Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pu dialog - jak zaczynać

141 views

Published on

Broszura do szkolenia

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pu dialog - jak zaczynać

 1. 1. 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA TRENERÓW I RODZICÓW SZKOLENIE: PROFILAKTYKA ULICY. DIALOG - JAK ZACZYNAĆ? Ryzyka okresu dojrzewania Profilaktyka uzależnień Praca z dzieckiem i młodzieżą Komunikacja: rówieśnicza a między pokoleniami Pokolenie (F) Fragmentacji Jak funkcjonuje nasz mózg Jak uspokoić mózg – mindfulness Jak inaczej funkcjonuje mózg nastolatka Relacja dziecka z rodzicem Rodzice Dziecko Trener Wyzwanie lub Szansa Plan zajęć Ewaluacja Jak działać w trudnych sytuacjach Badania Teoria Praktyka Narzędzia Instytucjonalne wsparcie Wsparcie online offline Dialog
 2. 2. 2 SPIS TREŚCI OPIS I PRZEBIEG PROGRAMU SZKOLENIOWEGO…………………………………………………………………………..3 PRZEBIEG SZKOLENIA DLA TRENERÓW: 21-22.09.2018………………………………………………………………….4 PRZEBIEG SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO DLA RODZICÓW I TRENERÓW.……………………………………….5 TEMAT: Jak funkcjonuje nasz mózg - według Nicka Chatera………………………………………………………….6 TEMAT: Jak uspokoić mózg – mindfulness…………………………………………………………………………………….7 FORMULARZ: Wyzwanie lub szansa................................................................................................8 FORMULARZ: Plan zajęć………………………………………………………………………………………………………….9 - 10 TEMAT: Komunikacja (w dialogu) „O2O – Obywatel do Obywatela”……………………………………………11 TEMAT: Komunikacja (blokady).………………………………………………………………………………………………….12 TEMAT: Komunikacja (w dialogu) „OSO – Oddolna Samopomoc Online/Offline”…………………………13 TEMAT: Jak działać w trudnych sytuacjach………………………………………………………………………………….14 FORMULARZ: Notatka ze zdarzenia ..............................................................................................15 TEMAT: Relacja dziecka z rodzicem/ opiekunem...........................................................................16 EWALUACJA: Wskazówki – jak rozumieć pojęcia kluczowe w szablonie ewaluacji........................17 KONTAKT......................................................................................................................................18 KOLOFON......................................................................................................................................18 SPIS TREŚCI
 3. 3. 3 „Profilaktyka ulicy. Dialog - jak zaczynać?” szkolenie to kierujemy przede wszytskim do trenerów sportowych oraz angażujemy rodziców. Szkolenie dotyczy następujących tematów: profilaktyka uzależnień, współczesna młodzież i jej rozwój, funkcjonowanie mózgu, komunikacja i relacja dziecka z rodzicem. W procesie szkolenia poprzez transfer wiedzy i ćwiczenia uczestniczący w nim trenerzy będą przygotowani do zrealizowania autorskich zajęć z młodzieżą oraz ich ewaluację. AKTYWNOŚĆ DATA (dzień) GODZINY DZIAŁANIE I BLOK SZKOLENIOWY 21.09 (pt.) 16.00 - 20.00 Szkolenie trenerów – spotkanie 1 22.09 (sb.) 8.00 - 16.00 Szkolenie trenerów – spotkanie 2 ZADANIE 24.9 - 9.11 Ustalone zostanie w grupie uczestników w czasie szkolenia. Autorskie zajęcie po szkoleniowe: 1 wydarzenie Trener prowadzi zajęcia z (dziećmi) młodzieżą według własnego planu opracowanego na szkoleniu pod opieką szkoleniowców. WSPARCIE 24.9 - 9.11 Ustalone zostanie w grupie uczestników w czasie szkolenia. Wsparcie szkoleniowców online: (12 spotkań online). Oddolna Samopomoc Online (OSO): Strona: Jitsi Meet - https://meet.jit.si/ Hasło: OSOPUjak2018 II BLOK SZKOLENIOWY 20.10 (sb.) 10:00 - 16:00 Szkolenie integracyjne - rodzice i trenerzy PRZYGOTOWANIE EWALUACJI 9.11 - 16.11 Uzupełnienie ewaluacji może potrwać maksymalnie ok. 45 minut. Trenerzy przygotowują się sami do spotkania ewaluacyjnego. Przygotowanie w domu ewaluacji w formie pliku w formacie .ppt Przesłanie pliku z wypwłnioną ewaluacją do szkoleniowców. EWALUACJA 17.11 (sb.) 9:00 – 11:00 Ewaluacja. Spotkanie z trenerami. Wspólna ewaluacja. PRZEBIEG I OPIS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
