Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilot facilitator enquête voor facilitators

7 views

Published on

Project OZO: dit document maakt deel uit van de voorbereiding van de project Pilot.
The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pilot facilitator enquête voor facilitators

  1. 1. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 1 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. PILOT FACILITATOR ENQUÊTE (voor facilitators) Versie: 2.0 Datum: 1.3.2018 Auteur: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation)
  2. 2. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 2 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. Introductie Vul deze enquête s.v.p. twee maal in: de eerste keer voor de eerste gestructureerde chat sessie en daarna nogmaals na de laatste gestructureerde chat sessie. Denk s.v.p. tijdens het invullen de tweede keer na de laatste chatsessie niet erover na welke antwoorden je de eerste keer hebt gegeven. Het is van groot belang dat de antwoorden die je geeft op de vragen passen bij het moment van invullen. De uitkomsten van de enquête zullen worden geanonimiseerd.
  3. 3. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 3 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. De facilitator enquête 1. Beschrijf s.v.p. jouw motivatie om de rol van facilitator te vervullen: 2. Geef s.v.p. aan op een schaal van “1” tot “5” of je het eens bent met de volgende tien beweringen – waarbij “1” betekent dat je het volledig met de bewering oneens bent en “5” dat je het er volledig mee eens bent. 1 (Volledig oneens) 2 (Oneens) 3 (Neutraal) 4 (Eens) 5 (Volledig eens) 1 Ik ben nieuwsgierig naar de reflecties van de deelnemers 2 De deelnemers kunnen veel van mij leren 3 Als er een probleem is in de communicatie voel ik mij mede- verantwoordelijk 4 Als iemand meer passie heeft dan heeft deze persoon meer recht om te
  4. 4. Project number: 2016-2-NL01-KA104-034912 Project title: Bottom-up online zelfhulp voor ouders met een achterstand (OZO) P a g e | 4 The content in this document only reflects the views of the project responsibles. The European Commission is in no way responsible for any use that may be made of the information it contains. spreken 5 Het is moeilijk voor mij om niets te zeggen als ik onzin hoor 6 Ik geloof dat reflecties van deelnemers mijn ogen kunnen openen voor nieuwe inzichten 7 Soms is mijn motivatie om te communiceren egoïstisch 8 Als iemand meer kennis heeft dan heeft deze persoon meer recht om te spreken 9 Ik geloof dat mijn reflecties de ogen van deelnemers kunnen openen voor nieuwe inzichten 10 Soms maak ik fouten in mijn communicatie

×