerking met goede perspectieven voor beide partijen.  LL o Kennis binnen organisaties die zich niet dagelijks bezig houden met de overdracht van kennis in de vorm van trainingen is impliciet:  Veel voorbereidingen en ondersteuning ter plekke is gevraagd om de implicite maar zeer waardevolle kennis expliciet te maken: aan te raden is een vorm van dialogisch luisteren toe te passen waarin de vragen ondersteunend zijn voor de trainer. o In vrijwilligersprojecten zullen medewerkers aan twee kanten op zoek gaan naar niet aan het project gerelateerde opdrachten en andere potentiële nieuwe bronnen van inkomsten of status:  Het is raadzaam hierover tevoren heldere afspraken te maken. o Een zeer positief toekomstperspectief voor beide partijen kan leiden tot spanningen:  En zelfs tot personele wisselingen.
  4. 4. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 4 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Contact met ouders met een achterstand  GP o De organisatoren van een activiteit moeten eigen motivaties hebben:  In het geval dit ambitie is, dreigt machtsstrijd en het ontstaan van een hiërarchische afstand tussen organisatoren en deelnemers;  In het geval dit een profesiionele specialisatie is, dreigt het ontstaan van een hiërarchische afstand tussen organisatoren en deelnemers en een versmalling van de onderwerpen tot de stokpaardjes van de organisator. o De activiteiten moeten gezien worden als stap op weg naar een verbeterde positie:  Idealiter bestaat er een concreet vervolgtraject op de bestaande activiteiten;  Als gevolg dreigt persoonlijk favoritisme door de organisator, de schijn ophouden en gebrek aan openheid door de ouders en een hiërarchische verhoudingen. o De organisatoren moeten invoelend kunnen luisteren en zich zichtbaar inzetten voor de ouders:  Zij mogen niet sturen om zo een hiërarchische afstand, favoritisme en een gebrek aan openheid aan de kant van de ouders te vermijden;  Dit leidt na enige tijd tot een vertrouwenspositie en een informele autoriteitspositie. o Het betrekken van een ouder met een vertrouwenspositie en een informele autoriteitspositie is raadzaam:  Het vertrouwen van ouders in deze persoon en de autoriteit van deze persoon worden in het begin tijdelijk oo geprojecteerd op het project. o Contact online:  Het kunnen communiceren vanuit het eigen huis zonder dat er geld en tijd besteed dient te worden aan transport, en zonder dat er een oppas voor kinderen geregeld dient te worden, wordt gezien als een voordeel dat opweegt tegen het nadeel van het moeten gebruiken van techniek;  De communicatietechnologie moet eenvoudig te begrijpen en te bedienen zijn en moet keuze bieden aan zowel chat als stem als, eventueel in een later stadium, camera;  Idealiter wordt contact online aangevuld door bijeenkomsten offline: het contact offline bouwt loyaliteit.  LL o Ouders reageren negatief op een aanbod om iets te leren:  Zij staan daarentegen open om “gezellig met elkaar te praten” o Ouders voelen schaamte die hen verhindert hun uitdagingen direct aan te spreken:  Benadrukt dient te worden welke kansen een activiteit hen biedt eerder dan dat een uitdaging wordt aangesproken;  Ouders verkiezen een situatie van anonimiteit: deze situatie kan online geboden worden;
  5. 5. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 5 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.  De onderwerpen die aangesproken worden, dienen neutraal te zijn, bijvoorbeeld het gebruik van mobiele telefoons, zodat ouders zelf het moment kunnen bepalen om een eigen uitdaging aan te spreken;  Ouders hebben moeite bij aanvang om zichzelf te openen tegenover andere ouders met een achterstand: liever openen zij zich tegenover een ouder met succes of een authoriteit van buiten;  Ouders zijn bang voor de negatieve reacties van andere ouders: anonimiteit helpt maar ook het instellen van regels in de communicatie die reacties tot een minimum beperkt houden en als zij plaats vinden, beperken tot uitsluitend positieve reacties. o Ouders willen niet klagen:  Ouders willen zuurheid en negativiteit vermijden;  Zij willen hun onzekerheden delen en om raad kunnen vragen.
  6. 6. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 6 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Eigen medewerkers  GP o Voldoende individuele tijd ter beschikking hebben voor reflecties:  De combinatie van nieuwe informatie en kennis, een nieuwe context en voortdurend in het hoofd opdoemende mogelijke toepassingsmogelijkheden maken dat het raadzaam is het programma te beperken tot een dagdeel per dag en na het programma niet dagelijks gezamelijke sociale activiteiten te ondernemen: zo worden spanningen vermeden. o Rolverdeling en verwachtingen tussen de eigen medewerkers moet helder zijn:  Alle medewerkers dienen te weten of van hen met nsme hartelijkheid verwacht wordt of kracht.  LL o Er bestaat geen hiërarchie van competenties waarin online competenties garandeerden dat deze competenties tevens bestaan in offline omgevingen:  Het kunnen voeren van een dialoog online en kunnen modereren online is geen garantie dat een persoon een dialoog kan voeren en kan modereren in de werkelijkheid.

×