 4. 4. 4 BLOK I: dzień 1 - piątek 21.09.2018 (16.00-20.00) Godzina Temat Materiały szkoleniowe 16.00 18.00 Komunikacja (na wideo) Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Jak funkcjonuje nasz mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.6) 18.00 20.00 Jak uspokoić mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.7) Jak inaczej funkcjonuje mózg nastolatka Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str.1-6) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Praca w formularzami: “Wyzwanie lub szansa” “Plan zajęć” Formularze w materiale szkoleniowym: (str.8-10) Formularze do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ dzień 2 - sobota 22.09.2018 (8.00-16.00) Godzina Temat Materiały szkoleniowe 8.00 11.00 Komunikacja Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str. 9-16) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Komunikacja (w dialogu) „O2O” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.11) 11.00 13.45 Komunikacja (blokady) Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst w materiale szkoleniowym: (str.12) Komunikacja (w dialogu) „OSO” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.13) Ryzyko: uzależnienie Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str. 25-32, 38, 41) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ 13.45 16.00 Jak działać w trudnych sytuacjach Tekst w materiale szkoleniowym: (str.14-15) Formularz do pobrania:: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ Jak ewaluować Tekst w materiale szkoleniowym: (str.17) Szablon ewaluacji w .ppt - do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ “Plan zajęć” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.9-10) Formularz do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ PRZEBIEG SZKOLENIA DLA TRENERÓW: 21-22.09.2018
 5. 5. 5 BLOK II: sobota, 20.10.2018 (10.00-16.00) Godzina Temat Materiały szkoleniowe 10.00 12:30 Charakerystyki teraźniejszego nastolatka Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str.7-8) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Ryzyko: uzależnienie Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str. 32-37, 41) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Komunikacja (w dialogu) „O2O” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.11) 12.30 14.00 Jak funkcjonuje nasz mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.6) Jak uspokoić mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.7) Komunikacja Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str.9-16) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Relacja dziecka z rodzicem/ opiekunem Tekst w materiale szkoleniowym: (str.16) 14.00 16.00 Komunikacja (w dialogu) „O2O” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.11) Praca w formularzami: „Wyzwanie lub szansa” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.8) Formularz do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ WSPARCIE DLA TRENERÓW - UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 24.9 - 9.11.18 Daty konkretne i godziny ustalone zostaną w grupie uczestników w czasie szkolenia. Wsparcie szkoleniowców online: (12 spotkań online – około 60 minut). „OSO - Oddolna Samopomoc Online”: Strona: Jitsi Meet - https://meet.jit.si/ Hasło: OSOPUjak2018 PRZEBIEG SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO DLA RODZICÓW I TRENERÓW
 6. 6. 6 Mózg jest narzędziem, które ciągle od nowa tworzy spójne znaczenie z wkładu sensorycznego. Mózg tworzy reprezentację świata  Mózg gromadzi informacje w małych krokach. Naraz widzimy tylko: jeden kolor, 15 znaków, jeden wzór.  Nasze oczy biegają z ogromną prędkością po naszym otoczeniu.  Ignorujemy informacje, które nie są częścią wzoru.  Mózg tworzy z gromadzonych informacji stabilny, dokładny i bardzo szczegołowy świat.  W momencie, gdy skupimy się na czymś, mózg płynnie pokazuje szczegółowy obraz.  Ten świat nie zostaje na przyszłości. Nasze obrazy mentalne są tylko szkicowe. Odbudujemy takie obrazy krok po kroku tylko gdy są potrzebne.  Efekt funkcjonowania mózgu jest mylny: mózg udaje, że doświadczymy wszystkich szczegółów świata około nas w tym samym momencie i że nasze obrazy mentalne są szczegółowe. Mózg tworzy znaczenia  Mózg skupia się tylko na jednym zestawie informacji sensorycznych na raz, aby go organizować i interpretować .  Mózg bazuje na wcześniej stworzonej interpretacji.  Mózg stara się używać różnych fragmentów informacji.  Mózg tworzy jedną, zadowalającą interpretację.  Nieco inne zestawy informacji powodują zupełnie inne interpretacje.  Mózg już płynnie prowadzi odpowiedź w momencie, gdy formułujemy pytanie. W momencie, gdy formułujemy pytanie bardziej szczegółowe, mózg prowadzi bardziej szczegółową odpowiedź.  Efekt funkcjonowania mózgu jest mylny: mózg udaje, że istnieją wcześniej formowane przekonania, wcześniej formowane pragnienia, wcześniej formowane upodobania, wcześniej formowane podejścia, wspomienia jako uzasadnienia naszych działań. W wszystkich procesach mózgowych  Wszystkie mentalne aktywności mają miejsce w „tu i teraz”.  Punkty startowe to: sensoryczne informacje oraz nasze historyczne interpretacje informacji sensorycznych.  Procesy mózgowe używają małych kroków.  W momencie skupienia się na czymś powstaje cykl myśli, żadne, inne świadome procesy nie dzieją się w mózgu.  Jesteśmy tylko świadomi wyniku, nie procesu tworzenia. Wyniki  Mózg ciągle improwizuje kreatywnie.  Nie ma głębokości umysłu. Umysł jest płaski.  To co istnieje to skromny przepływ chwilowego, świadomego doświadczenia.  U innych spotykamy się z historycznymi interpretacjami sensorycznych informacji i z improwizjami mózgu “tu i teraz” a nie z wsześniej formowanymi, wewnętrznymi światami.  Małe zmiany w interpretacjach “tu i teraz” mogą spowodować duże zmiany w przyszłości. TEMAT: Jak funkcjonuje nasz mózg - według Nicka Chatera
 7. 7. 7 Definicja mindfulness  Zwracanie szczególnej uwagi na to co dzieje się z nami i wokół nas, celowo, w chwili obecnej bez oceny. Opis  Skupić się na rzeczywistości jaka jest i nie jaka spodziewasz, że będzie.  Bez zewnętrznych celów.  Bez oceny.  Być obecnym „tu i teraz”.  Być zaciekawionym, otwartym i akceptującym doświadczenia i siebie.  Poprawić umysł, który błądzi. Działa przeciw  Przemyśliwaniu.  Byciu za interesowanym ocenami innych.  Negatywnym myślom i emocjom.  Skupieniu się na przeszłych błędach.  Wycofaniu się z sytuacji “tu i teraz” . Efekty opisane  Większa odporność.  Lepsze samopoczucie.  Lepsze relacje z innymi.  Ale badania są stronnicze. Wyzwanie  Mindfulness pierwotnie ma jako cel zniszczenie poczucia siebie.  Młodzi ludzie potrzebują konsystetnej ramy, aby poczuć się bezpiecznie, jako punkt wyjściowy do „odejścia i powrotu”.  Mindfulness nie może powodować, że młodzi ludzie doświadczą nicości.  Mindfulness ma powodować, że młodzi ludzi doświadczą czegoś, co zawsze jest obecne w „tu i teraz”: swój oddech, swój dotyk np. z piłką lub z innym przedmiotem, komunikaty do nich od innych. Ogólna struktura ćwiczeń  Skup się na jednej rzeczy w „tu i teraz”: o Czucie swoich, konkretnych części ciała; o Swój oddech; o Aktywność, w którą jesteś zaangażowany; o Swoje myśli; o Komunikaty od innych (do ciebie).  Zauważaj kiedy stracisz swoje skupienie.  Uznaj, że tracisz swoje skupienia.  Akceptuj, że twój mózg produkuje myśli. Te myśli mogą być negatywne lub poniżające ciebie. A to nie ma znaczenia.  Nie oceniaj. Nazwij tę konkretną myśl.  Kieruj swoje skupienie znowu na pierwotną rzecz, na której zaczynałeś skupić się w „tu i teraz”. Oddech  Skup się na wdychaniu i wydychaniu.  Wdychanie wspiera współczulny układ nerwowy: powoduje wzrost tętna.  Wydychanie wspiera przywspółczulny układ nerwowy: powoduje spadek tętna. TEMAT: Jak uspokoić mózg - mindfulness
 8. 8. 8 POWERED BY AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚC (adT) 2018 IMIĘ I NAZWISKO PASJA/ ZAINTERESOWANIA/ PROFESJA/ PLACÓWKA/ ADRES ADRES E-MAIL DATA/ PODPIS PROSZĘ DOKONAĆ JEDNEGO WYBORU, ZAZNACZYĆ I OPISAĆ KRÓTKO POMYSŁ: WYZWANIE SZANSA Co poprawić w jakości relacji rówieśniczych i międzypokoleniowych: Co dodać co może wpłynąć na rozwój pozytywnych relacji rówieśniczych i międzypokoleniowych: DLACZEGO WEDŁUG MNIE, TO JEST WAŻNE W ROZWOJU DZIECKA? FORMULARZ: Wyzwanie lub szansa (formularz do pobrania online) FORMULARZ WYZWANIE lub SZANSA: przygotowanie wspólnych ZAJĘĆ
 9. 9. 9 POWERED BY AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚC (adT) 2018 IMIĘ I NAZWISKO TRENERA: GRUPA WIEKOWA: ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: PLACÓWKA/ ADRES: DATA ZAJĘĆ: ADRES E-MAIL TRENERA: TEMAT ZAJĘĆ: WYZWANIE lub SZANSA: CEL/ CELE ZAJĘĆ KRYTERIA SUKCESU PLANOWANY WPŁYW: NA PODEJŚCIE DZIECI NA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI DZIECI NA POZIOM KOMUNIKACJI DZIECI NA MOJE RELACJE Z RODZICAMI PLAN ZAJĘĆ (2 strony) FORMULARZ Plan zajęć (formularz do pobrania online)
 10. 10. 10 OPIS PLANU ZAJĘĆ/ PRZEBIEG: CZAS:
 11. 11. 11 „O2O" jako narzędzie do dialogu  Na delikatne tematy.  W sytuacjach, gdy istnieje jasny konflikt między uczestnikami.  W sytuacjach, gdy istnieje niewypowiedzany problem wśród uczestników.  Wyniki: więcej porozumienia wśród uczestników, więcej refleksji, więcej klarowności. Opis ogólny  Z grupy uczestników tworzy się pary (np. przez losowanie).  Każda z par składa się z dwóch uczestników (o różnych rolach: pytający i odpowiadający).  Pary zaangażują się w 90-sekundowy dialog.  Pomocnik daje wstęp i mierzy czasu w czasie dialogu, a trener analizuje dialogi.  Trener w czasie trwania dialogu nie może przedłużyć dialogu i nie może odzywac się.  Temat dialogu jest ustalany przed dialogiem i adekwatny do sytuacji. Wprowadzenie  Cała grupa jest pytana, ile trwa 90 sekund, czy to dużo, czy mało czasu.  Trener robi symulację odczuwania upływu czasu. Wyciąga stoper. Grupa zostaje poproszona o siedzenie w ciszy i nie robienie niczego przez 90 sekund, aby doświadczyć intensywnie tych 90 sekund. Na słowo “akcja” startuje stoper i w ciszy czeka do upływ czasu, potem mówi “stop”.  Czas ten może okazać się (bardzo) długi. Dialog „O2O” – przygotowanie  Trener dopiera pomocnika do mierzenia czasu.  Trener współpracuje z pomocnikiem: najpierw robi symulację 90 sekund, potem instruuje pomocnik jak ma postepowac w czasie każdego dialogu w parze.  Potrzebne są: dwa krzesła, stoper (np. w telefonie), karteczeki i długopis do losowania par z grupy i ról w parach (opcjonalnie).  Trener pobiera “kartę obserwacji” (https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/), a w czasie każdego dialogu obserwuje uczestników w dialogu i robi krótkie notatki. Dialog „O2O” – przebieg  Uczestnicy w parze, która jest aktywna, są posadzeni na krzesłach, twarzami do siebie. Inni uczestnicy oglądają ich jak “na scenie”, siedząc w kształcie litery „U”.  Para dostaje instrukcję jak komunikować. Istotne jest: intensywne słuchanie, cierpliwość, dobra wola, szczerość, szacunek, ciekawość innej perspektywy i zaniechanie wymuszenia zmiany stanowiska lub poglądu.  Jeden z uczestników w parze będzie pytał drugiego na dany temat. Drugi uczestnik odpowiada. Ale to nie jest wywiad.  Pomocnik siada za plecami osoby, która wylosowała rolę “odpowiedającego”.  Pomocnik startuje dialog słowem „akcja” i włącza stopper na 90 sekund.  10 sekund przed końcem dialogu, uczestnik zadający pytania dostaje umówiony wcześniej subtelny sygnał dłońmi (litera T) od pomocnika, że musi zakończyć dialog pamiętając o szacunku do drugiej osoby.  Pomocnik po upływie 90 sekund spokojnie i kategorycznie kończy dialog – mówi „stop”, „dziękujemy – brawa”.) Analiza  Z pomocą karty obserwacji instructor analizuje komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami, tworzącymi parę w 90-sekundowym dialogu. Po zakończeniu zwraca się do każdej pary, po kolei i wskazuje pozytywne zachowania. TEMAT: Komunikacja (w dialogu) – „O2O - Obywatel do Obywatela”
 12. 12. 12 Dwa cele, które realizuje mózg w czasie procesów myślowych:  Interpretowanie życia jednostki jak najbardziej pozytywnie.  Tworzenie znaczenia. o Te cele powodują stronniczości interpretacji: złudzenie wyższości (jestem lepszy od innych), nierealistyczny optymizm (przeszacowanie pozytywnych skutków, a jednocześnie niedocenianie negatywnych skutków), efekt potwierdzenia (tendencja do wyszukiwania informacji wspierających istniejące interpretacje), asymetryczna aktualizacja (aktualizacja interpretacji raczej w kierunku dodatnim niż w kierunku ujemnym). Mózg musi tworzyć znaczenie z informacji przychodzącej  Ale nie da rady interpretować wszystkich informacji. Większość informacji jest strawiona nieświadomie.  I woli informacje, które potwierdzą istniejące interpretacje.  A informacja, która potencjalnie jest groźna dla realizacji celów mózgu, powoduje niepokój, i negatywne emocje i potencjalnie wrogość.  Kadrowaniem tej wrogości może być: lojalność do grupy, obrona spójnośi tożsamości, obrona modnej opinii, arogancja, obojętność lub preferencja dla intuicji stawianej ponad wiedzą. Nie wystarczy po prostu transferować informację na delikatne tematy, aby zmienić interpretacje i poprzez to, zachowania  Proces podejmowania decyzji nie jest racjonalny.  Polaryzacja postaw: ludzie z przeciwnymi poglądami znajdują wsparcie w tym samym zbiorze informacji.  Proces podejmowania decyzji nastolatka na delikatne tematy jest napędzany nagrodami, impulsywny. Nastolatek myśli hiperracjonalnie, bagatelizuje wady i jest silnie uzależniony od presji rówieśników. Jak potencjalnie zmienić interpretacje i zachowania  Wprowadzenie bezpieczeństwa o Słuchanie perspektywy nastolatka. o Pokazywanie szacunku, zaufania, troski, szczerości, pasji, afirmacji, dobrej woli. o Pokazywanie własnej wiedzy o techologii. o Unikanie moralizmu.  Wspieranie autonomii młodej osoby o Używanie dydaktyk interaktywnych. o Wspieranie pozytywnych pasji. o Wspieranie podejścia rozwojowego. o Wspieranie poszerzania etykiet tożsamościowych. o Wskazanie pozytywnych alternatyw.  Używanie skutecznych metod o Używanie narracji, używanie trafnych, konkretnych przykładów dotyczących konsekwencji krótkoterminowych. o Tworzenie skrótów myślowych. o Używanie obrazów i filmów, gier i technologii. o Używanie automatyzmów mózgu: zasada wzajemności, zobowiązanie i konsekwencja, dowód społeczny, lubienie kogoś, autorytet, niedobór czegoś. o Powodowanie wątpliwości o naiwnym realizmie (wszyscy są pod wpływem ideologii i egoizmu, tylko ja nie, bo widzę wszystko jak naprawdę jest) poprzez konstruktywną konfrontację - w zależności od sytuacji – ze sobą, z innymi, z tematem. TEMAT: Komunikacja (blokady)
 13. 13. 13 „OSO" jako narzędzie do dialogu  Na delikatne tematy.  W sytuacjach, gdy każdy uczestnik ma swoje doświadzenia i opinie a wstydzi się wypowiadać.  W sytuacjach, gdy nie chodzi o rozwiązania a chodzi o wymianę perspektyw.  Wyniki: więcej zaufania wśród uczestników, więcej refleksji, więcej konkretów do działania. Przebieg  Czas trwania: ok. 60 minut.  Role o Facylitator; o Uczestnik. Protokół postępowania - moduły narzędzia: Moduł 1 – check in (ok. 10 minut)  Każdy uczestnik komunikuje jak się czuje.  Brak reakcji na innych.  Brak interakcji między uczestnikami. Moduł 2 – deklaracja zamiaru (ok. 15 minut)  Facylitator podaje temat dialogu.  Facylitator wyjaśnia dlaczego temat jest ważny.  Facylitator prowadzi wstęp do tematu.  Brak reakcji od uczestników. Uczestnicy skupiają się na obrazach, uczuciach i odczuciach cielesnych, które pojawią się jako reakcja na temat. Moduł 3 – cisza (ok. 3 minut)  Uczestnicy skupiają się na obrazach, uczuciach i odczuciach cielesnych, które pojawią się jako reakcja na temat. Moduł 4 – formułowanie obrazów (ok. 10 minut)  Każdy uczestnik formułuje obrazy, uczucia i odczucia cielesne, które pojawiły się u niego jako reakcja na temat.  Brak reakcji na innych.  Brak interakcji między uczestnikami. Moduł 5 – refleksje (ok. 10 minut)  Miejsce dla każdego uczestnika, aby dopytać innych o ich obrazy.  Z ciekawoscią.  Z szacunkiem.  Z intencją, aby zrozumieć lub wspierać. Moduł 6 – check out (ok. 10 minut)  Każdy uczestnik formułuje swoje wyniki i plany dotyczące tematu dialogu.  Brak reakcji na innych.  Brak interakcji między uczestnikami. TEMAT: Komunikacja (w dialogu) „OSO - Oddolna Samopomoc Offline/ Online”
 14. 14. 14 Podstawowe, chroniące zachowanie i postępownie dorosłego w sytuacji trudnej w pracy z młodzieżą. Zdarzenie.  Każda sytuacja emocjonalna może mieć znamiona trudnej sytuacji. Dla bezpieczeństwa osoby małoletniej, dla utrwalenia jak najbardziej obiektywnego przebiegu zdarzenia ważna jest umiejętność zarówno zachowania się w momencie zdarzenia, jak i po nim. Tym bardziej, że praca z młodzieżą odbywa się zgodnie z zasadami prawa. Każda placówka oświatowa posiada zapisane “Procedury Postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją”. Każda aktywność angażująca dzieci i młodzież powinna posiadać podobne procedury okreslając podstawowe kroki zachowania w sytuacji trudnej. Środki zaradcze.  Specyfika zdarzenie decyzduje o zastasowaniu adekwatnych środków zaradczych. W czasie zdarzenia.  Zgodnie z rodzajem sytuacji należy ocenić sytuację i zabezpieczyć zdrowie i życie uczestników, a także zabezpieczyć osoby, które obserwują zdarzenie. Następnie nalezy podjąć skuteczne działanie w celu zarzegnania agresywnych zachowań. W każdej z takich sytuacji należy szukać pomocnika. Optymalnie innego doroslego. Jeśli zachodzi potrzeba to należy zawiadomić niezwłocznie odpowiednie służby, a także rodziców. Po zdarzeniu. Rozmowa.  Jeśli przybycie rodzica (opiekuna prawnego) wydłuża się należy zaopiekować się dzieckiem. W rozmowie starać się zapewnić (dziecko) nastolatka, że rozmawiamy z nim, bo się o niego martwimy i powstrzymać się od krytyki i obwiniania. Notatka ze zdarzenia (formularz do pobrania (https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/)  Każdy dorosły odpowiadający za (dziecko) nastolatka jeśli uczestniczył w takim zdarzeniu powinien niezwłocznie po zakończeniu bezpośredniej pomocy (interwencji) sporządzić notatkę ze zdarzenia. Taka notatka to podstawa do kolejnych kroków w postępowaniu. Nawet jesli nie zostaną uruchomione procedury to proces naprawczy może być i powinien rozłozony w czasie. A osoby zajmujące się profesjonalną pomocą dziecku (a może rodzinie) po takim zadarzeniu dzięki takiej notace będzie miała więcej informacji do działnia w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu konsekwencji i działaniom naprawczym. Co dalej?  Każdy rodzic, opiekun prawny ma prawo zwrócić się do szkoły, w której uczy się jego dziecko i może liczyć na profesjonalne wsparcie. Każda szkoła posiada szkolny program profilaktyczny. Na stronie 41 naszej “Broszury 13-15” do pobrania w rozdziale: "Przykładowe miejsca, gdzie w Gdańsku szukać pomocy" znajdują państwo dane adresowe insytucji, które mogą Państwa wspierać w takie sytuacji, która wymaga interwencji lub tylko konsultacji. TEMAT: Jak działać w trudnych sytuacjach.
 15. 15. 15 NOTATKA ZE ZDARZENIA_TRUDNA SYTUACJA FORMULARZ ROBOCZY powered by (adT) IMIĘ NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ NOTATKĘ: FUNKCJA: KONTAKT: DATA ZDARZENIA: DATA SPORZĄDZENIA NOTATKI: MIEJSCE ZDARZENIA: NIE ODKŁADAJ SPORZĄDZENIA NOTATKI. W sytuacjach emocjonalnych i po nich nasz mózg ma predyspozycje do konfabulacji szczególnie po upływie czasu. CEL SPORZĄDZENIA NOTATKI Tak opisane zdarzenie w formie NOTATKI należy przechować dla siebie, dla wsparcia uczestników zdarzenia zarówno dorosłych jak i młodocianych. NOTATKA będzie przydatna zarówno w sytuacji interwencji profilaktycznej lub w sytuacji włączenia procedur. INSTRUKCJA – JAK WYPEŁNIĆ Proszę opisać zdarzenie bez swoich opinii. Proszę pisać z perspektywy obserwatora – bez emocji. Proszę odpowiedzieć na pytania tylko na podstawie osobistej wiedzy z momentu zdarzenia. 1. CO STAŁO SIĘ – PO KOLEJI? 1.1 NADAJ KRÓTKI TYTUŁ TEMU ZDARZENIU - np. jak artykułowi w gazecie. 2. KTO BRAŁ W TYM ZDARZENIU UDZIAŁ? 3.OGÓLNIE - WYNIK PIERWSZEJ INTERWENCJI: PODPIS OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ NOTATKĘ: FORMULARZ: Notatka ze zdarzenia (formularz do pobrania online)
 16. 16. 16 Rodzaje relacji Model bezpieczny  Rodzice powodują u dziecka w sposób mniej więcej konsystentny poczucie, że jest zauważane i że może czuć się bezpiecznie i uspokojone.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami, najpierw szuka kontaktu z rodzicami, potem zaczyna odkrywać otoczenie.  Starsze dziecko jest w stanie spójnie postanawiać co jest dobre i co złe w swoim okresie dorastania. Model unikający  Rodzic lub rodzice powodują, że dziecko wielokrotnie doświadcza, że nie jest zauważane lub uspokojone.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami unika conajmniej jednego rodzica.  Starsze dziecko twierdzi, że nie pamięta swojej młodości i że życie rodzinne nie ma wpływu na niego. Model ambiwalentny  Rodzice powodują u dziecka poczucie, że nie zawsze jest zauważane i że nie zawsze może czuć się bezpiecznie i uspokojone.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami mocno trzyma się jednego z rodziców.  Starsze dziecko odpowiada na pytania o młodość z obfitością szczegółów autobiograficznych, które nie dotyczą zadanego pytania. Model zdezorganizowany  Rodzic lub rodzice przerażają dziecko.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami, spróbuje zbliżyć się i wycofać się jednocześnie do rodzica lub rodziców.  Starsze dziecko odpowiada na pytania o młodość w sposób zdezorganizowany lub zdezorientowany. Podstawy dla relacji  Dziecko zawsze chce spędzić wolny czas z rodzicem lub rodzicami, to znaczy czas niedotyczący na przykład problemów w szkole lub braku porządku w pokoju.  Rodzice maja powodować w sposób mniej więcej konsystentny u dziecka poczucie, że jest zauważane i że może czuć się bezpieczne i uspokojone – model bezpieczny. Relacja z dzieckiem ma dać to bezpieczeństwo, ale w tym samym czasie wspierać autonomię dziecka. o Permanentna obecność rodziców ma pozytywny wpływ na młodsze dzieci (do 4 lat), dla starszych ma wpływ negatywny. o Dziecko potrzebuje czasu z rówieśnikami, bez opieki dorosłych, aby zdobywać umiejętności społeczne. o Dziecko potrzebuje odkrywać swoją wewnętrzną motywację, aby osiągnać samodzielność, samosterowność, samoocenę, poczucie sprawstwa, zaradność życiową, samoregulację, szczęście. o Nadopiekunczość rodziców odbiera dzieciom doświadczenie niepowiedzenia oraz porażek, a więc poczucie, że mają wpływ na swoje życie, że mogą coś zmieniać i że mają odpowiedzialność za siebie. o Rodzice mają najpierw pozwolić dzieciom poszukać swojego rozwiązania trudnej sytuacji. A tylko potem rodzice mają angażować się. TEMAT: Relacja dziecka z rodzicem/ opiekunem.
 17. 17. 17  Ewaluacja powinna być przygotowana w szablonie, który jest do pobrania (.ppt): https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/  Zalecamy przgotowanie ewaluacji niezwłocznie po zakończeniu zajęć po szkoleniowych z dziećmi. W szablonie ewaluacji: Wpływ na podejście dzieci: Czy w grupie bardziej widać podejście rozwojowe, które obserwujemy poprzez komunikaty od dzieci:  Nie boją się niepowodzenia  Lubią uczyć się nowych rzeczy  Nie biorą komentarzy rówieśników do siebie  Nie spróbują unikać wyzwań  Kiedy czują się niepewnie, chcą dowiedzieć się dlaczego  Lubią nowe informacje  Nie jest ważne dla nich czy są uważane jako inteligentne osoby  Zmiany nie są problemami dla nich  Widzą krytykę jako zachętę  Nie zawsze chcą być tacy sami Wpływ na poczucie własnej wartości dzieci: Czy w grupie widać wyższą autoocenę, którą obserwujemy poprzez komunikaty od dzieci:  Czują, że coś znaczą dla siebie i dla innych  Lubią siebie  Cenią siebie  Mają wiarę w swoje umiejętności  Akceptują siebie  Nie martwią się o to co inni o nich myślą  Są optymystyczni  Nie chcą wyglądać jak inni Wpływ na poziom komunikacji dzieci: Czy w grupie komunikacja jest mniej defensywna, którą obserwujemy poprzez komunikaty od dzieci:  Często spodziewają się ataków od innych  Dają znać, że często oświadczają ataków od innych  Spróbują unikać ataków od innych  Spróbują złagodzić ataki od innych  Często zastanawiają się jak inni ich widzą  Spróbują być widzani bardziej pozytywnie  Spróbują wygrywaćw komunikacji  Spróbują dominować w komunikacji  Spróbują robić wrażenie w komunikacji  Spróbują unikać kary Wpływ na moje relacje z rodzicami: Czy komunikacja z rodzicami jest bardzej konstruktywna?  Więcej zaufania  Więcej szczerości  Częstszy kontakt  Mniej blokad Powodzenia – pamiętaj o wsparciu online ze strony szkoleniowców! EWALUACJA: Wskazówki - jak rozumieć pojęcia kluczowe w szablonie ewaluacji.
 18. 18. 18 Fundacja “OBUDŹ NADZIEJĘ” Ul. Siennicka 4/2, 80-758 GDAŃSK Tel.: 510 861 361 E-mail: obudznadzieje@wp.pl www.obudznadzieje.pl Szkoleniowcy: Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT): Beata Staszyńska-Hansen i Onno Hansen-Staszyński E: staszynska.beata@gmail.com Opracowanie merytorycznie: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation) i Beata Staszyńska-Hansen (Fundacja Citizen Project) Materiały szkoleniowe online: https://dialogjak.wordpress.com/ Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 Copyright by Fundacja Citizen Project Gdańsk 2018 Kolofon Notatki Kontakt

×